Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Büntetőjog Különös Rész

Büntetőjog - Belovics Ervin dr., Sinku Pál dr., Molnár Gábor dr. - Régikönyvek
Büntetőjog - Régikönyvek Büntetőjog - Régikönyvek Büntetőjog - Régikönyvek Büntetőjog - Régikönyvek Büntetőjog - Régikönyvek Büntetőjog - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft.
Kiadás éve:
2008
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
7., átdolgozott kiadás
Nyomda:
Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.
ISBN:
9789632580357
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
751
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.50cm, Magasság: 23.00cm
Kategória:
Előszó

1. A BÜNTETŐJOG ÉS A BÜNTETŐJOG TUDOMÁNYA
1.1. A büntetőjog fogalma, feladata. A büntetőjog emberképe
1.1.1. A büntetőjog kialakulása. Büntetőjog és erkölcs
1.1.2. Büntetőnorma és büntetőtörvény
1.1.3. A büntetőjog fogalma
1.1.4. A büntetőjog emberképe és filozófiája
1.1.5. A büntetőjog tárgya. A bűnözés
1.2. A büntetőjog tudoM'ánya
1.2.1. A büntetőjog tudománya és az európai jogi gondolkodás
1.2.2. Büntetőjogi iskolák
1.2.2.1. A klasszikus iskola
1.2.2.2. A kriminológiai jellegű irányzatok
1.2.2.2.1. A kriminál antropológiai iskola
1.2.2.2.2. A kriminál szociológiai iskola
1.2.2.2.3. A „harmadik" iskola
1.2.2.2.4. A kriminológiai jellegű irányzatoknak
a büntetőjogi felelősségre vonatkoztatott
következtetései
1.2.3. A közvetítő iskola
1.2.4. A neoklasszikus iskola
1.2.5. Egyéb büntetőjog-tudományi irányzatok
1.3. A büntetőjog-tudomány módszertana. A dogmatika
1.4. A bűnügyi tudományok
1.4.1. A kriminológia
1.4.2. A kriminalisztika
1.4.3. A kriminálpolitika
1.4.4. Az igazságügyi elmekórtan
1.4.5. Az igazságügyi orvostan
1.5. A magyar büntetőjog-tudomány nagyjai
1.6. A magyar büntetőjogi kodifikációk történelmi és tudományos keretei . .

2. A MAGYAR BÜNTETŐJOG TÖRTÉNETE A CSEMEGI-KÓDEXTŐL
NAPJAINKIG. A JOGÁLLAMI BÜNTETŐJOG
2.1. A magyar büntetőjog története a Csemegi-kódextől napjainkig
2.1.1. A Csemegi-kódex. Az I. és II. Büntető Novella


2.1.2. A Horthy-korszak büntetőjoga 38 4.2. A törvényi tényállás tana
2.1.3. A II. világháború végétől 1950-ig terjedő időszak 39 4.2.1. A törvényi tényállás — a tényállásszerűség
2.1.4. Az 1950. évi Btá.-tól az 1961. évi Btk.-ig terjedő időszak 40 4.2.2. A törvényi tényállás értelmezése
2.1.5. Az 1961. évi Btk.-tól az 1978. évi Btk.-ig terjedő időszak 42 4.2.3. A bűncselekmény tárgya. A jogtárgy
2.1.6. Az 1978. évi Btk. és a rendszerváltozás büntetőjoga 42 4.2.4. A törvényi tényállás tárgyi oldala. (Az objektív tényállási elemek)
2.1.7. Semmisségi törvények 43 4.2.4.1. Az elkövetési magatartás, mint szükséges ismérv
2.2. A jogállami büntetőjog. A büntetőjog alapelvei 46 4.2.4.2. A tárgyi oldal rendszerinti ismérvei
2.2.1. A jogállami büntetőjog. Jogbiztonság és igazságosság 46 4.2.4.2.1. Az elkövetési tárgy és a passzív alany,
2.2.2. A büntetőjog alapelvei 50 mint esetleges ismérv
2.2.2.1. A nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elve 50 4.2.4.2.2. Az eredmény
2.2.2.2. A nullum crimen sine culpa elve 51 4.2.4.2.3. Az okozati összefüggés
2.2.2.3. A súlyosabb büntetőrendelkezés visszaható hatályának tilalma 4.2.4.2.4. Az objektív büntethetőségi feltétel
(Btk. 2. §) 51 4.2.4.3. A tárgyi oldal esetleges ismérvei (A szituációs elemek)
2.2.2.4. A büntetőjog ultima ratio,jellege, illetőleg szükségesség 4.2.4.3.1. Az elkövetés módja
és az arányosság követelménye 51 4.2.4.3.2. Az elkövetés eszköze
2.2.2.5. Az analógia tilalma 52 4.2.4.3.3. Az elkövetés helye
2.2.2.6. Büntetőeljárási garanciák 52 4.2.4.3.4. Az elkövetés ideje
4.2.4.4. A tárgyi oldal viszonylagos önállósága
3. A BÜNTETŐ JOGSZABÁLY TANA 53 4.2.5. A bűncselekmény alanya (A tettes)
3.1. A büntetőjog forrásai 53 4.2.5.1. Az alany, mint szükséges ismérv
3.2. A büntetőtörvény rendszere és szerkezete 56 4.2.5.2. A speciális alany (speciális tettes), mint esetleges ismérv
3.3. A büntetőnorma szerkezete 57 4.2.6. A törvényi tényállás alanyi oldala (Szubjektív tényállási elemek)
3.3.1. A diszpozíció 58 4.2.6.1. Az alanyi oldal szükséges ismérve: a bűnösség
3.4. A büntetőjogszabály értelmezése 59 4.2.6.1.1. A szándékosság
3.4.1. Az értelmezés célja. Szubjektív és objektív jogalkotói-'á'karat 59 4.2.6.1.2. A gondatlanság
3.4.2. A büntetőnorma értelmezésének módszerei 59 4.2.6.2. Az alanyi oldal esetleges ismérvei
3.4.3. Az értelmezés alanyai 62 4.2.6.2.1. A motívum (Az indítóok)
3.4.4. Az értelmezés eredménye 63 4.2.6.2.2. A célzat
3.4.5. Az analógia kérdése 63 4.2.6.3. A normatív (axiológiai) bűnösségi tan. A felróhatóság
3.5. A büntetőtörvény hatálya 65 jegyének leválasztása
3.5.1. A hatályról általában 65 4.2.6.4. A minősítő eredményért való felelősség. A vegyes bűnösség
3.5.2. Az időbeli hatály 66
3.5.3. Területi és személyi hatály 70 5. A BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGRE VONÁS AKADÁLYAI
3.5.4. Diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló egyéb mentesség 73 5.1. Az akadályokról általában, rendszerük
3.5.5. Külföldi ítélet érvénye 73 5.2. A büntethetőséget kizáró okok
5.2.1. A beszámítást kizáró okok
4. A BŰNCSELEKMÉNY TANA 75 5.2.1.1. A gyermekkor
4.1. A bűncselekmény fogalma '75 5.2.1.2. A kóros elmeállapot
4.1.1. A bűncselekmény fogalom történeti fejlődése 75 5.2.1.3. Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekményekért
4.1.2. A bűncselekmény fogalma a magyar büntetőjogtudományban 77 való felelősség
4.1.3. A bűncselekmény fogalma a Büntető Törvénykönyvben 79 5.2.1.4. A kényszer és a fenyegetés
4.1.4. A bűncselekmény fogalmi elemei 80 5.2.2. A bűnösséget kizáró okok
4.1.4.1. Tényállásszerűség — büntetendőség 80 5.2.2.1. A tévedés
4.1.4.2. Társadalomra veszélyesség — jogellenesség 81 5.2.2.1.1. A ténybeli tévedés
4.1.4.3. A bűnösség 82 5.2.2.1.2. A cselekmény társadalomra veszélyességében
4.1.4.4. A büntetőjogi felelősség vizsgálatának lépcsői való tévedés
a bűncselekményi fogalmi elemek szintjén 83 5.2.2.2. Az elöljáró parancsa
4.1.5. A bűncselekmények súly szerinti kategóriája 84 5.2.3. A cselekmény társadalomra veszélyességét kizáró okok
4.1.6. A Btk. jogtechnikai megoldása 86 5.2.3.1. A jogos védelem


5.2.3.2. A végszükség 143 7.6. A bűnkapcsolatok
5.2.3.3. A Btk. Különös Részében szabályozott egyes 7.6.1. A bűnpártolás
bűncselekményekre vonatkozó kizárási okok 146 7.6.2. Az orgazdaság
5.2.3.4. A sértett beleegyezése 146 7.6.3. A feljelentési kötelesség elmulasztása
5.2.3.5. A fegyelmezési jog gyakorlása 149 7.6.4. A pénzmosás
5.2.3.6. Jogszabály engedélye 149 7.6.5. A zendülés megakadályozásának elmulasztása
5.2.3.7. A megengedett kockázatvállalás 151
5.2.4. Az eljárás lefolytatásához szükséges feltétel hiánya 151 8. A BŰNCSELEKMÉNYEGYSÉG ÉS A HALMAZAT
5.2.4.1. A magánindítvány hiánya 151 8.1. A bűncselekményegység
5.2.4.2. A legfőbb ügyész döntésének hiánya 154 8.1.1. A természetes egység
5.2.4.3. A kívánat hiánya 154 8.1.2. A törvényi egység
5.2.4.4. A feljelentés hiánya 154 8.1.3. A halmazat
5.2.4.5. A mentelmi jog felfüggesztésének hiánya 154 8.1.3.1. Az alaki halmazat
5.2.4.6. Diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló egyéb mentesség155 8.1.3.2. Anyagi halmazat
5.3. A büntethetőséget megszüntető okok 155 8.1.4. A látszólagos halmazat
5.3.1. A büntethetőség elévülése 157 8.1.4.1. A látszólagos alaki halmazat
5.3.2. A tevékeny megbánás 162 8.1.4.2. A látszólagos anyagi halmazat
8.1.4.3. A látszólagos halmazat következménye
6A BŰNCSELEKMÉNY MEGVALÓSULÁSI SZAKASZAI (STÁDIUMA!) . 164
T. 6.1. A bűncselekmény megvalósulási szakaszairól általában 164 9. A BÜNTETŐJOGI JOGKÖVETKEZMÉNYEK TANA
6.2. A befejezett bűncselekmény 165 9.1. A jogkövetkezmények fogalma és helye a büntetőjog rendszerében
6.3. A kísérlet 167 9.1.1. A szankció központi jelentősége
6.3.1. A kísérlet büntetendősége 167 9.1.2. A büntetőjogi szankció fogalma
6.3.2. A kísérlet fogalma 167 9.2. A büntetés jogalapja és célja
6.3.3. A kísérlet csoportosítása 170 9.2.1. A büntetés jogalapjának és céljának viszonya
6.3.4. A kísérlet büntetése 171 9.2.2. A büntetés jogalapjára és céljára vonatkozó nézetek
6.3.5. Az alkalmatlan kísérlet 171 9.2.2.1. Legitimáció
6.3.6. Az önkéntes visszalépés 173 9.2.2.2. Egyes elméletek
6.3.7. A maradék-bűncselekmény 175 9.2.2.3. Napjaink büntetéstani irányzatai
6.4. Az előkészület 176 9.3. A büntetés fogalma és célja a hatályos Btk.-ban
6.4.1. Az előkészület büntetendősége 176 9.3.1. A büntetés fogalma
6.4.2. Az előkészület elkövetési magatartásai 177 9.3.2. A büntetés célja
6.4.3. Az önkéntes visszalépés 178 9.4. A büntetési rendszer elvi kérdései és hazai sajátosságai
6.4.4. A maradék-bűncselekmény 179 9.4.1. A büntetőjogi szankciók fajai, meghatározásuk módja
és szabályozásuk a magyar Btk.-ban
7. A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETŐI 180 9 4 1 1 A büntetőjogi szankciók fajai
7.1. Az elkövetőkkel kapcsolatos elméletek 180 9.4.1.2. A szankciók meghatározásának módjai
7.2. Az elkövetőkről általában 181 9.4.1.3. Hatályos büntetőjogunk szankciórendszere
7.3. A tettesek 182 9.5. A halálbüntetés
7.3.1. A tettes 182 9.5.1. A nemzetközi dokumentumok
7.3.2. A társtettes 186 9.5.2. A magyar fejlődés rövid áttekintése
7.4. A részesek 189 9.5.3. Az Alkotmánybíróság határozata
7.4.1. A részesség járulékos jellege 189 9.5.4. Halálbüntetés az Amerikai Egyesült Államokban
7.4.2. A felbujtó 190 9.5.5. Az élethez való jog és a jogos védelem
7.4.3. A bűnsegéd 192 9.5.6. Az élethez való jog és a lőfegyverhasználat
7.5. A társas bűnelkövetési alakzatok 194 9.6. A hatályos törvény szankciórendszere
7.5.1. A bűnszövetség 195 9.6.1. A büntetési nemek
7.5.2. A bűnszervezet 197 9.6.1.1. A halálbüntetés
7.5.3. A csoportos elkövetés 198 9.6.1.2. A szabadságvesztés


XVI. Fejezet IV. Cím. A közegészség elleni bűncselekmények

A közrend elleni bűncselekmények Visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel
Környezetkárosítás
Természetkárosítás
I. Cím. A közbiztonság elleni bűncselekmények 341 A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése

Közveszélyokozás 341 Visszaélés kábítószerrel
Közérdekű üzem működésének megzavarása 346 Visszaélés kábítószer-prekurzorral
Terrorcselekmény 348 Járványügyi szabályszegés
Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 354 Kuruzslás
Légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési Elkobzás
vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése 355 Értelmező rendelkezés

Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 358
Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel 359 XVII. Fejezet
Visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetve kettős
felhasználású termékkel 363 A gazdasági bűncselekmények
Bűnszervezetben részvétel 364
Visszaélés radioaktív anyaggal 367 I. Cím. A gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét
Visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével 368 sértő bűncselekmények
Visszaélés atomenergia alkalmazásával 369
Visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel 371 Haditechnikai eszközök és szolgáltatások, illetőleg kettős felhasználású
Visszaélés méreggel 371 termékek és technológiák forgalmára vonatkozó kötelezettség megszegése
Veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése 373 Jogosulatlan gazdasági előny megszerzése
Tiltott állatviadal szervezése 373 Értelmező rendelkezés
Ál latkínzás 374 A számvitel rendjének megsértése
Tiltott szerencsejáték szervezése 374 Csődbűncselekmény
Értelmező rendelkezés
II. Cím. A köznyugalom elleni bűncselekmények 375 Rossz minőségű termék forgalomba hozatala
Minőség hamis tanúsítása
Törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás 375 Áru hamis mégjelölése
Közösség elleni izgatás 377 A fogyasztó megtévesztése
Nemzeti jelkép megsértése 378 Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban

Önkényuralmi jelképek használata 380 Tartozás fedezetének elvonása
Rém hírterjesztés 382 Hitelezési csalás
Közveszéllyel fenyegetés 383 Engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység
Garázdaság 385 Gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése
Rendbontás 389 Saját tőke csorbítása
Közszemérem megsértése 392 Valótlan érték megjelölése
Önbíráskodás 394 Jogosulatlan pénzügyi tevékenység

Jogosulatlan befektetési szolgáltatási tevékenység
III. Cím. A közbizalom elleni bűncselekmények 396 Jogosulatlan biztosítási tevékenység

Közokirat-hamisítás 396 Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása

Magánokirat-hamisítás 403 Bennfentes kereskedelem
Visszaélés okirattal 406 Tőkebefektetési csalás
Egyedi azonosító jel meghamisítása 408 Piramisjáték szervezése
Hamis statisztikai adatszolgáltatás 410 Gazdasági titok megsértése


Banktitok megsértése 571 XVIII. Fejezet

Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény 571
A vagyon elleni bűncselekmények
Értékpapírtitok megsértése 577

Számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 577
Lopás
Értelmező rendelkezés 580
Sikkasztás
Árdrágítás 582
Csalás
Pénzmosás 587
A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása 598 Hűtlen kezelés
Hanyag kezelés
Értelmező rendelkezés 607
Rablás
Kifosztás
II. Cím. A pénz- és bélyeghamisítás 607 Zsarolás

Pénzhamisítás 607 Rongálás

Pénzhamisítás elősegítése 615 Jogtalan elsajátítás
Hamis pénz kiadása 616 Orgazdaság
Bélyeghamisítás 617 Jármű önkényes elvétele
Vásárlók megkárosítása

Bitorlás
III. Cím. A pénzügyi bűncselekmények 619 Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése

Devizabűncselekmény 619 Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító

Adócsalás 619 műszaki intézkedés kijátszása

Munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás 631 Jogkezelési adat meghamisítása

Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék Iparjogvédelmi jogok megsértése

fizetési kötelezettség megsértése 637 Hitelsértés

Visszaélés jövedék kel 637 Magánindítvány

Jövedéki orgazdaság 646 Tevékeny megbánás

Jövedékkel visszaélés elősegítése 651 Értelmező rendelkezések

Csempészet 659
Fedezetlen bankkártya felhasználása 666 Felhasznált irodalom

Visszaélés csekkel 667 Könyvek, kommentárok

Váltóhamisítás 667 Cikkek, tanulmányok

Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítás 667

Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 669

Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése 679

Értelmező rendelkezés 680

IV. Cím. Vegyes rendelkezések 687

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 687

Értelmező rendelkezés 692


Mások ezt is megvették mellé

Belovics Ervin dr.

Belovics Ervin dr.  további könyvei

10%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 600 Ft 1 440 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
3 600 Ft 2 520 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...