Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha

Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha - Cervantes - Régikönyvek
(0 vélemény)

A világirodalom ritka alkotásai közé tartoznak azok a művek, melyek évszázadok múltán sem vesztenek időszerűségükből, népszerűségükből, s mind a gyermek, mind a kamasz és felnőtt olvasók felejthetetlen élményei közé tatoznak. ezek közül talán a legizgalmasabb, legfantasztikusabb Cervantes közel négyszáz éves lovagregénye, a Don Quijote. La Macha bús képű bajnokáról és hűséges szolgájáról, Sanchoról mindenki ismer egy-két kacagtató, vagy szívet szorongató történetet: A földönjáró kicsi köpcös s a nem evilágban élő magas sovány azóta is a komikus irodalom kedvenc figurája.

Fordítók:
Győri Vilmos
Borító tervezők:
Pintér László
Kiadó:
Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás éve:
1965
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Bács-Kiskun megyei Nyomda V.
Kötés típusa:
félvászon
Terjedelem:
380
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.50cm, Magasság: 20.00cm
Kategória:
Béjár hercegének 7
Bevezető 9
Első rész
A híres-nemes Don Quijote de la Mancha állapotját és életmódját tárgyalja 17
Az elmés Don Quijote első kirándulása hazulról 23
Mily különös módon ütötték lovaggá Don Quijotét 29
Mi történt lovagunkkal, amikor eltávozott a fogadóból? 36
Lovagunk szerencsétlenségének elbeszélése folytatódik 43
Amaz ünnepélyes és mulatságos vizsgálatról, melyet a papa és a borbély tartott elmés lovagunk könyvtárában (összefoglalva) 48
A mi jó lovagunknak, Don Quijote de la Manchának második kirándulásáról 49
Arról a fényes sikerről, melyet a hős Don Quijote aratott a szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban, és több, hűséges feljegyzésre méltó, szerencsés esemény 55
A bátor bizcayai s a hős manchai rettenetes párbaja véget ér és befejeződik 63
A kedélyes párbeszédről, melyet Don Quijote és fegyverhordozója, Sancho Panza folytatott 69
Mi történt Don Quijotéval a kecskepásztorok között? 73
Mit beszélt el az egyik kecskepásztor Don Quijotének s a többieknek? 75
Marcela történetének vége s egyéb események 75
Az elhunyt pásztor kétségbeeséséről panaszkodó költemény és más váratlan események 75
Don Quijote gyászos kimenetelű kalandjáról néhány istentelen yanguasi hajcsárral 77
Mi történt az elmés lovaggal a fogadóban, melyet a várkastélynak képzelt? 84
A bátor Don Quijote s jó fegyverbarátja számtalan viszontagságának folytatása a vendéglőben, melyet ő, szerencsétlenségére, várkastélynak gondolt 84
Sancho Panza beszélgetése urával, Don Quijotével, és egyéb elmondásra méltó kalandok 83
Az elmés beszélgetésről, melyet Sancho folytatott urával, s a kalandról, midőn egy holttesttel találkoztak, valamint egyéb nevezetes eseményről 98
A soha nem látott, se nem hallott kalandról, melyet a hős Don Quijote de la Mancha szerencsésebben vészelt át, mint a világ akármelyik híres lovagja 103
A nevezetes kalandról, melyben Mambrin sisakja esett drága zsákmányul, s más egyebekről, amik győzhetetlen lovagunkkal történtek 109
Hogyan adta vissza Don Quijote számos szerencsétlen szabadságát, akiket erőnek erejével oda vittek, ahová nem akartak menni 114
Mi esett meg a hírneves Don Quijotéval a Siera Morenában; ez igaz történet egyik legrendkívülibb kalandja 124
A Sierra Morenában történt kaland folytatása 124
Ama rendkívüli eseményekről, melyek a bátor manchal lovaggal történtek a Sierra Morenában, valamint arról, hogyan utánozta Beltenebros vezeklését 124
Don Quijote szerelmi vezeklésének folytatása a Sierra Morenában 124
Hogyan sikerült a pap és a borbély terve, és más nevezetes események, melyeket érdemes elmondani ebben a magasztos történetben 124
Arról a váratlan és örvendetes kalandról, mely a pappal és a borbéllyal ugyanabban a hegységben történt 124
A mulattató cselszövés tervéről s kivitele módjáról, amellyel kiragadták szerelmes lovagunkat szigorú vezekléséből 124
A szép Dorotea eszes voltáról s több kellemes és mulatságos dologról 124
Don Quijoténak és fegyverhordozójának, Sancho Panzának mulatságos beszélgetéséről és egyéb fontos eseményről 124
Mi történt Don Quijote egész csapatával a vendégfogadóban? 124
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés 124
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés folytatása 124
Ama vakmerő és rettenetes viadalról, melyet Don Quijote néhány vörösboros-tömlő ellen folytatott; egyszersmind az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés vége 124
Újabb rendkívüli események a vendéglőban 124
A nagy hírű Micomicona hercegkisasszony történetének folytatása, és egyéb mulatságos kalandok 124
Don Quijote érdekes előadása a fegyverviselésről s a tudományokról 124
A rabszolga elbeszéli élete folyását 124
A rabszolga történetének folytatása 124
Mi történt a fogadóban, és más említésre méltó események 124
Az öszvérhajcsár mulattató története, egyéb különös eseményekkel, melyek a fogadóban történtek 131
A fogadóban történt hallatlan események folytatása 141
Egészen híven elmondja, hogyan történt a Mambrin sisakja s a szamárnyereg vitás kérdésének eldöntése, más nevezetes kalandokkal együtt 150
A poroszlókkal történt emlékezetes kalandról, s a mi jó lovagunknak, Don Quijoténak rettentő haragjáról 158
Milyen különös módon szállították tova az elbűvölt Don Quijote de la Manchát, úgyszintén más nevezetes események 166
A kanonok folytatja értekezését a lovagerényekről és más, az ő értelméhez méltó tárgyakról 166
Sancho Panzának és gazdájának, Don Quijoténak elmés párbeszédéről 166
Ama tudományos vitatkozásról, melybe Don Quijote a kecskepásztorral keveredett, valamint a vezeklőkkel történt rendkívüli kalandról, melynek véres verejtékkel vetett szerencsés véget 167
Második rész
Ajánlás 181
Előszó 183
Milyen beszélgetést folytatott a plébános meg a borbély Don Quijotéval a betegségéről 187
Ama parázs verekedésről, melyet Sancho Panza folytatott Don Quijote unokahúgával és gazdasszonyával, úgyszintén más mulattató eseményekről 198
Arról a mulatságos társalgásról, melyet Don Quijote Sancho Panza és a bakkalaureus Sansón Carrasco folytatott 198
Sancho kielégítő választ ad Sansón Carrasco kétkedésére és kérdéseire; úgyszintén egyéb tudásra és elmondásra érdemes események 198
Arról az elmés, mulatságos párbeszédről, melyet Sancho Panza folytatott feleségével, Teresa Panzával, valamint egyéb figyelemre és feljegyzésre méltó eseményekről 198
Mi történt Don Quijote meg az unokahúga és a gazdasszony között? Az egész történet egyik legfontosabb fejezete 198
Mi történt Don Quijote és fegyverhordozója közt, és több rendkívüli esemény 200
Azt mondja el, mi történt Don Quijotéval, amidőn szíve hölgyének, Dulcinea del Tobosónak látogatására odajárt 207
Majd meglátjuk, miről szól 210
Azt mondja el, hogyan iparkodott Sancho elbűvölni Dulcinea kisasszonyt, és más éppoly nevetséges, mint valóságos események 214
A bátor Don Quijote különös kalandjáról "A halál udvara" kocsijával vagy szekerével 223
Ama rendkívüli kalandról, mely a hős Don Quijote s a vitéz Tükrös lovag között esett meg 224
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása, a két fegyverhordozó okos, új és barátságos párbeszédével együtt 231
Az erdő lovagjával történt kaland folytatása 232
Elmondja és beszámol, ki volt a Tükrök lovagja meg a fegyverhordozója 243
Mi történt don Quijotéval s egy értelmes La Mancha-i lovaggal? 245
Arról szól, hogyan ragadta el Don Quijotét hallatlan bátorsága a legeslegszélső végletekig, az oroszlánokkal történt és szerencsésen végződő kaland alkalmával 245
Mi történt Don Quijotéval a Zöldköpenyes lovag várában vagy házában, és egyéb különös dolgok 245
A szerelmes pásztor történetét mondja el más, valóban mulatságos eseményekkel egyetemben 245
A gazdag Camacho lakodalmának folytatása, és a szegény Basilio esete 245
Camacho menyegzőjének folytatása, s egyéb mulatságos események 245
A La Mancha kellős közepén fekvő Montesinos barlangban történt nagyszerű kalandot mondja el, ahogy a hős Don Quijote de la Mancha oly szerencsésen végbevitte 245
Ezer olyan apróságot mond el, amelyek éppoly bohók, mint amily szükségesek e nagyszerű történet megértéséhez 259
A szamárordításról szól, s a bábjátékossal történt mulatságos kalandot adja elő, meg a jós majom emlékezetre méltó jóslatait 260
A bábjátékossal történt mulatságos kaland folytatása, egyéb igazán nagyon jó dolgokkal egyetemben 270
Elmondja, ki volt Pedró mester meg a majma, továbbá Don Quijote rossz kimenetelű kalandját a szamárordítással, mely nem ütött ki olyan jól, amint ő gondolta vagy szerette volna 270
Hogy ez a fejezet mit foglal magába - mondja Benengeli -, megtudhatja az olvasó, ha figyelmesen elolvassa 270
A bűvös sajkával történt híres kalandról 270
Don Quijote találkozása egy szép vadászhölggyel 273
Amelyben számos fontos dologról történik említés 278
Mit felelt Don Quijote a korholásra, és más fontos és mulatságos események 278
Arról a kellemes társalgásról, amelyet a hercegné és hölgyei folytattak Sancho Panzával, s amely olvasásra és figyelemre méltó 278
Elmondja, hogyan derül ki, miként lehetne a varázs alól feloldandi a páratlan Dulcinea del Tobosót; e könyv egyik leghíresebb kalandja 278
Folytatja, milyen értesülést kapott Don Quijote afelől, hogyan lehet Dulcineát felszabadítani a varázs alól és más bámulatra méltó események 278
A Duena Doloridával, más néven Trifaldi grófnéval történt rendkívüli és hallatlan kalandot mondja el, valamint közli Sancho Panza levelét, melyet a feleségéhez, Teresa Panzához írt 278
A Duena Doloridával történt nevezetes kaland folytatása 278
Azt beszéli el, amit Duena dolorida mondott el szerencsétlen sorsáról 278
Trifaldi grófnő folytatja figyelemre méltó, bámulatos történetét 278
Ehhez a kalandhoz és figyelemre méltó történethez tartozó eseményeket mond el 278
Clavileno megérkezése és a terjedelmes kaland vége 280
Milyen tanácsokat adott még Don Quijote Sancho Panzának 290
Hogyan vitték el Sancho Panzát kormányzónak, s milyen rendkívüli kaland történt Don Quijotéval a várkastélyban 290
Ama borzasztó csengettyű és macska okozta rémületről, amelyet Don Quijoténak a szerelmes Altisidora miatt kellett kiállnia 290
Annak folytatása, hogyan viselje magát Sancho Panza 290
Mi történt Don Quijote és Dona Rodriguez, a hercegnő komornája közt, meg más följegyzésre és örök emlékezetre méltó események 290
Mi történt Sancho Panzával a szigeten tett körútja alkalmával 290
Kiderül, kik voltak a varázslók, kik paskolták és kínozták meg a duenát, kik csipkedték és karmolászták meg Don Quijotét, és milyen eredménnyel járt küldetésében az apród, aki levelet vitt Teresa Panzának, Sancho Panza feleségének 290
Sanchso Panza kormányzóságának folytatása és több, szintén nem megvetendő esemény 290
Elmondja a második Duena Doloridának vagy a szükségben szenvedő hölgynek kalandját, akit más néven Dona Bodrigueznek is hívnak 290
Milyen gyászos vége és kimenetele lett Sancho Panza kormányzóságának 290
Ehhez a történethez, nem pedig máshoz tartozó eseményekről 290
Mi történt Sanchóval útközben, meg egyéb események, amelyek párjukat ritkítjuk 290
Ama rendkívüli és soha nem látott párbajról, melyet Don Quijote de la Mancha vívott Tosilos inassal Dona Rodriguez komorna leányának védelmében 290
Hogyan búcsúzott el Don Quijote a hercegtől, s mi történt az okos és furfangos Altisidorával, a hercegné komornájával 290
Don Quijote kalandjai úgyannyira megsokasodnak, hogy egymást érik 290
A Don Quijotéval történt rendkívüli eseményt mondja el, amelyet bátran lehet kalandnak tartani 290
Mi történt Don Quijotéval Barcelonában 290
Mi történt Don Quijotéval, amikor bevonult Barcelonába, és egyéb dolgok, melyekben több az igazság, mint az okosság 302
A bűvös fejjel történt kalandról és más apróságokról, melyek nem maradhatnak elmondatlanul 303
Milyen baja történt Sancho Panzának, mikor meglátogatták a gályákat, és a szép moriscói leány rendkívüli kalandja 305
Arról a kalandról, melynél az eddigiek közül egy sem okozott nagyobb szomorúságot Don Quijoténak 307
Ki volt a Fehér Hold lovagja, hogyan szabadult meg Don Gregorio, s egyéb események 312
Arról szól, amit majd meglát, aki elolvassa vagy meghall, akinek felolvassák 317
Don Quijote elhatározásáról, hogy pásztor lesz, s fogadalma évét mezőn fogja tölteni, és más jó és mulattató eseményekről 322
Don Quijote sertéskalandja 327
A legrendkívülibb s legkülönösebb eseményről: furcsább nem esett meg Don Quijotéval az egész nagy történet során 332
A hatvankilencedik után következik, s olyasmiről szól, ami múlhatatlanul szükséges ennek a történetnek megértéséhez 338
Mi történt Don Quijotéval s fegyverhordozójával, Sanchóval hazafelé utaztukban 345
Don Quijote és Sancho hazatéréséről 351
Milyen jeleket látott Don Quijote a falujába érkeztekor, meg egyéb események, melyek e nagy történet díszére és hitelesítésére szolgálnak 356
Don Quijote megbetegedéséről, végrendeletéről és haláláról 361

Cervantes

1547 - 1616
Miguel de Cervantes Saavedra (ejtsd: [miˈɣel de θerˈβantes saːˈβeðɾa]; Alcalá de Henares, 1547. szeptember 29. – Madrid, 1616. április 23.) kalandos életű spanyol regény- és drámaíró, költő, Don Quijote figurájának megalkotója, a spanyol irodalom talán legismertebb képviselője. Sok irodalomtörténész a Don Quijotét tartja az első, mai értelemben vett regénynek, illetve a spanyol arany század irodalmi csúcspontjának. Először Cervantes írt (olasz mintákból kiindulva) a mai modern értelemben vett novellákat spanyolul. Ő volt a Lope de Vega előtti spanyol színház egyik legjelentősebb drámaírója is, költőként viszont nem volt annyira jelentős, kortársai nem is tartották igazi poétának. Egész életművét átszövik az önéletrajzi elemek, műveiben gyakran megnyilvánult a bukolikus reneszánsz költészet iránti vonzalma is.

Cervantes  további könyvei

akár 50%
Hűségpont:
 

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...