Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A szabálysértési jog

A szabálysértési jog - Kincses Ildikó, Kántás Péter - Régikönyvek
A szabálysértési jog - Régikönyvek A szabálysértési jog - Régikönyvek A szabálysértési jog - Régikönyvek A szabálysértési jog - Régikönyvek A szabálysértési jog - Régikönyvek A szabálysértési jog - Régikönyvek A szabálysértési jog - Régikönyvek A szabálysértési jog - Régikönyvek A szabálysértési jog - Régikönyvek
(0 vélemény)

A szabálysértési joganyag szerves részét képezi a közigazgatás „hatósági" jogának, ezért nem kerülheti el annak sorsát: nem maradhat érintetlen tehát akkor, amikor annak fórumrendszere, eljárási rendje reform-léptékű változásokat él át', továbbá a társadalomra kisebb fokban veszélyesnek értékelt cselekmények köre is folyamatosan változik. Közismert az is, hogy a szabálysértési jog a védelme alá helyezett értékeket illetően csaknem „mindenevő": szinte alig találni a társadalomban olyan egyéni vagy közösségi értéket, illetve érdeket, amelyet ez a jogterület ne vonna a szárnyai alá. Ebből az következik, hogy a közlekedés rendjétől a közterületi viselkedés „illemszabályain" keresztül, a munka világán és a gazdaság legkülönbözőbb szektorain át egészen a kulturális javakig (ideértve a közoktatást és a gyermekvédelmet) terjed az a hatalmas -több ezer jogszabály által szabályozott - terület, amely szabálysértési tényállásokkal is körbebástyázott. Ez a heterogenitás azonban „csak" a közigazgatási jellemvonása ennek a jogterületnek, hiszen a büntetőjoghoz (büntetőpolitikához) való szoros kötődés ugyancsak meghatározó: elsősorban az általános részi rendelkezések, továbbá a szankciók szoktak hasonulni a mindenkori büntetőjogi (büntetőeljárás-jogi) rendelkezésekhez. A fentiek alapján evidenciának minősül, hogy egy kommentárnak szánt szöveget rendszeresen karban kell tartani, nem csak abban az értelemben, hogy át kell vezetni rajta a tételes jogi változásokat, de oly módon is, hogy közölni kell az új szabályok mögötti jogalkotói törekvéseket, a gyakorlati tapasztalatokat, az esetleges inkoherenciákat a régi és új szabályok között. Több mint két év telt el a joganyag hatálybalépése, s lassan három a kommentárszöveg elkészülése óta. Eljött tehát az ideje annak, hogy a szerzők - elsősorban a két év tapasztalata és a jogszabályi változások függvényében - megvonják az anyag első mérleget, részben aktualizálják, részben újraértékeljék mondanivalójukat. Ez az anyag, amit most az olvasó a kezében tart, egy átmeneti helyzetet tükröz: már több, mint a hatálybalépést megelőző „teoretikus" kommentár, de még kevesebb, mint egy kiérlelt, a jogalkalmazási tapasztalat és a társadalmi visszhang alapos feltérképezése után elkészült „nagykommentár". Ez utóbbi előkészülete már folyamatban van.

Kiadó:
KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft.
Kiadás éve:
2002
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Akaprint Nyomdaipari Kft.
ISBN:
9632246586
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
271 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 23.00cm
Súly:
0.44kg
Kategória:
Rövidítések jegyzéke 13
Bevezetés
1. Elméleti alapok 15
2. A szabálysértés helye a közigazgatási szankciórendszerben 22
2.1. szankció fogalma 22
2.2. A közigazgatási szankciófajták 23
A „különös rész" jellegzetességei 24

Első rész
A SZABÁLYSÉRTÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
I. fejezet Alapvető rendelkezések 29
1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 29
2. A törvény hatálya
2.1. Területi hatálya 34
2.2. Személyi hatálya 34
2.3. Időbeli hatálya 36
3. szabálysértésért való felelősség 36
3.1. A felróhatóságról általában 37
3.2. A felróhatóság alakzatai 38
3.3. A részesek felelőssége 38
3.4. A szabálysértés stádiumai 40
4. A felelősséget kizáró okok 40
4.1. A szabálysértési felelősségre vonás akadályainak rendszere 41
4.2. A büntethetőséget kizáró okok 42
4.2.1. A gyermekkor 42
4.2.2. Kóros elmeállapot 42
4.2.3. Kényszer, fenyegetés 44
4.2.4. A tévedés 44
4.2.5. Egyéb kizáró okok 46
4.2.6. A jogos védelem, végszükség 46
4.2.7. A magánindítvány, a jogosult feljelentésének hiánya 47
5. A szabálysértés büntethetőségének elévülése 48
5.1. A szabálysértés elévülése 48
5.2. Az elévülési idő számítása 49
6. A felelősségre vonás mellőzése 49
II. fejezet A szabálysértés miatt alkalmazható jogkövetkezmények 52
1. Büntetések és intézkedések 52
1. Az elzárás 53
1.1.1. Az elzárás kivételes büntetés 53
1.1.2. Az elzárás tartama 54
1.1.3. Az elzárás alkalmazásának kizárása 54
1.2. A pénzbírság 55
1.2.1. A pénzbírság mint általános büntetési nem 55
1.2.2, Meg nem fizetésének jogkövetkezményei 56
13. A járművezetéstől eltiltás 58
1.3.1. A járművezetéstől eltiltás időtartama és alkalmazása 58
1.3.2. Végrehajtására vonatkozó szabályok 59
1.4. Az elkobzás 60
1.4.1. Az elkobzás jellegzetességei 60
1.4.2. Az elkobzás alkalmazásának esetei 61
1.4.3. Az elkobzás arányossága 62
1.5. A kiutasítás 64
1.5.1. Alkalmazásának feltételei 64
1.5.2. Időtartama 65
1.5.3. Végrehajtása 65
1.6. A figyelmeztetés 66
1.6.1. A figyelmeztetés lényege 66
1.6.2. Alkalmazásának feltételei 66
1.7. A kitiltás 67
2. A büntetés kiszabása, az intézkedés alkalmazása 68
2.1. A büntetéskiszabás elvei 68
2.1.1. A tettarányos felelősség elve 68
2.1.2. Az egyéniesítés elve 69
2.2. Halmazati büntetés kiszabása 70
2.2.1. A halmazatok fajtái 71
2.2.2. A halmazati büntetés kiszabásának elvei 71
3. Egyesítés, elkülönítés 72
4. Az elzárás és a pénzbírság elévülése 73
4.1. Az elévülés joghatása 73
4.2. Az elévülés nyugvása és félbeszakítása 73
5. Adatkezelési szabályok 74
6. Mentesülés a hátrányos jogkövetkezmények alól 75
7. Fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezés 76
7.7. A fiatalkorú fogalma 76
7.2. A fiatalkorúval szemben alkalmazható joghátrányok
8. Katonákra vonatkozó rendelkezések 78
8.1. A katona fogalma 78
8.2. A fegyelmi jogkör korlátai 79
9. Értelmező rendelkezések 79

Második rész
A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS
III. fejezet A szabálysértés miatt eljáró hatóságok 83
1. A szabálysértés miatt eljáró hatóságok 83
1.1.A hatáskör fogalma 83
1.2. Az általános hatáskörű szabálysértési hatóságok 83
1.3. Egyéb szabálysértési hatóságok 84
1.3.1. A rendőri szabálysértési hatóság 84
1.3.2. A pénzügyi szabálysértési hatóság 85
2. Szabálysértés miatt eljáró más szervek 86
2.1. Szabálysértés miatt eljáró más szervek hatásköre 87
2.2. Szabálysértési hatósági jogkört gyakorló szervek 87
2.2.1. Határőrség 87
2.2.2. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 88
2.2.3. Fogyasztóvédelmi felügyelőség 88
2.2.4. Bányahatóság 88
2.2.5. Munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőség 88
2.2.6. Hírközlési felügyelet 89
2.2.7. Nemzeti park igazgatóság 89
2.2.8. Szerencsejáték felügyelet 89
3. Bíróság 89
4. A felettes közigazgatási szerv jogköre 90
5. Illetékesség 92
5.7. Az illetékesség fogalma 92
5.2. Az illetékesség fajtái 93
5.2.1. Általános illetékesség: az elkövető lakóhelye 93
5.2.2. Kivételes illetékesség: az elkövető tartózkodási helye, munkahelye, szolgálati helye, az elkövetés helye, vagy a felderítés helye 93
5.2.3. Eljárás több elkövető esetén 93
5.2.4. Központosított illetékesség: a főváros vagy a megyei jogú város egész területén, illetve meghatározott részén egyetlen szabálysértési hatóság jár el 94
5.2.5. Speciális (különös) illetékesség: a nemzeti park igazgatóság illetékességét az elkövetés helye alapozza meg 94
5.3. Hatásköri és illetékességi összeütközések 94
6. Áttétel 95
7. A bíróság hatásköre és illetékessége 95
8. Az ügyész hatásköre és illetékessége 96
9. A kizárás általános szabályai 96
9.1. A szabálysértési hatóság részéről eljáró személyek 96
9.2. A kizárás okai 97
9.2.1. Objektív kizárási okok 97
9.2.2. Szubjektív kizárási okok 97
9.2.3. Speciális kizárási ok 98
9.3. Kizárási ok bejelentése 98
9.4. A kizárásról való döntés 98
10. Az ügyész kizárása 99
11. A bíró kizárása 99
IV. fejezet A szabálysértési eljárásban részt vevő személyek 100
1. Az eljárás alá vont személy 100
2. A védő 101
2.1. A védő részvétele az eljárásban 101
2.2. Kizárásának esetei 101
2.3. Jogosultságai 102
3. A sértett 102
V. fejezet A bizonyítás általános szabályai 104
1. A bizonyítás elvei 104
2. A bizonyítás eszközei 107
3. A tanúvallomás 107
4. A tanú meghallgatása 108
4.1. A tanúmeghallgatás szabályai 109
4.2. Tanúvédelmi rendelkezések 110
4.3. Szembesítés 111
5. A tanú vallomástételének akadályai 111
6. A szakvélemény 112
6.1. Szakértő szükségessége 113
6.2. A szakértőjogai és kötelességei 113
6.3. A szakértői vizsgálat tűrése 114
6.4. A szakértő kirendelése 115
7. A szakértő kizárása 115
8. A szakértő meghallgatása 115
9. A tolmács 117
10. A tárgyi bizonyítási eszköz 118
11. Az okirat 119
12. A szemle 121
13. Az eljárás alá vont személy vallomása 121
VI. fejezet Általános eljárási szabályok 124
1. Az eljárás felfüggesztése 124
2. Az idézés 124
2.1. Az idézés mint megjelenésre kötelezés 125
2.2. Az idézés kézbesítése 125
2.3. Az idézéssel szembeni mulasztás következményei 126
3. A jegyzőkönyv 126
4. A mulasztás igazolása 128
4.1. Igazolási kérelem tartalmú 128
4.2. Az igazolási kérelem előterjesztésének határideje 128
4.3. A méltányos elbírálás elve 129
4.4. Az igazolási kérelem elbírálása 130
5. Eljárási költség 131
5.7. Az eljárási költség fogalma 131
5,2. Az eljárási költség viselése 131
6. A kézbesítés szabályai 132
7. A határozat közlése, kijavítása és kiegészítése 133
VII. fejezet Kényszerintézkedések a szabálysértési eljárásban 136
1. A kényszerintézkedés jogi természete 136
2. A feltartóztatás és az előállítás 137
3. Szabálysértési őrizet 138
4. Az elővezetés 139
5. Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása 141
6. A lefoglalás „142
7. A rendbírság 146
VIII. fejezet A szabálysértési hatóság előtti eljárás 149
1. Az eljárás megindítása 149
2. A tényállás tisztázása 152
3. Az eljárás megszüntetése 154
4. Kártérítés megállapítása 155
5. Panasz a szabálysértési hatóság előtti eljárásban 156
6. A szabálysértési hatóság határozata 157
7. A kifogás intézésének szabályai 160
7.1. A kifogás benyújtása 160
7.2. A kifogás elbírálása 160
7.3. A kifogás elutasítása 161
IX. fejezet Ügyészi törvényességi felügyelet 162
X. fejezet A bíróság előtti eljárás 164
11. Általános szabályok 164
1.1. A bírói felülbírálat terjedelme 164
1.2. Érdemi bírói döntések 166
1.2.1. A bírói eljárás első szakasza: előzetes intézkedések a kifogás alapján 167
2.2. A bírói eljárás második szakasza: döntés tárgyalás nélkül 168
2.3. A bírói eljárás harmadik szakasza: a tárgyalás 170
2.3.1. A tárgyalás tartásának feltételei 170
2.3.2. A tárgyalás megnyitása 171
2.3.3. A bizonyítás felvétele 172
2.3 Az eljárás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 173
2,3.5. A tárgyalás elnapolása 174
2.3.6. A tárgyalás befejezése 175
2.3.7. Az ügydöntő határozat 176
2.3.8. A határozat közlése és jogereje 178
XI. fejezet A perújítás 178
1. A perújítás okai 178
1.1. A perújítás fogalma és esetei 178
1.2. A perújítás kizártsága 181
2. A perújítási kérelem 181
2.1. terjesztésére jogosultak köre 181
2:2. Visszavonhatósága 181
3. A perújítási eljárás 182
3.1. A perújítási kérelem benyújtása 182
3.2. A kérelem előzetes vizsgálata 182
3.3. A perújítás elrendelése 183
3.4. A perújítási kérelem elbírálása 183
XII. fejezet A végrehajtás 184
1. A végrehajtási eljárás 184
1.1. Önkéntes teljesítés 185
1.2. A kikényszerítés fokozatossága 186
2. Közvetlen letiltás 186
3. Adók módjára való behajtás 187
4. Közérdekű munkára átváltoztatás 188
5. Elzárásra átváltoztatás 190
5.1. Szükségessége 190
5.2. Elrendelésének bírósági hatásköre 1191
5.3. Végrehajtási szabályok 191
5.4. Kizártsága 192
6. Végrehajtási kedvezmények 193
6.1. Részletfizetés és fizetési halasztás 193
6.2. Elzárás elhalasztása vagy félbeszakítása 194
7. A végrehajtás méltányosságból mellőzése 194
8. Egyes intézkedések végrehajtása 196
XIII. fejezet Egyes szabálysértési ügyekre vonatkozó külön rendelkezések 197
1. Az elzárással is sújtható szabálysértésekre vonatkozó általános eljárási szabályok 197
1.1. A bíróság eljárása 198
1.2. A bíróság határozata 198
1.3. Fellebbezés 198
1.4. A fellebbezés elbírálása 199
2. Gyorsított bírósági eljárás az elzárással is sújtható szabálysértések esetében 199
2.1. Bíróság elé állítás 199
2.2. A bíróság eljárása 201
2.3. Fellebbezés 202
3. A fiatalkorúak szabálysértéseire vonatkozó rendelkezések 202
4. Becsületsértési ügyekre vonatkozó külön rendelkezések 203
4.1. Kölcsönösen elkövetés 203
4.2. Személyes meghallgatás 204
4.3. Az eljárás megszüntetése 204
4.4. A kifogás elbírálása 205
5. A szabálysértési hatóság jogkörét gyakorló szervek eljárásának szabályai 205
6. A helyszíni bírság 207
6.1. Helyszíni bírság kiszabására jogosultak 207
6.2. A helyszíni bírság összege és kiszabása 208
6.3. Helyszíni bírságolás az elkövető távollétében 209

Harmadik rész
EGYES SZABÁLYSÉRTÉSEK
XIV. fejezet Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni
szabálysértések 213
1. Becsületsértés 214
2. Magánlaksértés 215
3. Önkényes beköltözés 216
4. Ipari robbantóanyaggal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés 217
5. Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés 219
6. Rendzavarás 221
7. Tiltott kéjelgés 226
8. Szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma 229
9. A szexuális szolgáltatás felkínálásának, hirdetésének tilalma 231
10. Gyermekkel koldulás 232
10.1. A zaklató jellegű cselekményekről általában 233
10.2. A koldulás kettős szabályozása 234
11. Természetvédelmi szabálysértés 235
12. Környezetvédelmi szabálysértés 237
13. Jogosulatlan vadászat 237
14. A vallásgyakorlás jogának megsértése 239
15. Veszélyes fenyegetés 240
16. Gyülekezési joggal visszaélés 241
17. Valótlan bejelentés 242
18. Tiltott szerencsejáték 243
19. Játék- és pénznyerő automaták üzemeltetésére vonatkozó szabályok megszegése 245
20. Tiltott helyen való aláírásgyűjtés népi és népszavazási kezdeményezés
támogatására 246
21. Járművezetés az eltiltás tartama alatt 247
XV. fejezet A tulajdon elleni szabálysértések 248
XVI. fejezet A pénzügyi szabálysértések 252
1. Vámszabálysértés 252
2. Vámszabálysértés elkövetőjének segítése 254
3. Deviza-szabálysértés (hatályon kívül helyezve) 255
4. Fémjelzési szabálysértés 255
5. A pénzutánzattal kapcsolatos szabályok megszegése 256
6. Hatásköri rendelkezés 256
Negyedik rész
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés 261
Felhatalmazó rendelkezések 262
2. Hatályukat vesztő rendelkezések 263
3. A törvény végrehajtása 264
4. Módosuló jogszabályok 265
Tárgymutató 267

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...