Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A magyarországi református egyház külső rendje

A magyarországi református egyház külső rendje - Szentpéteri Kun Béla Dr. - Régikönyvek
A magyarországi református egyház külső rendje - Régikönyvek A magyarországi református egyház külső rendje - Régikönyvek
(0 vélemény)

Ez a könyvem először 1908-ban jelent meg, Magyar református egyházalkotmány cím alatt. Az akkori 1500 példány mind elfogyott, egyáltalán nem kapható. Megkíséreltem újból kiadni (1919-ben), de a teljes átdolgozású kézirat a kiadást vállaló könyvkereskedő és a nyomda közötti postázással az akkori közlekedési viszonyok közt elkallódott. Az új egyházi törvények (1934.) életbelépése után még egyszer átdolgoztam, első sorban lelkészi vizsgára készülők tankönyvéül. A bekövetkezett háborús idő miatt várva a megjelenhetés kellő alkalmát, 1944 őszén a kézirat megsemmisült. Most már korom miatt sem mertem hozzákezdeni teljes átdolgozásához. De a könyvet keresik most is, megkísérlem az eredeti - 1908-i - anyagával útnak indítani. A szöveg természetesen még sem ugyanaz, mert 40 év alatt sok minden nagyot változott, az egyházi törvényünk is más lett. Be kellett dolgoznom néhány olyan kérdést is, amelyet akkor éppen csak érintettem. De sok akkor tárgyalt kérdés fejtegetését ma nem látom részletes tárgyalásra valónak. Az akkori nagy számú jegyzeteket lehetőség szerint bedolgoztam a szövegbe, vagy egészen mellőztem. Az irodalmi hivatkozásokkal is takarékoskodtam. Jobb későn, mint soha, - mondja a példaszó. Vajha e munkám megjelenése bizonyítaná a mondás igazságát. Bár a nagy átalakulások kora aligha alkalmas a jelen képének rögzítésére. Ha megjelenése hasznos lesz: az első sorban Balogh Jenő egyházkerületi főgondnok, zsinati elnök érdeme, akinek állandó ösztönzése nélkül e könyv sohasem került volna újból napvilágra.

Sorozatcím:
Református Egyházi Könyvtár XXIV. kötet
Kiadó:
Magyar Református Egyház
Kiadás éve:
1948
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Sylvester Rt.
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
562 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 23.00cm
Súly:
0.80kg
Kategória:
BEVEZETÉS - 1-8
1. Egyház. Vallásfelekezet - - - - 1
2. Állam. Jog - - - - - - - 2
3. Egyházjog. Kánonjog - - - - - 3
4. Különbségek az egyházak jogában - 4
5. A magyar református egyház jogterülete 5
6. A magyar református egyházjogi irodalom - - - - - - - - - 6
ELMÉLETI ALAPOK - - - - - - - - 9-45
Az egyház külső rendjének reformációja - - 9-24
7. A régi hierarchikus szervezet - - - 9
8. A pápaság - - - - - - - 10
9. A római kúria - - - - - - 11
10. Plébániák - - - - - - - 12
11. Laikusok a hierarchiában - - - - 13
12. A reformáció egyházalkotmányjogi jelentősége - - - - - - - - 15
13. Államfői kormányzás - - - - - 16
14. Az államfői kormányzást megokoló elméletek - - - - - - - - 17
15. Az angliai reformáció - - - - - 18
16. Zwingli egyházszervezete - - - - 19
17. Kálvin egyházalkotmánya - - - 20
Az egyház önálló szervezésének szükségessége - 21-24
18. Az állam és egyház összeolvadása - - 21
19. Kálvin az egyházi és világi hatalomról 22
20. A szervezetre váró feladatok - - - - - 24-25
21. A szervezet kiterjedése - - - - - - 26-27
A szervezet helyességének próbája - - - - 27-30
22. A jus divinum kérdése - - - - 27
23. A Szentírás. Az őskeresztyének példája 30
24. A szervezkedés alapelve - - - - - - 31-33
25. Az egyház szervei - - - - - - - 33-35
Az egyházkormányzás feladata - - - - 35-40
26. Az egyházkormányzás erkölcsi fegyelmezés - - - - - - - - - 35
27. Képviselők-e a presbiterek? - - - 36
28. Gyülekezeti választás - - - - - 37
29. A presbiteri kormányzat - - - - 39
Gyülekezetek kapcsolata - - - - - - 41-45
30. A kapcsolat módja - - - - - 41
31. Zsinatpresbiteri rendszer - - - - 42
32. Egyházközségek felett álló hatóságok - 43
TÖRTÉNETI ALAPOK 46-103
Külföldi minták - - - - - - - - 46-62
33. A genfi Ordonnance - - - - - 46
34. A francia egyházalkotmány kezdete - 48
35. Az államegyház és a szeparáció - - 49
36. A mai francia református egyházalkotmány - - - - - - - - - 50
37. A skót presbiteri egyház - - - - 51
38. Angolnyelvű presbiteriális egyházak - 52
39. Holland református egyházak - - - 54
40. Helvét egyházak - - - - - - 56
41. Német zsinatpresbiteri alkotmányok - 57
42'. Vegyes német egyházalkotmányok - 59
43. Ausztria evangélikus egyháza - - - 59
44. Lengyel disszidensek - - - - - 60
A magyarországi reformált egyházak szervezkedésének kezdete - - - - - - 62-67
45. A reformáció kezdete Magyarországon- 62
46. A debreceni artikulusok - - - - 63
47. Más magyarországi kánonok - - - 65
48. A „világi" elem szerepe - - - - 67
A magyarországi református egyház a 17-ik században - - - - - - - - 68-74
49. A bécsi béke utáni szervezkedés - - 68
50. A komjáti és a Geleji Katona kánonok 69
51. A puritánok - - - - - - - 72
52. A presbiteri szervezet terjedése - - 73
A nemlelkészi tisztségek kialakulása - - - 75-77
53. A bodrogkeresztúri konvent - - - 75-77
Az első országos zsinat - - - - - - 77-82
54. A zsinat munkája - - - - - - 77
55. A budai kánonkönyv - - - - - 79
56. Az egyetemes konzisztórium - - - 81
57. Az egyházi fegyelem - - - - - 82
Az alkotmány fejlődése a budai zsinat után - 83-92
58. Az 1821-i konvent. Az 1848-i értekezlet 83
59. Egyházalkotmány a 19-ik század első
felében - - - - - - - - 84
60. Az abszolút uralom - - - - - 86
61. A pátenses egyházalkotmánytervezet - 87
62. Ellenállás. A pátens visszavonása - - 90
63. A pátens visszavonása utáni fejlődés - 91
Az erdélyi református egyház alkotmánya - - 92-96
64. A nemzeti fejedelemség megszűnésének
hatása - - - - - - - - 92
65. Későbbi alkotmány reformok - - - 94
Az egyházkerületek egyesülése - - - - 97-100
66. Az egyházkerületek közti kapcsolat - 97
67. A debreceni zsinat - - - - - 97
68. A debreceni egyházi törvénykönyv - 99
Az egyesülés utáni egyházi törvényhozások - 100-103
69. Az 1891-4-i és 1904-7-i zsinatok - - 100
70. Az egyház széttagolása. Az 1933-i törvény - - - - - - - - - 101
71. A visszacsatolt, majd ismét elválasztott
területek - - - - - - - - 103
JOGI KÚTFŐK - - - - - - - - - 104-115
72. Az isteni kijelentés - - - - - - - 104-105
Az állami törvényhozás - - - - - - 106-109
73. Törvényhozás. Békekötések - - - 106
74. Egyházi autonomia és az 1791-i törvény 107
75. Erdélyi országos törvények - - - 109
Az egyházi törvényhozás - - - - - - 110-114
76. Érvényben levő egyházi törvények - 110
77. Erdélyi egyházkerületi törvények - - 111
78. Szabályrendeletek - - - - - - 112
A jogszokás - - - - - - - - - 114-115
79. Szokás viszonya a törvényhez - - 114
80. Hitvallásos könyvek - - - - - 115
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
HELYZETE A MAGYAR ÁLLAMBAN - - 116-157
Alapelvek - - - - - - - - - - 116-119
81. A rendezés elvi alapja. Vallásszabadság 116
82. Vallásfelekezetek szabadsága - - - 117
A gyermekek vallása - - - - - - - 120-123
83. Régi szabályok - - - - - - 120
84. A viszonosság alapján szabályozás - 121
85. A hetedik életév jelentősége - - - 123
Vallásfelekezet változtatása - - - - - 123-126
86. A változtatásra jogosultság - - - 123
87. Az áttérés és kilépés módja - - - 124
88. A vallásfelekezeten kívül állás - - 125
A vallás félékezetek jogai - - - - - - 121-131
89. Minden vallásfelekezetet megillető jogok 126
90. A vallásgyakorlat védelme - - - 127
91. Iskolafenntartás joga - - - - - 128
92. Az iskolák államosítása - - - - 129
A bevett vallásfelekezetek - - - - - - 131-137
93. Bevett vallásfelekezetek fogalma - - 131
94. A bevett vallásfelekezetek külön jogai 133
95. Egyenlőség és viszonosság - - - 134
96. Állami segély. Kongrua - - - - 135
A bevett vallásfelekezetek közti különbségek - 138-140
97. A római katholikus egyház különleges
helyzete - - - - - - - - 138
98. Egyéb különbségek - - - - - 139
99. A 19-ik század egyházpolitikai törvényei 142
100. A vallásfélekezetek közti jogkülönbségek megszüntetése - - - - - - - 143-144
Egyházfelség jogok - - - - - - - 143-147
101. A két evangélikus egyház államjogi
helyzete - - - - - - - - 145
102. A jus reformandi - - - - - - 145
A jus supremae inspectionis - - - - - 147-149
103. A legfőbb felügyeleti jog - - - - 147
104. A legfőbb felügyeleti jog különleges
módjai - - - - - - - - 149
A jus advocatiae - - - - - - - - 150-151
105. Az egyház támogatásának feltételei - 150
106. Az egyház támogatásának eseted - - 150
Az állam anyagi segélye - - - - - - 152-157
107. Az 1848-i törvény - - - - - - 152
108. Az 1867. utáni idők - - - - - 153
109. A két evangéliomi egyháznak adott segély - - - - - - - - - 155
110. A 20-ik század változásai - - - - 156
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
VISZONYA MÁS EGYHÁZAKHOZ - - - 158-166
A magyarországon kívüli egyházakhoz - - 158-160
111. Más országok református egyházaihoz való kapcsolat - - - - - - - - - 158
112. Horvát-Szlavonországok - - - - 159
113. Az úgynevezett utódállamokhoz való kapcsolat - - - - - - - - 160
114. Presbiteri világszövetség. Ökuméné - 162
A magyarországi evangélikus egyházhoz - - 163-166
115. A két egyház kapcsolatai - - - - 163
116. Közös intézmények - - - - - 165
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
ALKOTMÁNYA - - - - - - 167-327
Az alkotmány felépítése - - - - - - 167-192
Az egyház alkotó elemei - - - - - - 167-170
117. A magyarországi református egyház
megjelölése - - - - - - - 167
118. Egyházközségek - - - - - - 168
Az alkotó részek tagozódása - - - - - 170-176
119. Önkormányzati jogú testületek - - 170
120. Az egyházi szervek - -- - - 171
121. Az erdélyi egyházkerület - - - - 173
Az iskolák - - - - - - - - - 176-179
122. Alapítványok és iskolák - - - - 176
123. Az iskolák jelentősége az egyházban - 177
124. Az 1948-i reform - - - - - - 179
Az egyházi hatalom - - - - - - - 179-187
125. Az egyházi hatalom fogalma - - - 179
126. A rendiség hiánya - - - - - 181
127. A rendi különbség látszata - - - 183
128. Lelkészek és „világiak" - - - - 185
129. Egyházi hatalom a rendi egyházakban 185
130. Egyházi hatalom a református egyházban - - - - - - - - - 186
A zsinatpresbiteri elv - - - - - - - 187-192
131. Zsinatpresbiteri és képviseleti elv - - 187
132. Zsinatpresbiteri alkotmányok -- - 188
133. A zsinatpresbiteri kormányzat módosulásai - - - - - - - - 190
A jogok alanyai az egyházban - - - - 192-235
Egyháztagság. Egyházközségi illetőség - - 192-198
134. Az egyháztagság alapja - - - - 192
135. Keresztelés - - - - - - - 193
136. Önkéntesség. Hitvallás - - - - 194
137. Egyházközségi illetőség - - - - 196
138. Többszörös egyházközségi tagság - - 177
Az egyháztag jogai és kötelességei - - - - 198-205
139. Az egyháztag kötelességei - - - 198
140. Az egyháztagok jogainak két csoportja 200
141. Választói és választhatósági jog - - 202
142. Az úgynevezett cselekvő választójog - 202
143. A választójog megszerzése és megszűnése 204
144. A jogok és kötelességek viszonya - - 204
Az egyházközség - - - - - - - - 205-209
145. Az egyházközség fogalma - - - - 2Ö5
146. Az egyházközségek közti jogkülönbségek 207
147. Az egyházközségek átalakulhatása - 208
Az egyházközség hatásköre - - - - - 209-211
148. Az anyaegyházközség jogai - - - 209
149. Az egyházközségi feladatok csoportosítása - - 210
Az egyházközség kötelességei tagjai irányában - 211-215
150. A lelki gondozás kötelessége - - - 211
151. Tanítás, fegyelem, diakónia - - - 213
Az egyházközség önkormányzata - - - - 215-218
152. Az önkormányzati jog terjedelme - - 215
153. Felsőbb hatóságok felügyelete - - - 216
Az egyházközség joga a felsőbb hatóságok félé- 218-223
154. Jogok a felsőbb hatóságok megalkotásában - - - - - - - - 218
155. Az egyházközségek szavazati joga - - 220
156. A jog mértékének különbsége - - - 221
Az egyházmegye - - - - - - - - 223-280
157. Az egyházmegye mindig több egyházközség - - - - - - - - 223
158. Városi egyházmegye - - - - - 224
159. Az egyházmegye joga az egyházközségek felett - - - - - - - - 226
160. Felügyeleti feladat - - - - - 228
161. Az egyházmegye saját kormányzata - 229
Az egyházkerület - - - - - - - - 230-235
162. Az egyházkerületek nagy jelentősége - 230
163. Az egyházkerület feladatai - - - 232
164. Felügyelet az egyházközségek és egyházmegyék felett - - - - - - 233
165. Egyházkerületi önkormányzat - - 234
Az egyház feladatait végző szervek - - - 236-303
Az egyház szerveiről általában - - - - 236-240
166. A különféle szervek - - - - - 236
167. Társas szervek jelentősége - - - 237
168. Egyházi tisztviselők - - - - - 238
Az egyházi szertartásokat végző szervek - - 240-246
169. A lelkészek munkája - - - - - 240
170. A lelkészi képesítés - - - - - 242
171. Lelkészképesítő vizsga- - - - - 243
172. Önálló lelkészi állás - - - - - 244
173. A kántor - - - - - - - - 245
174. A lelkipásztor 246
175. A többi lelkészek - - - - - - 248
176. Lelkészek kötelességei - - - - - 250
177. Magasabb lelkészi tisztségek - - - 251
Az egyház kormányzását végző szervek - - 252-259
178. Hatóság és tisztviselő - - - - - 252
179. Közgyűlések, tanácsok - - - - 254
180. Egyházközségi közgyűlés és presbitérium 255
181. Zsinat és konvent - - - - - - 257
182. Konvent viszonya a zsinathoz - - - 258
A határozatokat végrehajtó szervek - - - 259-265
183. Különböző fokú tanácsok - - - - 259
184. Zsinati tanács. Konventi elnökségi tanács 261
185. Elnökség - - - - - - - - 261
186. Tisztviselők - - - - - - - 263
187. Az igazgatás és bíráskodás szétválasztása - - - - - - - - - 264
A kormányzó hatóságok berendezése - - - 265-275
188. Az egyházközség szervezetlen állapotában - - - - - - - - - 265
189. A presbitérium csak tisztviselőkből áll - 266
190. A paritásos berendezés - - - - 268
191. Nehézségek a paritás megvalósításában 269
192. Tanárok és tanítók 270
193. Tisztújításon rendszer - - - - - 272
194. A megbízások időtartama - - - - 274
A gyűlések működése -- 275-284
195. Elnöklés - - - - - - - - 275
196. Az elnökség tisztséghez kötése - - - 277
197. A tanácskozás rendje - - - - - 278
198. A határozathozatal - - - - - 280
199. Nyilvánosság - - - - - - - 282
200. A határozatok felülvizsgálása - - - 283
Az egyéni szervek és működésük - - - - 284-290
201. Hatósági ügykörben eljáró és hivatalnok tisztviselők - - -- - - 284
202. Tisztviselők hatósági jog és hivatal nélkül 286
203. Javadalmas tisztviselők - - - - 286
204. Az egyház egészének hivatalnokai - 287
205. A szervek felelősségre vonása - - - 288
206. Igazgatást nem végző egyházi tisztviselők - - - - - - - - - 289
A szervek megalkotásának módja - - - - 290-294
207. A presbitérium megalkotása és feladata
a többi szervek megalkotásában - - 290
208. A felsőbb önkormányzati testületek főszervének megalkotása - - - - 291
209. Egyházi tisztviselők választásának módja 292
A választás rendje - - - - - - - - 294-303
210. Választójog az egyházközségben - - 294
211. Választók névjegyzéke - - - - 295
212. A névjegyzék megállapítása - - - 296
213. Egyházközségi választások - - - 297
214. Az egyházközségi választás menete - 298
215. A szavazás módja és az eredmény megállapítása - - - - - - - - 299
216. Az egyházközségek szavazásával választás - - - - - - - - - 300
217. A választás tisztaságának védelme - 301
218. A választás érvénytelenítése - - - 302
Az egyházi torvényhozás - - - - - - 304-327
Az egyház törvényhozó hatalma - - - - 304-306
219. Egyházi törvényt az egyház alkot - - 304
220. Az államfő ellenőrző joga - - - - 305
A zsinat szervezete - - - - - - - 307-312
221. A zsinat tagjainak száma - - - - 307
222. Hivatal alapján tagok és képviselők - 308
223. Zsinati tagok választásának módja - 309
224. Az egyházkerület feladata a zsinat megalkotásában - - - - - - - 311
A zsinat működése - - - - - - - 312-323
225. A zsinat megalakulása - - - - 312
226. Tanácskozási rend- - - - - - 314
227. Az ülések vezetése - - - - - - 315
228. Nyilvánosság. Vita és határozat - - 317
229. Ülésszakok. Szünetelés - - - - 319
230. Zsinati tanács 319
231. Az egyházi törvényhozás tárgyai - - 321
Az egyházi törvény megerősítése és kihirdetése 323-327
232. A törvényhozás a zsinaton fejeződik be 323
233. Az egyházi törvény kihirdetése - - 326
234. Az életbeléptetés 327
Az egyház igazgatása - - - - - - - 328-461
Az egyházi közigazgatás - - - - - - 328-329
235. Az egyházi közigazgatás szükségessége 328
A presbitérium - - - - - - - - 336-340
236. A presbitérium gyűlése - - - - 330
237. Határozóképesség - - - - - - 331
238. A presbitérium gyűlésének rendje - - 332
239. A presbitérium ellenőrzése - - - 334
240. A presbitérium feladatai - - - - 336
241. Fegyelemtartás és lelkigondozás - - 337
242. Vagyonkezelés - - - - - - 339
243. A presbitérium feladata az egyházközségi kereteken túl - - - - - - 339
Egyházközségi közgyűlés. Egyházrészi tanács - 340-349
244. Egyházközségi közgyűlés - - - - 340
245. Egyházrészi tanács - - - - - 342
Az egyházközség tisztviselői - - - - - 343-352
246. Javadalmas és nem javadalmas tisztségek - - - - - - - - - 343
247. Igazgatási tisztviselők - - - - 345
248. Vagyonkezelő tisztviselők - - - - 346
249. A presbiter mint tisztviselő - - - 348
250. A presbiterek száma - - - - - 350
251. Egyéb egyházközségi tisztviselők - - 351
Az egyházmegye igazgatása - - - - - 352-360
252. Az egyházmegyei közgyűlés - - - 352
253. Az egyházmegyei közgyűlés feladatai - 353
254. Egyházmegyei tanács és elnökség - - 355
255. Az elnökség hatásköre - - - - 356
256. Az esperes - - - - - - - 357
257. Az egyházmegyei gondnok - - - 358
258. Az egyházmegye többi tisztviselői - - 359
Az egyházkerület igazgatása - - - - - 360-369
259. Az egyházkerületi közgyűlés - - - 360
260. Egyházkerületi közgyűlés és tanács hatásköre - - - - - - - - 362
261. A püspök - - - - - - - - 363
262. A püspök helyettesítése - - - - 364
263. Egyházkerületi főgondnok _ - - 366
264. Más egyházkerületi tisztviselők - - 367
265. Püspöki titkár és iroda - - - - 368
Az egyház egészének igazgatása - - - - 369-382
266. Az egyházkerületek kapcsolódása - - 369
267. A konvent és szervezete - - - - 370
268. A konvent ülései - - - - - - 371
269. A konvent hatásköre - - - - - 372
270. A konventi bíróságok alakítása - - 373
271. A konvent egyéb feladatai - - - 374
272. Központi igazgatás - - - - - 376
273. Konventi elnökség és elnökségi tanács 377
274. Konventi iroda - - - - - - 378
Az egyházi közszolgálat joga - - - - - 380-434
275. A közszolgálati jog köre - - - - - - 380-381
A lelkipásztorválasztás joga általában.
276. A lelkészi állás betöltésének módja - 382
277. Az egyházközség választ - - - - 383
278. Az egyházközség választójogának alapja 384
279. A Szentírás és a hitvallások - - - 385
280. A reformátorok tanítása - - - - 386
281. Felsőbb egyházi hatóságok joga a lelkészválasztásban - - - - - - 387
282. A régi magyar kánonok - - - - 389
283. Papmarasztás és eltávolítás - - - 390
284. Prédikátor rendelés - - - - - 391
Az egyházközség választási joga - - - - 393-399
285. Az egyházközség választási jogának kivívása - - - - - - - - 393
286. A jelölés és osztálybasorozás - - - 394
287. Az egyházközség melyik szerve válasz-
szon? - - - - - - - - - 395
288. A választótagok Magyarországon 1881
előtt - - - - - - - - - 396
289. Meghívásos választás - - - - - 397
290. Vegyes választás - - - - - - 398
A lelkipásztori állás betöltésének alkalma - - 399-413
291. Választhatóság - - - - - - 399
292. A betöltés szükségességének esetei - 400
293. Esperes megjelenése a választás előkészítésére - - - - - - - - 401
294. Meghívás - - - - - - - - 402
295. Pályázat - - - - - - - - 404
296. Jelölés - - - - - - - - 404
297. Bemutatkozó szolgálat- - - - - 406
298. A választás elrendelése - - - - 408
299. A választás menete - - - - - 409
300. Általános többség kell. Pótválasztás - 410
301. A betöltéshez szükséges idő - - - 412
302. A választás költsége - - - - - 412
Az esperesi engedély és a választás elleni panasz 413-418
303. A koncessza - - - - - - - 413
304. Panasz a választás ellen - - - - 414
305. A választás megsemmisítése - - - 416
306. A választók büntetése - - - - 417
307. Más lelkészek alkalmazása - - - 418
Más bélhivatalnokok alkalmazása - - - - 418-422
308. Kántor és tanítók választása - - - 418
309. Középiskolai tanárok és igazgató választása - - - - - - - - - 420
310. Főiskolai tanárok választása - - - 422
Az állás elfoglalása. Az állássál járó jogok és
kötelességek - - - - - - - 423-428
311. Nyilatkozat az elfogadásról - - - 423
312. A javadalmas tisztviselő kötelességei- 424
313. Joga a fizetésre és nyugdíjra - - - 424
314. Nyugdíjintézet - - - 426
315. Egyházmegyei nyugdíjintézetek. Kegyeleti idő - - - - - - - - 427
Álláscsere és áthelyezés- - - - - - 428-433
316. Önkéntes csere - - - - - - 428
317. Áthelyezés - - - - - - - 430
318. Az áthelyezési eljárás - - - - 431
319. Az áthelyezés végrehajtása - - - 432
320. A helyettes- és segédlelkészek elhelyezése - - 433-434
Az egyházigazgatás feladatai - - - - - 435-461
Az egyháztagok felvétele és nyilvántartása - 435-438
321. Egyháztaggá felvétel - - - - - 435
322. Konfirmáció és hitvalló nyilatkozat - 436
323. Anyakönyvek - - - - - - - 437
A templom és egyházi épületek rendben tartása 438-440
324. A templom rendeltetése - - - - 438
325. A templom berendezése - - - - 439
326. A templom használata - - - - - 441
327. A templomi rend - - - - - - 442
Istentisztelet és más egyházi szertartások - - 443-448
328. Közönséges istentiszteletek - - - 440
329. Sákramentumok szolgáltatása - - - 444
330. Házasságkötés körüli eljárás - - - 445
331. Halottak eltakarítása - - - - - 446
A vallásos élet ápolása - - - - - - 448-454
332. Lelki gondozás 448
333. Missziói munka - - - - - - 450
334. Missziói szervezet - - - - - - 452
335. A honvédséghez tartozók lelki gondozása 453
Egyházi sajtó. Szociális feladatok - - - - 454-457
336. Egyházi sajtó. Könyvek. Iratok - - 454
337. Társadalomvédelem. Diakónia - - - 456
Irodai feladatok - 457-458
338. Irásmunkák az egyházközségben - - 457
339. Pecsét 458
Felügyelet Ellenőrzés - - - - - - 459-461
340. A felügyelet haszna - - - - - 459
341. Egyházi látogatás - - - - - - 459
Az egyház köznevelési és közoktatási szervezete 462-486
Az egyház munkája a köznevelésben - - - 462-467
342. Egyházi iskolák - - - - - - 462
343. Állami ellenőrzés. Közoktatási rend - 460
344. Az egyház köznevelési alaptételei - - 464
345. Keresztyén felebaráti nevelőintézetek - 466
Népnevelő intézetek - - - - - - - 467-472
346. A régi népoktatási rend átalakulása - 467
347. Kötelező népoktatás. Tanítóképesítés - 468
348. A tanítót illető egyházi szabályok - - 470
349. Az egyházban volt népiskolai hatóságok 470
350. Felsőbb egyházi hatóságok munkája a
népnevelésben - - - - - - - 471
Magasabb fokú iskolák - - - - - - 472-480
351. A régi kollégiumok és pártikuláik - 472
352. Az érettségi vizsgás gimnázium - - 474
353. Középiskolák - - - - - - - 476
354. Tanárok feladatai - - - - - 477
355. A középiskola igazgatása és felügyelete 478
356. Polgári iskola és szakközépiskolák - 479
Főiskolák - - - - - - - - - - 480-484
357. Főiskolai szervezet - - - - - 480
358. A debreceni egyetem hittudományi kara 484
359. Az egyetemi hittudományi kar és az egyház theologiai főiskolái közötti viszony 482
Az államosítás utáni jogi helyzet - - - - 484-486
360. Az államosításban megmaradó egyházi
iskolák - - - - - - - - 484
361. A vallástanítás előtérbe állása - - 485
Az egyházi vagyon - - - - - - - 487-508
Az egyházközségi háztartás - - - - - 487-495
362. Vagyonjogi személyek az egyházban - 487
363. Vagyonleltár - - - - - - - 488
364. Költségvetés. Számadás - - - - 489
365. Egyházi adó - - - - - - - 490
366. Adókötelezettség - - - - - - 492
367. Rendkívüli adó. önkéntes adományok - 493
368. Az adó kivetése és beszedése - - - 493
Országos egyházi vagyonalapok.
369. Adócsökkentési segély. Egyetemes adóalap - - - - - - - - - 495
370. Országos közalap - - - - - - 496
371. A közalapi vagyon kezelése - - - 497
372. Nyugdíjintézeti pénztár - - - - 498
373. A nyugdíjintézet kezelése - - - - 500
374. A központi igazgatás költségei - - - 500
Gyökeres változások a vagyon ügyeiben - - 502-508
375. A földbirtokreform hatása - - - 502
376. A „szabad egyház szabad államban"-
elv vagyonjogi következései - - - 504
377. Az iskolák államosítása. Kántori szolgálat. Vallástanítás - - - - - 505
378. Vagyonleltár átalakulása - - - - 506
379. Kimaradó és új szükségletek a költségvetésben - - - - - - - - 567
AZ EGYHÁZ BÍRÓI HATALMA - - - - - 509-542
Az egyházi bíróságok szervezete - - - - 509-512
380. Az egyházi bírói feladatok - - - 509
381. Egyházi bíróságok - - - - - 509
382. A bírói határozatot hozó tanács - - 511
Bírói hatáskör és illetékesség - - - - - 512-521
383. Bírói hatáskör - - - - - - 512
384. Jogegységi tanács - - - - - 514
385. Bírói illetékesség - - - - - - 515
386. Érdekeltség - - - - - - - 516
387. Bíróküldés - - - - - - - 517
388. Fegyelmi bírósági esetek - - - - 518
389. Közigazgatási bírósági ügyek - - - 519
390. Áthelyezési és kényszernyugdíjazási eljárás - - - - - - - - - 520
Fegyelmi vétségek és büntetések - - - - 521-525
391. Alkalmazottak és egyháztagok vétségei 521
392. Egyházi szolgálatban állókra szabható
büntetések - - - - - - - 523
393. Egyháztagokra szabható büntetések - 524
394. Rendbüntetés - - - - - - - 524
Az egyházi bírósági eljárás - - - - - 525-533
395. Az eljárás megindítása - - - - 525
396. Hivatalból és panaszra eljárás - - 526
397. A panasz beadása és az eljárás elrendelése - - - - - - - - - 527
398. A tárgyalást megelőző vizsgálat - - 528
399. A vizsgálat menete - - - - - 529
400. A tárgyalás - - - - - - - 530
401. Az érdemi tárgyalás - - - - - 531
402. A határozathozatal módja - - - - 532
A bírói határozat és végrehajtása - - - - 533-538
403. ítélet. Végzés - - - - - - - 533
404. A határozat közlese - - - - - 535
405. A jogerős határozat végrehajtása - - 536
406. A végrehajtás biztosítása. A felfüggesztés - - - - --- - - - 536
Jogorvoslatok - - - - - - - - - 538-541
407. Fellebbezés - - - - - - - 538
408. A fellebbezési bíróság határozata - - 534
409. Perújítás - - - - - - - - 540
A bírói marasztalás kizárása - - - - - 541-542
410. Az állásról lemondás. Elévülés. Jóvátétel. Megkövetés. Rehabilitáció - - 541

Szentpéteri Kun Béla Dr.

Szentpéteri Kun Béla Dr.  további könyvei

50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
480 Ft 240 Ft
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 300 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...