Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Az egyház missziói munkája Az egyház történeti képe, élete, tevékenységei. A pásztori misszió. A gyülekezeti misszió. A külmisszió

Az egyház missziói munkája - Dr. Makkai Sándor - Régikönyvek
Az egyház missziói munkája - Régikönyvek Az egyház missziói munkája - Régikönyvek Az egyház missziói munkája - Régikönyvek Az egyház missziói munkája - Régikönyvek Az egyház missziói munkája - Régikönyvek
(0 vélemény)

Dr. Makkai Sándor. Az egyház missziói munkája. Az egyház történeti képe, élete, tevékenységei. A pásztori misszió. A gyülekezeti misszió. A külmisszió. Budapest, 1938. Révai (Ny.) 382, [2] p.

Kiadó:
Révai kiadás
Kiadás éve:
1938
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Révai
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
382 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.70kg
Kategória:
ELSŐ RÉSZ

BEVEZETÉS:

AZ EGYILAZ TÖRTÉNETI KÉPE, ÉLETE, TEVÉKENYSÉGEI

ELSŐ FEJEZET
Az Egyház történeti képe 7
1. A vallástörténeti öskép. — 2. Ai ótestamentumi elökép. — 3. Az
Egyház az Evangéliumban. — 4. Az Egyház az apostoli iratokban. —
5. A történeti Egyház keleti és nyugati típusa. — 6. Az Egyház
Kálvin tanításában. — 7. Az Egyház a református Hitvallásokban. —
S. Az Egyház a protestáns teológiában. — 9. Az Egyház a magyar
református egyházi törvényekben. — Irodalmi utalások.

MA;_`:ODIK FEJEZET
Az Egyház élete 41
L Az Egyház keletkezése, lelki feltétele, életformája. — 2. Egyház,
felekezet, világkeresztyénség, szekta. — 3. Egyház, állani, nemzet. —
4. Az Egyház válsága és harca. — 5. Az Egyház, mint élő organizmus.
— Irodalmi utalások.

HARMADIK FEJEZET
Az Egyház külső (önfenntartó) tevékenységei 59
1. Az Egyház kormányzó tevékenysége. — 2. Az egyházi közigazga-
tás. — 3. Egyházi hivatal — Hivatalos Egyház. (Az egyházi hivatal
az ()testamentumban. Az evangéliumi tanítvány. Az egyházi szolgá-
lat az apostoli iratokban. Kálvin és a Második Helyét Hitvallás taní-
tása az egyházi szolgálatról. Egyházi szolgálat a magyar református
Egyházban. Az egyházi intézmény lényege. Hivatalos és hitvalló
Egyház.) — Irodalmi utalások.


ARmADIK RÉSZ
NEGYEDIK FEJEZET

Az Egyház belső (tartalmi) tevékenységet 83
A GY CLEKEZETI MISSZIÓ
1. Az istentisztelet. 4s) A kultusz. L) igehirdetés. - Irodalmi uta-

lások. - 2. A nevelé. ,a). Az .egyházi fegyelmezés. b) A katekhézis.
e) A kulturális munka. - Irodalmi utalások. - 3. A misszió. • (Krisz- ELSŐ FEJEZET

tus, a Küldő.. Az EgyháZ, a Küldött. A küldetés, mint pásztori, gyü- A gyülekezett misszió kialakulása 225
lekozeti és külmisszió. A Misszió és a szociális kérdés.) --Irodalmi 1. Előzmények. a•) A reformátorok és a hitvallások alapvetése. b) Az

utalások. és új protestantizmus. Teológiai elferdülés,

A pietizmus. Francke. Zinzendorf. A metliodizmus. Wesley és Wliite.
k.,SO.D RÉSZ field. Gossner. Chabners és la Skót Szabad Egyház. 1{uyper. - 2.

Wiehern és a „belinisszió". - 3. Az örökhagyók és az örökség. A gyü-
A FASZTORI MISSZIÓ lekezeti misszió története és helyzetképe. - 4. A magyar református

ELSŐ FEJEZET gyülekezeti misszió kialakulása. Helyzetképe. - 5. A missziói törvény-

cikk és szabályzat.
A lelkipásztor élete 133
• 1. A lelkipásztor •kiképzése, nevelése és alkalmazása. - 2. A lelki- MÁSODIK FEJEZET

pásztor tanulmányai az Ige szolgálatában. -3. A lelkipásztor szemé- A gyülekezeti misszió alapkérdései 250

lyiségének jeleníösége. - 4. A lelkipásztor magánélete. - 5. A lelki. 1. A gyülekezeti misszió parancsa. - 2. A gyülekezeti misszió mai

pásZtor 'családi élete. - 6. A lelkipásztor társadalmi élete. - 7. A értelme. - 3. A gyülekezeti misszió célkitűzései. - 4. A gyülekezeti

lelkipásztor külső magatartása és életrendje. - 8. A lelkipásztor kg- misszió tényezői. - 5. A gyülekezeti misszió szervezése.

bensőbb problémái. a) A hivatás nagysága ás terhe. b) A lelkipásztor

és ti világ. c) A: Mkipúsztor és a Sátán. d) Isten valósága. IIARWLAI)IK FEJEZET

MÁSODIK FEJEZET A gyülekezet mint missziót közösség 270

A pásztori misszió alapjai 1. A gyermekiniaszió. - 2. Az ifjúsági misszió. - 3. A felnőttek
171
L Isten Lelke és a. lélek. - 2. A lelkipásztor, mint pedagógus. - A gyülekezeti missziója. - 4. A lelkipásztorok szövetsége.

lelkigondozás szüksége, lehetősége. feladatai.
NEGYEDIK FEJEZET

1 IARMA I >1 K FEJEZET Az intézményes szeretetmunka 318

A pásztori misszió szempontjai 187 1. Irányelvek. -- 2. Az intézményes diakónia. - 3. Biblia- és irat-

.1. A munkatér szempontjai. a) A családgondozás. b) A szomszédság, terjesztés. - 4. A gyermekgondozás. - 5. A szegénygondozás. - 6.

utca, körzet, falu- vagy- városrész gondozása. - 2. Az életkor szem- A beteggondozás. - 7. A nientőmunka. - 8. Az Egyházi Közalap és

'pontjai. a) A gyermekek lelkigondozása. b) Az ifjúság lelkigondozása. yugdíjintézet,

o) A felnőttek lolkigondozása. - 3• Társadalmi szempontok. -

4. 3..lunkatársi szempontok. NEGYEDIK RÉSZ

NEGYEDIK FEJEZET A KÜLMISSZIO

A pásztori misszió módjai 200
ELSŐ FEJEZET
1. Evaugélizáció. e) Az evangélizáció lényege. b) A csendes óra.

e) A családi istentisztelet. d) A bibliakör. e) Egyházi összejövetelek. A külmisszió a protestáns teológiában 341

f) Szórványgondozás. g) Kulturális lelkigondozás. h) Küzdelem a 1. A reformátori nemzedék és a protestáns ortodoxia álláspontja a

babona ellen. i) A vasárnap megszentelése. - 2. Vigasztalás. a) A külmisszióval szemben. - 2. A pietizmus külmissziója. A racionalizmus

vigasztalás típusai. b) A vigasztalás parancsa és tartalma. e) Vigasz- véleménye. - 3. A modern vallástudományi teológia külmissziói né-

talás a lelki gyötrelmek, kísértések között és a büntudatban. d) A zetei. Schleiermacher. Graul. Rothe. Achelis. - 4. A külmisszió, mint

betegek vigasztalása. e) Vigasztalás a Halállal szemben. f) Fog- teológiai probléma. Warneck. S. Zwemer. Jones Stanley. Richter.
lyok és halálra ítéltek vigasztalása. - 3. Tanácsadás, irányítás, Pfennigsdorf. Barth. Hartenstein•

vezetés.


M.Á.70DIK FEJEZET
A külmisszió munkája
1. A munka kialakulása és fejlődése. A külmissziói társulatok. — 2. A
külmisszió az egyes munkaterületekén. Összegezés. lIelyzetkép.
Eredmények.

HARMADIK FEJEZET
A külmisszió alapkérdései 357
1. Az Egyház, mint a hit tárgya és a külmisszió, mint az Egyház élet-
tevékenysége. A kiilmisszió esehatológikus horizontja. A külmisszió
és a predesztináció. Az Egyház anyai mivolta a külmisszióban. Plan-
tatio Ecelesiae. — 2. A külmisszió hitvallásos és felekezeti jellege. —
3. A misszionárius és munkája. — 4. A külmisszió módszeri kérdései.
— 5. Az új gyülekezet problémái.

NEGYEDIK FEJEZET
A külmisszió és a gyülekezet 370•
1. Az otthoni alap és vezetés. — 2. A lelkipásztor részvétele a kül-
misszió munkájában. — 3. A gyülekezet részvétele a külmiss'zió mun-
kájában. — 4. Egyetemes egyházi feladatok.
Névmutató 375

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...