Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Az emberi természet

Az emberi természet - Mecsnikov, E. - Régikönyvek
Az emberi természet - Régikönyvek Az emberi természet - Régikönyvek Az emberi természet - Régikönyvek Az emberi természet - Régikönyvek Az emberi természet - Régikönyvek
(0 vélemény)

Amidőn ezt a kötetet az olvasó rendelkezésére bocsátom, megkísérlem közzététel szükségességének igazolását. Bizonyos, hogy sokkal előnyösebb lett volna teljesen befejezett művet adni, amelyben föltevések helyett pontos tények foglaltatnak. De kevéssé kikutatott területen alaposan földerített tényeket szerezni nehéz és sok időbe, munkába kerül. A példaszó szerint "ars longa, vita brevis" és én ezért határoztam el, hogy közzéteszem a programfélét, amelynek végrehajtását, amennyiben a körülmények megengedik, majd megkísérlem. Azt remélem, hogy ez a program minden körülmények között hasznos lesz némileg a fiatal kutatókra, akiknek munkájuk közben tájékozódásra van szükségük. Könyvem magasabb képzettségű embereknek, főként biológusoknak van szánva. Amikor írtam, nem voltam tekintettel a nagy nyilvánosságra s ez magyarázza meg, hogy megengedhetőnek tartottam egy majdnem teljes fejezetet a nemi szervek összhangtalanságaira szánnom. Úgy vélem, hogy ezek a szervek legjobb példa az emberi szervezet diszharmonikus voltának.

Fordítók:
Bresztovszky Ernő
Kiadó:
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt.
Kiadás éve:
1913
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Athenaeum rt könyvnyomdája
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
280 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.60kg
Kategória:
A KÖTET TARTALMA:

Oldal
Előszó az első kiadáshoz ... 5
Előszó a második kiadáshoz . _ . 6
Előszó a harmadik kiadáshoz _fi
Előszó a magyar kiadáshoz — 9

ELSÓ RÉSZ.
1. Fejezet. Bevezetés. Az emberi természetről kialakult nézetek áttekintése 13

Az emberi természet tanulmányozásának jelentősége. — Az
emberi természet, mint az erkölcs alapja. — Az emberi természet
tisztelete a görögöknél. — Az ókori bölcselők metriopatiája. —
A XVIII. és XIX. századbeli racionalista fölfogás. — Az emberi
természet lebecsülése a vallásos tanok révén. — Az ilyen fölfogás
befolyása a gyakorlati életre és a művészetre. — A reformáció
visszahatása az emberi természet lebecsülésével szemben. — Az
emberi test megcsonkításának szokása a primitív népeknél.

II. Fejezet. Összhang és összhasgrtalanság alsóbbrendű lényeknél ... 25
A szerves világ az ember megjelenése előtt a földön. — Az
általános haladás törvényének hiánya. — A vanilia megtermékenyü-
lése. — A rovarok szerepe az orchideák megtermékenyülésében. —
Az orchideák hímpor-átvitele rovarok útján. — A temető-darazsak
szokásai. — Összhangzás a természetben. — Haszontalan szer-
vek. — A polliniumok csökevényei az orchideáknál. — Összhang-
talanság a természetben. — Rosszul alkalmazkodó rovarok. — Az
ösztönök elfajzása. — A nemi ösztön perverziója. — A rovarok
vonzódása a fényhez. — Világító rovarok. — A természetes kiválasz-
tás törvénye. — Boldogság és boldogtalanság a szerves világban.

III. Fejezet: Az embernek a majomtól való származása ... 44
Az emberi faj rokonsága az embermajmokkal. — A fogazatnak,
a végtagok szervezetének és a koponyának hasonlósága. — Az
ember és az antropoid majmok féregnyúlványának hasonlatossága. —
Az ember és az embermajmok méhlepényének és méhmagzatának
Meosnikov. Tanulmányok. 18a


Olda
analógiája. — Az ember és a majmok vérének rokonsága, amelyet
a hemolyticus és a precipitáló szérumok bizonyítanak. — A fajok
átalakulása. — Gyors átmenet a majomtól az emberig. — Inaudi J.
számolóművész, mint tulajdonságok gyors felbukkanásának példája
az emberi fajban. — A csökevényes szervek az embernél. —
A fejlődő és visszafejlődő szervek viszonya az emberi szervezetben.

IV. Fejezel: összhangtalanságok az ember emésztőkészülékének szer-
vezetében.. . 6
Az emberi alak tökéletessége. — A bőrt fedő szőrzet. —
A fogazat általában, különösen a bölcsességfogak. — A vakbél-
nyúlvány. — A vakbélgyulladás és jelentősége. — A vakbélnek és
az egész vastagbélnek haszontalansága. — Egy vastagbélnélküli
nő példája. — Az emésztőcsatorna ezen részének fejlődéstörténete. —
A vastagbél mikrobáinak kártékonysága. — A rák gyakorisága a
vastagbélben és a gyomorban. — A gyomor hasznos ágának
határai. — Az eledel kiválasztásának ösztöne. — Az ösztön elég-
telensége az embernél. — Néhány szó az emberi érzékszervekben
és megismerőképességben tapasztalható összhangtalanságról. —
A nemzőkészülék csökevényes szervei. — A szűzhártya eredete
és szerepe.

Felezet: A szaporodás szerveinek működésében tapasztalható össz-
luzngtalanság. A családi ösztönnek és a társulás ösztönének disz-
harmóniái — 77
L Néhány szó az emberi érzékszervekben és megismerőképességben
tapasztalható összhangtalanságról. — A nemzőkészülék csökevényes
szervei. — A szűzhártya eredete és szerepe.
II. A nő menstruációs folyásának fejlődése és jelentősége. — Korai
házasság bizonyos primitív és alig művelődött népeknél. —
A pubertas és a nubilitas fejlődésének összhangtalanságai. —
A házasságkötés időpontja. — A nemző funkció fejlődésének össz-
hangtalanságát jellemző példák.... ... 86

17. Fejezet : A létfonntartás ösztönének díszikirmontái .
A létfönntartás ösztöne az állatvilágban. — Az életösztön az ICjg
embernél. — Gyönge fejlettsége a fiatal korban. — Buddhista
legenda a létfönntartás ösztönéről és a halálfélelemról. — A halál-
félelem az irodalomban. — Tolsztoj vallomásai a halálfélelemről.
— Tolsztoj erre vonatkozó elmélete. — Egyéb vélemények e kér-
désben. — A halálfélelem ösztönös tünet. — Az életösztön 'fejlő-
dése az emberi lét folyamán. — Az öregekkel szemben követet:
eljárások. — Öregek megöies.e. — Az öregek önuilkossága. —
Az életösztön és a létföltételek között levő diszharmónia. — A
halálfélelem szerepe a vallásokban és a bölcseleti rendszerekben.


MÁSODIK RÉSZ.

Kísérletek az emberi természet diszharmóniái-okozta bajok
enyhítésére.

Vallások és filozófiai rendszerek. Oldal
VB. Fejezet : A vallások kísérletei az emberi természet iisszkangtalan-
ságának leküzdésére _ _ — 128
Az animizmus a primitív vallások alapja. — A zsidó vallás
viszonya a lélek halhatatlanságáról szóló hithez. — A kínaiak
vallásai. — Az ősök tisztelete Konfuese vallásában. — A halha-
tatlanság gondolata a tao-vallásban. — A lélek folytatólagos élete
a buddhista hitben. — A kínai buddhisták paradicsoma. — Isten-
ként tisztelt ősök. — A vallásos hit és a halálfélelem. — Buddha
tanításának pesszimizmusa. — A nirvana jelentése. — A Buddha-
prédikálta lemondás. — Ellenvetések a lélek halhatatlansága ellen.
— Testünk sejtjeinek érzékenysége. — Vallásos higiénia. — Vallá-
sos rendszabályok a nemző funkció szabályozására és a betegsé-
gek elkerülésére. — A vallások nem érték el céljukat : az emberi
természet diszharmóniáinak legyőzését.

Fejezet : Az emberi természet összkangtalanságámzk legyázését
kivárni bölcseleti rendszerek . _ — ._ 152
Egyes filozófiai rendszerek szoros kapcsolatban állanak a
vallásokkal. — Az ókori bölcselők felfogása a lélek halhatatlan-
ságáról. — Plató tanítása. — Arisztotelesz szkepticizmusa. — A
sztoikusok : Cicero, Seneca, •arcus Aurelius. — A modern filo-
zófusok rendszerei. — A pesszimizmus eredete. — Lord Byron.
— Schopenhauer és Hartmann rendszerei. — A megváltásnak
.Mainliinder-féle filozófiája. — A pesszimizmus kritikája. — Max
Nordau. — Modern elmélkedők gondolatai a halálról.

HARMADIK RÉSZ.

Mit tehet a tudomány az emberi természet összhangtalanságai
ellen.

IX. Fejezet: Mit tehet a tudomány a betegségek ellen . ... 183
A kísérleti módszer megalapítása. — A vallások föllépése a
betegségek ellen. — A betegségek szerepe a pesszimista bölcseleti
rendszerek vádanyagában. — Az orvostudomány haladása a beteg-
ségek ellen vívott küzdelemben. — Forradalom az orvostudomány-
ban és a sebészetben Pasteur fölfedezései után. — A szérum-
18


Oldal
gyógyászat érdemei a ragadós betegségek ellen folyó harcban. —
A tudomány tehetetlensége a tudóvésszel és a rosszindulatú daga-
natokkal szemben. — Hangok a tudomány haladása ellen. —
J. J. Rousseau, Tolsztoj és Brunetiere tiltakozása s a tudomány
csődjének hirdetése. — Visszatérés a valláshoz és a miszticiz-
mushoz.

X. Fejezet : Bevezetés az öregség tudományos tanulmányozásához _ _ 206
Az öregség általános leírása. — Az aggkori elsatnyulás elmé-
lete az egysejtű lényeknél. — A konjugáció szerepe az infuzó-
riumoknál. — Az öregség a madaraknál és az embermajmoknál.
— Az aggkori elsatnyulás általános jellemvonásai. — A szervek
elmeszesedése. — Az aggkori elsatnyulás fagocita-elmélete. — A
nemes szervek pusztulása a makrofágok révén. — A haj őszülésé-
nek folyamata. — A sejtekre ható szérumok (cytotoxinok). —
Az érelmeszesedés okai. — Az emésztőcsatorna flórájának káros
hatása. — A bélrenyheség és mezakadályozásának eszközei. —
Kísérletek az emberi élet meghosszabbítására. — Hoss-zu élet-
tartam a bibliai időkben.

XI. Fejezet : Bevezetés a halál tudományos vizsgálatába _ _ _ _ 236
Az alsórendű szervezetek halhatatlanságának elmélete. —
A felsőrendű szervezetek nemi elemeinek halhatatlansága. — A sejt-
mag halhatatlansága. — Egyes állatfajok természetes elhalálozása. —
Természetes halál a tiszavirágoknál. — A fajfenntartás Ösztönének
kipusztulása fejlett tiszavirágoknál — Életősztön az öreg emberek-
nél. — Az ember természetes haláliztörte, — A ggaztyié.:ak halála
a bibliai időkben. — Az ösztönök változ.isa. AZ í::11.0.1
embernél.

XII. Fejezet.:: Összefoglalás és következtetések
Összhangtalanságok az emberi természetben : boldogtalan-
ságunk főforrásai. — Tudományos adalékok az ember eredetére és
céljára vonatkozólag. — Az emberi lét végcélja. — Azok a nehéz-
ségek, amelyekbe a tudomány ennek a kérdésnek tanulmányozása-
nál ütközik. — Mi a haladás ? — Az egész emberi nemnek a
haladás és az erkölcsformulájába való összefoglalása igen nehéz. —
Az élet és a természetes halál ösztöne. — Az ebben a könyvben
kifejtett elveknek alkalmazása a gyakorlati életre.

Nevek, források, fontosabb címszók betűrendes tárgymuta-
tója _ . _ _

Tartalomjegyzék ...

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...