Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Bányaművelés - Feltárás és fejtés

Bányaművelés - Feltárás és fejtés - Dr. Zambó János - Régikönyvek
Bányaművelés - Feltárás és fejtés - Régikönyvek Bányaművelés - Feltárás és fejtés - Régikönyvek Bányaművelés - Feltárás és fejtés - Régikönyvek Bányaművelés - Feltárás és fejtés - Régikönyvek Bányaművelés - Feltárás és fejtés - Régikönyvek Bányaművelés - Feltárás és fejtés - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Műszaki Könyvkiadó Kft.
Kiadás éve:
1965
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Második kiadás
Nyomda:
Révai nyomda
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
450
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 22.00cm
Kategória:
(') Vízmentesítő telep méretezése 141 M) A függőleges aknák továbbmélyitése 179
a) Zsompok 14l a) Továbbmélyités felülről lefelé 180
b) A szivattyúkamra 143 b) Továbbmélyítés alulról felfelé 182
c) A továbbmélyítés előzetes tervezése 184

N) A függőleges aknák bővítése és javítása 184
X. FEJEZET a) Bővítés az aknaszállítás szünetében 184
b) Bővítés az aknaszállitás üzeme közben 185
Függőleges aknák mélyítése 145 c) Aknák javítása 186

A) Általános ismeretek 145
a) A rétegek megismerése 145 Xl. FEJEZET

h) Az aknaszelvény alakja 145
c) A víz szerepe az aknamélyitésnél 146 Különleges aknamélyítések 187

d) A rendes és a különleges aknamélyltés 146 A) Általános ismeretek 187

B) A rendes aknamélyités elömunkálatai - 147 B) Aknamélyítés szádolással 187
147 a7 Szádolás fával 187
C) Az aknaszáj kiképzése 188
a) Az aknaszáj biztosításának méretezése 147 b) Szádolás vassal

h) Az aknaszáj mélyítése 148 C) Aknamélyítés falazatsüllyesztéssel . , 189
c) A szellőztető csatorna 148 a) Általános ismeretek 189
D) A mélyítés menete 149 6) A falazatsüllyesztés megkönnyítése 189
c) A végleges falazat és a vízzárás 190
E) Jövesztés és szellöztetés 151 d) A gyakorlati kivitelezés 190
a) A fogásmélység 151
b) A robbantólyukak telepitése 152 D) Aknamélyítés sűritettlevegős zárt térben 191
c) A robbantólyukak száma 153 a) Az eljárás általános ismertetése 191
d) A robbantás módja 154 b) Egészségvédelmi vonatkozások 192
e) A fúrókalapácsok száma 154 c) Az eljárás alkalmazhatósága 192

f) Az akna szellöztetése 154 E) Aknamélyítés közetfagyasztással 192
F) A kőzet felrakása 155 a) Általános ismertetés 192
a) Kézi rakodás 155 G) A jégköpeny falvastagsága 193
6) Félig gépesített rakodás 155 c) A hőelvonás mértéke 194
c) Gépesített rakodás 156 d) A lyukak fúrása 196
G) Szállítás 158 e) A fagyasztás 197
a) A bödön 158 f) Részleges fagyasztás 198
b) A feszítö- és vezetőkeret 158 g) A fagyasztás ellenőrzése 199
c) A bödön mozgatása 158 h) A hűtőberendezés 199
d) Az ideiglenes aknatorony 159 i) A hűtőközeg 200
e) A szállítógép megválasztása 160 1) Mélyhütés 200
k) A mélyítés 200
H) Vizemelés 161 1) Biztosítás 201
a) Szivattyúk 161 ni) A fagyasztott kőzetek felolvasztása 201
6) Átemelő állomások 161 n) A fagyasztócsövek kihúzása 201
c) Vízsugárszivattyú 162 o.) Szakaszos fagyasztás 201

1) Biztosítás 162 p) A fagyasztásos aknamélyítés alkalmazhatósága 201
a) A falvastagság 162
h) A biztosítás anyaga és módja 164 F) Aknamélyítés víznívó süllyesztéssel 202

c) Fabiztositás 164 G) Aknamélyítés cementálással 205
d) Vasbiztosítás 165 a) Cementálás a külszínről 205
e) Tégla- és betonidomkö falazatok 166 h) Szakaszos cementálás 205
f) Döngölt betonbiztositás 169 c) Vízzárás a talpon 207
g) Vasbeton-biztosítás 170 d) Az eljárás alkalmazása 208
h) TlIbbingbiztosítás 171 H) Aknamélyítés mélyfúrással 209

J) Jelzés, világítás, menekülés 174 a) Kind—Chaudron-fúrás 209
a) Jelzés 174 b) Honigmann-fúrás 209
b) Világítás 174 c) Egyéb fúrásmódok 212

e) Menekülés 174 I) Közetszilárditás vegyi és elektromos úton 213

K) Aknák felszerelése 175 a) Kétfolyadékos eljárás 213
a) Az aknavasak elhelyezése 175 h) Egyfolyadékos eljárás 213
b) A járó- és milosziály 176 c) Elektromos eljárás 214
c) Az aknnvasnk méretezése 177 d) Elektromos-vegyi eljárás 214

L) Az uktmnidlyíth munkaszervezése 178 J) A különleges aknamélyítési módszerek összehasonlítása 215


XIX. FEJEZET
Lapos dőlésű széntelepek fejtési rendszerei 396
A) A széntelepek csoportosítása 396
B) Lapos dőlésü vékony telepek lefejtése 396
a) A fejtésmód és a fejtési rendszer megválasztása 396
b) Gyakorlati szempontok 397
C) Lapos dőlésű középvastag telepek lefejtése 398
a) A fejtésmód megválasztása 398
b) Gyakorlati fejtési módszerek 398
D) Lapos dőlésű közelfekvő telepek lefejtése 401
a) A fejtésmód megválasztása 401
h) A különböző fejtési rendszerek és alkalmazásuk 402
E) Lapos dőlésű vastag telepek lefejtése 409
a) Szeletosztás 409
b) A feküsíkkal párhuzamos szeletosztás fejtési rendszerei 410
c) Az átdöléses szeletosztás fejtési rendszerei 412
d) A szintes szeletosztás fejtési rendszerei 414

XX. FEJEZET
Meredek dőlésű széntelepek fejtési rendszerei 418
A) Vékony és középvastag telepek lefejtése 418
B) Egymáshoz közelfekvő, vékony és középvastag telepek lefejtése 419
C) Vastag, meredek telepek lefejtése 420
a) A feküsíkkal párhuzamos szeletosztás fejtési rendszerei 420
b) A szintes szeletosztás fejtési rendszerei 42 I

XXI. FEJEZET
A termelés tervezése 425
A) A tervtérképek 425
B) Oszlopos diagramok és mutatószámok 426

XXII. FEJEZET

Ércelőfordulások lefejtése 428
A) Általános ismeretek 428
B) Az ércbányászat fejtésmódjainak osztályozása 429
C) Nyitvahagyott fejtések 429
D) Érctároló fe tések 435
E) Biztosított fejtések, tömedékelt fejtések 437
F) Omlasztásos fejtések 441

XXIII. FEJEZET
Hasznosítható egyéb ásványok föld alatti bányászata 447
A) Hazai előfordulások 447
B) Egyéb ásványok feltárása és fejtése 458
Felhasznált irodalom 450


1. 1- t...I t.Lb 1

Felderítés és kutatás 17
A) Általános ismeretek 17
B) Az ásványelőfordulások térbeli helyzete 17
a) A fúrólyukak térképezése 17
b) Az ásványelőfordulások térképezése 18
C) Ásványvagyon meghatározása 20
a) Az ásványvagyon kategorizálása 20
b) Az ásványvagyon számítása 22
c) Az ásványvagyon kitermelhetősége 28
D) A kőzetjellemzők felderítése 28
a) Műszaki kőzetjellemzők 28
b) A műszaki kőzetjellemzők nyilvántartása 29
c) A kőzetek osztályozása 30
d) Szilárd kőzetek 30
e) Plasztikus kőzetek 31
f) Laza kőzetek 32
g) Úszó kőzetek 32
E) A külszín felderítése, felvétele 32
a) A külszín térképezése 32
b) A külszín jellemzőinek felvétele 33

11. FEJEZET

Aknák, tárók telepítése 34
A) Általános ismeretek 34
a) Külszíni és mélyművelés 34
b) A főfeltáró bányatérségek 34
c) Az aknamező, bányamező feltáró bányatérségei 36
B) Az aknaüzem legfőbb jellemzői 36
C) Biztonsági pillérek 46
a) Általános összefüggések 46
b) A pillérek szerkesztése 48
c) A veszélytelen mélység fogalma 49
D) Az akna helyének gyakorlati megválasztása 50
a) A külszín és a védőpillér szerepe 50
b) Különleges körülmények 51
E) A külszíni létesítmények elhelyezése 51


1.") Az aknák egymáshoz viszonyított helyzete 53 VI. FEJEZET
a) Központot, é% átlós telepítés 53
h) Előnyök, hátrányok 54 Vízveszélyes települések feltárása 98

e) Alkalmazás 55 A) Általános ismeretek 98

B) Vízvédelmi pillérek 99

Ill. FEJEZET C) Vízveszélyes előfordulások bányatérségeinek telepítése 101
a) Aknatelepítés 11)3
Szintképzés 56 h) A vízmentesítő telep I114
A) A szintmagasság megállapítása 56 c) A tektonikai viszonyok felderítése 104
a) Alapfogalmak 56 d) A feltáró folyosórendszer telepítése 105
h) A szintmagasság számítása s6 e) A lefejtés sorrendje 105

c) Segédszintek, osztószintek 57
d) A nyitott szintek száma 57 VII. FEJEZET

e) A szintmagasság elméleti meghatározása 58 Szállikís a feltáró bányatérségekben és folyosókban 106
f) A szinttávolság mérete a gyakorlatban 59
g) Szintképzés lapos településekben 60 A) Általános ismeretek 106

8) A feltáró folyosók bányaszállítási rendszerének megválaszt isi 106
a) A szállítás egyenértékűsége 106
IV. FEJEZET h) A szállítás költsége 107
c) A száltitóberendezés megválasztása 108
Feltáró bányatérségek telepítése 61 C) A szállítóberendezések teljesitöképességének számítása 109

A) Különféle települések feltárása általában 61 D) A szállítóberendezések telepitése III

D) Telérek feltárása 61 a) A kötélszállitás III
a) A feltáró bányaterek térbeli helyzete 61 b) Mozdonyszállítás 113
b) A vetők megoldása 62 c) Gumiszalag-szállitás 115
c) Csapásmenti irányvágatok 63 d) Aknaszállítás 115
d) Telérapofizák feltárása 63
e) Főfeltárás lejtős aknával 63 VIII. FEJEZET

C) Meredek dűlésű széntelepek feltárása 65 A feltáró bányatérségek és folyosók biztosítása 117
a) A feltáró bányaterek térbeli helyzete 65
b) A csapásmenti főfolyosók telepitése 66 A) Bevezetés 117

c) A szintmezők feltárása 67 B) A folyosók környékének feszültségállapota 117
d) Feltárás lejtős aknával 69 a) A földkéreg eredeti feszültségállapota 117
D) Lapos dölésű széntelepek feltárása 70 h) Körszelvényű bányaterek feszültségállapota I 1,)
a) A lapos dőlés határa 70 c) Ellipszisszelvényü bányaterek feszültségállapota I "Ict
h) Tárók, lejtős és függőleges aknák telepitése 70 d) Négyszögszelvényű bányaterek feszültségállapota 126
c) A feltárás rendszerének megválasztása 70 e) A folyosók hosszának szerepe 126
d) A feltáró vágatok irányítása 74 f) A vájvéghatás 127
e) A vetők felderítése és megoldása `11. g) A kőzetköpeny tönkremenetele 127
f) A dőlésmenti irányvágatok telepitése t* h) Modellkisérletek 128
g) A párhuzamos folyosók közötti távolság 80 i) Az elméletek fejlődése 129
11) A folyosók védöpillére 80 j) Gyakorlati következtetések I12

E) Szabálytalan alakú és elhelyezkedésű ásványkincsek feltárása 81 C) A feltáró bányatérségek éS folyosók biztositásának megválasztása 132
a) A biztosítás anyaga 112
h) A biztosítás anyagának minősége 113
V. FEJEZET c) A merev és az engedékeny biztosítás alkalmazása és méretezése 134

83 IX. FEJEZET
Állandó jellegű bányatérségek
A) Az akna környékének bányatérségei 83 A feltáró há n \.3 tél (:.Izek t':s folyosók méretezése 117

a) Az aknakörnyéki bányatérségek rendeltetése 83 A) Álial;n10% iNnierctek 37
h) A lejtős akna környékének bányatérségei 83 a) A méreteket meghatározó tényezők 17
r) A meredek lejtős aknák környékének bányatérségei 87 h) A térbeli helyzet rögzítése 17
41) A függőleges aknák környékének bányatérségei 87 c) A folyosók lejtviszonyai 17
t-) Az aknakörnyék különleges bányatérségei 93 d) A csorga méretezése 38

/ii Az aknamező állandó jellegű bányatérségei és csomópontjai 94 e) Nagyszelvényű térségek 18

a) Robbanóanyag-raktár 94 8) Szelvények szerkesztése 139
h) Átemelö szivattyúállomások 95 a) Folyosószelvények 119
c t A •végnélküll kötélgépek kamrái 95 6) Aknaszelvények 140
di SzállItási és légvezetési csomópontok 95 c) Szelvényváltozások 141


\II I 1 II /1 I A leliéNiiiútlok
216 iulajclonNzigallizik 268
1 .ettils • k nák mély Itése b! A havai %/éneliifordulások közetviszonytii
216 A tektimika szerepe 270
.4) Az aknaszáj és környéke 217 272
A széles homlokú 1'0es előnyei és hátrányai 273
111 A lejtös akna mélyitési munkálattn e) A fejtésmód megválasztásának általános szabályai
274
XIII. 1.1JI 1 E) A fejtésmód megválasztása vizveszélyes területen
a) Feküvizek 274
219 275
Szintes bányatérségek és folyosók kihajtása b) Feküvizek 276
219
A) Nagyszelvényű bányatérségek kihajtása 219 F.) A gázveszély szerepe a telepek lefejtésében
a) A gázkitörések elméletei 276
a) Az aknarakodó kitörése 220 276
b) A nagyszelvényü térségek kiképzésének módszerei h) Gázlecsapolás
224 e) Hazai vonatkozások 277
B) A folyosók kihajtásának általános ismeretei 224 A viz- és gázveszély jelenségeinek összehasonlhása 279
C) A jövesztés a szintes folyosókban 224 282
a) A jövesztés módszerei A fejtési vágatok kihajtása 282
225 a) A főfolyosSjt és a fejtési vágatok csatlakozása
6) A robbantó lyukak telepítése "16 282
e) A robbantó lyukak száma és hossza. b) A víz- és fiizveszély szerepe a fejtési vágatok kihajtásában 284
227 c.) A fejtési vágatok szelvénye
d) A fúrás eszközei 228 284
e) A por lekötése d) Jövesztés robbantással a fejtési vágatokban
228 e) Rakodás a fejtési vágatokban 285
f) A robbantás végrehajtása 229 286
f) Gépi jövesztés a fejtési vágatokban 287
D) Rakodás szintes folyosókban 229 g) A fejtési vágatok biztosítása
u) Kézi rakodás 229 288
b) Gépi rakodás 231
E) A feltáró főfolyosók biztositása XVII. FEJEZET
232 fejtési munkálatai
F) A folyosók szellőztetése 303
233 I ismeretek
G) A folyosóhajtás munkálatainak szervezése 303
lejtésekben 303
Iii\esztés fejtőkalapáccsal
MÁSODIK RÉSZ 1,, Jövesztés robbantással 303
rl Jövesztés réseléssel és robbantással 305
XIV. FEJEZET J) Jövesztés fejtögépekkel 306
e} A gépi jövesztés hazai alkalmazása 307
237 313
A hasznosítható ásványok lefejtésének rendszerezése 237 /*) A ji3vesztés különleges módjai
314
A) Általános ismeretek 1•ejtések biztositiisa
239 a) A fejtések biztositása fával 315
.8) A lefejtés tágyalási menete 315
ht Acél- és li:■Iiitytítéln biztosítás
XV. FEJEZET Gépesitett fejtésbiztositás 320
342
242 350
A széntelepek lefejtésének rendszerezése
242 351
A) Alapvető ismeretek I t'll■■SüllYCSZtéS
243 Bordás iomedékelés 354
B1 A széntelepek lefejtésének tárgyalási sorrendje 354
.1 fi inedékelés sarabolóval
XVI. FEJEZET I i-iinedékelés hajitással 357
I '',,nyomásos tömedékelés 357
"45 359
A szénb.ányász.at fejtéstelepitéseinek általános összefüggései I -./..iptomedékelés
245 362
A A telepek lefejtésének sorrendje
249 XVII I. FEJEZET
/t. \ Ideges irányának és sorrendjenek megválasztása 249
\ vallapok hatása 252
/i \ ri.-tegvizek hatása 252 375
\ 1,11ileti tagoltság szerepe homlok(' kjté:ek 375
252 d. A
\ tilezOhe és hazafelé haladó fejtés 257 hr I wilikjiés 375
\ iiiezobe haladó fejtés előnyei, hátrányai 257 375
r./'(,■/é1V szerepe N/d% homlokit pásiliiic.iiéNt'k
258 378
bányamező lefejtési iránya R! 1 259 a) A keskeny homloki] lejtések jellcnvüí 381
h IAPaSZtalatük 260 381
; • \ laCitéS b) Kamrafejtesek 381
261 c/ Kamra•pillerfejt•s
\ i1. • I 1,.(.111■,ékének feszültségállapota 261 383
I, ti ii,.../efüggések d) Pillérfejtések 388
jövesz.th hatása 266 Pászlás fejtések .
?i, \ 391


Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...