Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Az 1895-ik évi törvények gyűjteménye Jegyzetekkel és magyarázatokkal

Az 1895-ik évi törvények gyűjteménye - Régikönyvek
Az 1895-ik évi törvények gyűjteménye - Régikönyvek Az 1895-ik évi törvények gyűjteménye - Régikönyvek Az 1895-ik évi törvények gyűjteménye - Régikönyvek Az 1895-ik évi törvények gyűjteménye - Régikönyvek
(0 vélemény)

Az 1895-ik évi törvények gyűjteménye. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés. 1895. 179 p.

Kiadó:
Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés
Kiadás éve:
1895
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Wodianer F. és Fiai
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
179
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.00cm, Magasság: 22.00cm
Kategória:
T. t.-ez. Az 1895. évbon kiállitandó ujonczok megajánlásáról . . . . 3
II. t-ez. az 1895. év első két hónapjában viselendő közterhekről és fe-
dezendő állami kiadásokról szóló 1894. évi XXXIV. t-ez. hatá-
lyának az 1895. évi április hó végeig való kiterjesztéséről . . 4
III. t-ez. Az ország erdélyi részeiben, továbbá a volt Kraszna, Kö-
zép-Szolnok, Zaránd megyék és a volt Kővárvidék területén a
megszüntetett úrbéri dézsmák kárpótlásánál visszatartott összegek-
nek kiszolgáltatásáról 4
IV. t.-cz. Az 1895. évi állami költségvetésről 9
V. t-ez. A segesvár-szentágothai helyi érdekű vasut megépitésére és
üzleti berendezésére szükséges költségek biztositásáról . . • 46
VI. t.-cz. A párdány-zsombolyai helyi érdekű vasut engedélyezéséről . 47
VII. t-ez. A székely vasutak kiépitéséről 48
VIII. t.-ez. A mezőgazdasági statistikai adatok összeirásáról . . . 50
IX. t.-cz. Az ország szent koronája egyik őrének megválasztásáról . 51
X. t.-cz. Az összeférhetlenségről szóló 1875. évi I. t.-ez. 4. §-ának ki-
egészitéséről 53
• XI. t.-cz. Az 1892. évi közösügyi zárszámadásra alapitott végleges le-
számolás szerint Magyarország terhére mutatkozó tartozás fede-
zéséről és az 1894. évi közösügyi kiadásokra Magyarország ál-
tal pótlólag fizetendő összegről 53
XII. t.-ez. A budapesti földalatti villamos közuti vasut részvénytársaság-
nak adandó állami kedvezmények tárgyában . . . . . . . 54
XIII. t-ez. A Rába és mellékfolyóinak szabályozásáról szóló 1885. évi
XV. és 1893 évi XVII. t.-ezikkek végrehajtása folytán szüksé-
ges teendőkről 55
XIV. t-ez. A szőlődézsmaváltsági tartozások lerovására nézve adandó
ujabb Állami kedvezményekről 57
XV. t-ez:A pénztári készletekről és az ezekből fedezendő beruházásokról 60
' XVI. t-ez. Az aldunai Vaskapu szabályozásánál felmerülő pótmunká-
latokról, valamint a szabályozási munka költségeinek hitelműve-
let utján leendő fedezéséről 61
XVII. t.-cz. Az országos nemzeti kiállitás költségeinek részbeni fedezé-
sére rendezendő osztálysorsjátékról . . . . . - .. 63
XVIII. t-ez. Az áruforgalmi statistikáról szóló 188L évi XIII: t-ez. ki-
egészitéséről és némely határozmányának módositásáról . . . . 64
XIX. t.-cz. A kecskemét-fülöpszállási helyi érdekű vasut engedélye-
zéséről . ............ . . . . . - . 65
XX. t.-cz. A Fehér- és Tolna-vármegyei helyi érdekű vasutak szé-
kesfehérvár-adony-szabolcsi és adony-szaboles-paksi vonalainak
engedélyezéséről . . . ........ . . . . . . . 66
XXI. t-ez. A budapesti helyi érdekű vasutak részvénytársaság tulajdo-
nát képező vasutvonalak engedélyokmányainak és engedélyokmá-
nyi függelékeinek egyesitéséről 67
XXII. t-ez. A boldvavölgyi helyi érdekű vasut engedélyezése tárgyában 81
XXIII. t-ez. A garamberzeneze-lévai helyi érdekű vasut engedélyezéséről 82
XXIV. t -ez. A nógrádvármegyei helyi érdekű vasut engedélyezéséről . 83
XXV. t -czikk. Kereskedelmi viszonyainknak Spanyolországgal való
ideiglenes rendezéséről 84
14s


XXVI. t.-cz. A pápa-csornai helyi érdekű vasut engedélyezéséről . . . 84
XXVII. t.-cz. A karczag-tiszafüredi helyi érdekű gőzmozdonyú vasut
engedélyezéséről. . . . . . . . 85
XXVIII. t.-ez. A kaposvár-fonyódi helyi érdekű vasut engedélyezéséről 86
XXIX. t.-ezikk. A zólyom-brézó-breznóbánya-tiszolezi helyi érdekű gőz-
mozdonyil vasut engedélyezéséről. . . . . ...... . 86
XXX. t-ez. A nagykikinda-nagybecskereki helyi érdekű gőzmozdo-
nyú vasutnak az 1881. évi LXXIII. t.-ez.-be beczikkelyezett en-
gedélyokmánya módositásáról, 87
XXXI. t.-cz. A győr-veszprém-dombovári helyi érdekű vasut engedé-
lyezéséről . . . • • 88
XXXII. t.-ez. A zalavölgyi helyi érdekű vasut engedélyezéséről . . 89
XXXIII. t.-cz. A esákovár-bókai helyi érdekű vasut engedélyezése tár-
gyában . . . . . . . . . . ...... . . . . . . 89
XXXIV. t.-ez. A tengeri hajók épitésének állami segélyben való része-
sitéséröl 90
XXXV. t-cz. A törvényes kamatláb meghatározásáról . . ..... 92
XXXVI. 1.-ez. A magyar korona országainak egész területén érvény-
ben levő törvényes kamatláb leszállitásáról 94
XXXVII. t.-cz: A találmányi szabadalmakról 96
XXXVIII. t.-cz. Bosznia és Herczegovina kormányzata által 24 millió
korona (12 millió forint) összegben felveendő országos kölcsönről 121
XXXIX. t-cz. A közös hadsereg (haditengerészet) és a honvédség be-
szállásolásáról szóló 1879-ik évi XXXVI. t.-ezikk némely szaka-
szának módositásáról . . . . . .......... . 123
XL. t.-ez. A Bosznia és Herczegovina, megszállására megszavazott hitel-
ből épitett bród-zeniczai vasutnak és a szlavon-bród-boszna-bródi
összekötő vonalnak a nevezett országok részére való átadásáról 137
XLI. t.-cz. A védjegyek oltalmáról szóló 1890. évi II. t.-ez. módositásáról
és kiegészitéséről 139
XLII. t-ez. Az izraelita vallásról 143
XLIII. t.-ez. A vallás szabad gyakorlatáról . • . . . 145
XLIV. t.-ez. A budapesti kir. büntető törvényszék felállitásáról . . . 160 -
XLV. t.-ez. A versecz-gattajai helyi érdekű vasut engedélyezéséről 162
XLVI. t.-ez. A mezőgazdasági termények, termékek és czikkek hamisi-
tásának tilalmazásáról 163
XLVII. t.-cz. A szarvasmarha-tenyésztés országos emelésére szolgáló
alapról 167
LVIII t.-cz. A Közép-Duna egységes szabályozásáról, valamint az ország
egyéb jelentősebb folyóvizein első sorban szükséges szabályozási
munkálatokról 168
XLIX.t.-ez. Az 1896. év első negyedében viselendő közterhekről és fede-
zendő állami kiadásokról ...... . . ....... . 171
L. t-cz. Az 1881. évi LXX., illetőleg az 1889. évi XLIII. t-cz. hatályá-
nak meghosszabbitásáról és a jelzálogos kölcsönkövetelések bizo-
nyos átruházásánál adandó bélyeg és illetékkedvezményekről . . 172
LI. t.-cz. Egy millió egy-koronásnak az ezredéves ünnepélyek alkalmára
való veretése tárgyában 173
LII. t.-cz. Az 1896. évben kiállitandó ujonczok megajánlásáról . . 174
t-ez. A hegyes-feketehegy-palánkai helyi érdekű vasut engedélye-
zéséről 175
LIV. t-ez. A temesvár-módosi helyi érdekű vasut engedélyezése tár-
gyában 176
LV. t.-cz. A pancsova-petrovoszellói helyi érdekű vasut engedélyezése
tárgyában 178


Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...