Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Bevezetés a szociológiába

Bevezetés a szociológiába - Andorka Rudolf - Régikönyvek
(1 vélemény)

Andorka Rudolf Bevezetése egy évtizede népszerű tankönyv, az oktatók számára pedig mint kézikönyv megkerülhetetlen. Az 1996-ban lezárt kézirat hátterében húsz év oktatási tapasztalata és hosszú, ám fájdalmasan korán megszakadt, gazdag és sokoldalú tudományos életpálya áll. A kötet első három fejezete a szociológia tudományának alapkérdéseit, történetét és módszertanát tárgyalja, a további tizenhat pedig egy-egy társadalmi jelenséggel foglalkozik. Természetes igény a tankönyvekkel szemben, hogy időről időre megújuljanak. Ezt szolgálja a most megjelenő bővített kiadás, amelyet Andorka Rudolf tanítványának, Spéder Zsoltnak a vezetésével egy munkacsoport készített elő. A felkért szakemberek Változások az ezredfordulón címmel valamennyi tematikus fejezethez egységes szerkezetű kiegészítést fűztek. ezek középpontjában - az eredeti könyv hagyományait követve - az empirikusan is megragadható tendenciák bemutatása és értelmezése áll, ám képet kapunk az adott ismeretkört érintő legújabb elméleti fejleményekről és a fogalmi rendszer esetleges módosulásairól is, következetesen elkülönítve a nemzetközi és a hazai vonatkozásokat. Ugyanakkor ez a változat sem mond le arról a célról, hogy egyfajta kézikönyvként is funkcionáljon, és hogy a mai magyar és európai társadalom viszonyai között eligazodni kívánó szélesebb olvasóközönség is haszonnal forgathassa.

Sorozatcím:
Osiris tankönyvek
Kiadó:
Osiris Kiadó
Kiadás éve:
2006
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
2. javított és bővített
Nyomda:
Dürer Nyomda
ISBN:
963389848X
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
785 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.50cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.30kg
Kategória:
Előszó a második, javított és bővített kiadáshoz 23
Előszó az első kiadáshoz 26
A szociológia mint tudomány 33
A szociológia tudománya 33
A társadalmi struktúra, intézmények, kultúra 34
A társadalomtudományok történeti kialakulása 36
A szociológia tárgya, módszere és alapvető szemlélete 37
A társadalomtudományok emberképe 38
Mire jó a szociológia? 39
A szociológus szerepei 41
Szociológiai kutatás és politikai cselekvés 43
A szociológiai kutatások objektivitása 43
Összefoglalás 46
Vitakérdések 46
Alapfogalmak és szakkifejezések 47
Ajánlott irodalom 47
A szociológia története 48
Az előfutárok 49
Az "alapító atyák" 52
A klasszikusok kortársai 64
A két világháború közötti szociológusok 68
A szociológia irányzatai a második világháború utáni évtizedekben 72
Új elméleti orientációk az 1980-as és 1990-es években 83
A magyar szociológia története 90
Összefoglalás 94
Vitakérdések 96
Alapfogalmak és szakkifejezések 96
Ajánlott irodalom 96
A szociológia módszertana 97
A szociológiai vizsgálat lépései 97
A probléma megfogalmazása 97
Elméleti hipotézisek 98
Operacionalizálás 98
Adatgyűjtési módszerek 98
Elemzés 99
Az eredmények közzététele 100
Mintavétel 100
Kérdőívkészítés 102
Megkérdezés vagy interjú 103
Vélemények és attitűdök mérése skálákkal 104
Kódolás 104
Adatfeldolgozás 105
Mérési szintek 106
Nominális szint 106
Ordinális szint 106
Intervallumszint 107
Aránymérő szint 107
Táblázatok készítése és elemzése 108
Egyszerű statisztikai mutatók 109
Két- és többváltozós elemzési módszerek 110
Etikai kérdések 113
Összefoglalás 114
Vitakérdések 114
Alapfogalmak és szakkifejezések 114
Ajánlott irodalom 115
Egyenlőtlenség, szegénység 116
Alapfogalmak 116
Egyenlőség-egyenlőtlenség 117
Méltányosság, igazságosság 117
Szegénység 117
Módszerek 119
Háztartásijövedelem-felvétel 119
Háztartáspanel-felvétel 119
Létminimum 120
Jövedelmi decilisek 122
Elméletek 123
Az elfogadható egyenlőtlenség mértéke 123
Egyenlőtlenség a történelemben 124
Az egyenlőtlenség és a szegénység okai 124
Nemzetközi tendenciák 126
Szegénység a fejlődő országokban 126
Szegénység a fejlett országokban 128
Magyarországi helyzet 131
Szegénység 1945 előtt 131
Szegénység és egyenlőtlenség a szocialista korszakban 132
Szegénység és egyenlőtlenség a rendszerváltás óta 135
Kik a szegények? 136
Társadalompolitika 140
A jóléti állam kiépülése 140
Viták a jóléti államról 141
A magyar jóléti rendszer 142
Összefoglalás 143
Változások az ezredfordulón 144
Nemzetközi rtendenciák 145
Hazai tendenciák 148
Vitakérdések 153
Alapfogalmak és szakkifejezések 154
Ajánlott irodalom 154
Társadalmi szerkezet és rétegződés 155
Alapfogalmak 156
Társadalmi szerkezet, státus és szerep 156
Társadalmi rétegződés 157
Társadalmi osztály, réteg, státuscsoport, elit 157
Módszerek 158
Survey-módszer 158
Önbesorolásos módszer, presztízsvizsgálat, társadalmi-gazdasági státus 159
Elméletek 160
Harmónia-, konfliktus-, csere- és kényszerelméletek 160
Konzervatív és radikális elméletek 160
A társadalmi szerkezet kategóriáinak elméleti alapjai 162
Sokdimenziós társadalomszerkezet-elméletek 164
Pénztőke, kulturális tőke, szociális tőke 165
Hatalomelméletek 166
Új marxista társadalomszerkezet-elméletek 166
Presztízs, társadalmi helyzet és társadalmi milliő 168
A társadalmi helyzet hatása az egyén életére, nézeteire 169
A társadalmi kategóriák száma 170
Nemzetközi tendenciák 172
A társadalmi szerkezet változása 172
A "munkásosztály elpolgárosodása" és az "osztályok elhalása" 173
Magyarországi helyzet 175
Társadalmi szerkezet a két világháború között 175
"Két osztály és egy réteg" 176
Rétegződésvizsgálatok 177
Elméleti modellek 185
A jövedelmi és életkörülmény-különbségek növekedése a rendszerváltozás óta 187
Társadalompolitika 189
Összefoglalás 190
Változások az ezredfordulón 191
Hazai tendenciák 191
Vitakérdések 199
Alapfogalmak és szakkifejezések 199
Ajánlott irodalom 199
Város és falu 201
Alapfogalmak 202
Város és község 202
Egyéb formák 203
Urbanizáció, városodás, városiasodás 203
Szuburbanizáció, szegregáció, slum, invázió, szukcesszió, filtráció 203
Módszerek 204
Elméletek 205
Urbanizáció 205
A városi és a falusi életmód különbségei 206
városökológiai elméletek 207
Nemzetközi tendenciák 209
Urbanizációs tendenciák 209
Szegregáció és slumosodás a nagyvárosokban 210
Az emberi kapcsolatok és a lelki egészség 211
Magyarországi helyzet 212
Késleltetett városfejlődés 212
Tanyák 213
Városhiányos településhálózat 214
Az életkörülmények különbségei 216
Regionális különbségek 217
Budapest városökológiai övezetei 219
Lakásviszonyok 220
Társadalompolitika 221
Településfejlesztési politika 221
Lakáspolitika 223
Összefoglalás 224
Változások az ezredfordulón 225
Nemzetközi tendenciák 225
Hazai tendenciák 227
Vitakérdések 231
Alapfogalmak és szakkifejezések 232
Ajánlott irodalom 232
Társadalmi mobilitás és vándorlás 233
Alapfogalmak 234
Társadalmi mobilitás 234
Nyitott és zárt társadalom 235
Vándorlás (migráció) 236
Állandó és lakónépesség 236
Ingázás, nemzetközi vándorlás, vándorlási egyenleg 237
Módszerek 237
Az ISA-paradigma 238
Az összes mobilak aránya, strukturális és cirkuláris mobilitás 238
Stratifikációs paradigma, útelemzés 241
Loglineáris paradigma 244
A belső vándorlás adatforrásai és arányszámai 246
A nemzetközi vándorlás adatforrásainak hiányosságai 246
Elméletek 247
A társadalmi rendszerek hatása a mobilitásra 247
A strukturális tényezők hatása amobilitásra 248
Az "amerikai álom" 249
Mobilitás a posztindusztriális társadalmakban 249
A mobilitás társadalmi hatásai 251
Mobilitás és társadalmi egyenlőtlenség 251
Az ember mint vándorló lény 252
A belső vándorlás átmenetének elmélete 253
A nemzetközi vándorlások átmenetének elmélete 254
Nemzetközi tendenciák 255
Történeti vizsgálatok 255
Nemzetközi összehasonlítások 255
Az iskolai végzettség hatása a mobilitásra 257
A belső vándorlás 258
Nemzetközi vándorlások 258
Magyarországi helyzet 260
Történeti kutatások 260
Nemzedékek közötti mobilitás 260
Társadalmi mobilitás rétegenként 262
A mobilitási esélyek egyenlőtlensége 265
A magyar mobilitás és a nemzetközi trendek 266
Nemzedéken belüli mobilitás, elitcsere 267
Belső vándorlás 269
Nemzetközi vándorlás 271
Társadalompolitika 272
Összefoglalás 273
Változások az ezredfordulón 274
Nemzetközi tendenciák 275
Hazai tendenciák 278
Vitakérdések 284
Alapfogalmak és szakkifejezések 285
Ajánlott irodalom 285
Népesség, népesedés, egészségügyi ellátás 286
Alapfogalmak 286
Demográfia 286
Termékenység, halandóság, reprodukció, morbiditás 287
Módszerek 288
A születések mutatói 289
A halálozás mutatói, a halandósági tábla 290
Csecsemőhalandósági és természetes szaporodási arányszámok 291
Elméletek 292
A demográfiai átmenet elmélete 292
A termékenység közgazdaságtani és szociológiai elméletei 293
Nemzetközi tendenciák 296
Népességszám 296
Halandóság 297
Termékenység 299
Magyarországi helyzet 302
Népességszám 302
Halandóság 304
Termékenység 311
Társadalompolitika 315
Összefoglalás 317
Változások az ezredfordulón 318
Nemzetközi tendenciák 319
Hazai tendenciák 322
Vitakérdések 326
Alapfogalmak és szakkifejezések 326
Ajánlott irodalom 326
Kiemelt demográfiai csoportok: nők, idősek, fiatalok és gyermekek 328
Alapfogalmak 329
Az időskor alsó határa 329
A fiatalkor határai 330
A gyermekkor és serdülőkor 330
Módszerek 330
Népszámlálások 330
Szociológiai adatfelvételek 331
Elméletek 331
A nemek közötti különbségek okai 331
A férfiak és a nők közötti munkamegosztás 332
Az egyén életciklusának szakaszai 333
A felnőttkor előtti és utáni életszakaszok elkülönülése és meghosszabbodása 334
Nemzetközi tendenciák 334
A nők hátrányai a világ különböző országaiban 334
A nyugdíjrendszerek problémái 336
Az ifjúság problémái 337
A gyermekek relatív elszegényedése a fejlett országokban 338
Magyarországi helyzet 339
Nők 339
Idősek 342
Fiatalok 345
Posztadoleszcencia Magyarországok 350
Gyermekek 351
Társadalompolitika 352
A nők hátrányai mérsékelésének lehetőségei 352
A magyar nyugdíjrendszer problémái 353
Családpolitika 354
Összefoglalás 355
Változások az ezredfordulón 357
Nemzetközi tendenciák 357
Hazai tendenciák 361
Vitakérdések 368
Alapfogalmak és szakkifejezések 368
Ajánlott irodalom 368
Faj, nemzet, etnikai csoport, kisebbségek 370
Alapfogalmak 371
Faj, rassz 371
Nemzet 372
Nemzeti és vallási kisebbség, etnikai csoport 372
Rasszizmus, etnocentrizmus, nacionalizmus 373
Előítélet, sztereotípia, diszkrimináció 375
Módszerek 375
Elméletek 376
A nemzettudat kialakulása 376
Az agresszív nacionalizmus kialakulásának okai 376
Nemzetközi tendenciák 377
A feketék helyzete az Egyesült Államokban 377
A multikulturális társadalom 378
Az autoritárius személyiség 378
Magyarországi helyzet 380
A nemzettudat Magyarországon 380
A roma kisebbség helyzete 381
A zsidó vallási kisebbség és az antiszemitizmus 383
Társadalompolitika 385
Összefoglalás 385
Változások az ezredfordulón 386
Nemzetközi tendenciák 386
Hazai tendenciák 388
Vitakérdések 392
Alapfogalmak és szakkifejezések 392
Ajánlott irodalom 392
Család 393
Alapfogalmak 394
Csoportok 394
Család, családmag, háztartás 394
Házasságtípusok 396
Módszerek 397
Elméletek 398
A családfejlődés evolucionista elmélete 398
A háztartások történeti változásai Európában 399
A család funkciói 399
A szerelem és a szexualitás történeti változásai 400
Háború a család körül 401
A gyermekek helyzete a családban 402
A felnőttek és idős szüleik közötti kapcsolat 403
Nemzetközi tendenciák 403
Magyarországi helyzet 406
Háztartásnagyság és háztartástípusok 406
Házasságkötés 408
Válás 408
Házasságon kívüli születés 409
A családok életciklusának változásai 410
A házastársak kiválasztása 410
A család funkcióinak változásai 411
A családra vonatkozó társadalmi normák 412
Társadalompolitika 413
Összefoglalás 414
Változások az ezredfordulón 415
Nemzetközi tendenciák 415
Hazai tendenciák 420
Vitakérdések 425
Alapfogalmak és szakkifejezések 425
Ajánlott irodalom 425
Oktatás 427
Alapfogalmak 428
Oktatás, nevelés, a társadalom integrációja 428
Emberi beruházás 428
Módszerek 428
Iskolai végzettségi arányszámok 428
Beiskolázási arányszámok 429
Elméletek 430
Az iskola szerepe 430
Kulturális tőke és nyelvi készségek 433
Öröklés 433
A meritokratikus társadalom 435
Nemzetközi tendenciák 436
Az iskolai végzettség és a beiskolázási arányszámok növekedése 436
Az iskolai végzettség hatása az életpályára 436
Magyarországi helyzet 438
A magyar népesség iskolai végzettsége 438
Iskolázottság és társadalmi helyzet 441
Az oktatásból kimaradtak helyzete 443
A kisegítő iskolák 444
Társadalompolitika 445
Összefoglalás 449
Változások az ezredfordulón 450
Nemzetközi tendenciák 450
Hazai tendenciák 452
Vitakérdések 457
Alapfogalmak és szakkifejezések 457
Ajánlott irodalom 457
Gazdaság 459
Alapfogalmak 460
A közgazdaságtan és a gazdaságszociológia viszonya 460
Informális, második, szürke- és feketegazdaság 462
Szervezet, intézmény, bürokrácia 463
Módszerek 463
Elméletek 464
A gazdasági élet szereplőinek motivációi 464
Gazdasági mechanizmusok: reciprocitás, redisztribúció, piac 466
Vita a szocialista gazdaságról 466
A "menedzserek forradalma" 467
A bürokratikus szervezetek 468
A gazdasági fejlődés társadalmi korlátai 469
Nemzetközi tendenciák 469
A tudományos munkaszervezés és az emberi kapcsolatok irányzat 471
Gépesítés és automatizálás 471
Autonóm munkacsoportok és a munkás-önigazgatás 472
A munkaerőpiacok 472
Munkanélküliség 473
Az informális gazdaság 473
Magyarországi helyzet 474
Üzem- és munkaszociológiai vizsgálatok 474
A vállalatok és a kormány közötti alku 476
A második gazdaság 477
Vállalati gazdasági munkaközösségek 479
A privatizáció 480
Az új gazdasági elit és a magánvállalkozók 480
A munkanélküliség 481
A háztartások alkalmazkodása a gazdasági nehézségekhez 483
társadalompolitika 483
Összefoglalás 484
Változások az ezredfordulón 485
Nemzetközi tendenciák 485
Hazai tendenciák 493
Vitakérdések 497
Alapfogalmak és szakkifejezések 498
Ajánlott irodalom 498
Állam, kormányzat, politika 500
Alapfogalmak 500
Állam, kormányzat, politika 501
Hatalom és uralom 501
Tradicionális, karizmatikus és racionális-legális uralom 501
Demokrácia, totalitarizmus, autoritarizmus 502
Párt, nyomást kifejtő csoport, mozgalom 503
Civil társadalom 504
Jóléti állam 505
Módszerek 505
Elméletek 506
Az állam 506
A nemzetállam 507
Demokrácia és gazdasági fejlettség 508
Állampolgári kultúra 508
totalitarizmuselméletek 509
Demokrácia és piacgazdaság 510
Nemzetközi tendenciák 511
A demokráciák számának változása 511
A pártok támogatottsága 512
Kiábrándulás a politikából 512
Helyi hatalmi viszonyok 513
A jóléti juttatások 513
Magyarországi helyzet 514
A piacgazdaság és a demokrácia támogatottsága 514
A pártok szavazótáborának összetétele 516
Közvélemény a jóléti juttatásokról 521
Társadalompolitika 522
Összefoglalás 523
Változások az ezredfordulón 523
Nemzetközi tendenciák 523
Hazai tendenciák 526
Vitakérdések 533
Alapfogalmak és szakkifejezések 533
Ajánlott irodalom 533
Életmód 534
Alapfogalmak 536
Módszerek 536
időmérleg 536
Háztartás-statisztika 537
Megfigyelés és élettörténet 538
Elméletek 538
Az életmód szerepe Max Webernél 538
A hivalkodó fogyasztás 539
Az időfelhasználás szociológiája 539
Munkáséletmód és a szegénység kultúrája 540
Praxis és habitus Bourdieu-nél 541
Társadalmi milliők 541
Nemzetközi tendenciák 542
A szabadidő növekedése 542
Időmérleg-vizsgálatok 544
Egyéb vizsgálatok 544
Magyarországi helyzet 545
Időmérleg-vizsgálatok 545
Jövedelemkiegészítő munkák 548
Újabb tendenciák 550
A férfiak és nők életmódja közötti különbség 551
A társadalmi rétegek életmódjának különbségei 552
Életstíluscsoportok 553
A szegények és a romák életmódja 554
Társadalompolitika 555
Összefoglalás 556
Változások az ezredfordulón 557
Nemzetközi tendenciák 557
Hazai tendenciák 560
Vitakérdések 564
Alapfogalmak és szakkifejezések 564
Ajánlott irodalom 564
Kultúra, értékek és normák, szocializáció 566
Alapfogalmak 566
Kultúra, szubkultúra, kulturális pluralizmus 567
Normák 568
Értékek 569
Szocializáció, szerep, státus 569
Az élet minősége 571
Kulturális szakszociológiák 572
Módszerek 572
Rokeach, Inglehart és Kohn módszere az értékek vizsgálatára 572
Az attitűdök vizsgálata 574
Az élet minőségének vizsgálata 574
Elméletek 575
A gazdasági alap és a kultúra kölcsönhatásai 575
Értékek változásának elméletei 575
A nevelés dilemmái 576
Az élet minőségének három dimenziója 576
Nemzetközi tendenciák 577
Az értékek változása 577
A szocializációt befolyásoló körülmények 579
Az élet minőségének vizsgálata 580
Magyarországi helyzet 581
A tradicionális értékek uralma 581
Normák és életminőség a magyar társadalomban 584
Könyvolvasás, televíziózás 586
Társadalompolitika 587
Összefoglalás 587
Változások az ezredfordulón 588
Nemzetközi tendenciák 588
Hazai tendenciák 593
Vitakérdések 597
Alapfogalmak és szakkifejezések 597
Ajánlott irodalom 597
Deviáns viselkedés 598
Alapfogalmak 599
Deviáns viselkedés 599
Módszerek 600
Statisztikai mutatók 600
Viktimológiai felvételek 601
Az alkoholizmus becslési módszerei 601
Epidemiológiai vizsgálatok 602
Elméletek 603
A deviancia funkciói és diszfunkciói 603
A szociológiai elméletek jellemzői 604
Biológiai elméletek 604
Pszichológiai elméletek 605
A szocializáció zavarai 606
A bűnözés magyarázata a racionális választás elmélete alapján 607
Kulturális elméletek 607
Anómiaelméletek 609
Minősítési elmélet 611
Nemzetközi tendenciák 612
Öngyilkosság 612
Bűnözés 613
Alkoholizmus 614
Kábítószer-fogyasztás 614
Lelki betegségek 615
Magyarországi helyzet 616
Öngyilkosság 616
Bűnözés 617
Alkoholizmus 618
Kábítószer-fogyasztás 619
Lelki betegségek 621
A deviáns viselkedés okai Magyarországon 622
Társadalompolitika 626
Összefoglalás 627
Változások az ezredfordulón 629
Nemzetközi tendenciák 630
Hazai tendenciák 634
Vitakérdések 639
Alapfogalmak és szakkifejezések 639
Ajánlott irodalom 639
Vallás 641
Alapfogalmak 641
Vallás és vallásosság 641
Egyház, szekta, felekezet, kultusz 642
Civil vallás 643
Fundamentalizmus 643
Módszerek 643
Elméletek 644
A vallás funkciója a társadalomban 644
A gazdaság és a vallás összefüggései 645
A szekularizáció elmélete 645
Nemzetközi tendenciák 646
Szekularizációs tendenciák 646
Funkdamentalizmus 648
Új vallási mozgalmak 648
Magyarországi helyzet 649
A magyar társadalom felekezet szerinti összetétele 649
A vallásosság változásának tendenciái 650
Társadalompolitika 653
Összefoglalás 654
Változások az ezredfordulón 655
Nemzetközi tendenciák 655
Hazai tendenciák 656
Vitakérdések 661
Alapfogalmak és szakkifejezések 661
Ajánlott irodalom 661
Társadalmi változás 662
Alapfogalmak 663
Társadalmi változás 663
Gazdasági növekedés, gazdasági fejlődés, társadalmi fejlődés 663
Jólét, életminőség 664
Gazdaság- és társadalomtípusok 665
Centrum és periféria 666
Módszerek 666
Elméletek 667
Rostow elmélete 668
Az ipari társadalom elmélete 669
A modernizáció elmélete 670
Elias civilizációs elmélete 673
Dependenciaelmélet, centrum és periféria 673
A modernizáció új elmélete 674
Forradalomelméletek 675
Nemzetközi tendenciák 678
Magyarországi változások 684
Modernizációs kísérletek, 1825-1945 684
A szocialista modernizációs kísérlet kudarca 685
Rendszerváltozás Magyarországon 686
Életszínvonal 687
Társadalmi szerkezet 689
Emberi erőforrások 693
Modern mentalitás, értékek, normák 694
Demokrácia 695
Társadalompolitika 697
Összefoglalás 698
Változások az ezredfordulón 699
Nemzetközi tendenciák 699
Hazai tendenciák 704
Vitakérdések 710
Alapfogalmak és szakkifejezések 710
Ajánlott irodalom 710
Bibliográfia 711
A változások az ezredfordulón című kiegészítő fejezetekhez kapcsolódó bibliográfia 731
Függelék 745
A magyar szociológia műhelyei, oktató- és kutatóhelyei, publikációs lehetőségei 745
Alapfogalmak és szakkifejezések 751
Névmutató 767
Tárgymutató 775

Andorka Rudolf

Andorka Rudolf  további könyvei

Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 700 Ft
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 800 Ft
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 000 Ft 800 Ft

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • 2017.04.23. 11:27

    A szociológia sok szakon kötelező alapozó tárgy. A könyv fontos tehát, mindemellett olvasmányos, érdekes is.