Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Az 1901-ik évi törvények gyűjteménye Jegyzetekkel és magyarázatokkal

Az 1901-ik évi törvények gyűjteménye - Régikönyvek
Az 1901-ik évi törvények gyűjteménye - Régikönyvek Az 1901-ik évi törvények gyűjteménye - Régikönyvek Az 1901-ik évi törvények gyűjteménye - Régikönyvek Az 1901-ik évi törvények gyűjteménye - Régikönyvek
(0 vélemény)

Az 1901-ik évi törvények gyűjteménye. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés. 1901. 297 p.

Kiadó:
Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés
Kiadás éve:
1901
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Wodainer F. és Fiai
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
297
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 21.00cm
Kategória:
Lap
I. t.-ez. Az 1889. évi VI. törvényczikk 14., valamint az 1890. évi V. tör-
vényczikk 3. szakasza rendelkezésének, illetőleg a közös hadsereg
és a hadi tengerészet, valamint a honvédség számára megállapitott
ujonczjutalék mennyiségének az 1901. év végeig való fentartása

II. t.-cz. Az 1901. évben kiállitandó ujonczok megajánlásáról 5---
III. t.-cz. Az ország némely vármegyéibon fenyegető ínség megelőzése
és enYhitése czéljából elrendelendő közuti munkák költségeinek

IV. t.-cz. Az 1901. évi állami költségvetésről 9
V. t.-cz. A vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai-
nak fedezésére szükséges 313.229 korona póthitel tárgyában 60
VI. t.-cz. Az irodalmi, művészeti és fényképészeti művekre vonat-
kozó szerzői jogok kölcsönös védelme végett a Német-birodalom-
mal 1899. évi deczember hó 30-án Berlinben kötött egyezmény be-
czikkelyezése tárgyában ___ 61
VII. t.-cz. Az Adria m. kir. tengerhajózási társasággal kötött szerződés
beczikkelyezéséről, 68
7111. t.-cz. Az állami gyermekmenhelyekről -_ 92
IX. t.-cz. A Fiuméban szervezendő középfoku közigazgatási hatóságról 94
X. t.-cz. A „magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság-
gal kötött szerződés beczikkelyezéséről ___ 97
XI. t.-cz. A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársasággal az
Adriai-tenger nyugati részén teljesitendő parthajózás (a Fiume és
Velencze, valamint Fiume és Ancona között közlekedő gőzhajó-
járatok) fentartása iránt kötött szerződés beczikkelyezéséről __. 114
XII. t-ez. A m. kir. államvasutak hálózatán eszközlendő beruházások-
ról és e beruházások költségeinek fedezéséről szóló 1897. évi =X.
törvényczikk módositásáról _ 128
t-ez. A szeszadóra vonatkozó 1899. évi XX. törvényczikk, valamint
a szeszadó-pótlékra vonatkozó 1899. évi XXIV. törvényczikk némely
határozmányainak módositása tárgyában 129
:IV. t-ez. Nyugtatványi és szerződési bélyegilletékeknek bizonyos ese-
tekben készpénzben leendő lerovásáról
KV. t.-cz. A honvédelmi és belügyi ministeriumok részére szükséges pót-
hitel engedélyezéséről 138
19"'


Lap
XVI. t.-ez. A népfölkelés felfegyverzésének részbeni biztositásáról 139
XVII. t.-ez. A torontáli helyi érdekü vasutak és a Torontál vármegyei
útalap pénzügyi viszonyainak rendezéséről 140
XVIII. t-ez. A magyarországi városok és községek fogyasztási adó ter-
mészetü jövedelmeinek ideiglenes rendezéséről szóló 1899. évi VI.
törvényczikk hatályának meghosszabbitásáról 143
XIX. t.-cz. Az 1898. évi közösügyi zárszámadásra alapitott végleges
leszámolás szerint Magyarország terhére mutatkozó tartozás
fedezéséről, továbbá az 1899. és 1900. évi közösügyi kiadásokra
Magyarország által pótlólag fizetendő összegekről ___ ___ 145
XX. t.-ez. A közigazgatási eljárás egyszerüsitéséről .... 146
XXI. t.-cz. A közsegélyre szoruló hét éven felüli gyermekek gondo-

XXII. t.-ez. Az 1896 —1901-iki országgyülés tartama alatt a .főrendi-
házban örökös tagsági jogot nyert családok névjegyzékének
törvénybe iktatásáról 167
XXIII. t.-ez. Az ország szent koronája egyik őrének megválasztásáról ___ 169
XXIV. t.-cz. Az összeférhetlenségről __ 170
XXV. t.-cz. A vasuti árufuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október
hó 14-én kötött s az 1892. évi XXV. törvényczikkel beikta-
tott nemzetközi egyezményhez Párisban, 1898. évi junius hó 16-án
létrejött pótegyezmény beczikkelyezéséről ___ 193
XXVI. t-ez. A consuli illetékek szabályozásáról 224
XXVII. t-ez. A Washingtonban 1897. junius hó 15-én kötött „Egyetemes
postaszerződés" beczikkelyezéséről 250
XXVIII. t.-cz. Az 1902. év első négy hónapjában viselendő közterhekről
és fedezendő állami kiadásokról __. --- 288
XXIX. t.-cz. A Magyarország és Horvát-Szlavon•Dalmátországok között
létrejött pénzügyi egyezmény beczikkelyezéséről szóló 1889. évi
t-cz. meghosszabbitásáról 294


Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...