Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Batthyány Lajos

Batthyány Lajos - Erdődy Gábor - Régikönyvek
Batthyány Lajos - Régikönyvek Batthyány Lajos - Régikönyvek Batthyány Lajos - Régikönyvek Batthyány Lajos - Régikönyvek Batthyány Lajos - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Magyar szabadelvűek
Kiadó:
Új Mandátum Könyvkiadó
Kiadás éve:
1998
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Főnix Kft.
ISBN:
9637476830
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
271 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.50kg
Kategória:
GRÓF BATTITYÁNY LAJOS MŰVEIBŐL

Gis'ir Batthyány Lajos Országgyűlé:si Beszédeiből
1840. máreins 13. A Kerületi Napló Isinyomtatásának akadályoztatásáról
1840. niáreitis 14. A testi fenyítés elei rléséről
1840. április 22. 1 szólásszabadság törvényes védelméről
1843. játtins. 28. A Turmezei nemesség sérelméről
1843. június 30. A szólásszabadságról. országgyűlési 0jságlétesítéséről
1843. augusztus 18. A magyar ,nyel basználatról az országgyűlésen
1843. szeptember 7. A megye rebtrmjáról és a király felügyeleti jogköréről
[843. szeptember 28. A vegyes házasságok akadályoztatásáról
1843. szeletember 30. A zsidó vallásról
1843. november 4. A Iiiirtőnrendszer megreformálásáról
1843. november 16. A magyar nyelv használatáról és a horvát kérdésről
1844. március 7. A miniszterek tAelősségéről
1844. március 20. A királyi városok megreformálásáról
1844. július 12. A postatitokrol és a kormány álláspontjáról
1844. július 13. A birvényliatóságok határozatainak eenzít•ázásáról
1844. októl,er 3. A főrendi elleuzék elszágeteLődéséről
1844. október 4. A pesti egyetem niegreformálásáról
1844. október 11. A Bécs-Pest és a Pest-Debrecen vasntról
1814. október 22. A Vukovar-FinineYasátvoualról
1814. október 3(1. A kOzszükségekreforlítandó pénzek kezeléséről
1814. október 31. A pest-debreeeni vasúból
1844. november 5. Az idegenek himosítástiról
1844. november 10, A kotmátly iránti•bizaluturó1
1847, december 7. Ausztria kormányzati rendszeréről
1848. február 4. Az örökváltságról
1818. február 4. A magyar nyelvről &s: nemzetiségről
1848. március 23. A Független magyar felelős minisztérium Megalkotásáról
1818. mári•us 31. A Pragma Lica Sanetióról
1848. augusztus 16. A hadsereg önálló magyar Lábra állításáról
11148. augusztus 16. A tőrvényesség ríwgőrz&;,étwk kérdésh,ői
1840. szeptember 11. A minisztérium lemondásáról


184/1. szepiewl ler 12. A törvényesség. megőrzésének sznIssége,,,,,gel;d
II; ,zritlelith-r 15. A honvég leIrnL intézkoilésekril.
szepioniber 16. Az iinvédelnii háború vallalá,ftrol
'III/I, szeptember 17..A lerezett új minisztérium lagiailial....Inirrie,,arm.

4;rtil. I ittiihy .és levo.lez(.:.s4■1
l.C.•111[11.1 I t. 1iiIikirat fendi olleuzi"k alatqu'ograllih-rvrz4.1,..rni
1;112. eépaezukorgyár isinortetése
unt 15. Ballbyány Lajos levele
61--aras imolasa érdekébeli
2. 1.lail1iyáity Lajos levele NArOlyi Gyiirgy gr011ioz
lp.o r-,tOlei 1;iiini4atásiinakíigy+Alen
1:; István levele-Batthyány Lajoshoz
11:11. Os 19. WAIIIIN‚iiriy levele bárú
.■
lioveniln,1 ,7,e,11111:411,1_Váll levele Batthyány Lajosiniz
zlo‘ ii ioriew
Pozsolo— ■11.'ll•L•11,1- Islvaill,t)cli.13althyany
1.1.11,/:. eio., 17 1,1‘an Irillerveg oildor kiite.ve.ző irala
Bilt.11i■dlityI ..110..110‚
Pozsony. 1lt1B. niarrins 1.ajos 2. Miniszterelinildki'irli.vele
lliel■i'.ri V•1;1,0,1-1y,,k
iwilL 112. Iiii61..,zieriaiiárs hainrozilia a felvidéki
szláv mozgalaniik lent ilitézIteilésokral
Pozsony. 18,13. április 12. A unoisziertailáés
Ei4ruházy Fal 1:1111ígyinittiszterliez
,Bnulapest, április 15. Aniinist4-rtaniie-ii halározata a kormányzás álvéiéléinek
bejelentésí,r(il
1116 la pest., 18411. állvilis 26. A.miniszh-rtiunies Itala niza La itttzgi uearizilőrségell.
it I■el_iigy- és igazságiig:ilninztét-itun_han lcilkin horvát o.ztály
a Lúgrák megyei főispán le.inevezéséről
Pest, 184■1. Ittájug 19. Batthyány felhívása a székely székekhez és hiatárőrtilkliiiz-
Budkil'4(,.1, 1.403. inítjus 19. A minisztél±itun felhívása az ország népéhoz
Budapest, 1148. május 20. A miirisztertaniles hatiiroza t:3 a király,. V. Forilinand
Magyarországra ltívásáról
Pest, 1848. május 29. Batthyány Lajos v.álaszlevele
Teleki ,1,--"izsof erdélyi Iu-n'inyzóhoz
Budapest. 18111 j.nnitis 21. X ininiszlertanaes 11■11,,u(.4-g szl.rei■éri■I

kormány tellavnsa i széli.elNi•Ichri
Intio ■•1‚.11,e11,;...4.


Bffilapust., 1848. július -t. A minisztérium croUldral Isi-van fl lmrre g uádorlio.z
a horvát kérdésben
Budapest. 11'I113. július: '1. A miniztertanács válaszjegyzéké az osztrák nánisztérinm
június 29-i jegyzékére
llinlapé,st, 1848, júlitis 5. A minisztertanács ha taroza la az olasz k(q,(Iésről.
Budapest., 111111 július 19. Frankfruiikiivettnasitás Szalag Laszl(mal<
Pest, 18,18. július. 25. Szérhhenyi István fia llyau), La joslinz
Wiai. 11818. jidius 30, BAIIII■áli■ V(II1 1)111/1/11101
01.-1Z11111,:-
Budapest. 1818. a ugusz( os 1-L, rlluiniszlertalláeshalározala anutgyarl.atouasáe
haza11É1Zalal.íre l és a véllelém megmegszery(-:zéséről
28. Budajos.t. [848. atiuszi.us 15. 131.1 uhyány Lajo, válaszlevele Kossuth Lajos
pénzügyminisklerhéz
Pésl. 11118. ztuguszin.s, 111. Bal illyáuy levele zulay La.szlókoz a reakció nyill
késziilód.ésí-ről
Budapest, 1818. au:;iisztus 27. A in_inisztertanács hal a'~ata lloi-vátorsza:grol
Pesi, 11118. augnszl 11,129. Teleki 'László inegInzólevele
1{,(;;;. szei)temb•r Battlívány Lajos lé.véle István l'őherreg undorhoz
1:118. szeptember 10. Esiérházy Pál lemond() levele Batihyány Lajoshoz
Pést. 1818. Szeptember 17. I3ultllyfiny Lajos frIterjeSztése
Ish án f■lic-rég nál.11:111111Z.ilz (1i11-1111all. alakítandlí niiaisztériumr()1
111141apest, 18141. szei dem ber 22. Batthyány Lajos jelenlésé
Is] vall rólierceg nádorhoz az erdMyi hrlyzetről
1;•111 szeptembér 22. Baidiyán'y Lajos ui.asitása
Vay ‚á•át biztoshoz a lázadók elleni fellépésről
IJe 11118. okióber 2. Batthyány lemond() levele Pazinamly Déneslirz:
kép‘,1selőház elnökéhe Z
i I'llt1;111111' I. 1.1(1ii 114'111, IÍPI.Zer(,(11i ISIV11111110Z
12W. 111q1'1111•1' 10. Ill•Zt'rélli 1,41,11111 válasza 131iithyány
I..nhae•I1. 16. 11;11111y any 1,a,H.1.11.^allvi'wya a varosparalu•snokságiloz
1,1<1.41.,11- BaHfiyany Lajos bnesnIev•le feleségéhez

B,'VrTIIYÁNY

t,',+111111'1 1,111111 11411111.111■11-yy7.1.,ei
21.1"'ul'11'\11(1"%' 11"1"K‘‘'ll 1%>11'"'111)11"‚-
1,,1,1,111, I'd1
.', I I I, i, Ig I ill nl.v


Bécs, Dátum nélkül (1849 eleje)1Vévtelén renelőrüpnök
fWarglia István?) einleldrata
Bécs. 1849. május 10. Esterházy Pál írásos nyilatkozata
Ohnütz. 1849, augusztus 30,.Batthyány Lajos ítéletlevele
Pei, 1849. október eleje. Szemtanú beszámolója Batthyány Lajos Idvégzéséről
özv. Batthyány Lajosné visszaemlékezése férje fogságáról és haláláról
Kemény Zsigmond
Szemere Bertalan
Irányi Dániel— Charles Lutris Chassiu
Horváth Mihály
Ptdszky Ferenc
Jegyzetek

AZ UTÓKOR GRÓF BATTHYÁNY LAJOSRÓL

Szekfií Gyula
Hajnal István
Molnár András
Urbán Aladár
Jeuzetelt
Az idézett mfivek rövidítésjegyzéke


Erdődy Gábor

Erdődy Gábor  további könyvei

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...