Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A tiszta ész kritikája

A tiszta ész kritikája - Immanuel Kant - Régikönyvek
A tiszta ész kritikája - Régikönyvek A tiszta ész kritikája - Régikönyvek A tiszta ész kritikája - Régikönyvek A tiszta ész kritikája - Régikönyvek A tiszta ész kritikája - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Filozófiai Írók Tára IX.
Fordítók:
Bánóczi József, Alexander Bernát
Kiadó:
Akadémiai Kiadó
Kiadás éve:
1981
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Akadémiai Nyomda
ISBN:
9630528479
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
731
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.50cm, Magasság: 23.00cm
Súly:
0.80kg
Kategória:
TARTALOM. VII

Lapszám
1. fejezet, A kozmológikus eszmék rendszere — 274
2. fejezet. A tiszta ész antitetikája 280
L antinómia _ „„ _ _ 284
2. antinómia 290
3. antinómia _ _ 296
4. antinómia „„ _ — — 302
3. fejezet. Az ész érdekéről ez ellenmondásában_ „_ _ 308
4. fejezet. A tiszta ész transzcendentális föladatairól, amennyiben
azokat okvetetlenül meg kell ,tudni oldani _ _ 316
5. fejezet. A kozmológikus kérdések skeptikus képzete mind a négy
transzcendentális eszmében _ _ 321
G. fejezet: A transzcendentális idealizmus, mint a kozmológikus dia-
lektika föloldásának kulcsa _ _ 324
7. fejezet. Kritikai eldöntése a kozmológikus vitának, melyben az
ész magamagával áll _ _ _ _ 328
8. fejezet. A tiszta ész szabályozó elve a kozmológikus eszmék tekin-
tetében -- — — _ 334
9. fejezet. A ész szabályozó elvének empirikus használatáról vala-
mennyi- kozmológikus eszme tekintetében — 338
I. Föloldása a kozmológikus eszmének a jelenségek összetételé-
7nek összességéről egy világegésszé _ „-~ _ _ 339
II. Föloldása a kozmológikus eszmének egy adott egész osztásának
összességéről a szemléletben _ _ — 342
Zármegjegyzés és előre való figyelmeztetés,,.,. _ 345
III. Föloldása a kozmológikus esznlének a világesemények okaikból
való levezetésének összességérőt_ _ _ 347
Az szabadság által való okság lehetsége _ _ 351
MagyaráZata a szabadság kozmológikus eszméjének _ _ _ 353
IV. Föloldása a kozmológikus eszmének a jelenségek függőségének
összességéről meglétök szerint általában _
Zármegjegyzés a tiszta ész egész antinómiájához
3. főrész. A tiszta ész ideálja _ ,__ — :33666683
1. fejezet. Az ideálról általában _ _ _ _ 368
2. fejezet. A transzcendentális ideálról (prototypon transscendentale) 370
3. fejezet. A spekulatív ész bizonyítékairól egy legfőbb lény létezé-
sét illetőleg _ _ _ _ _ _ _ 377
4. fejezet. Isten létének ontológikus bizonyítása lehetetlen _ 382
5. fejezet. Isten létének kozmológikus bizonyítása lehetetlen _ 388
Fölfedezése és magyarázata a dialektikus látszatnak egy szük-
séges lény létezéséről minden transzcendentális bizonyításban_ 395
G. fejezet. A fizikoteológikus bizonyítás lehetetlen _ _ 398
7. fejezet. Az ész spekulatív elveiből való minden teológiának kritikája 404
Függelék a transzcendentális dialektikához ..... 412
A. tiszta ősz oszrnői»ok szabályozó használatáról w._ 412
Az (Imbori ész termi szotos dialektiltájának végcéljáról 427


TARTALOM.

Lapszám
A fordítók előszava az első kiadáshoz ___
Előszó a magyar fordítás második kiadásához _

A Tiszta Ész Kritikája (1787).
Ajánlat 7
Előszó a második kiadáshoz 9

BEVEZETÉS.
I. A tiszta s empirikus megismerés különbségéről 28
II. Birtokában vagyunk bizonyos a priori ismereteknek s a közön-
séges értelem sincs soha náluk nélkül 29
III. A filozófia oly tudományra szorul, mely az összes a priori isme-
retek lehetségét, alapelveit s körét megállapitja „„ _ 31
IV. Analitikus és szintetikus itéletek különbségéről ,„, _ _ 33
V. Az ész minden elméleti tudományában szintetikus a priori ité-
letek mint elvek foglaltatnak 35
VI. A tiszta ész általános feladata, 38
VII. Külön tudomány eszméje s beosztása A Tiszta Ész Kritikája
41

I. Transzcendentális elemtan.
Első rész. A transzcendentális esztetika 45
Bevezetés. 1. §. „„ 47
1. fejezet. A térről. 2. és 3. §. 49
2. fejezet. Az időről. 4-7. §. 54
Általános megjegyzések p transzcendentális esztetikához. 8. § 61
Második rész. A transzcendentális logika _ _ _ „ 70
Bevezetés. A transzcendentális logika eszméje 70
I. A logikáról általában 70
II. A transzcendentális logikáról 73
III. Az általános logika beosztásáról analitikára és dialektikára _ 74
IV. A transzcendentális logika beosztásáról transzcendentális anali-
tikára és dialektikára 77
Első szakasz. A transzcendentális analitika_ 79
Első könyv. A fogalmak analitikája _ „ „„ „„ - „- – 80
1. főrész. Az összes tiszta értelmi fogalmak fölfedezésének vezérfona-
80
1. fejezet. A logikai értelemhasználatról általában „ _ „ 81
2. fejezet. Az értelem logikai funkciójáról itéletekben. 9. §. 82


3. fejezet. A tiszta értelmi fogalmakról vagyis a kategóriákról. Lapszám
10. §. 86
11. §. 12. §. 90
2. főrész. A tiszta értelmi fogalmak dedukciójáról „ „ ,„. ,„, 94
1. fejezet. A transzcendentális dedukció elveiről általában. 13. §. 94
Átmenet a kategóriák transzcendentális dedukciójához. 14. §. _ 99
2. fejezet. A tiszta értelmi fogalmak transzcendentális dedukciója.
15-27. §. 101
Második könyv. Az alaptételek analitikája „, _ 124
Bevezetés. A transzcendentális itéleterőről általában _ 125
1. főrész. A tiszta értelmi fogalmak sematizmusáról 127
2. főrész. A tiszta értelem összes alaptételeinek rendszere 133
1. fejezet: Az analitikus itéletek legfőbb alaptételéről „, 134
2. fejezet.'Az összes szintetikus itéletek legfőbb alaptételéről _ 136
3. fejezet. Az összes szintetikus alaptételek rendszeres fogalma _ 139
1. A szemlélet Sarktételei„, 141
2. Az észrevevés anticipációi 144
3. A tapasztalat analógiái_ ,„ 150
A) A szubstancia megmaradásának, alaptétele 154
B) Az időbeli sorrend alaptétele az okság törvénye szerint ,„, 158
C) Az együttlét alaptétele .a kölcsönhatás vagy közösség tör-
vénye szerint 171
4. Az empirikus gondolkodás posztulátumai általában_ 176
Az idealizmus cáfolata 181
Általános megjegyzés az alaptételek rendszeréhez „„ „„ _ 189
3. főrész. Az összes tárgyaknak általában fenomenákra és noumenákra 193
való fölosztásának okáról
Függelék. A reflexiós fogalmak amfiboliájáról 205
Második szakasz. A transzcendentális dialektika _ _ 224
Bevezetés 224
I. A transzcendentális látszatról „„ _ _ ,„, _ _ _ _ 224
II. A tiszta észről mint a transzcendentális látszat székhelyéről 227
A) Áz észről általában 2‘27
B) Az ész logikai használatáról 229
C) Az ész tiszta használatáról _ 231
Első könyv. A tiszta ész fogalmairól 234
1. fejezet. Az eszmékről általában _ 235
2. fejezet. A transzcendentális eszmékről ,„_ „„ 240
8. fejezet. A transzcendentális eszmék rendszere „, _ „, 247
Második könyv. A tiszta ész dialektikus következtetéseiről 251
főrész. A tiszta ész paralogizmusairól _ .„, —„ 252
Cáfolata Mendelssohn bizonyításának a lélek megmaradásáról 260
Általános megjegyzés a racionális prizichológiátó I a 1411/illricel■
való átmenetet illetőlop; „
oif44


II. Transzcendentális módszertan.
Lapszám
Bevezetés ... _ 449
1. főrész. A tiszta ész diszciplinája _ _ _„ W _ 451
1. fejezet. A tiszta ész diszciplinája dogmatikus használatban.,.. — 453
2. fejezet. A. tiszta ész diszciplinája polemikus használatát tekintve 468
Az önmagával meghasonlott ész skeptikus kielégítésének lehetet-
lenségéről _ „_ _ 479
3. fejezet. A tiszta ész diszciplinája a hipotéziseket tekintve._ 486
4. fejezet. A tiszta ész diszciplinája bizonyitásait tekintve _ _ 493
2, főrész. A tiszta ész kánonja _ _ _ „_ _ 501
1. fejezet. Eszünk tiszta használatának végső céljáról _ _ 502
2. fejezet. A legfőbb jó ideáljáról „„ „_ _ 506
3. fejezet. A vélésről, tudásról és hivésről _ 516
3. förész. A tiszta ész architektonikája 523
4. főrész. A tiszta ész története „_ 534

A tiszta ész litiitikája első (1781) és második (1787) kiadásának
különbségei.
L A címlap, jelige és ajánlás _ _ 539
II. Előszó az első kiadáshoZ _ 539
III. Bevezetés — — 547
IV. A transzcendentális esztétika.__ 551
V. A fogalmak analitikája _ _ — 553
VI. A tiszta értelmi fogalmak dedukciójáról_._. „„ _ 554
A tapasztalat lehetségének a priori okairól _ _ _ _ 554
1. Az apprehenzió szinteziséről a szemléletben _ 556
2. A reprodukció szinteziséről a képzeletben -__ _ _ 557
3. A rekognició szinteziséről a fogalomban „_ _ 559
4. Előleges magyarázata a kategóriák, mint a priori ismeretek
lehetségének „„ _ „_ _ „_ „„ — 563
Az értelem viszonyáról tárgyakhoz általában _ — 565
Összegező előadása a tiszta értelmi fogalmak e dedukciója
helyességégének és egyedüli lehetségének _ — 573
VII. Az alaptételek analitikája „„ _ _ _ 574
VIII. A tiszta ész paralogizmusairól _ _ 581
Első paralogizmus, a szubstancialitásé _ _ 581
Második paralogizinus, a szimplicitásé_ _ _ 583
Harmadik paralogizmus, a perszonálitásé 589
Negyedik paralogizmus, az idealitásé (a külső viszonyé) _ 592
Elmélkedés a tiszta lélektan összegéről _ _ _ 600
IX. A két kiadás még hátralevő eltérései 614
A Tiszta Ész Kritikájáról irta ALEXANDER BERNÁT 617


Immanuel Kant

Immanuel Kant  további könyvei

A gyakorlati ész kritikája - Immanuel Kant - Régikönyvek
20%
8 000 Ft 6 400 Ft (20%)
Antikvár könyv
Kritik der praktischen Vernunft - Immanuel Kant - Régikönyvek
30%
1 000 Ft 700 Ft (30%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...