Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A világ reménye Jézus Krisztus élettörténete

A világ reménye - E.G. White - Régikönyvek
A világ reménye - Régikönyvek A világ reménye - Régikönyvek
(0 vélemény)

Előszó részlet: Minden rendű, rangú és fajú ember szívében ott él a megnevezhetetlen vágy valami után, ami még nincs birtokában. Ezt a vágyakozást az irgalmas Isten oltotta belénk, mert azt óhajtja, hogy keressük és lelkünk örök üdvére találjuk meg azt a legjobbat, melyhez, földi célokat hajszolva, soha hozzá nem juthatunk. Sátán ravasz és agyafúrt módszereivel ezen vágyat helytelen irányba tereli. Elhiteti, hogy ez a sóvárgás kielégíthető élvezettel, gazdagsággal, fényűzéssel, hírnévvel és hatalommal. Ha elértük, ám rá kell döbbennünk, hogy mindez értékét veszti és a lélek olyan üres és kielégületlen, mint előtte volt. Isten terve az, hogy az emberi szív eme vágyakozása Jézusban nyerjen kielégülést. A vágy Istentől ered és Hozzá vezet, hogy Nála jusson teljességhez és beteljesüléshez. Ezt a teljességet találjuk meg Jézus Krisztusban, az örök Isten Fiában. „Mert tetszett az Atyának, hogy őbenne lakozzék az egész teljesség"; „Mert őbenne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg." Aggeus próféta „minden népek óhajának44 mondja őt; mi is jogosan nevezzük könyvünk címében a „Világ Reményének". E műnek nem az a célja, hogy megkísérelje az evangéliumok összhangját bizonyítani, vagy hogy pontos időbeli sorrendben tárja fel Krisztus életének eseményeit, és csodálatos tanításait. E könyv célja az, hogy elénk állítsa Jézus Krisztust, mint az Egyetlent, akiben minden emberi vágy kielégülhet. Számtalanszor megírták már „Krisztus életét". Kiváló könyvek, hatalmas értekezések, időrendben kidolgozott tanulmányok, egykorú történetek, hagyományok foglalkoznak a názáreti Jézus életének tanulságával és sok oldalról világítják meg. Mégis nyugodtan állithatjuk, hogy „még a felét sem mondották el" annak, amit erről a csodálatos életről megtudhatunk.

Kiadó:
Gyarmati és társa
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Gyarmati és Bősz Nyomda
Kötés típusa:
fűzött egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
608
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.50cm, Magasság: 20.50cm
Kategória:
Az ige testté lett 11
"Velünk az Isten" 13
A választott nép 22
Az idők teljessége 26
Jézus ifjúsága 31
"Mert született néktek ma a Megtartó..." 33
Jézust bemutatják az Úrnak 38
"Mert láttuk az ő csillagát..." 46
Jézus gyermeksége 56
A húsvét ünnepén 62
Istentől jött tanító 71
Kiáltó szó a pusztában 73
A megkísértés 81
A győzelem 91
"Megtaláltuk a Messiást!" 98
A kánai mennyegző 109
"Az Ő templomában" 114
Nikodémus 122
Jákob kútjánál 129
"Ha csodákat és jeleket nem láttok..." 139
Beteljesült ígéretek 143
Az első tanítványok 145
Kapernaumban 151
"Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem" 159
Szombat 168
A tizenkét apostol kiválasztása 177
A hegyibeszéd 184
A százados 201
Hallgass és némulj el 208
Élő hit 215
Az első evangélisták 221
"Jertek,... pihenjetek meg egy kevéssé" 233
Adjatok ti nékik enni 238
Borongó árnyak 247
Éjszaka a tengeren 249
A hagyományok 255
Lerombolt válaszfalak 260
Az igaz jel 265
A kereszt árnyékában 271
A megdicsőülés hegyén 281
Szolgálatra készen 286
"...övéi nem fogadták be őt" 293
A sátoros ünnepen 295
Cselvetések között 301
A jó Pásztor 307
Az utolsó út Galileából 313
Az irgalmas samaritánus 323
Jézus megáldja a gyermekeket 329
"Egy fogyatkozásod van" 335
"Lázár, jöjj ki!" 339
A zsidó papok cselvetései 352
A közelgő vég 359
Zákeus 361
Simon házában 367
"Jön néked a te királyod!" 376
Elítélt nép 384
Jézus újból megtisztítja a templomot 391
"Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok" 397
A templom pitvarában 406
Az Olajfák hegyén 412
"Mindenki szolgája" 424
"Az én emlékezetemre!" 433
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!" 440
A keresztrefeszítés 461
Gecsemáné 463
Annás és Kajafás előtt 473
Júdás 483
Pilátus előtt 496
Golgota 513
"Elvégeztetett" 530
A mennybemenetel 539
József sírjában 516
Feltámadt az Úr! 552
"Asszony, mit sírsz?" 559
Az emmausi út 565
"Békességet nektek!" 571
Ismét a galileai tengernél 576
"Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket" 585
"Elmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz" 596
White E. G.: Jézus gyermeksége 1-31
Krisztus szenvedései 1-31


KÉPEK JEGYZÉKE
... „Imé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő;" 2
„Kiáltó szó a pusztában: Egyengessétek az Űrnak útját" 12
„Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse" 17
„íme az Úr szolgálóleánya, legyen nékem a te igéd szerint" 27
Kisded á jászolban 32
„Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek néktek" 37
Jézus születése 43
„Bemenvén a házba, megtalálák a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván, imádák őt" 47
A bethlehemi gyermekgyilkosság 53
A gyermek Jézus a templomban 65
Jézus mindenkor a Szentírásra alapozta tanításait 69
„Tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul" 72
A megkísértés 83 Jézus betegeket gyógyít 99
Hozzá vitték a betegeket és meggyógyította őket 107
„Ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává" 115
A samáriai asszony 129
Jézus a háló mellől elhívja első tanítványait, hogy „embereket halásszanak" 144
Jézus a hajóból tanít 149
Az ördöngös meggyógyítása 155
Jézus meggyógyít egy bélpoklost 163
Jézus tanítja a népet 173
A hegyibeszéd 185
A farizeus és publikánus imája 195
A naini ifjú feltámasztása 207
Jézus a gyászoló Jairus házában 217
„Leányzó! Kelj fel!" 219
„Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ" 229
öt kenyérből megvendégel ötezer férfit 239
Jézus egyik példázata: A gazdag ember kapuja előtt ülő szegény
Lázár 241
„Kicsinyhitű, miért kételkedél?" 248
„Igazán mondom néktek, hogy e szegény özvegy mindenkinél többet vete" 257
„És ruhája fényes lön, igen fehér, mint a hó... " 283
Nemes szolgálatot teljesít, aki a szenvedőket Jézushoz utasítja 289
Jézus és a gazdag ifjú 294
„Egy samaritánus is arra utazván, feléje jöve és látván őt, könyörületre indula" 317
Az irgalmas samaritánus a vendégfogadóba érkezik 325
„Aki egyet az ily gyermekek közül befogad az én nevemben. engem fogad be" 333
„Lázár! jöjj ki!" 341
Márta és Mária házánál 347
Jézus a gyermeki lelkületet követendő példaképnek állítja az öt gyűlölők elé 353
Jézus és a vámszedő Zákeus 360
„Egy asszony könnyhullatással kezdé áztatni Jézus lábait és hajának fonatával törlé meg és csókolgatá lábait" 367
Hozsánna! Áldott, ki az Úr nevében jő! 381
Utolsó éjszaka az Olajfák hegyén 413
„Imé az ajtó előtt állok és zörgetek" 423
A jó Pásztor megkeresi és megszabadítja az eltévedt bárányt 441
Jézus elfogatása 462
Az áruló csók 471
Péter megtagadja az Urat 483
A töviskorona 493
"...értsétek meg; hogy nem találok benne semmi bűnt!" 501
„Pilátus, miután Jézust megostoroztatta, kezeikbe adá" 507
A keresztrefeszítés 515
„Valóban Isten fia volt ez" 523
Jézus halála 533
Az emmausi két tanítvány felismeri a vendégben a feltámadott
Krisztust 540
„József (az arimathiai) gyolcsba takará Jézust és betevé őt a sírba" 549 „Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél; boldogok, akik nem látnak és hisznek" 557
Jézus és az emmausi tanítványok 567
A csodálatos halfogás 579

E.G. White

E.G. White  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 200 Ft 840 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 770 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 770 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...