Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Ady Endre összes prózai művei IV. Ujsagcikkek, tanulmányok IV.

Ady Endre összes prózai művei IV. -  Ady Endre  - Régikönyvek
Ady Endre összes prózai művei IV. - Régikönyvek Ady Endre összes prózai művei IV. - Régikönyvek Ady Endre összes prózai művei IV. - Régikönyvek Ady Endre összes prózai művei IV. - Régikönyvek Ady Endre összes prózai művei IV. - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Ady Endre összes művei
Kiadó:
Akadémiai Kiadó
Kiadás éve:
1964
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Akadémiai Nyomda
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
502
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.50cm, Magasság: 20.50cm
Kategória:
TARTALOM
A dőlt számok a jegyzetekre utalnak
CIKKEK, TANULMÁNYOK
I. Egy nagy vagyon
34. Az
agrárius
prima-
átka
7
288
donna és a magyar
2. A hétről
9
288
Lueger
54
320
3. fró emberkék
22
289
35• Bartha úr dühöng ..
55
320
4. Királysértés egy hír-
36. Jeruzsálem előrenyo-
lapi cikkben
12
290
mulása
57
322
5. Magyarság
13
294
37. Óvatosság
58
325
6. Ujházi Ede
15
295
38. A varróleányok
...
6o
325
7. Nagyváradi éjszakák
16
295
39• A héttől
62
326
8. Ideális őrületek
17
296
40. Izé úr
64
326
g. A hétről
28
297
42. Fedák Sári térdig ró-
lo. Prohászka
Ottokár
zsában
65
327
Nagyváradon . . . .
20
298
42. Strófák egy határozat-
i,. A história városa ...
21
30o
ról
66
327
12. Prohászka és vidéke
23
30x
43. A megriadt nyáj
67
327
13. Harc a kutyabőrért .
24
302
44• Az
uj
forradalom
14. Nostra res agitur ...
25
303
Nagyváradon
69
329
15. A sajtó
27
304
45. A héttől
75
331
26 Monna Varrna igaz-
46. A hétről
77
331
sága
28
305
47. Strófák a tőzsdéről és
17. Akik nem tanulnak .
3o
305
vidékéről
79
332
18. Monna Varrna igaz-
48. Nevezetes május
82
332
sága mégegyszer ..
31
306
49. Temetés pap nélkül .
332
29. Az i.'. program
33
306
5o. A hétről
3
84
4
2o. A hétről
35
309
5 I . Az evolúció
86
333
21. A szocialisták Bihar-
52. A hétről
90
337
vármegyében
36
3ro
53. Nem jó lesz szervez-
22. Gróf Tisza István a-
kedni
91
337
karja
37
310
54. A héttől
93
337
23. Mindörökké - Fehér
55. A fekete és a vörös
94
338
hér Dezső könyve
24. Mi lesz hamvazó szer-
39
3xx
56. Merénylet
a
nagy-
váradi
jogakadé-
dán ?
39
3r/
mián
95
338
25. Nem a választásról
57. Utazás igavonó mar-
esik szó
41
311
hóval
l03
364
26. A szépnek sorsa . .. .
43
374
58• Szerkesztői üzenet
204
37r
27. Levél az apámhoz ..
44
314
59• Döntés a Somló ügy-
z8. Egy premier
46
314
ben
105
373
29. Muri nélkül
48
315
6o. A börtön filozófiája .
206
401
3o. Ady Endre sajtópöre
49
316
62. Jegyzetek néhány
32. Bihar vármegye vá-
szenzációhoz
....
208
405
lasztott
so
317
62. Képtelenség
III
406
32. A kereszt
51
317
63. A titok
112
408
33. A hétről
52
318
64. Tisza tragédiája ....
114
408


65. Kálmán gróf levele 87. Lázban ég a világ . . . 152 426
István grófhoz 115 408 88. A cseszorai háború 153 427
66. A hétről n7 409 89. A hétről 154 428
67. Bánffy-párt 119 409 90. Egy bakter és egy
68. A granicsárnak igaza vegyesvonat 156 428
van 120 4.12 91. A hétről 158 428
69. Nyílt levél Barabás 92. Nagyvárad és a pro-
Bélához 122 412 testáras vendégek 1.16601 442299
7o. Barabás Béla beszá- 93. Még egyszer
molója 124 413 94. Egy különös Veni
71. Barabás napja 125 415 sancte 162 431
72. A nagyváradi utca . . 126 415 95• Zarathustra a jog- 433
73. A Nagyváradi Napló akadémián
igazsága 128 416 96. Nekik igazuk van . . . 164 433
74. Liaison 13o 417 97. Báró Bánffy Dezső . . 166 439
75. Bilek 132 417 98. A protestáns szellem 167 435
76. Panama és anarchia 133 418 99. Ez nem megoldás . . • 169 437
77. Ábel páter misézik 135 420 ioo. A hétről 171 439
78. Beszélgetés Bánffy '01. Nagyvárad és az or-
Dezsővel 137 423 szágos anarchia . . . 173 440
79. A képviselőház ülése 140 423 102. Protestálunk
80. Amit Bánffy mon- 424 103. Ars liberorum mura- 7 444:
dott 141 424
81. Tapasztalatok az El- 104. Búcsúzó
ba partján 142 424 105. Falusi levél
82. Drezda és Nagyvárad 144 424 Io6. Zachariás 11/' 1/1787089 444444.22?
83. A primadonna sze- 107. Itthon vagyok 182 44.1
relme 146 424 108. Rabbi a keresztyén
84. Fekete lobogó a falu- templomban
kon 148 425 109. Esetek 184 4444 :‚ ?
85. Juliska és Ilonka . . . 15o 425 no. Amit a régi porták
86. Márkus Aranka levele 151 426 mesélnek 193 445

FÜGGEI4ÉK
(Kétes hitelű szövegek)
III. O. I. Sz. 197 445 124. A nagy kokott 208 450
112. A kereszt jelében . . 199 446 125. Nagy vihar a képvi-
13. Bródy Sándor lapja 200 447 selőházban 210 451
114. Gellért Oszkár .. . . 200 447 126. A sajtószabadság 210 45!
115. A párbaj és a magyar 127. Fejérváry miniszter
junkerek 201 447 párbaja 211 451
116. Crampton mester 201 447 128. A doktor üt 211 451
117. Nagyváradi éjszakák 202 447 129. Szilágyi Dezső emlé-
I18. Pont-Biquet család 203 448 ke 212 432
119. Benedek János verse 204 448 130. Vicomte betorMres 213 432
120. Gulner úr 204 449 131. A lovas hajdúk vége 213 432
121. A Neue Freie Presse 132. A duellum mellett 214 452
és a magyar reak- 133. Alberti Werner fel-
cionáriusok 206 450 lépése 214 454
122. Bánffy az ellenzéken 206 450 134• Nem boldog a ma-
123. Bánffy Dezsőt lesza- gyar 215 454
vazták 207 450 135. Az ősi virtus vége . . 216 434

l•".•••■


136. Ung non coronat . . . 21j
137. Búcsúféle 2
5:5
455
169. A nagaváradi liga és
az országos liga . . . 251
465
138. A primadonna mise-
17o. Nagyvárad és a buda-
mondó ruhája .
218
455
pesti párbajellenes
139. Nagyvárad az obstruk-

252
465
ció ellen 219
456
171. A szabadkőművesség
140. Haza Buenos Aires-
rejtelmeiből
254
466
ből
220
456
172. A Bánffy-párt
254
466
141. Két reakció
222
142. Napsugár a színház
457
173. Bartha Miklós a nagy-
váradi tisztviselők-
fölött
223
457
ről
255
467
143• A múlt s a jövendő . • 224
457
174. Vitreo fakír gyomra . 256
467
144• Annuska
225
458
175. A hétről
257
467
145• A liberális agráriusok 226
458
176. íme a kibontakozás. 259
468
146. Az urak 227
458
177. 'Újabb szózat Geszt-
147. Nagyvárad és az ob-
ről
26o
468
strukció 229
459
178. Nagy világosság mel-
148. Tisza és Apeonyi . . . 23o
459
lett 26o
468
149. Ki a jobb Bob? . . . .
231
459
179. Gróf
Tisza
István
15o. A fekete sereg
232
46o
csárdása
261
469
151. Polgármesterek orszá-
180. Színházi tarkaságok . 262
469
gos gyűlése
233
460
181. A nemzeti kloaka .. 264
469
152. Mennek a színészek
234
46o
182. Zichy János a király-
153. Dr. Halász Lajos . . . 235
461
nál
265
470
154• Nagyváradról -Gyu-
183. „Keresztény magyar
lára
236
461
ifjak"
267
470
155. Ami Székelyhídon
184. A héttől
267
470
történt
237
461
185. Névtelen levelek .. . 269
471
156. Dr. Benedek János
238
461
186. Tóth Béla olasz ál-
157. Nagyvárad és az ob-
lampolgár
271
475
strukció 239
462
187. A magyar Konstanti-
158. A belgrádi vérfürdő
nápoly
272
475
és forradalom . . . . 24o
462
188. Dr. Beöthy László ju-
159. Gróf Tisza István . . . 241
462
bileuma
273
476
16o. Ünnepnapok a Szigli-
189. Nagyvárad harminc-
geti Színházban
242
462
ezer mártírért 275
476
161. A fölforgatott Nagy-
várad és az új vá-
190. A mai közgyűlés
275
191. Gróf Tisza István a
476
rosháza
243
463
válságról
276
476
162. A válság
244
463
192. Barabás Béla és a par-
163. A kedves bán
245
463
lament 277
477
164. Nagy harcok előtt
246
463
193. Lobkowitz és Bara-
165. Jó éjszakát kurucok
247
464
bás
277
477
166. Herczegh Teréz címé-
194. A hadsereg becsülete 279
478
re
248
464
195. A király haragosai és
167. Az evolúció
25o
464
a hosszú nap
28o
478
168. Nagyvárad
Bánffy
196. Az első előadás
281
478
mellett
2 50
464


JEGYZETEK

Rövidítések 284 A cikkek, tanulmányok jegyzetei 288
Előszó a jegyzetekhez 285 A Függelék jegyzetei 445

MUTATÓK

Névmutató 481 Képek mutatója 494
A jegyzetekben közölt kétes hitelű Betűrendes tartalommutató 49.5
Ady-cikkek mutatója 492


Ady Endre

Ady Endre   további könyvei

50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
900 Ft 450 Ft
50%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1999
Antikvár könyv
900 Ft 450 Ft
20%
Hűségpont:
 
30%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1961
Antikvár könyv
2 500 Ft 1 750 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...