Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Bibliai történetek

Bibliai történetek - Gecse Gusztáv - Régikönyvek
Bibliai történetek - Régikönyvek Bibliai történetek - Régikönyvek Bibliai történetek - Régikönyvek Bibliai történetek - Régikönyvek Bibliai történetek - Régikönyvek
(1 vélemény)

A Bibliával kapcsolatos emberi magatartást a végletesség jellemzi. Vannak, akik istennek az emberekhez intézett üzenetének tartják, és vannak, akik badarságok gyűjteményének tekintik. Pedig a Biblia maradandó hatást gyakorolt az emberiség kultúrájára. Európa vallás- ás köztörténete, irodalma, képzőművészete és zenéje érthetetlenné válnék a Biblia ismerete nélkül. Ezért ismerni, olvasni kell a Bibliát, csak az a kérdés, hogy hogyan? Nyilvánvaló, hogy a modern ember nem tudja úgy a kezébe venni e könyvet, mint tévedhetetlen és minden kérdésben perdöntő isteni alkotást. Nem tudja és nem is akarja világnézetét, erkölcsét, tudományát a Bibliához, mint abszolút zsinórmértékhez hozzáigazítani. De tanulmányozhatja úgy, mint olyan emberi alkotást, amelyben legalább egy ezredév vágyai, törekvései, fájdalmai és elképzelései olvashatók, hol egyszerű, botladozó szavakkal, hol pedig költői szárnyalással. A könyv éppen így, emberi műként akarja bemutatni a Bibliát. A közismert szerző nem azt kutatja, hogy a letűnt századok alatt vagy napjainkban ki mit tartott vagy tart erről az írásról, hanem elsősorban azt vizsgálja, hogy mit mond maga a Biblia.

Kiadó:
Kossuth Könyvkiadó
Kiadás éve:
1981
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Zrínyi Nyomda
ISBN:
9630917726
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
406 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.50cm, Magasság: 23.50cm
Súly:
0.60kg
Kategória:
Előszó 5

BEVEZETÉS A Biblia fogalma és felosztása 7
Kánon és sugalmazás 9
A Biblia szövege és nyelve 12
A Biblia forditásai 17

()SZÖVETSÉG Az Ószövetség világa 27
A földrajzi környezet 27
A környező országok 31
Az ószövetségi kor története 37
Az ószövetségi kor időrendi áttekintése 44
Izrael vallása 46
Vallási fejlődés 46
Szent helyek 54
Szent idők 56
Szent cselekmények Ml
Az Ószövetség könyvet 65

\ MÓZES] KÖNYVEKA mázest kiittysvÁ AelrIkezése 6/1
A világ teremtése 70
A hatnapos mú 70
A te,reinttörténet és a mitos.,,i
Az ember teremtése 73
Az ember a teremtés koronája
Az ember a föld szolgája
Az elveszett Paradicsom 7t,
A tiltott fa 76
A bűnbeesés 78
Káin és Ábel 79
A testvérgyilkosság 79
Az emberiség ősatyái 81
A vízözön 82
Az isten fiai és az emberek leányai 82
Noé története 82
Az új világ 84
Noé és a bor 84
Bábel tornya 85
A bábeli nyelvzavar 85
A torony 86
A megbocsáthatatlan lázadás 86


Ábrahám és Izsák 88 A királyság megalapltása 141
Ábrahám vándorlása 88 Saul 142
A szövetség 89 Dávid király 145
Izsák 90 A Királyok könyve 149
Szodoma és Gomorra 92 Salamon uralma 150
Az isteni jelenés 92 Izrael és Júda királysága 154
A bün és a büntetés 93 Illés és Elizeus 160
Lót lányai 94 A Krónikák könyve 163
Jákob - Izrael 95 Ezdrás és Nehemiás könyve 164
Ézsau és Jákob 95 A templom újjáépítése 165
Jákob menekülése 96 A reformok 166
Jákob küzdelme 97 A makkabeusi könyvek 167
Jákob gyermekei 98 A görög befolyás 168
Dina és a szichemi vérengzés 99 A szabadságharc 170
Júda és Támár története 99 A Tóbiás-könyv 171
Jákob áldása 100 Az idősebb Tóbiás és Sára 171
József története 102 Az ifjabb Tóbiás 172
Józsefet eladják testvérei 103 A Judit-könyv 174
József találkozik testvéreivel 104 Betúlia ostroma 174
Jákob es családja Egyiptomban 106 Judit hőstette 176
Az egyiptomi szolgaság 106 Az Eszter-könyv 177
Izrael fiainak elnyomása 108 Ámán gonosz terve 177
Mózes és küldetése 109 A zsidók megmenekülése 179
Kivonulás Egyiptomból 112
A tíz csapás 112
Átkelés a Vörös-tengeren 113A PRÓFÉTAI KÖNYVEK A próféták 180
Vándorlás a SInai-hegyig 115 A prófétai közlésmód 182
A sínai-hegyi szövetségkötés 116 A próféták működési ideje 183
A Sinai-hegy 116 A nagypróféták 185
A törvények kinyilatkoztatása 118 Izaiás 185
A szövetség megkötése és megszegése 119 Az Első lzaiás tanítása 189
A pusztai vándorlás 120 A Második lzaiás tanítása 193
A Sinaitól Kádesig 120 A Harmadik Izaiás tanítása:
Kádestől Kánaánig 121 Az új Sion 195
Jeremiás 196
A prófétai könyv 199
A bibliai történetírás 123 A Siralmak könyve 202
Az egyes történeti könyvek 125 Jeremiás levele 203
A Józsue-könyv 126 A Báruk-könyv 204
Kánaán elfoglalása 126 Ezekiel 205
A szichemi szövetség 129 Fenyegetés 206
A Bírák könyve 130 Vigasztalás 207
Szabadító harcok 131 Dániel 209
Társadalmi és vallási állapotok 133 Dániel a fogságban 210
Sámson és a filiszteusok 133 Dániel látomásai 211
A Rut-könyv 136 Zsuzsanna és a vének 212
Rut és Noémi 137 Bél és a kígyó 214
lloász és Rut 137 A kísprófelták 216
A Sámuel-könyvek 139 Ámosz 216
Sámuel 139 °•ás 218


A János-evangélium 307
Miksás 220 Az evangéliumok A'rlsztus-képe 309
Szofoniás 221 Keresztelő János, az előfutár 309
Náhum 223 János csodás születése 309
Habakuk 224 János működése és halála 311
Abdiás 226 Jézus születése 312
Aggeus 227 Az angyali üdvözlet 312
Jónás 228 Csodás születés 313
Malakiás 230 A gyermek Jézus 315
Zakariás 232 A gyermek Jézus a templomban 315
Joel 234 A napkeleti bölcsek hódolata 316
Jézus fellépése 318
A fellépés előkészítése 318
A Zsoltárkönyv 237 A nyilvános fellépés 319
Műfajok 238 Apostolok és tanítványok 319
Költőiség 242 A 12 apostol és a 72 tanítvány 320
Az Énekek éneke 244 A bizalmas tanítványok 320
A szerelem kibontakozása 244 A hegyi beszéd 323
A szerelem beteljesedése 245 A „nyolc boldogság" 323
A Példabeszédek könyve 247 Az új törvény 324
Jézusnak, Sirák fiának könyve 249 A Miatyánk 324
A Jób-könyv 251 Példabeszédek a mennyek országáról 325
Jób szenvedése 251 Elérkezett a mennyek országa? 326
Jóbot vádolják barátai 252 Bejutás a mennyek országába 326
Isten beszédei 253 Jézus tanító- és vitabeszédei 327
A Prédikátor-könyv 254 Erkölcsi intelmek 327
„Hiúságok hiúsága..." 255 A végidő 328
Ragadd meg a napot! 256 Vitabeszédek 329
A Bölcsesség könyve 257 A főparancs 329
A kettős szeretet 331)
Az irgalmas szamaritánus 330
Az Újszövetség világa 261 A tékozló fiú 331
„Az idők teljessége" 261 Jézus csodái 332
A zsidókeresztények 264 Hatalom a természeten 332
A kereszténység és a diaszpóra 266 Beteggyógyítások 333
Találkozás a hellenista vallásokkal 271Hatalom a démonokon 333
Az Újszövetség könyvei 276 Halott-támasztások 334
A naimi ifjú 334
Jairus lánya 335
Az evangéliumok keletkezése 277 Lázár feltámasztása 335
Az evangélium: igehirdetés 277 Jézus bevonul Jeruzsálembe 337
Források és célok 278 „Hozsanna Dávid fiának!" 337
Rétegek - keletkezési idő 284 A templom megtisztítása 337
Jézus történetisége 285 Az utolsó vacsora 338
Jézus életének kronológiája 287 Jézus halálának előkészítése 338
Jézus életének földrajzi adatai 291 Pászkavacsora - búcsúvacsora 339
A profán források 296 Jézus elítéltetése 341
A négy evamélnun 299 Jézust elfogják 341
A Máté-evangélium 299 Krisztus Pilátus előtt 342
A Márk-eviingélitini 31)2
A I Aikács-evoligéliuni 304


hillálil és temetése 343
A keresztrefeszítés 343
A halál 345
A temetés 345
Feltámadás és mennybemenetel 346
Az Üres sír 347
Jézus megjelenései és távozása 349

Az Apostolok cselekedetei 351
A jeruzsálemi ősegyház 354
A „pogány" misszió 357
A palesztinai térítés 357
Pál megtérése 358
Pál missziós körútjai 360

A páll levelek 366
Az első tesszalonikai levél 367
A második tesszalonikai levél 368
A galatákhoz írt levél 370
Az első és a második korintusi levél 371
A római levél 374
A fogságból írt levelek 376
A pasztorális levelek 378
A zsidókhoz irt levél 380
A katolikus levelek 381

A Jelenések könyve 385
A hét levél 386
A látomások 387
Értelmezések 388

A bibliai könyvek rövidítése 391
irodalomjegyzék 392
Névmutató 395

Gecse Gusztáv

Gecse Gusztáv  további könyvei

Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 300 Ft
10%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 500 Ft 1 350 Ft

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • (1985Kossuth Könyvkiadó) 2019.05.27. 16:31

    Jó állapotú könyv jó áron.