Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Assisii Szent Ferenc élete

Assisii Szent Ferenc élete - Jörgensen, Dr. Hirschler - Régikönyvek
Assisii Szent Ferenc élete - Régikönyvek Assisii Szent Ferenc élete - Régikönyvek Assisii Szent Ferenc élete - Régikönyvek Assisii Szent Ferenc élete - Régikönyvek Assisii Szent Ferenc élete - Régikönyvek Assisii Szent Ferenc élete - Régikönyvek Assisii Szent Ferenc élete - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Szent Bonaventura Könyvnyomda
Kiadás éve:
1925
Kiadás helye:
Kolozsvár
Nyomda:
Szent Bonaventura Könyvnyomda
Kötés típusa:
félvászon
Terjedelem:
366
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 20.00cm
Kategória:
TARTALOMJEGYZÉK.

Bevezető IX

ELSŐ KÖNYV.
Ferenc a templomépitő.
I. fejezet. Assisii Ferenc betegsége 1204• A lábadozó beteg. A földi
dolgok hiusága 3
11. fejezet. Ferenc leszármazása, születése, neve, kora, ifjusága. La
gaya sciensa. Bőkezüsége barátjai és a szegények iránt. — 7
fejezet. Helyi történet. Háboru Assisi és Perugia között. Ferenc
Ponte San Giovanninál fogságba esik. 1202-1203 — — — — 17
IV. fejezet. Korkép. A császár küzd a pápa ellen. Ferenc 1205-ben
Walter de Brienne vezérsége alatt a háboruba készül. Látomása
Spoletoban. Visszatér Assisibe. Ünnepségek. Ferenc mennyasz-
szonyára gondol 20
V. fejezet. Ferenc Assisi előtt a sziklabarlangban. Rómába zarándo-
kol és szent Péter temploma előtt koldul. Kezdi a bélpoklosokat
ápolni 26
V/. fejezet. Ferenc imádkozik San Damiano templomában. „Menj és
építsd fel házamat, mert beomlani készül !" Ferenc 1207-ben
San Damiano mellett sziklabarlangba vonul vissza — — — — 35
VII. fejezet. Ferencet bezárja apja, de anyja kiszabadítja. Visszaadja
apjának ruháit és 1207 áprilisában mint Isten hirnöke kimegy
a nagyvilágba. Gubbioba megy, ápolja a bélpoklosokat, Assisi
városába tér vissza, koldul. Felépíti San Damiano, San Pietro
és Portiuncula templomát. 1209 februárius 24-én Portiunculá-
ban meghallja Máté X. 7-13 evangéliumi részletét és elhatá-
rozza, hogy aszerint él 42


ÍV

MÁSODIK KÖNYV.
Ferenc az evangélium hirdetője.

I. fejezet. Ferenc Assisi városában predikál. Első tanítványai : Ber-
nardo a Quintavalle, Pietro dei Cattani, Egidio. Az első missziók.
Bernardo és Egidio Firenzeben, Ferenc Rieti völgyében. Poggio
Bustone-ban megbizonyosodik arról, hogy Isten kegyelmébe
fogadta 59
fejezet Rivo Torto Tuguriuma. Ferenc megirja a forma vitae-t
és tizenegy testvérrel Rómába megy, hogy III. Ince pápától
annak jóváhagyását kieszközölje. Csak szóbeli jóváhagyást kap 74
III. fejezet. A remete élet csábítja Ferencet. A tizenkettedik tanitvány:
Silvestro áldozópap. Uj missziók. Predikációk Assisi dómjában.
1210-ben Assisi felsőbb és alsóbb néposztályai kibékülnek. A
testvérek közös élete. Elhagyják Rivo Tortot 93
IV. fejezet. Portiuncula. Uj tanitványok : Rufino, Masseo, Leone,
Junipero. Egidio testvér életmódja. Masseo testvér. Rufino test-
vér. Boróka testvér. Giovanni testvér. Leone testvér. Ferenccel
együtt breviáriumoznak. A tökéletes öröm 103
V. fejezet. Szent Klára. A család. Felnő. 1212 nagybőjtjén meghall-
gatja Assisi San Giorgio templomában Ferencet. 1222 március
18-án elhagyja otthonát és Portiunculában fogadalmat tesz. Fe-
renc neki és a hozzátartozó nővéreknek San Damianoban lakást
szerez. A forma vivendi. Klára élete. Szent Ferenccel ebédel.
Visszaveri a szaracénusok támadását. Gyászolja Ferencet. Küzd
a szent szegénységért. Megirja a klarisszák szabályait és két
nappal azután, hogy IV. Ince azokat jóváhagyja, 1253 augusz-
tus 11-én meghal 121

HARMADIK KÖNYV.
Az Isten dalosai.

I. fejezet. Az 1211 és 1212 évek olasz missziói. Cortona, Arezzo,
Firenze. Giovanni Parenti. Ferenc menekül a nép rajongó hódo-
lata elől. A trasimeni tó és 1211 böjtje. Sarteano• remetesége
és 1211 tele. Mi az Isten akarata ? Ferenc e kérdésére Klára és
Silvestro azt felelik, menjen predikálni. Predikál a madaraknak 143


11. fejezet. Ferenc a hitetlenekhez 'készül. Rómába megy, meg-
ismerkedik Jacoba de Septemsoliis asszonnyal. A Szentföldre
indul, Szlavonia partjaíra vetődik, Anconába kerül. San Severi-
noban megtéríti Guglielmo Divinit, a „versek királyát." Viszo-
nya a tudósokhoz, tolvajokhoz és rablókhoz. Montefeltroban
1213 május 8-án predikál, megtéríti Orlando dei Cattani grófját
és Alverna hegyét ajándékul kapja. Meglátogatja Spanyolországot
(1213-1214) és részt vesz 1215-ben a IV. lateráni zsinaton.
Jacobo de Vitry és a rend. 1216 149
III. fejezet. A Portiuncula-búcsú 162
W. fejezet. A ferencrend szervezete. A capitulumok. Szent Ferenc
intelmei. A rend terjeszkedik. Ferenc a vezetésre segítséget keres 170
V. fejezet. Ugolino biboros. 1217• pünkösdi capituluma. Itália hatá-
rain tulra is küldenek misszionáriusokat. Ferenc maga Francia-
országba akar menni, útközben Firenzeben meglátogatja Ugolino
bíborost, aki visszatartja. Ugolino szervezi a klarisszák rendjét.
A rend fejlődése 1253-ig 176
VI. fejezet. A francia, német és angol missziók kudarca. Ferenc
1217 telén Rómába megy és kihallgatást nyer Ill. Honorius
pápától. Megismerkedik szent Domokossal. Ugolino bíboros
először jelenik meg mint védnök az 1218. év pünkösdi capitulu-
mán. 1219 május 26-án új missziókat szerveznek. Junius 11• én
Honorius pápa ajánló levelet ad a misszionáriusoknak. A tunisi
és marokkói missziók. Az elsó öt vértanu 184
VII. fejezet. Ferenc Pietro dei Cattani kiséretében 1219 junius 24.
a Szentföldre indul, a keresztes vitézeknek Egyiptomban és
Malek el Kamel szultánnak predikálnak. Szeptember 29-én a
távollevő Ferenc két vikáriusa, nápolyi Gergely és narni Máté
capitulumot hivnak össze, 'hogy a rendnek szabályzatait megvál-
toztassák. István testvér ezt hírül viszi Ferencnek, mire Ferenc
visszatér Itáliába. Rómába megy. 1221 pünkösdjére capitulumot
hív össze. 1220 szeptember 22-én Honorius pápa Ferenccel
egyetemben elrendeli a noviciátus bevezetését. Ferenc szeptem-
ber 29-én lemond a rend vezetéséről és kinevezi Pietro dei
Cattani, majd cortonai Illés testvért vikáriusává. A ,gyékény-
capitulum." Uj német missziók. Páduai szent Antal — — — 194
.11111. fejezet Ferenc és speieri Caesarius az új szabályzaton dolgoz-
nak. A szabály kialakulása. Admoniriones. A remeteségek sza-


bályzatai. Portiuncula szabályzatai. Az eredeti és „az 1221 év
szabályzata" 202
IX. fejezet. A végleges szabályzat körüli harc 1221 május 20-ától
1223 november 29-ig. Az ellenpárt. Bologna. Petrus Stacia.
Szent Ferenc küzd az evangéliumi egyszerüségért és szegény-
ségért. Ferenc és páduai Antal. Ferenc Bolognában 1222 augusz-
tus 15. 215
X. fejezet. Uj irányzat a rendben, a régi ferencrendiek. Egidio test-
vér. Az angol ferencrendiek. A harmadik rend. A vezeklő test-
vérek és a hatóságok között duló harc 224
X/. fejezet. Ferenc, Ugolino biboros, Ferenc és cortonai Illés dolgoz-
nak az új szabályzaton. Ferenc levele Illés testvérhez. Átalakitják
a szabályzatot. Ferenc és Fonte Colombo. A végleges szabályzat 233
XII. fejezet. Honorius megerősíti a szabályzatot. Ferenc és „Jacobe
testvér". Ferenc és a báránykák. Ferenc Leone bíborosnál. El-
hagyja Rómát. Karácsony Greccioban. Az első karácsonyi jászol 242

NEGYEDIK KÖNYV.

Ferenc a remete.

I. fejezet. Ferenc betegsége. Irodalmi tevékenysége. Öt körlevele.
Levele Leone testvérhez 251
II. fejezet. Ferenc példájával predikál. Igazságszeretete. Rajong a
szegénységért. Alamizsnái. Husvét Greccioban. Ferenc és a
gonosz szellemek 258
DL fejezet. Ferenc és hűséges testvérei. Rufino kisértései. „Az ideális
ferencrendi." A spanyol ferencrendiek. Ferenc olvas a szívek-
ben. Ferenc és az engedelmesség. Ferenc és az imádság. Az
evangéliumi öröm. Ferenc elragadtatása 264-
/V. fejezet. Ferenc 1224 nyarán Alverna hegyére megy. Ferenc és
Leone testvér. A stigmatizáció 274
V. fejezet. Ferenc hálahimnusza a stigmatizáció kegyelmeért. Meg-
áldja Leone testvért, elhagyja Alverna hegyét, Borgo San Sepolcro
és Citta di Castello helyiségeken át Portiunculába megy. Ujból
ápolja a bélpoklosokat 283•
VI. fejezet. Ferenc megvakul. Ferenc San Damianoban 1225 nyarán.
Érzéke a természet iránt. Megirja himnuszát a naphoz — — 289-


VII. fejezet. Ferenc Rietibe megy. San Fabiano szőlőkertje. Angyal
muzsikál neki éjszaka. Beteg szemét kezelik az orvosok. Sienába
megy. Megirja az első végrendeletét. Illés testvér Celle-be viszi,
onnan Assisibe. A püspök házában betegen fekszik. Kibékíti a
polgármestert a püspökkel. Szent Klárának búcsúüzenetét küldi,
lediktálja végrendeletét. Portiunculába viszik, útközben megáldja
Assisi városát. Portiunculában fogadja Jacoba de Septemsoliis
látogatását. Utolsó vacsorája a testvérekkel. Meghal 1226 októ-
ber 3-án. 296
VIII. fejezet. A halottas menet. Jacoba de Septemsoliis — — — — 314
(Jegyzeteket és forrásmunkákat lásd a könyv végén.)


Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...