Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Az emberi öröklődés

Az emberi öröklődés - Czeizel Endre - Régikönyvek
Az emberi öröklődés - Régikönyvek Az emberi öröklődés - Régikönyvek Az emberi öröklődés - Régikönyvek Az emberi öröklődés - Régikönyvek Az emberi öröklődés - Régikönyvek Az emberi öröklődés - Régikönyvek Az emberi öröklődés - Régikönyvek
(1 vélemény)

Az ​​öröklődéstan vagy genetika mindinkább a természettudományok és általában az emberiség sorsát figyelemmel kísérő gondolkodó emberek érdeklődésének előterébe kerül. Különösen vonatkozik ez a létünkkel és jövőnkkel közvetlenül összefüggő emberi öröklődéstanra, a humángenetikára. Az orvostudomány jelentős sikereket ért el a környezeti ártalmak okozta betegségek elleni harcban, viszont az öröklött ártalmak meglehetősen ellenállóknak bizonyultak a gyógyítási kísérletekkel szemben. Erre utal, hogy napjainkban már sokszorosan több csecsemő hal meg a döntően örökletes eredetű, veleszületett rendellenességek miatt, mint az összes fertőző betegségben együttvéve. A gyógyító tevékenységben tehető további előrelépés elképzelhetetlen az öröklött ártalmak, betegségek mélyebb megismerése nélkül. A genetikai alapkutatások már csodálatos eredményekhez vezettek. Így – többek között – feltárult az élet titka, az egyetemes genetikai kód, és a közeljövőben már az ember esetében is napirendre kerülhet a genetikai folyamatokba való beavatkozás.

Borító tervezők:
Pap Béla
Kiadó:
Gondolat
Kiadás éve:
1983
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
2. javított kiadás
Nyomda:
Petőfi Nyomda
ISBN:
9632813030
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
498 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.92kg
Kategória:
Elöszó II

Előszó a második kiadáshoz 13

Első rész — A múlt: az emberi öröklő-
déstan története 15
I. Az emberi öröklődés tudományának
gyökerei 17
Az állattenyésztés és növénynemesítés gene-
tikai tanulságai 18
Első adatok az emberi öröklődésről 19
II. Ch. Darwin — Az öröklődés első átfogó
elmélete 25
Darwin fiatalsága 25
Egy természettudós utazásai 27
Az ember származása 31
Darwin korának genetikai nézetei 32
A darwini pángenezistan 34
A gemmulák mint az öröklődés anyagi ré-
uecskéi 36
A pángenezistan értékelése 38
III. F. Gahon — Az emberi öröklődéstan
megteremtője 41
Az indulás 41
A matematikai-statisztikai módszerek al-
kalmazása 42
A „nature-nurture", vagyis az örökletesség
és a környezeti hatások egysége 44
Az ujjlenyomat-vizsgálatok 45
Az „ősörökség" törvénye 45
Az öröklődés „gyökér"-elmélete 48
IV. A. Weismann — A szerzett tulajdonsá-
gok nem öröklődnek 51
A sejttani felfedezések 51
Weismann munkássága 56
Weismann őröklődési rendszere 57
A csíraplazma halhatatlansága 58


V. J. G. Mendel— Az öröklődés egyete- 62
mes• szabályai 64
A nagy vizsgálat előzményei 66
Mendel kísérlete 71
A mendeli mű sorsa 74
„Az idő elérkezett"
VI. T. Boveri és W. Sutton— Az öröklő- 77
dés kromoszómaelmélete 77
A közvetett bizonyítékok 79
T. Boveri 80
A kromoszómák sérthetetlensége 82
W. S. Sutton 83
A kromoszómák szabad kombinálódása 85
A kromoszómák és a Mendel-szabályok
VII. W. L. Johannsen — A környezeti ha- 87
tások befolyása 88
A tiszta vonal 91
Az öröklöttség és szerzettség dialektikája
VIII. H. de Vries — Az örökletes ártalmak
eredete: a mutációk 93
A ligetszépe 93
A Mendel-szabályok újrafelfedezése 96
IX. H. J. Muller — A genetikai ártalmak
okai 98
Muller életének három korszaka 98
A mutációk nem ok nélküliek 100
Az első sikertelen „nyomozások" IO2
A röntgensugárzás genetikai ártalmasságá-
nak leleplezése 103
A sugárgenetika 106
A tudós humanizmusa 107
X. A. E. Garrod — A veleszületett
anyagcsere-rendellenességek: az emberi
öröklődés kémiai alapjainak első bizonyí-
tékai 111
Az alkaptonuria 112
Az anyagcsere veleszületett rendellenességei 114
Xl. K. Landsteiner — A vércsoportok mint
a többszörös allélek példái 1 I6
Az ABO vércsoportok felfedezése 117
A vércsoportok őröklődése 118

XII. T. H. Morgan — A génelmélet, a ge-
netika elsó nagy szintésie 122
Az indulás 122
A muslicák (drosophilák) 124
A Morgan-iskola 126
A nemi kromoszómák 127
A nemhez kötött öröklődés szabálya 129


Morgan kutatási módszere 130
A gének kapcsolódása 132
A aénkieserélődés 134
A • gének kromoszómán belüli helyének
2e2határozása, az ún. géntérkép 135
A klasszikus génelmélet 136
XIII. A biornéterek és a mendelisták el-
lentéte 139
A mérhető jellegek öröklődésének vizsgála-
139
Pearson 140
W_ Bateson 143
A mendelisták és a biométerek ellentéte 145
XIV. Az eugenika létrejötte és meggyalá-
zása 148
alton utópiája 148
Az euzenika alkalmazásának nehézségei 150
Az eugenikai gondolat terjedése 151
A fajelmélet 152
Az eugenika meggyalázása 154
A katasztrófa utáni bénult csend 155
Az euzenika jelene és jövője 155
XV. A neolamarckizmus térhódítása 157
Awnetika magas színvonala a Szovjetunió-
ban 157
A két tábor 158
A harc élesedése 160
1..6.zenkóék felülkerekedése 162
A genetika „ideológiai" problémái 163
_A tudomány nem tűri meg a szubjektiviz-
~t" 165
XVI. A genetikusok kiáltványa 167
Az emberiség genetikai jogainak edinburghi
deklarációja 167
XVII. G. W. Beadle és E. L. Tatum — Az
.egy gén—egy enzim"-elmélet 171
Az esőkísérletek 171
A kenyérpenész 173
A fortélyos terv 174
A mutánsok leleplezése 176
Az „egy gén—egy enzim"-tétel igazolása 177
XVIII. F. Mieschertől J. D. Watsonig és
E H. C. Crickig— A DNS-sztori 180
F. Miescher: A nukleinsav felfedezése 180
A nukleinsavak és a kromoszómák kapeso-
la
E Griffith és O. T. Avery: DNS = örökle-
tzs anyag 185
I D. Watson, F. H. C. Crick és M. H. F


Wilkins: a DNS szerkezetének és működési
elvének felfedezése 188
XIX. A klasszikus genetika legfőbb ered- 196
ményeinek összefoglalása
XX. A humángenetika hazai története 198
A humángenetika magyar úttörői 198
Csörsz Károly 200
Csik Lajos 201
A Körösy család 202
Az ikerkutatások hazánkban 204
A heredodegenerációk tana 207
A „testegyenészet" genetikája 214
A szemészeti ártalmak genetikája 216
A veleszületett rendellenességek gyakorisá-
ga és nyilvántartása 218
Az értelmi fogyatékosság kutatásának tör-
téneti áttekintése 222
Az eugenika Magyarországon 227
A házasság előtti tanácsadások története
hazánkban 232

Második rész — A jelen: az emberi
öröklődéstan diadala 235
I. Az öröklődés alapjai 237
A sejt 237
A sejtciklus 238
Az emberi kromoszómák és vizsgálatuk 241
A fehérjék 246
A DNS és a gén 250
A fehérjeszintézis 255
A kromoszómák finomabb szerkezete 259
Az öröklődés fő szabályszerűségei 265
II. Az ikerkutatások humángenetikai je-
lentősége 269
Az ikertípusok 269
Az értékelés elve 272
Az ikergondozás jelentősége 275
A sziámi ikrek 276
III. A monogén öröklődés 279
A „normál" jellegek öröklődése 281
A domináns öröklődés 283
Az Rh-vércsoportok 287
A recesszív öröklődés 292
A vérrokonházasságok 297
Tutanhamon élete és halála
A „Toulouse-Lautrec-betegség" 307
A Ferenczy-családfa 312
A nemhez (X-kromoszómához) kötött
öröklődés 317
A női nem nagyobb ellenállóképessége 320


N. A kromoszóma-rendellenességek 324
A Down-kór 326
Az alattomos alaki hibák 329
A centrikus fúziók és az emberré válás 332
Kromoszóma-rendellenességek elvetélt
magzatokban 335
A nemiség kialakulása 338
A kromoszomális nem zavarai 342
A kétes neműek 345
A bűnözés örökletes meghatározottsága 348
V. A poligén öröklődés 360
A humángenetika nagy talánya 360
Az ember kvantitatív jellegeinek öröklődése 361
A poligén öröklődés 363
Az intelligencia 364
J. S. Bach családfája 369
A zenei tehetség öröklődése 375
A „visszatérés az átlaghoz" 380
Az értelmi fogyatékosság 382
A patológiás értelmi fogyatékosság kórere-
dete 385
L. S. Penrose 387
A „küszöb"-jelenség 389
A soktényezős modell 390
A bizonyítás: a nyúlajak öröklődése 393
A poligén öröklődés szabályszerűségei 394
A multifaktoriális kóreredet 398
Az epidemiológiai módszerek alkalmazása 400
Populációgenetika 402
A környezeti hatások jelentősége a csípőfi-
cam kóreredetében 404
A veleszületett esipőficam 405
VI. Mutációk 410
A mutációk szintje és típusa 410


A mutációs gyakoriság meghatározása 413
A Veleszületett Rendellenességek Országos
Nyilvántartása 416
A mutagének kísérletes „tesztelése" 419
A kromoszómamutációk vizsgálata 420
Az ionizáló sugarak mutagén hatása 422
A kémiai mutagének 426
A daganatképződés és a genetika 428
A mutációk jelentősége 434
VII. Teendőink 436
A genetikai ártalmak kezelése 436
A genetikai egyensúly megóvása 439
A genetikai tanácsadás 442
Magzatvizsgálat a méhben 444
Az eufenika 449

Harmadik rész — A jövő: az algénia 453
A gének mesterséges megváltoztatása 456
A transzformáció hasznosíthatósága 457
A génizolálás és a génterápia 459
A génsebészet 463
A DNS mesterséges szintézise 469
A géntervezés és génszintézis 472
A sejthi bridizáci ó 476
A kromoszómák géntérképe 480
A magtranszplantációs kísérletek 481
A mesterséges megtermékenyítés: a lombik-
bébi 483
A nem irányítása 488
Ikerszületés — rendelésre 491
A mesterséges placenta 493
A prosztaglandin 495

Epilógus 498

Czeizel Endre

1935 -
Czeizel Endre (Budapest, 1935. április 3. –) magyar orvos-genetikus, az orvostudományok akadémiai doktora.

Czeizel Endre  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 2007
Antikvár könyv
2 900 Ft 2 030 Ft
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 200 Ft 960 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 000 Ft 700 Ft
40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
7 500 Ft 4 500 Ft

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • 2018. 06. 14. 13:39

    Nagyon jó áttekintést ad a humángenetika történetéről és az alapjairól.