Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A magyar irodalom története VI. kötet 1919-től napjainkig

A magyar irodalom története VI. kötet - Szabolcsi Miklós - Régikönyvek
A magyar irodalom története VI. kötet - Régikönyvek A magyar irodalom története VI. kötet - Régikönyvek A magyar irodalom története VI. kötet - Régikönyvek A magyar irodalom története VI. kötet - Régikönyvek A magyar irodalom története VI. kötet - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
A magyar irodalom története
Borító tervezők:
Erdélyi János
Kiadó:
Akadémiai Kiadó
Kiadás éve:
1966
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Akadémiai Nyomda
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
1106
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.50cm
Kategória:
TARTALOMJEGYZÉK

A KÖTET TÁRGYA ÉS BEOSZTÁSA (Sz. M.)

A MAGYAR IRODALOM A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
(1919-1945)

A KORSZAK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
1. A KORSZAK TÖRTÉNETI ÉS SZELLEMI KÉPE (Sz. M.) 11
Történelmi áttekintés 11 — A kor világirodalmának általános jellemzői
14 — A kor magyar irodalmát befolyásoló társadalmi-tudati tényezők
17 — A haladó magyar irodalom általános törekvései 21 — Időbeli
tagozódás 22 — Eszmei áramlatok 24 — Ábrázolásbeli törekvések 24 —
A szocialista realizmus a magyar irodalomban 26 — Sajtó 27 — Könyv-
kiadás, kiadói viszonyok 28 — Cenzúra 29 — Irodalmi társaságok,
egyesületek 30 — A magyar film történeti vázlata, tekintettel az
irodalomra 31 — Képzőművészet 33 — Zene 34

A KORSZAK IRODALOMSZEMLÉLETE
2. IRODALOMTÖRTÉNET, ESSZÉ, KRITIKA (B. Gy.) 37
Az irodalomszemlélet változásai 37 — Horváth .János szintézise 44 —
Horváth János követői 51 — Kerecsénvi Dezső 52 — Keresztury Dezső
53 — Barta János 54 — A filológia megújítói 55 — Eckhardt Sándor 55
— Waldapfel .Tózsef 56 — A századelő és a Nyugat örökösei 57 ---
Földessy Gyula 57 — Kárpáti Aurél 59 — Benedek Marcell 59 —
Király György 60 — Komlós Madár 61 — Gyergyai Albert 63 —
Kardos László 65 — Németh Andor 67 — A magyar szellemtörténész
iskola 68 — Turóczi-Trostler József 68 — Thienemann Tivadar 69 —
Zolnai Béla 69 — Az esszéíró nemzedék 70 — Halász Gábor 71 — Szerb
Antal 79 — Cs. Szabó László 87 — Bbka László 89 — Tolnai Gábor 92
— Sőtér István 93 — „Népi" kísérletek 96 — Juhász Géza 97 — Féja
Géza 97 — Szocialista törekvések 98 — Bölöni György 99 — M. Pogány
Béla 101 — Tamás Aladár 101 — Bálint György 102
3. LUKÁCS GYÖRGY (K. Z. — T. D.) 113
Pályakezdése 114 — Világképének átalakulása 119 — A „baloldali
etika" és a „jobboldali ismeretelmélet" harca 122 — Realizmus-
elmélete 124 — Kritikusi munkássága az Új Hangban 129 — Hatása
a felszabadulás után 132 — Munkássága 1945-48 között 133 —
A „Lukács-vita" 138 — Munkássága az utóbbi években 141
4. RÉVAI JÓZSEF (B. Gy.) 146
Lázadás és forradalom 147 — Marxizmus és magyarság 151 — Elmélet
és gyakorlat 155

1101


A KORSZAK IRODALMÁNAK FO ÁRAMLATA!
5. KONZERVATÍV IRODALOM (E. M.) 160
Herczeg Ferenc, a „nemzeti klasszikus" 163 — A szórakoztató irodalom
166 — Tormay Cecil 168 — Harsányi Kálmán 169 — Sík Sándor 170
— Csathó Kálmán 171 — Surányi Miklós 172 — Komáromi János 174
— Nyírő József 175 — Zilahy Lajos 178 — Földi Mihály 183 — Mécs
László 184 — Körmendy Ferenc 185 — Gulácsy Irén 186 — Harsányi
Zsolt 187 — Zsigray Juliánna 188

6. A JOBBOLDALI RADIKALIZMUS ÍRÓJA: SZABÓ DEZSŐ (N. P.) 190
7. A POLGÁRI ELLENZÉKI IRODALOM CSOPORTJAI (I. K.) 200
A Nyugat 201 — A Magyar Írás 204 — A Pandora 205 — A Láthatár
205 — Az Együtt 206 — A Toll 206 — A Kortárs 207 — Az Apolló 208
A Szép Szó 209 — Az Ezüstkor 210

8. AVANTGARD ÉS SZOCIALIZMUS: KASSÁK LAJOS (J. Gy.) 211
A pályakezdés évei 212 — Az avantgard-aktivista írócsoport élén 214
— Az emigráció évei 216 -= Az emigrációs tapasztalatok és a hazai
valóság szembesítése 219 — A fokozódó magányosság évei 222 —
•A felszabadulás után 226

9. SZOCIALISTA TÖREKVÉSEK (1. L.—Sz. M.). 229
Baloldali és a szocializmushoz közel álló csoportok 229 — Forradalmi
szocialista irodalom a háború utáni években 231 = Szocialista irodalom
az időleges stabilizáció és a gazdasági világválság éveiben 236 —
A szocialista irodalom a népfrontkorszak és a háború idején 240
10. ÚT A MAGÁNYTÓL A KÖZÖSSÉGIG: BALÁZS BÉLA (Sz. M.) 245
Ifjúság, indulás 245 — A Nyugat-mozgalom sodrában 248 — Menekülés
a magányból: Lélek a háborúban; világháborús évek 252 — A Tanács-
köztársaság idején 253 — Bécsi emigráció: a világnézeti és művészi
átmenet évei 254 — Berlin: a fordulat időszaka 257 — Ismét a magyar
irodalom sodrában 259 — A felszabadult Magyarországon 261
11. A POLGÁRI BIRÁLATTÖL A SZOCIALISTA SZATÍRÁIG:
GÁBOR ANDOR (D. A.) 263
A forradalmi lírikus 265 — A publicisztika klasszikusa 288 — Kabaré
és színház 271 — A prózaíró egyénisége 274 — A kritikus és a szerkesztő
276 — Újra Budapesten 277

12. A KOMMUNISTA KÖLTÉSZET ÚTTÖRŐJE: ROMJÁT ALADÁR
(J.F ) 279
Avantgardista lázadás 280 — A kommunista forradalmár 283 —
Lehetőségek és eredmények 287
13. A „NÉPI" ÍRÓK MOZGALMA (B. M.) 290
A mozgalom előzményei 293 — A mozgalom két szakasza 1945-ig 294
— A táborrá szerveződés kezdetei 295 — Átmeneti egység 296 —
A Márciusi Front után 298 — Ideológiai irányzatok 299 — A mozgalom
„kétarcúsága" 302 — Társadalmi megújhodás forradalom nélkül 304 —
Népiesség 306 — Ábrázolási törekvések 308
14. A MAGYAR IRODALOM A FASIZMUS ELLEN (I. L.) 312
Előzmények 312 — Az antifasiszta irodalom politikai alapja és tűz-
helyei 313 — Népfronttal a demokráciáért és a nemzeti függetlenségért
315 — A külön utakat keresők gyengítik az antifasiszta népfrontot 318
— Nacionalizmus, hazafiság és nemzetköziség 321 — A humanista
szellem védelmének hadállásai. Elefántcsonttorony vagy elkötelezettség
324 — „Jöjj el szabadság ! Te szülj nekem rendet ... !" 328

1102


ÖSSZEFOGLALÓK ÉS ÚTKERESŐK

15. JÓZSEF ATTILA (T. A.) 332
„Az utca és a föld fia" 332 — Az első költői lépések 333 — Nem én
kiáltok 335 — A „szegényember"-versek 338 — A szocialista forradal-
miság első jelei 340 — A Nincsen apám se anyám-kötet 341 — Az erő-
teljes valóságábrázolás első jelentkezése 343 — A Medáliák 345 —
Az illegális párt soraiban 346 — A kiteljesedős korszaka 350 — A Téli
éjszaka 353 — Kompozició, idő- és térfogalom a gondolati versekben
359 — Elkomorulás az 1933-as év verseiben 362 — A nagy marxista
gondolati versek 364 — A fájdalom hangja 367 — Az utolsó korszak
369 — Antifasiszta lírája 372 — Küzdelem az értelmes életért egy
emberidegen világban 373 — Az utolsó versek 376 — Költészetének
helye 378 — Műfordítói és kritikusi tevékenysége 379 — Elismertetése,
értékelése 381
16. NAGY LAJOS (I. L.) 385
A lázadó ember 385 — A pályakezdés nagy novellái 387 — Menekülés és
helytállás 389 — A prózai avantgardizmus útján 391 — A hagyományos
kisprózai stílus megújítása 394 — 1919 Május 396 — Az irodainú
szociográfia megteremtése. A Kiskunhalom 398 — A visszavonulás évei.
Nagy Lajos, a regényíró 399 — Az új szakasz novellatermése 402 —
A szatirikus indulat újjáéledése 403 — A felszabadult országban 404

17. ILLÉS BÉLA (D. A.) 408
A radikális publicista 408 — A novellától a regéuyeposzig 409 —
A Kárpáti rapszódia 412 — Dokumentumregény a második világ-
háborúról 416 — Az anekdota korszaka 418

18. DE.RY TIBOR (U. T.) 420
Első szakasza 422 — A második korszak. A befejezetlen mondat 430 —
A felszabadulás után 434 — A befejezetlen szakasz 436

19. SZABÓ LŐRINC (R. Gy.) 440
Klasszicizáló indulása 440 — Individualista lázadása 442 — Intellek-
tuális költészetének kialakulása 448 — Sztoicizmusa 451 — A harmónia
keresése a természetben 456 — Jelentősége és hatása 460

20. ILLYÉS GYULA (D. M.) 461
A szülőhely körül 462 — Párizsi évek. Avantgardizmus 464 — Szür-
realista kísérletek 465 — Elszakadás az avantgardizmustól 466 — ej
költői realizmus 467 — Nehéz földön 468 — A költői epika újjászületése
471 — A költői pálya fordulója 473 — Az ironikus tárgyilagosság lírája
475 — Esszék és szociográfiák 479 — A háború éveiben 481 — Hon-
foglalók között 485 — Drámák 486 — A gondolati líra új fejezete 490

21. NÉMETH LÁSZLÓ (13. M.) 494
A Tanú előtt 496 — Az Emberi Színjáték 503 — A „tudat-regény" 505
— A Tanú szigetén. A „minőség szocializmus" utópiája 506 — Regények
és drámák 511 — Kisebbségben 514 — Új társadalomban 516 — Az
Iszony 517 — Regény a magyar vidékiességről 520 — Az Irgalom 521
— Az esszéíró 523

22. RADNÓTI MIKLÓS (I. K.) 526
Valóságigény és formateremtés 529 — Halálfélelem, haláltudat 532 —
Teljes fegyverzetben 435 — Tanulmányai, cikkei 536 — A kifejezés
diadala 538 — Az idill értelme 539 — Ars poeticája 541

1103


MŰFAJOK ÉS MŰFAJI TÖREKVÉSEK
Líra
23. POLGÁRI HUMANISTA KÖLTÉSZET (R. Gy.) 544
A „második nemzedék" költészettana 544 — Sárközi György 545 —
Bányai Kornél 547 — Török Sophie 549 — Fenyő László 550 — Fodor
József 552 — Berda József 555 — Nadányi Zoltán 556 — A „harmadik
nemzedék" indulása 557 — A „harmadik nemzedék" válaszútja 558 —
Jékely Zoltán 559 — Pásztor Béla 562 — Képes Géza 563 — Weöres
Sándor 565 — Rónay György 570 — Vas István 573 — Hajnal Anna
578 — Kálnoky László 580 — Csorba Győző 581
24. „NÉPI" LIRIKUSOK (P. B.) 585
Erdélyi József 586 — Sinka István 591 — Gulyás Pál 594 — Jankovich
Ferenc 598 — Takáts Gyula 599 — Paraszti tehetségek 601
25. SZOCIALISTA KÖLTŐK (I. L.) 606
A forradalmi avantgard lírája 606 — Barta Sándor 608 — Szocialista
líra a szovjet emigrációban 609 —Hidas Antal 609 — Madarász Emil
612 — Lányi Sarolta 613 — A hazai proletárlíra kibontakozása 614 —
Kis Ferenc 618 — Antifasizmus és szocialista líra 619 — Forgács
Antal 621 — Lukács László 623 — A munkásköltészet új hulláma 624
Földeák János 626 — Keszthelyi Zoltán 627 — Zelk Zoltán 628 —
Benjámin László 629
Próza
26. KÉSEI ANEKDOTIZMUS: MÓRA FERENC (V. K.) 636
A Szegedi Napló munkatársa 636 — Regényei, elbeszélései 637 —
Publicisztikai tevékenysége és ifjúsági művei 644
27. A „NÉPI" ÍRÓK PRÓZÁJA 666
Bevezető (B. M.) 646 — Kodolányi János (R. Gy.) 652 — Veres Péter
(13. N. L.) 663 — Szabó Pál (B. M.) 672 — Darvas József (D. A.) 681
28. NÉPISÉG ÉS MITOSZ: TAMÁSI ÁRON (C. M.) 691
Élete 692 — Lélekindulás. Novellisztikája 694 — Szűzmáriás királyfi
696 — Tamási és Szabó Dezső 697 — Címeresek 697 — Ábel a rengeteg-
ben 698 — Jégtörő Mátyás 700 — Játékok 701 — Mítosz és valóság 702
— Szülőföldem 704 — A realizmus jegyében 704 — Bölcső és bagoly
705 — Hazai tükör 705 — Szirom és boly 706
29. A NYUGAT MÁSODIK ÉS HARMADIK NEMZEDÉKE (1-1. N. L.) 707'
Áttekintés 707 — Hunyadv Sándor 709 — Bohuniczky Szefi 712 —
Zsolt Béla 713 — Komor 'András 715 — Molnár Ákos 717 — Márai
Sándor 718 — hevesi András 722 — Szerb Antal 724 — Remenyik
Zsigmond 726 — Pap Károly 730 — Kádár Erzsébet 733 — Sziráky Judit
735 — Illés Endre 737 — Kolozsvári Grandpierre Emil 740 — Sőtér
István 745 — Szentkuthy Miklós 748 — Ottlik Géza 750
30. VALÓSÁG ÉS LÁTOMÁS: GELLÉRI ANDOR ENDRE (I. K.) 757
Élményforrásai 759 — Alkotói módszere 762 — Világképe 765

31. SZOCIALISTA PRÓZAIRÓK (D. A.) 766.
A szocialista próza áramlatai 766 — Avantgard törekvések 733 —
Lékai János 773 — Gyetvai János 776 — Balla Sándor 777 — Kiss
Lajos 779 — A realista epika 780 — Zalka Máté 781 — Karikás Frigyes
783 — Kahána Mózes 785 — Ilidas Antal 787 — Naturalista tendenciák
788 — Gergely Sándor 789 — Két kísérlet 792 — Sándor Kálmán 793
— Goda Gábor 796 — A „munkásírók" prózája 797 — R ideg Sándor 798

1104


Szabolcsi Miklós

1921 - 2000
Szabolcsi Miklós (Budapest, 1921. március 3. – Budapest, 2000. szeptember 2.) állami díjas magyar irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Fő kutatási területe József Attila életműve, a magyar és az európai avantgárd. 1981 és 1988 között az Országos Pedagógiai Intézet főigazgatója volt.

Szabolcsi Miklós  további könyvei

50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 300 Ft
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 300 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...