Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia története

A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia története - Dezséri Bachó László - Régikönyvek
A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia története - Régikönyvek A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia története - Régikönyvek A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia története - Régikönyvek
(1 vélemény)

A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia története. 1930. Budapest. Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia. 1003 p.

Kiadó:
Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia
Kiadás éve:
1930
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Stádium Sajtóvállalat Rt.
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
1003 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 20.50cm, Magasság: 28.00cm
Súly:
3.20kg
Kategória:
Vitéz nemes Szinay Béla tábornok előszava 3
Az olvasóhoz 7
A Ludovika Akadémia megalapításának előzménye 11
A Váci Ludoviceum története 25
A Ludoviceum megalapítása 25
A megalapítás előzményei 25
Az 1790. évi LXVII. és az 1802. évi IV. törvénycikk 28
A királyné adománya. A "Ludovika" szó eredete 30
Az 1808. évi VII. törvénycikk. Az első alapítványok 31
József nádor fáradozásai. Az első tanszemélyzet igénylése 45
Károly főherceg állásfoglalása. Gomez altábornagy javaslata a tanszemélyzetről 47
Károly főherceg állásfoglalása Gomez javaslataihoz. Az első igazgató kinevezése 49
Az igazgatói és tanári állásokra pályázók jellemzése 53
Az első pályázók növendéki helyekre 61
A nádor intézkedései a Ludoviceum felszerelésére. A tantervre vonatkozó szakvélemények 62
A Ludoviceum megnyitásának elhalasztása 67
A francia háború, mint az elhalasztás egyik oka 67
Bourgeois altábornagy a Ludoviceum megnyitása ellen 68
Az épület állapota 70
A nádor javaslata a költségekről 71
Nádori javaslat a Ludoviceum megnyitására és a növendékek felvételére 78
Az első szervi határozványok 87
Órabeosztás a tanárok számára 97
Szabályok a Ludoviceum növendékei számára 100
Radetzky szakvéleménye és Csohány kapitány bírálata 103
A Bourgeois-féle szakvélemény. A nádor tervezete a Haditanács és János főherceg előtt 107
A váci Ludoviceum tervének elejtése 112
A Ludoviceum Pesten való felállításának terve. A váci épület eladása 116
A Pesti Ludoviceum t9örténtet 1830-tól 1848-ig 123
Az épület története az alapkőletételig 123
Pollák Mihály építész megbízatása az építkezéssel 123
A nádor utasításai a gondnok számára 133
Pollák terveinek felülbírálása 134
Pollák átdolgozott terve 139
Az alapkő letétele 143
Az építkezés folytatása és befejezése 152
Az akadályok az építkezésnél. Pollák további fáradozásai 152
A nádor az építkezés folytatására előleget kér 163
A megnyitás elhalasztása 165
Törvényjavaslat a magyar oktatási nyelvről 165
Újabb alapítványok 169
Gróf Buttler János alapítványa 171
Az udvari haditanács igyekszik elgáncsolni az akadémia megnyitását 176
A Ludoviceum műegyetemmé való átalakításának terve 182
A Ludovika Akadémia mint magyar hadi főtanoda a szabadságharc alatt 187
A magyar hadi főtanoda felállításának előkészületei 187
A tiszthiány pótlásának kérdése az első honvédségnél 187
Mészáros Lázár "alaprajza". Az első országgyűlési viták a katonai főtanodáról 192
Luberth ezredes kinevezése igazgatóvá 205
Terv a felállítandó katonai főtanodára 206
A pályázatok kiírása 217
További viták az országgyűlésen a haditanoda felállításáról. Luberth ezredes feltartóztatása 218
Az első tan- és egyéb személyzet kinevezése 231
A magyar hadi főtanoda szervezete, megnyitása és feloszlatása 235
A katonai főtanoda ügye a felsőház előtt 238
Az intézet szervezete 239
Az intézet célja és tanításmódja 240
A tantárgyak választása 241
A tanfolyam felosztása 243
Napi és órai felosztás 245
A felveendő növendékek kora és tulajdonságai 252
A növendékek kötelessége az intézet tantervébe felvett tárgyak hallgatására 255
Vizsgálatok 255
Büntetések és jutalmak 257
A növendékek számbeli állapota 259
A növendékek illetményei 260
Tanári és szolgálati személyzet 264
A lovagda. A tanulmányi és egyéb szolgálati személyzet hivatása 271
Tudományos gyüjtemények és intézetek 278
Az intézet megnyitása és feloszlatása 280
A Ludovika Akadémia története a szabadságharctól a honvédség felállításáig 289
Az épület története 289
Hadapródiskola és elmegyógyintézet felállításának terve a Ludoviceum épületében 289
Elmegyógyintézet felállításának terve 294
Kivégzések a Ludoviceumban. Az osztrák katonaság által végzett különféle javítások és átalakítások. Az előtér rendezése 296
Az Orczy-kert átadása a városnak 303
Az alapítványok története 305
Az alapítványok nemei és azok keletkezésének összefoglalása 305
Az alap és az alapítványok felhasználása az önkényuralom első idejében 307
Intézkedések a Ludoviceumnak átvételére a kincstár által 314
Intézkedések a kintlevőségek behajtására. Az uralkodó döntése az alapítványi helyek betöltésére 323
Helytartótanácsi javaslat az alapítványok felhasználásra és magyarországi katonai intézet felállítására Ludoviceum név alatt. Az uralkodó döntése 326
Az alap további kezelése. Az alap átadása a honvédelmi miniszternek 333
A Ludovika Akadémai története az alkotmányos korszak helyreállítása után, áttérés akadémiai rendszerre (1872-1901) 337
Az első honvéd tisztikar 337
A tisztikar megalakítása 337
Változások a tiszti kiképzésben közvetlenül a Ludovika Akadémai életrekeltése előtt 342
Elehyezés, élelmezés, egészségügy és ruházat 345
Az 1872-től 1883-ig terjedő korszak ("hallgatók" kora) 346
Gróf Andrássy előterjesztése a királyhoz a Ludovika Akadémia megnyitása végett 346
Az 1872. év XVI. törvénycikk 352
Szervezet és belső tagozás. Tiszti állomány 356
Tisztképző tanfolyam 358
Tiszti tanfolyam 361
Szervezési változások az első tanév után 363
Belső tagozás 365
Változások az 1873-74. tanév után 372
Osztályozás és annak következményei 377
Záróvizsgák, vizsgabizottságok 380
Csendőraltisztek, csendbiztosok, valamint magánegyének hadapródi, illetve tiszti vizsgája 384
Elhelyezés 386
Öltözet, fegyverzet és felszerelés 387
Élelmezés és egészségügy 388
Fegyelmi eljárás és eszközök 390
A "növendékek kora" (1883-1901.) 391
Az átszervezés előzményei, katonai értekezlet a király elnöklete alatt 391
Az 1883. évei XXXIV. törvénycikk 395
Új szervezeti szabályok és tanítási rendszer 399
Szervezet és tagozás, tisztiállomány 402
Parancsnokváltozás 403
Növendéki állomány 404
Belső tagozás 405
A tanterv, a nevelési és kiképzési rendszer. Napirend 407
Elhelyezés, öltözet, fegyverzet és felszerelés. Élelmezés és egészségügy. Fegyelmi eszközök 417
Tanulmányi kirándulások, szemlék, ünnepélyek és szórakozások. A felavatások 420
Tanulmányi kirándulások, nagyobb gyakorlatok 420
Szemlék 422
A Ludovika Akadémia milléniumi kiállítása 428
Sportünnepély a király előtt 430
Bel- és külföldi vendégek a Ludovika akadémián 431
Ünnepélyek és szórakozások 432
A felavatási ünnepségek lefolyása 436
Tanári ügyek, taneszközök, szertárak és könyvtárak 437
A tanári kar működése. A tiszti kaszinó és kert 437
Taneszközök, tanszerek, szertárak és egyéb felszerelések 440
Az alapítványok és az épület története 442
Változások az alapítványoknál 442
Az 1883. évi XXXIV. trvénycikkel szervezett Ludovika Akadémia tisztképző tanfolyamára létesített alapítványok 446
Az épület átvétele. Építkezések és átalakítások 449
Csatolt tanfolyamok 453
Az újszerű Ludovika akadémia története 1901-től az 1918. évi összeomlásig 457
Az akadémiai rendszerre való áttérés előzményei 457
Az 1897. évi XXIII. törvénycikk keletkezése. A nemzet törvényes jogai a magyar tannyelvű katonai akadémiához 457
A nemzeti törekvések kapcsolata a Ludovika Akadémiának valóságos akadémiává való kifejlesztésénél 458
Az akadémia felállításának akadályai 461
Politikai harcok a Ludovika Akadémiáért 465
A küzdelem megindulása 467
A harc eredméyne 470
A honvédség fejlődése folytán előállott tiszthiány, mint a Ludovika Akadémia teljes kiépítésének másik főoka 472
Intézkedések a tisztikar kiegészítésére 473
Szurmay vk. százados emlékirata 474
Szurmay emlékiratának méltatása 477
A honvédelmi minisztérium szakelőadóinak véleménye az emlékiratról 481
A törvényjavaslat előkészítése 487
Megegyezés a közös hadügyminiszterrel 487
A király előzetes jóváhagyása. Bizalmas lépések a magyar kormánynál 493
Felség-előterjesztés. A törvényjavaslat szerkesztői 495
Különbségek az 1890. és 1897. évi törvények között 502
Intézkedések az országgyűlési tárgyalások előtt 511
A törvényjavaslat az országgyűlés és a király előtt 514
A törvényjavaslat benyujtása a képviselőháznak 514
Ausztria és a törvényjavaslat 525
A törvényjavaslat az egyes politikai pártok értekezletein, a véderőbizottságban és a pénzügyi bizottságban 527
Az alapítványi helyekről és a honvéd nevelőintézetekről szóló törvényjavaslat képviselőházi tárgyalása 530
A törvényjavaslat főrendiházi tárgyalása és szentesítése 534
További lépések a Ludovika Akadémia fejlesztése érdekében 537
Kísérlet a Ludovika Akadémiának tüzérségi akadémiává való kifejlesztésére. A honvéd tüzértisztképzés 1905. évi terve 537
Az 1906. évi kísérlet 539
Az 1908. évi törvényjavaslat. Az 1897. évi XXIII. t.-c. megváltoztatásának okai 540
Az akadémiai rendszerre való áttérés 1907. évi terve 544
Az 1908. évi törvényjavaslat 548
A tüzérségi Akadémia felállítása a Ludovika Akadémián. Előkészületek a teljes akadémiai rendszerre való áttérésre 556
A honvédtüzérség tiszti szükségletének fedezése 556
A tüzérségi kiképzés az akadémián 557
Előkészületek az akadémiai rendszerre való áttérésre 559
A Ludovika Akadémia a világháború alatt 563
Időelőtti felavatások az akadémián. 17 évesek felvétele 563
Az 1915. évi törvényjavaslat 565
Tisztképzés az akadémián 1916-17-ig 568
Az 1918. évi törvényjavaslat. Leidl ezredes emlékirata 568
A honvédelmi minisztérium és a Leidl-féle emlékirat 570
Az alapítványok története 585
Az alapítványok felhasználása 585
Az alapítványok sorsa 594
A Ludovika akadémia szervezete és működése 595
Változások a szervezetben és parancsnokságban 595
A tanári kar működése és továbbképzése 599
Állandó tanárok kiképzése 611
Tanári értekezletekre vonatkozó intézkedések 623
Változások a tantervben, felszerelés, ruházat, elhelyezés 625
Ünnepélyek. Az akadémia a nemzeti életben 631
Az akadémia ünnepélyes megnyitása. Mária Ludovika királynő arcképének leleplezése 631
A zászlószentelés 633
Az akadémia kettős emlékünnepe 649
A Ludovika akadémia jelentősége a nemzet életében 660
A Ludovika akadémia a forradalom idejében 663
Forradalmi átalakulás az akadémián 663
Az akadémia kifosztása a csőcselék által 663
Nyugtalanság az akadémikusok jövője miatt 666
A cs. és kir. katonai akadémiák hallgatóinak bevonulása. Bartha altábornagy felmentése. Stromfeld ezredes kinevezése parancsnokká 668
Tüzércsoport, műszaki század, lovas- és gyalogkülönítmény felállítása, illetve átszervezése 669
Az akadémikusok növekvő aggodalma a jövőjük miatt 670
A bizalmi rendszerre vonatkozó első intézkedések. A legénységi esküdtszék felállítása 672
A tisztikar hiábavaló fáradozásai a régi rend helyreállítása érdekében 674
Stormfeld felmentése. Parancsnokságváltozás 675
Tájékoztató tisztitanfolyam felállítása 675
Az akadémia megszüntetése és újból való megnyitása a tanácsköztársaság idején 678
Az akadémia feloszlatása a tanácsköztársaság alatt. Vörös parancsnokképző tanfolyam az akadémián 678
Politikai megbízottak az akadémián. Az első parancsnokképző tanfolyam megnyitása és megszűnése 684
Katonai főiskolai tanfolyam Balassa ezredes parancsnoksága alatt 688
Az akadémia szerepe az ellenforradalomban 696
Lemberkovics százados előkészítő itnézkedései 696
Balassa ezredese Bartha kezében hagyja az intézkedési jogot 698
A harcok lefolyása az akadémián. KIarátson halála 700
A József-központ elfoglalása és az ottani harcok 707
Mildner százados meggyilkolása 726
A június 24-iki események a kommunisták megvilágításában 728
Haubrich szerepe a kommunista sajtó beállításában 744
Az akadémia sorsa az ellenforradalom után 746
Második vörös parancsnokképző tanfolyam felállítása 746
Események a román megszállás alatt 748
A régi állapotok visszaállítása a bolsevizmus bukása után 749
A két forradalom hatása az akadémiára 750
Tanári és akadémikusi ügyek. Ruházat, felszerelés, egészségügy. Az épület, a könyvtár és a múzeum sorsa 750
Tanárok összeműködése 750
Akadémikusi ügyek 751
Ruházat, felszerelés, egészségügy 756
Épület, kert, könyvtár, múzeum 758
A Ludovika Akadémia története 1919-től az alapkőletétel 100 éves évfordulójáig 763
Szervezeti és parancsnokváltozások. Az akadémia főiskolajellegének törvénybeiktatása 763
Révy alezredes kinevezése parancsnokká. Az átszervezés megindítása 763
Az 1922. évi X. törvénycikk a katonai főiskoláról 768
Az állomány és tagozás alakulása 772
A négyévfolyamú akadémia tanterve 777
A tanév beosztása, tanrend, tanórarend és napirend 801
Kihelyezések, tanulmányi kirándulások és szemlék 807
Tanári és akadémikusi ügyek. A testi és szellemi továbbképzés eszközei 810
Tanári ügyek. Új tankönyvek írása 810
Akadémikusi ügyek 811
A Levente-Kör megalakulása és működése 814
Ludovikás Levente 818
A könyvtárak és szertárak gyarapodása 819
Múzeum 823
Sportélet a Ludovika Akadémián 825
Ruházat és élelmezés 831
Öltözet, felszerelés, fegyverzet 831
Élelmezés 834
Ünnepélyek 835
A fegyvernemi és ludovikás szellem ápolása. A felavatások lefolyása 835
Évzáró sportünnepélyek 836
Az akadémia működésének 50 éves jubileuma 841
Új emlékművek leleplezése 846
A Levente-Kör ünnepélyei. Egyéb ünnepségek, szórakozások 853
A fegyvernemi és ludovikás szellem ápolása 858
Az alapítványok, alapok és az épület története 874
Alapítványok és alapok 874
Épület, elhelyezés 876
Függelék
A m. kir. Ludovika Akadémián felavatott tisztek (hadapródok) jegyzéke 889
A m. kir. honvédségi Ludovika Akadémia régi rendszerű tisztképző tanfolyamát végzett hallgatók névjegyzéke 899
A m. kir. honvédségi Ludovika Akadémia szabadságolt állományú tisztképző tanfolyamát végzett hallgatók névjegyzéke 903
A m. kir. honvédségi Ludovika Akadémia egyévi önkéntesi tanfolyamát végzett hallgatók névjegyzéke 907
A m. kir. honvédségi Ludovika Akadémia tartalékos tisztképző tanfolyamát végzett hallgatók névjegyzéke 913
A m. kir. honvédségi Ludovika Akadémia növendékei 914
A m. kir. honvédségi Ludovika Akadémia akadémikusai 928
A m. kir. honvédségi Ludovika Akadémia hallgatói 1920-tól 1930-ig 953
A nagyváradi és pécsi hadapródiskolák növendékei, akiket 1916-ban a Ludovika Akadémián avatták fel zászlósokká 960
A m. kir. Ludovika Akadémia tiszti- és tanári kara 1872-től 1930-ig 961
A m. kir. honvéd Ludovika Akadémia hősi halottai 985
A m. kir. honvéd Ludovika Akadémiát végzettek közül az 1930-ig vitézzé avatottak névjegyzéke 989
Színes műmellékletek
Mária Ludovika királyné 25
József nádor 29
A váci Ludoviceum növendékeinek tervezett egyenruhája 80
Gróf Buttler János 172
A magyar hadi főtanoda növendékeinke tervezett díszegyenruhája 216
A Ludovika Akadémia hallgatóinak egyenruhája 1872-ben 346
A Ludovika Akadémia növendékeinek egyenruhája 1886-ban 346
Akadémikus atillában 1900-ból 626
Akadémikus dolmányban 1910-ből 626
Auguszta kir. hercegnő 632
Akadémikus tábori díszben 1930-ból 840
Az akadémia működésének 50 éves jubileuma 842
Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 848
Szent László király 861
Egyszínű műmellékletek
Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 1
A kormányzó üdvözlete az akadémiához 3
Vitéz Jákfai Gömbös Gyula honvédelmi miniszter 6
I. Ferenc király 32
Petrich András ezredes kinevezése 33
Petrich András: Balatoni tájkép 48
Petrich András altábornagy síremléke 49
Kamánházy László váci püspök 64
A váci Ludoviceum homlokzatának tervezete 64
A váci Terézánum tervrajza 65
Pollák Mihály építész 128
Orczy-kert 1803-ban 129
Illés-kút 1803-ban 129
A Ludoviceum a megépítés után 144
A Ludoviceum 1847-ben 144
V. Ferdinánd király 145
Mészáros Lázár hadügyminiszter 192
Luberth ezredes kinevezése 193
Petzelt József síremléke 208
Egy 48-as ludovikás aláírása 208
A Ludoviceum térképe 1848-ból 209
A Ludoviceum a mult század ötvenes éveiben 320
A Ludoviceum a mult század ötvenes éveiben 321
I. Ferenc József király 336
Móricz Sándor ezredes kinevezési okmánya 337
Móricz Sándor ezredes 352
Edényi Lipót ezredes 352
Péchy Ede tábornok 353
Bassarabits Sándor ezredes 368
Szabó József altábornagy 369
Szvetics József altábornagy 384
Csesznák Benő tábornok 385
Ferenc József király látogatása az akadémián 1896-ban 400
A Ludovika Akadémia térképe 1872-ből 401
A róm. kath. kápolna 1896-ban 448
Vívóterem 1896-ban 448
Növendékzászlóalj pihenőben 1895-ben 449
Terepfelvétel 1895-ben 456
Torna- és lőcsarnok 1896-ban 457
Tereptani tanterem 1896-ban 457
Báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter 534
Az első akadémikusok felavatása 535
József kir. herceg és a ludovikások a Monte San Michelen 560
Háborús tisztavatás 1916-ban 561
Nyiry Sándor tábornok 592
Pávai Vajna Albert tábornok 593
József Ferenc kir. herceg gyakorlatozás közben az akadémián 598
László kir. herceg lovaglás közben az akadémián 598
Az eredeti Ludovika-szobor 599
Az akadémia tiszti kaszinója 1916-ban 599
Bartheldy István tábornok 608
Braun József tábornok 609
Eberswaldi Siegler Konrád tábornok 624
Papp-Váry Elemér alezredes 625
IV. Károly király 640
Sepsiszék-nagyborosnyói Bartha Lajos altábornagy 641
A Ludovika Akadémia zászlaja 646
A zászlószentelés ereklyéi 646
A honvédség hódolata a zászlószenteléskor 647
Az elelnforradalom vértanui 714
Romanelli Guido olasz kir. alezredes 715
Vitéz Dombóváry Révy Kálmán tábornok 768
Az első tisztavatás a forradalom után 769
Vitéz Sipos Árpád tábornok 784
Vitéz nemes Szinay Béla tábornok 785
Gyalogsági és tüzérségi kiképzés 786
Lovassági és műszaki kiképzés 787
A négy ludovikás honvédelmi miniszter 796
A legmagasabb békebeli rendfokozatot elért ludovikások 797
Híradókiképzés 800
Tórészlet a Ludovika Akadémia parkjából 800
Orczy-emlékek az akadémia kertjében 801
Műszaki anyagraktár és intézeti lövölde 1930-ban 812
Az akadémikusok tiszti oklevele 1929-től kezdve 813
A szárnyépület és a nyári lovarda 1930-ban 816
Lovas és tüzér legénységi különítmény 1930-ban 817
Az 1928. évi sportünnepély történelmi képeiből 832
Az akadémia a Ludoviceum-utcáról nézve 833
Jelenetek az 1925. és 1926. évi sportünnepélyről 836
Jelenet az 1927. évi sportünnepélyről 837
Sporttér és sportház 1930-ban 837
A világháborúban elesett magyar tisztek emlékműve 846
Csónakház 1930-ban 846
A Ludovika Akadémia és környéke madártávlatból 847
Intézeti kórház 1930-ban 848
Áldozatkészség szobra 1930-ban 848
Híradó legénységi különítmény 1930-ban 849
Lövegszín 1930-ban 849
Ludovikások, akik a Mária Terézia-rendet megkapták 854
Ludovikások, akiket a Tudományos Akadémia tiszteleti tagokul választott meg 855
Koschowitz Gyula ny. őrnagy 855
Sir Stein Aurél 855
Új raktárépület 1930-ban 880
Parkrészlet 1930-ban 880
Új istálló és lovarda 1930-ban 881
A Ludovika Akadémia madártávlatból 1930-ban 889
Szövegképek
A Ludoviceum telkének térképe 55
József nádor síremléke 185
A Ludovika Akadémia 1870-ben 350
A Ludovika akadémia telkének vázlata 639
Gróf Buttler János szobra 653
A Ludovika Akadémia telkének helyszínrajza 661
Az akadémia homlozatáról eltávolítják a feliratot 679
A ludovikások harca a lépcsőházban 701
Ludovikások kihallgatása a Mária Terézia-laktanyában 705
Az átöltöztetett ludovikások a Mária Terézia-laktanyában 711
Fogoly ludovikásoknak kiosztják az ebédet 713
A lerombolt Ludovika-szobor 759
Ludovikások udvarlaki őrségen 775
A Ludovika Akadémia múzeuma 823
Mezei futóverseny startja 1928-ban 825
Harcszerű tornaverseny 1927-ben 827
Modern pentatlon 1927-ben 828
Főiskolai versenyzők felvonulása 829
Felvonulás a főiskolai atlétikai versenyre 1929-ben 829
Az 1930. évi evezősverseny 830
Az ellenforradalmi emlékoszlop leleplezése 847
A Névtelen Hősök emlékműve 849
Az ércbeöntött új Ludovika-szobor 851
Romanelli-emléktábla az akadémia homlokzatán 853
Régi táncokat bemutató akadémikusok az 1928-i bálon 857
Az 1930-i bál megnyitóján bemutatott Ludovika-szobor 857
Szent László-ünnepély 1926-ban 859
Szent László-serleg alapító oklevelének fedőlapja 861
Simonyi-serleg alapító oklevelének fedőlapja 863
Borbála-serleg alapító oklevelének fedőlapja 865
Ludovika-serleg alapító oklevelének fedőlapja 869
Híradóserleg alapító oklevelének fedőlapja 872
A Ludovika Akadémia címere és gyűrűje 873
Emeletes lovarda belülről 878
A Ludovika Akadémia helyszínrajza 1929-ből 879
Az akadémia kertje télen 883
Bejárat a hősök csarnokába és a róm. kath. kápolnába 887
Részlet az elesett ludovikások emléktábláiból a hősök csarnokában 887

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • 2020.12.15. 22:06

    Nagyon szép, patinás könyv. Jó állapotú!