Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. között

Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. között - Mészáros István - Régikönyvek
Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. között - Régikönyvek Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. között - Régikönyvek Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. között - Régikönyvek Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. között - Régikönyvek Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. között - Régikönyvek Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. között - Régikönyvek Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. között - Régikönyvek
(3 vélemény)
Borító tervezők:
Somlai Vilma
Kiadó:
Akadémiai Kiadó
Kiadás éve:
1981
Kiadás helye:
Budapest
ISBN:
9630524112
Kötés típusa:
egészvászon, kiadói borítóban
Terjedelem:
671 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 18.50cm, Magasság: 25.50cm
Súly:
0.11kg
Kategória:
ELOSZO

OKTATÁS—NEVELÉS A 11. SZÁZADBAN
Új társadalmi rend
Az oktatás—nevelés nyugat-európai mintája
Célok, iskolák
A klerikusképzettség
Tankönyvek
Fegyelem és vessző
A hazai szervező munka
Világi úri nevelés
Kolostori iskolák
Káptalani iskolák
Plébániai iskolák
Tankönyvcímek egy 11. század végi könyvleltárban
Oktatási—nevelési rendelkezések a 11-12. század fordulóján
Tudós—művelt klerikusréteg

OKTATÁS—NEVELÉS A 12-14. SZÁZADBAN
Klerikusképzés
Káptalani iskolák
Tananyagszövegek 44 Új tankönyvek a 12. század végén 48
Klasszikus szerzők, filozófia, jogtudomány 50 Új rendel-
kezések a 13-14. század fordulóján 55 A zágrábi és a nagy-
váradi káptalani iskolák élete 59 Az esztergomi káptalani
iskola 1397-ben 62
Egyetemek
A pécsi és az óbudai egyetem 67 A középkori ars-
fakultás 68
Kolostori iskolák
Új szerzetesrendek 72 Apácakolostorok 76


Plébániai, iskolák
Követelmények a plébánosokkal szemben 78 Lectura és
cantus mint tananyag 79
Világi nevelés
Lovagi nevelés
Fegyverforgatás és műveltség 83 Lovagi példakép 87
A világi hivatalnokréteg képzése

KTATÁS—NEVELÉS A 15. SZÁZAD ELEJÉTŐL A 16. SZÁZAD
ÖZEPÉIG
Reneszánsz kori úri nevelés
Magyar vonatkozású humanista nevelési traktátusok
Lovagi hagyományok
Mátyás király gondolatai a nevelésről
A hagyományos intézmények továbbfejlődése
Egyetemalapítási kísérletek
Vitéz János és a pozsonyi Universitas Histropolitana 103 A
budavári studium generale 108
Káptalani iskolák
A káptalani-városi iskola 109 A schola .ininor 112 A
schola maior 114 Káptalani könyvtárak 122 A káptalani
iskolák növendékéi 124 A literátusképzettség 128
Városi—plébániai iskolák
Fenntartás és felügyelet 131 Oktatók 135 Tananyag
137 A kezdők tagozáta 138 A középső tagozat 144 A
nagydiákok tagozata 147 Ének, énekes diákszokások, szín-
játék 150 A nyomtatott tankönyv megjelenése iskoláink-
ban 156 Városi könyvtárak 164 Több plébániai iskola egy
városban 166
Városi magániskolák
Gyakorlati számtan 171 Gyakorlati írásbeliség 172
Falusi plébániai iskolák
Hagyományos feladatok, űj tényezők 174 Oktatók 181
Falusi scholarisok 185 A plébániai iskolák száma 186
A Városi humanista islco¥ kialakulása
A humanizmus hatásai 190 A városi humanista iskola 191
A budavári Boldogasszony-iskola 192 Néhány új huma-
nista tankönyv 197 A humanista literátusképzett-
ség 202 A külföldi egyetemjárás hatásai 205 ,


OKTATÁS—NEVELÉS A 16. SZÁZAD KÖZEPÉTŐL A 17.


Eredmények és problémák
Tananyag 384 A gimnáziumi részleg 384 Az akadémiai
részleg 387 A kezdők tagozata 389 A kisiskola szere-
pe 392
Az iskolaszervezet felekezeti arányainak átalakítása hatalmi eszkö- zökkel
- zökkel
Megtorlások 397 Új törvények 399 A protestáns iskolák
sorsa 401

OKTATÁS—NEVEM A 18. SZÁZADBAN 1777-IG
Hagyományos oktatáS—nevelés új elemekkel
Megváltozott körülmények
Terület, lakosság 408 Valláspolitika 410 Függetlenségi
harc, társadalmi rétegek 412 Az uralkodó iskolafelügyeleti
joga 414
Katolikus iskolaügy
Kisiskolák 416 A kisiskola-szervezés folyamata 417 Új
vonások 424 Egy hosszmetszet 434 Városi kisisko-
lák 436 Buda és Pest kisiskolái 438 Kisiskola és a gimná-
ziumi kezdő tagozat 440 Ábécéskönyvek 442 Jezsuita
gimnáziumok, aktídémiák, konviktusok 443 A jezsuita isko-
laszervezet területi elhelyezkedése 444 A budai gimnázium
és akadémia 447 Gimnáziumi tanulók 449 A hagyomá-
nyos gimnáziumi tankönyvek hazai kiadásai 452 Konviktu-
sok 454 Tanárképzés 457 Új tanterv 460 Új tanköny-
vek 467 Iskolai élet 468 Jezsuita egyetemek. Az egri jog-
akadémia 473 A filozófiai fakultás 473 A jogi okta-
tás 479 Piarista gimnáziumok és akadémiák 481 A gimná-
ziumok 481 A gimnázium korszerűsítése 487 Az aka-
démia megújítása 497 További katolikus iskolák 498
Szerzetesrendi iskolák 498 Görög katolikus iskolák 504
' Leánynevelő intézetek 506
Protestáns iskolaügy
Protestáns felfogás az iskolák felügyeleti jogáról 507 Kis-
iskolák 509 Erdélyi református kisiskolák 510 új olvasás-
tanítási módszer 511 Tiszántúli református kisiskolák 514
Korszerűsítés' törekvések 525 Evangélikus kisiskolák
52'7 Ábécéskönyvek 529 Református kollégiumok 530
Új debreceni 6kolatörvény 530. Maróthy György javas-
latai 533 Debreceni tankönyvek 536 A Methodus
537 Viszályok Sárospatakon 542 Nyugodt körülmé-

8


nyek 544 Nagy múltú kollégiumok megszűnése 545 Erdé-
lyi református kollégiumok 547 Erdélyi reformjavasla-
tok 552 Partikuláris iskolák 556 A tanítók kulcsszere-
' pe 556 A partikuláris iskolák típusai 558 Evangélikus gim-
náziumok 564 A pozsonyi gimnázium 565 Az eperjesi gim-
názium 571 További jelesebb evangélikus gimnáziumok a ki-
rályi Magyarországon 574 Evangélikus gimnáziumok Erdély-
ben 579 Problémák és orvoslásuk 580 Evangélikus tanköny-
vek 583 Unitárius kollégiumok 586
További iskolák
Ortodox iskolák 589 Zsidó és szombatos iskolák 592
A hazai iskolaügy összefoglaló képe
Az iskolaszervezet 594 A kisiskola 594 A kollégium tí-
pusú iskola 596 Felsőoktatás 600 A magyar vonatkozá-
sok erősödése 602 Nemzeti jelleg 602 Magyar nyelvű isme-
retterjesztő könyvek 603 Magyar nyelvű tankönyvek 607
Magyar nyelvű disputák és pedagógiai művek 612 Igények és új kezdeményezések
Igények és új kezdeményezések
Új pedagógiai eszmék Nyugat-Európában
A hazai iskolaügy korabeli kritikája
A felvilágosodás főbb pedagógiai gondolatai A felvilágosult abszolutizmus közoktatás-politikája
A felvilágosult abszolutizmus közoktatás-politikája
A felvilágosult abszolutizmus közoktatási elvei
Az első állami tanügyi intézkedések
Felsőoktatási reform 636 Az egyetem átszervezése 636 Új
felsőoktatási intézmények 638 Állami népoktatási statisz-
tika 1773-ból 640 Az összeírások 640 Táblázatok 646
A népoktatás szintje 646
A hazai iskolák egységes állami közoktatási rendszerbe foglalása A normaiskola 650 A pozsonyi normaiskola 650 Spe-
A normaiskola 650 A pozsonyi normaiskola 650 Spe-
ciális népoktatási rendelkezések 653 Erdélyben 654 A
Temesi Bánságban 655 Központi tanügyi pénzalapok 656
A reformmunkálatok 657 Bécsi tervek 658 Úrményi
megbízatása 659 Az 1776. augusztus S-i rendelet 660 Az
egyetem Budára helyezése 662 A szabálykönyv 663
KORSZAKVÁLTÁS
KORSZAKVÁLTÁS
A LÁBJEGYZETEK R OV1DÍTÉSEI
A LÁBJEGYZETEK R OV1DÍTÉSEI
N£VMUTATó
N£VMUTATó

Mészáros István

Mészáros István  további könyvei

Hűségpont:
 
Hűségpont:
 
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 000 Ft 800 Ft
40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 000 Ft 1 200 Ft

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • 2019.08.28. 11:36

    Az iskolaügy története fantasztikus érték...

  • 2019.08.23. 9:25

    Egyedül álló az Iskolaügy története...Ének-zeneoktatásról van-e benne szó?

  • 2019.08.22. 10:55

    Fantasztikus könyvek, főleg az Az iskolaügy története 966-tól 1777-ig...