Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Bácsalmás Fejezetek egy felső-bácskai kisváros történetéből

Bácsalmás - Horváth Zoltán, Sövény Mihály, Szénásiné Harton Edit - Régikönyvek
(0 vélemény)

Eddig rólunk keveset írtak, mi magunkról pedig még kevesebbet Ezt a hiányt egyetlen alapműben igyekszik pótolni három lelkes, jól felkészült és jó tollú lokálpatrióta. Munkájukban érezhető lexikális tudásuk és kitartó kutatásaik minden eredményét itt és most egy könyvben szeretnék az olvasók elé tárni. „Sokat markoltak" és sikerült sokat fogni, tematikus és tartalmi szempontból egyaránt. Bácsalmást, a Felső-Bácska fővárosát a lehető legegyszerűbben, mégis mérhetetlen - történelmi, kulturális - gazdagságában mutatjuk be. A jelentéktelennek, talán jellegtelennek tűnő dél-alföldi település múltja elevenedik meg előttünk úgy, hogy közben büszkének érezzük magunkat, itt születtünk, illetve itt élhetünk. A globalizáció ingoványában lassan alámerülő közösségünk és különösen ifjúságunk számára mentőöv, hogy a „világfiakból" hazafiakat, a hazafiakból lokálpatriótákat, sőt egyszerűen polgárokat neveljen. Kiemelik és megbecsülik a trianoni törésvonal határán fekvő nemzetiségek által is mindig lakott Bácsalmás sokszínű kultúráját, amelyek jól megfértek egymás mellett. Ennek mára a kitelepítések és a proletár-, majd a puha diktatúra évtizedei után sajnos nyoma is alig maradt: a sokszínű kulturális élet elszürkült, az önszerveződő egyesületüket felszámolták, amit ma - akárcsak a háromnyelvűséget - kétségbeesve, kevés sikerrel próbálunk újraéleszteni. Történelemszemléletük tárgyilagos, aktuálpolitika-mentes, objektív. A tényadatokon túl mégis sejteni engedik egészséges „nacionalizmusukat", konzervatív, szülőföld, a haza és az itt élők felé papírra nem vetett hitvallásukat, amely elkötelezetten magyar. Az olvasóban megerősítik az érzést: jó, hogy itt születtem, itt dolgozhatok és itt élhetek! Ajánlom minden Bácsalmáson született, ide telepített vagy települt, hazájából vagy szülőföldjéről elűzött, valamint városunkkal bármilyen módon kapcsolatban lévő vagy kapcsolatot kereső, az itt élőket megismerni szándékozó polgártársaimnak és különösen az oktatási intézményeinkben tanuló ifjú nemzedéknek. Köszönöm a szerzőknek a városunkról, Bácsalmásról írt nagyszerű könyvet! Babits Mihály szülővárosáról írt soraival köszöntöm az olvasót: Kelj fel, lelkem, keresd meg hazámat! Nem egy szűk ház, az egész kis város mintegy árchipelagus vár nyájas zöldje közt a tenger akácfának. Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat! Ott a szőlőhegy, a tömzsi présház, mely előtt ülve ha szertenéztem, dallá ringott bennem kétség és láz s amit láttam tejszín napsütésben mind hazám volt! Lenn az utca híven nyúlt alattam mint a futószőnyeg és a dombsor hullámzott, mint szívem, halkan hullva égig a mezőnek. Tóth Árpád polgármester

Borító tervezők:
Sövény Mihály
Kiadó:
Szerzői kiadás
Kiadás éve:
1999
Kiadás helye:
Bácsalmás
Nyomda:
Szekszárdi Nyomda
ISBN:
9636401179
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
298
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
ELŐSZÓ - Tóth Árpád 9
AJÁNLÁS - Merk Zsuzsa 10
Horváth Zoltán
I. BÁCSALMÁS ÉGHAJLATA, TERMÉSZET- ÉS VÍZRAJZA 11
1. Bácsalmás éghajlat (11)
2. A város talajviszonyai és természetes növénytakarója (12)
3. Bácsalmás vízrajza, a tavak és természetes vízfolyások növény- és állatvilága (12)
3/a Tavak, nádasok (12)
I. Mosztonga (13)
II. Kis-Mosztonga (14)
III. Nagy-Mosztonga (14)
IV. Sós-tó (14)
V. Fekete Bara (15)
VI. Kis-Sós-tó (16)
VII. Víztározó halastó (Horgásztó) (16)
3/b A Kígyós-főcsatornarendszer (16)
4. A bácsalmási tavak és természetes vízfolyások madárvilága (16)
5. Védett természeti értékek Bácsalmáson (16)
Irodalom (17)
Horváth Zoltán:
II. RÉGÉSZETI LELETEK BÁCSALMÁSON ÉS KÖRNYÉKÉN AZ ŐSKORTÓL A HONFOGLALÁS KORÁIG 18
1. A természeti környezet változása a jégkorszak után, s az ember megjelenése vidékünkön (18)
2. Bronzkor (21)
A halastói bronzkori lelet (23)
3. Vaskor (23)
4. Szarmaták (24)
5. Avarok (25)
6. A honfoglalás és a korai magyar középkor századai (25)
7. A régészeti feltárások összefoglalása (27)
Irodalom (28)
Sövény Mihály
III. BÁCS-BODROG VÁRMEGYE ÉS BÁCS-KISKUN MEGYE TÖRTÉNETE 29
1. Bács és Bodrog vármegye területe a honfoglalás korában (29)
2. Bodrog, királyi vármegye létrejötte (31)
2/a A nemesi vármegye kialakulása (32)
2/b Bodrog megye egyházi székhelyei (33)
2/c A Dózsa-féle parasztháború eseményei Bodrog és Bács megyében (33)
2/d Bács és Bodrog vármegye a török hódoltság alatt (34)
3. Bács-Bodrog létrejötte (34)
4. Bács-Bodrog vármegye élete a XIX. századtól a XX. század közepéig (35)
5. Bács-Kiskun megye (35)
5/a Bács-Kiskun megye létrejötte (35)
5/b Bács-Kiskun megye 1950-től napjainkig (36)
Irodalom (36)
IV. BÁCSALMÁS TÖRTÉNETE 39
Sövény Mihály
1. Néhány szó a falu nevéről (39)
Irodalom (40)
2. Bácsalmás története a kezdetektől a XVI. századig (40)
3. Bácsalmás és környéke a XVI-XVII. században (42)
Horváth Zoltán
4. A török alóli felszabadító háborúk (43)
4/a A török hódoltság és a felszabadító háborúk korának régészeti leletei Bácsalmáson (46)
5. A Rákóczi-szabadságharc helyi vonatkozásai (47)
5/a A bácskai kuruc hadjáratok (49)
5/b Rövid ideig tartó fegyverszünet (49)
5/c A harcok kiújulása (50)
5/d A szolnoki várkapitány az 1707. évi kuruc hadjáratok élén (50)
5/e Az utolsó sikeres bácskai kuruc offenzíva (52)
5/f Régészeti leletek a kuruc háborúk időszakából Bácsalmáson (53)
Sövény Mihály
6. Bácsalmás újratelepülése és felemelkedése a XVIII. században (54)
6/a Az 1772. évi úrbéri szerződés és Bácsalmás (57)
6/b A német telepítés (58)
6/c Az 1797. évi újabb úrbéri szerződés (60)
6/d A falu eladományozása (60)
6/e Az utolsó úrbéri szerződés (61)
Horváth Zoltán
7. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bácsalmási vonatkozásai (62)
7/a Képviselő-választások (62)
7/b Az almási nemzetőrség felállítása (63)
7/c A nemzetőrség kiszélesítése (64)
7/d Súlyosbodó délvidéki harcok (65)
Sövény Mihály
8. A szabadságharc bukásától a szerb megszállásig (66) - 9. A község élete a két hábo-
rú között és után, 1948-ig (67) - Irodalom (68)
Szénásiné Harton Edit
10. Bácsalmás politikai és társadalmi élete 1944-től napjainkig (68)
10/a A korszak rövid áttekintése (68)
10/b Politikai események, társadalmi, kulturális mozgalmak 1944-től 1956-ig (69)
10/c Az 1956-os események Bácsalmáson (78)10/d Kádár-korszak - A puha diktatúra évei (82)
Sövény Mihály:
10/e. Rendszerváltás (83)
Irodalom (84)
Szénásiné Harton Edit
V. KÖZOKTATÁS
1. Az iskolarendszer kialakulása és fejlődése (85)
2. Bácsalmás iskolái 1948-ig (86)
2/a Római katolikus elemi népiskolai oktatás (86)
2/b Az almási izraelita hitközség elemi iskolája (89)
2/c A zárda - a kalocsai iskolanővérek elemi iskolája (90)
A német népiskolai tagozat (92)
A zárda főnöknői (93)
2/d Római katolikus elemi fiúiskola (93)
3. Külterületi iskolák (96)
4. Polgári iskolák (103)
4/a Állami polgári iskola (103)
4/b Az iskolanővérek leány polgári iskolája (109)
4/c Német tannyelvű állami polgári fiú- és leányiskola (112)
5. Szakoktatás (114) - 5/a Községi iparostanonc-iskola (114)
5/b Az iskolanővérek nőipariskolája (115)
5/c Mezőgazdasági középiskola (115)
6. Óvoda (120)
7. Oktatáspolitika 1948-tól napjainkig (121)
8. Bácsalmás közoktatási intézményei (122)
8/a Óvodák (122)
8/b Általános iskolák (124)
Az általános iskolák, az általános iskolai napközi otthon és a diákotthon tanítói, tanárai 1948-tól 1998-ig (125)
8/c Délszláv tanítási nyelvű iskola (127)
8/d Rákóczi úti általános iskola (129)
8/e Vörösmarty Mihály általános iskola (131)
9. Speciális tagozat (133)
10. Általános iskolai napközi otthon (134)
11. Gyermekotthon (135)
12. Külterületi
iskolák, hétközi diákotthon-kollégium (137)
13. Középiskolai oktatás - Hunyadi János Gimnázium (139)
14. Szakmunkásképzés (147)
Irodalom (149)
Szénásiné Harton Edit
VI. TÁRSADALOM ÉS KULTÚRA. SZELLEMI ÉLET - MŰVELŐDÉS
Irodalom (152)
VII. NÉPI, PARASZTI KULTÚRA - NÉPÉLET
1. A hitélet és a közösségi hagyományok (154)
1/a A valláshoz kapcsolódó hagyományok kialakulása (154)
1/b A hitélet és a népszokások változása (154)
1/c Hagyományos ünnepek és népszokások (155)
1/d Az egyházi ünnepekhez és jeles napokhoz kötődő szokások (156)
2. Az emberi életutat kísérő szokások (162)
2/a Születés (162)
2/b Keresztelés (162)
2/c Házasságkötés (163)
Bunyevác lakodalom (164)
Német lakodalom (164)
2/d Temetkezési szokások (165)
Irodalom (166)
VIII. EGYÜTTÉLÉS, ÉLETMÓD 167
1. Együtt élő nemzetiségek a Rudics-telepen (167)
1/a A házak és berendezésük (167)
1/b Dolgos hétköznapok, szegényes ünnepek (168)
1/c Gyermekáldás (169)
Irodalom (169)
IX. NÉPMŰVELÉS, KÖZMŰVELŐDÉS, MŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGEK A MÚLTBAN 170
1. Társasági élet, egyesületek Bácsalmáson (171)
Cserkészcsapat (172)
Dalkör (176)
Gazdakör (179)
HONSZ és a bácsalmási frontharcosok csoportja (179)
Ipartestület (180)
Iparos és Kereskedő Ifjak Egyesülete (182)
KALOT és KALÁSZ (Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet) (184)
Kaszinók (186) - Casino Egylet (Úri kaszinó) (186)
Polgári Kaszinó és Bortermelő Egyesület (188)
Kereskedők Egyesülete (189)
Legényegylet és leányklub (189)
Levente Egyesület (196
MOVE (201)
Német Népművelési Egyesület (205)
Népképző Egyesület (207)
Sport Club (209)
Stefánia Egyesület (211)
Tűzoltó Testület (212)
Egyéb egyesületek, olvasókörök (214)
Vadásztársaság (214)
Polgári Lövészegylet (214)
Irodalom (215)
X. HELYI HÍRLAPOK ÉS NYOMDÁK 216
Irodalom (218)
XI. KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK 219
1. Színtársulati előadások, műsoros rendezvények (219)
2. Mozielőadások (220)
3. Népművelési rendezvények (221)
4. Kiemelkedő községi ünnepségek (222)
Irodalom (225)
XII. KÖZMŰVELŐDÉS 1945-TŐL NAPJAINKIG 228
1. Közművelődési intézmények (230)
1/a Kultúrház, Művelődési Központ (230)
1/b Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár (234)
1/c Gyűjtemények Háza (238)
Sövény Mihály
XIII. A KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYE ÉS A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS 239
1. Az orvosi ellátás (240)
1/a A községben működött orvosok (240)
1/b A község gyógyszerészei (240)
1/c Szülésznők (241)
2. Egészségügyi és szociális intézmények (241)
Irodalom (243)
XIV. NÉPESSÉG, DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK 245
Az összlakosság számának alakulása és a lakosság nemzetiség szerinti megoszlása 1720-1990 között (245)
XV. VALLÁSI ÉLET 246
1. A római katolikusok (246)
2. Reformátusok (248)
3. A zsidó hitközség (248)
A lakosság vallási megoszlása (250)
Irodalom (250)
XVI. A VÁROS JELVÉNYEI 251
1. Pecsétek és címer (251)
2. Legújabb kori címerünk (252)
Irodalom (253)
XVII. A VÁROSSZERKEZET ALAKULÁSA, JELENTŐSEBB EPÜLETEK 254
1. Az utcahálózat kialakulása és további fejlődése (255)
2. A határrészek elnevezései (258)
3. Jelentősebb épületek (259)
4. Temetők (264)
4/a Az első temetők (264)
4/b A második temető (265)
4/c A mostani temetők (265)
4/d További temetők (266)
4/e A zsidótemető (267)
Irodalom (267)
Horváth Zoltán
XVIII. A VÁROS AGRÁRTÖRTÉNETE 268
1. Az almási határ a török háborúk korában (268)
2. A földhasználat a török és kuruc háború után (269)
3. Közös határhasználat (270)
4. Újraosztásos földközösség (270)
5. A nyomásos gazdálkodás (271)
6. „Időutazás" a XIX. század eleji almási határban (272)
Irodalom (274)
Sövény Mihály
XIX. NEVES EMBEREK BÁCSALMÁSON 275
Antunovity János (275)
Boromisza Tibor (276)
Csicsáky József (277)
Evetovity Ferenc (Antal Miroljub) (278)
Oltványi Imre (279)
Rudics József (280)
Vörösmarty Mihály (281)
XX. OLVASMÁNYOK 282
Horváth Zoltán: Barangolások a Bácskában kipusztult mamutok és gyapjas orrszarvúak nyomában (282)
Az újra fellelt bácsalmási földvár (283)
In memoriam - Egy honfoglalás kori asszony emlékére (284)
Szekeres László: Bortány volt Bodrog vára? (Részlet) (285)
Bél Mátyás: Bács-Bodrog vármegye. (Részletek a Notatia című művéből) (286)
Horváth Zoltán-Kenyeres Dénes: A bácsalmási 48-as honvédtüzérek nyomában (287)
Trencsény Károly: Almás kerület körzetválasztási jegyzőkönyve. 1848. június 19. (289)
Nagy Géza: Vörösmarty Mihály levele Almás lakóihoz. 1848. november 16. (290)
sövény Mihály-Horváth Zoltán: Nagy kolerajárványok Bácsalmáson (290) - Rejtélyes postarablások, múlt századi betyárkodások Bácsalmáson (292)
VERSEK: Id. báró Almási Rudics József: Az almási egyház (294), Vörösmarty Mihály elhunytára (295) - Evetovity Ferenc (Antal Mirouub): Moje zvanje (296)
XXI. MELLÉKLET
Boltok, üzletek, üzemek Bácsalmáson a két világháború között (297)

Horváth Zoltán

Horváth Zoltán  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
6 000 Ft 4 200 Ft
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 800 Ft 1 440 Ft
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 200 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...