Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!
Ingyenes átvétel országosan

Berzsenyi emlékkönyv

Berzsenyi emlékkönyv - Régikönyvek
Berzsenyi emlékkönyv - Régikönyvek Berzsenyi emlékkönyv - Régikönyvek Berzsenyi emlékkönyv - Régikönyvek Berzsenyi emlékkönyv - Régikönyvek Berzsenyi emlékkönyv - Régikönyvek Berzsenyi emlékkönyv - Régikönyvek Berzsenyi emlékkönyv - Régikönyvek Berzsenyi emlékkönyv - Régikönyvek
(0 vélemény)
Illusztrátorok:
Martyn Ferenc
Kiadó:
Somogy Megyei és Vas Megyei Tanács
Kiadás éve:
1976
Nyomda:
Zrínyi Nyomda
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
748 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.44kg
Kategória:
Bevezetés 5
A szerző Előszava 7
Életrajzi tájékoztató 9

AZ OTTHONI ÉS DIÁKÉVEK
FORRONGÁSAI KÖZÖTT (1776-1795)
Bevezető 25
A táj, az ősök, a család
Vas vármegyéről — Vas megye leírása — Hetye — Berzsenyi halhatat-
lanítja Hetyét — A család eredetéről — Eredeti okmányok az apa
életéből — A költő születése 26
Berzsenyi első iskolája — Polgár István és Kis-Somlyó — Polgár István
Hetyére kerül — A mixta iskolára és a tanítókra nincs pénz —
Berzsenyi első iskolájának belső életéről — Iskolai törvények — A költő
első iskolai bizonyítványa 32
Berzsenyi és Sopron
Sopron vármegyéről — A soproni líceum általános nevelési elvei
Berzsenyi korában — A büntetésekről — „Fekete" diákerkölcsök
kárhoztatása 1793-ból — Kis János Emlékezéseiből: Berzsenyi soproni
tanárairól: Mesterházy Jánosról és Wietoris Jona t hánról
A költő soproni tankönyveiről 4'
Antik humanizmus és antik bölcsesség — Berzsenyi rendi világ-
nézetének iskolai alapjairól — Az aulikus történetszemlélet soproni
forrásairól 46
A költő soproni olvasmányai
Magyar és német költők
— Magyar patriarchalizmus, nemzetkritika, életideál — Gessner:
az érzelmesség első iskolája — A felvilágosodás első „szellemsugarai" 53
Berzsenyi utolsó diákévei
Mesterházy Nagy János levele az ifjú Berzsenyiről — A keszthelyi
„katonáskodásról" — Az utolsó év Sopronban „A rómaiakhoz" —
A menekülő, forrongó Berzsenyi — Thulmon János levele 57


KIBONTAKOZÓ KÖLTÉSZET
ÉS FEJLŐDŐ
HŐSI VILÁGKÉP (1795-1799)
Bevezető 69
Berzsenyi első ódája (1794-181o)
Az első változat — A győri kézirat — Az 1808-i szöveg — 16 év után... 7o
A szombathelyi ódák
A szombathelyi táborozás — A király „előadása" — Mária Terézia-
motívumok — A táborozás helye — A szemle — „Hadgyakorlat" 82
A felkölt nemességhez a szombathelyi táborban
Az Eszterházy-óda — Eszterházy díszruhája — Ünnepség Kis-
martonban Eszterházy „haditénye" — T. Nagy János egykorú
verses riportja — Herceg Eszterházy Miklóshoz 91
Perlaky Judit, Berzsenyi első szerelme
Dudihoz — Az első szerelem 100

SÖMJÉN TERMÉKENY
MAGÁNYÁBAN (1799-1804)
Bevezető 113
Az idilli korszak versei
A költő házassága — Az első „idilli" óda: Osztályrészem — A vi-
lágtörténelmi vihar közelében: Amathus — Tudósítás az öblöket
záró Nelsonról — Az ódáról — Idill a római költő ürügyén: Horác —
A tájleírás művésze: A Balaton 114
Nagy ódák a századfordulón
Két dicsőséges királyról: Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás —óda a
tizennyolcadik századhoz 127
A költő a lét nagy kérdésein töpreng
A Szerelem — A halál — A reggel 134
A költő felfedeztetése és költőtársaihoz írt versei
Kishez — Kis János Kazinczyhoz — Kazinczy a költő első verseiről
— Kis és Berzsenyi — A költemény és méltatása 144
Virág Benedekhez — Virág két gúnyverse és történetük 151
P. Fr. Nitsch Horatius — előadásainak megismerése — Horatiushoz 155
Az „Emmi-ciklus
Emmihez (Esztihez) — A Tavasz — Glycere (Emmi) — Emmihez (1811) 164
A hangsúlyos-rímes versekről
A versek szerkezetéről — A költemények zeneiségéről — A jelenetezés


és megelevenítés művészi eszközei — A hangsúlyos-rímes költészet
eredetiségéről 171

1804-1808: LÁNGOLÓ NIKL.:-kI ÉVEK
ÉS ELÉGIAI VISSZHANGJUK
Bevezető 187
Búcsúzás Kemenesaljától
Elválás a szülőföldtől — Niklai és sömjéni szerződések — A búcsí17.4
elégiája — Egykorú írások Somogyról 188
Ódák r805-ben
Az ulmai ütközet — Egykorú leírás — Berzsenyi ódája
A felkölt nemességhez 1085-ben — A király az országgyűlésen — „Szem
nem maradt szárazon" — A királyi szék, a haza és az alkotmány
védelmében — A felajánlás — Az uralkodó kiáltványából — Az óda
méltatása 201
Az elégia-költészet tetőpontján
A közelítő tél — Levéltördeék barátnémhoz 209
A magyarokhoz 1807-ben 216
Három „szólam az első niklai korszak válságos éveiből
Barátimhoz — Fohászkodás — Életfilozóxa 222

A FELVILÁGOSODÁS NAGY KÖLTŐJE
(1808-1817)
Bevezető 237
E korszak családi levelei (Önéletrajzi töredékek) 238
Berzsenyi és Kazinczy levélváltása 1808 á I8.ro között — A költő (akkor) kia-
datlan episztolája Kazinczyhoz 241
Berzsenyi Pesten 1810 márciusában — Szemere Pál levele Kazinczynak
— Berzsenyi levele pesti élményeiről 274
Kazinczy bírálata Berzsenyi 18084 versgyűjteményéről — A költő levele a
bírálat után tett javításokról — Az utókor véleménye — „Lezáró"
levél z81o szeptemberében 285
A versek kiadásának regénye
Előzmények Helmecziék vállalkozásáig — Kazinczy levele a pesti
kispapok adományairól — Berzsenyi levele Helmecziékhez — „Keser-
édes öröm" — Helmeczi számadása — Berzsenyi megvásárolja saját
verseit — Kazinczy a Versek megjelenéséről — A költő elpanaszolja
Helmeczi önkényeskedéseit — A Wiener Allgemeine Zeitung kritikája
Berzsenyi verseiről 301


A második kiadás
Berzsenyi levele az első kiadás változtatásairól — A költő Takácsi
Horváth Jánoshoz a második kiadás hibáiról 312
Két csapás rahr-ben
A „márciusi pátens" — A költő levele Kazinczyhoz a „pátensről" —
A „végzetes per" és előzményei — Levelek a perrel kapcsolatban 321
A kaposvári ódák
A Sárközy-epizód — Terv Berzsenyi szabadkőművességéről 328
A Teleki-óda — A költemény előzményei — Gróf Teleki Lászlóhoz
— A költemény jelentősége — A vers utótörténetéhez 334
A Prónay-óda 347
Két divincíló epigramm 1814-ben
Napóleonhoz — Báró Wesselényi Miklós arcképe — A költő levele
Wesselényihez és Wesselényi válasza — Döbrenteiék látogatása
Berzsenyinél 1814-ben — Kemény Zsigmond Wesselényiről 352
Az episztolák költője
Berzsenyi eszmevilága az episztolákban 364
Dukai Takács Judithoz — Berzsenyi levele a vers hősnőjéhez — Takács
Judit nyilatkozatai a költőről — Az episztola méltatása 367
Vitkovics Mihályhoz — Vitkovics levele Berzsenyi második pesti
látogatásáról — Az episztola és jelentősége 376
A Pesti Magyar Társasághoz — A vers keletkezésének előzményei —
A költemény fontossága 384
Vandal bölcsesség — Az episztola és a felvilágosodás — Küzdelem a szel-
lemi zsarnokság ellen 389
Döbrentei Gáborhoz — A Mondolat gúnyja és a költő felelete — Az episz-
tola és érdemei — A „Vezérszó"-ból 393
A temető, a felvilágosodás nagy elégiája 399
Himnusz Keszthely isteneihez
Berzsenyi Kazinczynak a Festeticcsel való első találkozásról — A költő
levele Festeticshez a „magyar Weimarról" — Berzsenyi Kazinczy-
nak a' Keszthelyi Helikon tervéről — A költő beszámolója az ünnep-
ségről — Az óda történelmi jelentősége 402


A KÖLTŐ KÉNYSZERŰ
„SZÁMŰZETÉSE" ÉS MAGÁNYOS
HARCA AZ „IGAZI POÉZISÉRT"
ÉS AZ „IGAZI KRITIKÁÉRT"
(1817-1836)
Bevezető 415
A Berzsenyi—Kölcsey-per főbb mozzanatai 1817 és 1820 között
A bírálat keletkezéséről — Kölcsey és Schiller — „Berzsenyi Dániel
Versei" — Berzsenyi levele a bírálat ügyében Kazinczyhoz és
Kazinczy két válasza — Barátimhoz — A költő és a sors — Szemelvények
az első Antirecensióból — Szemere Pál Tudósítása — Berzsenyi Sopron-
ban — Levelei feleségéhez — Kis János Emlékezéseiből — Berzsenyi
levele Kazinczyhoz i82o-ban és Kazinczy „rémült" válasza 416
A Berzsenyi—Kölcsey per dokumentumaiból 1820 és 1835 között
A költő betegségéről — A füredi kúthoz — A poéta — A második Anti-
recensióból (Észrevételek Kölcsey recensiójára) — A versformákról — Kölcsey
viszonválaszai az Élet és literaturában (1826) — A Kölcsey c. epigramma
— Az utolsó szó jogán (Kazinczy arcképe A kritikai levelekben és
A kritikáról c. értekezésnek Kölcseyre vonatkozó részei) — 449
A költő elhallgatásának okairól (A szerkesztő utószava) 469
Az utolsó korszak dokumentumaiból (1820-1830 között)
Látogatás Berzsenyinél 1823-ban — A költő a Kaposvári Olvasó-
tárért — Levelei Döbrenteihez — Kazinczy ajánlkozása a költő művei-
nek kiadására — Berzsenyi válasza és Kazinczy újabb levele — Bonyo-
dalmak a költő Antal fia körül — Berszenyiné levele László fiához475
A Mailáth-óda
Mailáth János levele Berzsenyihez — A költő válasza — Berzsenyi
és Széchenyi kapcsolatainak kialakulása — A Naplók — A „Ló-
tenyésztő Társaság pályaírása" — Széchenyi első levele Berzsenyihez
— A költő levele Wesselényihez és Széchenyihez — A Mailáth-óda
első változata — A költő elküldi az ódát Széchenyinek — Széchenyi
bíráló levele — A költő válasza — A második változat 489
Dokumentumok az utolsó évekből (183o-1836)
Döbrentei levele a költő akadémiai tagságáról 83o-ban — Berzsenyi
terve Budára költözéséről — Berzsenyi László levele a budai lakás-
ról — Döbrentei ki akarja békíteni Berzsenyit és Kölcseyt — Bajza
kiadói ajánlkozása és a költő válasza — Döbrentei feljegyzései a
költő utolsó éveiről — Fáy András: Tarlóvirágok (emlékezés Berzsenyi-
re) — Berzsenyi utolsó levele 508


A Poétai Harmonistika
A mű keletkezése — Németh László Berzsenyi költészetfilozófiájáról
— Szemelvények a műből — Károly Sándor tanulmánya a költő
poétikájáról — Kerényi Károly Berzsenyi platonizmusáról — A szer-
kesztő Utószava Berzsenyi nemzetnevelési tervéről 517
Berzsenyi költői végrendelete (Az igazi poézis dicsérete) 538
Berzsenyi és Hölderlin (A szerkesztő utószava) 544
A mezei szorgalom némely akadályairul
A mű keletkezése — Egykorú idilli írás Somogyról (Nemesapáti Kiss
Sámuel: Értekezés Somogyról) — A költő ellenvéleménye: Műveletlen
nép, Magyar paraszti gyermeknevelés, Durva bánás a jobbágyokkal —
A költő optimizmusa a mű Előszavában — Utópiája a szövetkezetek-
ről s az emberiség egységéről — A szerkesztő Utószava a költő utópiá-
jának jellemzéséhez 55o
Berzsenyi utolsó olvasmányairól és könyvtáráról
Kanyar József: Berzsenyi és a Kaposvári Olvasótár — Protocollum a
költő könyvkölcsönzéseiről — A szerkesztő kiegészítése — Berzsenyi
könyvtárának maradványairól (A szerkesztő jegyzete) 568
A költő haláláról
Halálának okairól — A Jelenkor tudósítása — Az Akadémia meg-
emlékezése Egy világirodalmi méltatás Kardos Tibor Berzsenyiről 577

BERZSENYI ÉS AZ UTÓKOR
Bevezető 583
Az első megemlékezések
Kölcsey gyászszónoklata — Vörösmarty: Berzsenyi emlékére 584
A költő az irodalomtörténetben
A XIX. sz. kutatóiról — Berzsenyi felfedezői a XX. században:
Szabó Dezső, Füst Milán, Babits Mihály (válogatás) — Horváth
János felfedezi Berzsenyit az irodalomtudomány számára (szemel-
vényekkel) — Az újabb méltatók tanulmányaiból: Barta János,
Szerb Antal, Németh László, Mezei Márta, Keresztury Dezső,
Kardos Tibor, Takáts Gyula jellemzéseiből 595
Berzsenyi „koszorúi"
Tóth Árpád, Juhász Gyula, Fodor József, Takáts Gyula, Fodor
András, Vaál János versei 6I0
A költő verseinek idegen nyelvű fordításai (Demeter Tibor: Bibliographia
Hungarica c. műve alapján összeállította a szerkesztő) 622
Berzsenyi és a niklai nép (Hársházi István gyűjtéséből)


A szerkesztő Előszava szemelvényekkel — Hársházi István: Tizenkét
németeket a város tavába hányt, „Széna-szalma, széna-szalma," Berzsenyi
szüreti mulatságon, A költő festett lovai, Méhek a cilinderen, Az andocsi csoda,
Kossuth Lajos Berzsenyi temetésén 63o
Somogy megye hódolata a költő emlékének
Kanyar József: Berzsenyi utóélete Somogyban — Berzsenyi „koszorúi",
a Berzsenyi-emlékmű, a Berzsenyi Társaság története
(a szerk. kiegészítésével) 648
Vas megye és a Berzsenyi-hagyomány tisztelete
A szerkesztő bevezetése az 1945 előtti Berzsenyi-hagyományokról
— Dala József: Berzsenyi utóélete Vas megyében 1945 után 661
Hárs Éva Martyn Ferenc: Rajzok, epizódok Berzsenyi Dániel életéből
(Martyn Ferenc grafikáinak méltatása) — A művek leírása — 665
Kerényi György: Berzsenyi és Kodály 68o
Berzsenyi-bibliográfia: összeállították: Csáki Pál, Dalmi Kálmánné, Fiola
Pál, Sipos Csaba 707
Függelék: Berzsenyi versformáiról 738
Összeállítás a fontosabb hivatkozott művekről és rövidítésükről 740
Tartalomjegyzék 741

Dr. Merényi Oszkár

Dr. Merényi Oszkár  további könyvei

30%
1 200 Ft 840 Ft (30%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...