Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!
Ingyenes átvétel országosan

Az élet eredete

Az élet eredete - Régikönyvek
Az élet eredete - Régikönyvek Az élet eredete - Régikönyvek Az élet eredete - Régikönyvek Az élet eredete - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Univerzum könyvtár
Fordítók:
Félix Pál
Borító tervezők:
Réber László
Kiadó:
Kossuth Könyvkiadó
Kiadás éve:
1971
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Zrínyi Nyomda
Kötés típusa:
nyl-kötés kiadói borítóban
Terjedelem:
238 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 19.00cm, Magasság: 25.00cm
Súly:
0.60kg
Kategória:
Előszó 5 Az élet eredetének stádiumai a Földön 39
Az élet eredetének szükségszerű, illetve esetleges
1. fejezet stádiumai 40

Bevezetés 13

4. fejezet
Teremtés és evolúció 13
Az élet mivolta és mértéke 14 A biológiai monomerek eredete 41
A földi élet egységessége 15
Biogenezis 16 Kozmikus eredet: az atomtól a molekuláig 41
Molekuláris másolódás 17 A Föld-bolygó kitüntetett jellege 41
Az élet eredetének folyamatai 18 A bolygók keletkezését magyarázó elméletek modern
Az atomtól a molekuláig 18 változatai 42
A monomertől a polimerig 19 Egyéb bolygórendszerek 42
A polimertől az élő szervezetig 19 Forró vagy hideg eredet 43
Az élet eredetének egyéb lehetőségei 19 A bolygók képződése porból 43
Másodlagos redukáló atmoszféra? 45
Az egyszerű molekulák eredete 45
2. fejezet Az élet elemei 46
Az élet eredetére vonatkozó elméletek a múltban 21 Organizmusok a meteoritokban? 49
Geológiai átalakulások 49
Az ember és állat-roknni 21 Az életet kialakító elemek korlátai 50
Háziasítás, állattenyésztés és mezőgazdaság 22 A ritkább elemek elérhetősége 51
Teremtésmítoszok — a teremtésről 23 A nyomelemek funkciója 51
Az élet lehelete 24 A vas szerepe 52
A görögök szemlAes•• fizika és természet: növekedés Töredékekből kialakult bolygók 53
és pusztulás 24 A szén meg a nitrogén forrásai 53
Állatok mint jelképek: bestiariumok 26 A kémiai evolúció forrásai: az „elsődleges leves" .. 54
A nagy katalogizálás: a fajok teremtése 27
A geológiai tények 27
Darwin és az evolúció 29 5. fejezet
Az ősnemződés térhódítása és bukása 30 A biopoiesis II. stádiuma — A biológiai polimerek eredete56
Az élet természeti alapjának zsákutcája 30

A rendezett molekuláris másolódás feltételei 57
3. fejezet Kémiai evolúció 58
Az „elsődleges leves" besűrűsödése 58
Modern nézetek az élt: csődbál 32 A szegregáció (elkülönülés) 60
Az anyagcsere molekuláris feltételei: enzimek és
Oparin és Haldane első elméletei 32 koenzimek 61
A molekuláris oxigén szerepe 33 Magas energiatartalmú foszfátkötések 62
Pasteur: aerob és anaerob de: 33 Protoenzimek és protokoenzimek 62
Az ibolyántúli és a láthasáiáiy hasznosíts • az ózon 34 Koenzimek és nukleinsavak 63
A vírus mint fél&et 35 A kémiai evolúció és a nyelv 65
Miller kísérlete 35 A kód felépítése 65
Genetikai szempontok: kromoszórnák és nuklein- Természetes kiválogatódás a molekuláris világban 66
savak 36 Élő szervezeteket megelőző élet? 67
A kémiai evolúció 37 Egyforma molekulák szintézise 67
Az elsó lépések: meteutimkból zcárnsazó bizonyíté- A funkció beépülése a molekuláris szerkezetbe:
kok 37 előírás 68
Az élet energiamérlege 38 Az ősélet energiamérlege 68


Az ős-Föld felszíne: szubvitális területek 69 A koacervátum-hipotézis 113
Membránok és lipoidok 69 SzubvitAlis területek: iszapszemcse- és agyagásvány-
A sorrend eredete 72 adszorpció 115
Nehézségek és kilátások 72 Szabadenergia-források 116

A kémiai evolúció központi helyzete 73 A nukleinsavak jelentősége 117
Ideiglenes következtetések 73 A nukleinsav—aminosav-kód fejlődése 118

A molekulák megegyezösége 118

Alternatívák a III. stádiumban 119
6. fejezet Hártyák 119

Összegezés: a sorrend genezise 121
A molekulától a sejtig 75 Determinizmus és teleológia a biopoiesisben 122

Az élet látható formáinak utánzása 76

Az első sejtek 76 9. fejezet

A sejtorganellumok helye 77
A riboszómák 78 Az élet eredetével foglalkozó magyarázatok rendkívüli
Az enzimek bioszintézise 78 nehézségei 123.

Filamentumok és csalók 79
Összehúzódó rostok 79 A véletlen szerepe az élet eredetében 123
Membrános sejtorganellumok 80 A véletlen ellentéte: a fajok teremtése 124
A hártyák funkciója 81 Az élet spiritualista magyarázatainak bírálata 125
A sejtorganellumok eredete és funkciója 82 I. stádium 127
Az állatok és a növények 83 II. stádium 129
Többsejtű organizmusok: metazoa 84 III. stádium 135
Vírusok és mycoplasmák 84 Összegezés 137
A hártyákkal részekre osztott sejt 85 Az élet eredetére vonatkozó kutatások jövőbeni
Koordináció: endoplazma és endolympha 85 fejlődése 138

Sejtnövekedés és sejtosztódás 86

A kooperáció értéke: ultrasejttan 88 10. fejezet

Vírusok 89

Az ön-összeszerelődés elve 90 Az élet eredetére vonatkozó viták hatása a jelenkori gon-
összegezés 91 dolkodásra 140

Az ember nézetei a világról 140
7. fejezet Élet a világegyetemben 141

Az életek sokasága 142
Az élet eredete időben és térben 93 Növényi és állati élet: hírközlés 143

Az életnek mint természetes jelenségnek feltétlen
Az élet evolúciójának időkerete 95 elfogadása 143
Mit bizonyítanak a biogén molekulákat tartalmazó Miért kell tanulmányoznunk az élet eredetének
kőzetek? 96 kérdését? 144

A legrégibb kövületek 97 Az élet új értelme 144
Radioaktivitás és élet 99 Kezdjük megtalálni az élet titkosírásának kulcsát 145

Az evolúció gyorsulása 99 Történelem, hit és vallásosság 146
A pánspermia 101 Az élet molekuláris immanenciája 147
A fotoszintézis 102 Az élet definíciója 147

Az élet a világegyetemben 104 Az élet kémiai evolúciója 148
A kőzetöv vize 105 A számok elsőbbsége 149

Civilizációk a világűrben? 106 Az élet és az élő jelentése 149

A fejlődés útjai 107 Az élettelen és a halott dolgok 150

A mechanikus materializmus hiányosságai 150

Az élet és a halál kérdései 151
8. fejezet A tudományok újonnan való megalapozása 152
A biopoiesishez vezető egyéb utak 108 Nemzés és bomlás 152
A „kisdedek" lemészárlása 153
A társadalmak eredete 154
A magamétól eltérő nézetek komoly megvitatásának Az emberi halál 154
kritérit~i 108 Halhatatlan élet 156
Szélsőséges szkepticizmus és az élet valószínűtlensége 108

A természetfölöttihez való folyamodás 109
Műkedvelők zsákmánya 109 Utóirat „Az élet eredeté"-hez 163

Alternatívák az I. stádiumban 110
Meteori vagy üstökösi eredet? 110 1. A Földön és más bolygókon található élet erede-

Változások az „elsődleges levesben" 112 tére vonatkozó új adatok 163

A II. stádium alternatívái 112 2. A szervezetes halmazok ősi előfordulására vonat-
A „proteinoidok" természete 113 kozó új adatok 165


3. A létfontosságú biokémiai folyamatok eredetére és Koacervátumok és taktoidok 183
fejlődésére vonatkozó új elgondolások 166 Folyadékok 183

4. Az időelem szerepe a szervezetes létformákban 167
Összefoglalás, főképpen a II. stádiumé 171 Bibliográfia az 1. függelékhez 185
Kiegészítés 171

2. függelék 187

1. függelék 173 Kérdések Is feleletek 189

Általánosított kristálytan 175

3. függelék 193

Története 175 Szótár 195
Meghatározások 176
Egyenlőség 177 Bibliográfia 224

Hélix-struktúrák : a DNS kettős hélix ének megjelenése 180
Hajtogatódás és hurokképződés 180 Tárgymutató 228

Az alak hatása 182 Névmutató 235

Bernal, J.D.

Bernal, J.D.  további könyvei

10%
1 500 Ft 1 350 Ft (10%)
Antikvár könyv
30%
1 500 Ft 1 050 Ft (30%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...