Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Cseh nyelvkönyv

Cseh nyelvkönyv - Sipos István, Bena Leopold - Régikönyvek
Cseh nyelvkönyv - Régikönyvek Cseh nyelvkönyv - Régikönyvek Cseh nyelvkönyv - Régikönyvek Cseh nyelvkönyv - Régikönyvek Cseh nyelvkönyv - Régikönyvek Cseh nyelvkönyv - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Tanuljunk nyelveket!
Kiadó:
Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás éve:
1967
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
4.
Nyomda:
Kossuth Nyomda
Nyomtatott példányszám:
3.000 darab
Kötés típusa:
nyl-kötés
Terjedelem:
351 oldal
Nyelv:
cseh, magyar
Méret:
Szélesség: 18.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.50kg
Kategória:
TARTALOMJEGYZÉK

Eldszó 3
Hangtani bevezetés 5
A cseh betősor. Mit írunk a magvartól eltérően? A magyarból teljesen
hiányzó hangjelőlések. Mit ejtűnk a magyartól eltérően? Magánhangzónak
számító mássalhangzók. Mássalhangzók az é, i, í magánhangzók előtt.
Kemény és lágy hangzók. Mássalhangzók. Mássalhangzók hasonulása.
Hangsúly

L lecke. Text 10
Mluvnice 11
1. A cseh főnév alakja s jelentése. 2. A to névmás. 3. A co, kdo kérdő
névmás. 4. A je kapcsolószó. 5. Kérdő mondattá alakítás. 6. A ne, není
tagadószók
2. lecke. Text 12
Mluvniee 13
I. Szórend. 2. Kérdő mondattá alakítás. 3. A főnevek neme
3. lecke. Text- 15
Mluvnice 16
I. A főnevek többes száma. 2. Az -i rag előtti lá.gyulás 3 Az -c hang kiesése
hímnevú főnevekben
4. lecke. Text 17
Mluvnice 19
1. A főnevek többes száma (folyt..). 2. A koté, zvile típusú semleges
főnevek többes száma. 3. A kdo, co kérdő névmás többes száma. 4. A
magyar „egy" névelő fordítása. A 2, 3, 4 számnevek mellett álló tő-
nevek
5. lecke. Text 20
Mluvnice 42
1. Általános tudnivalók a melléknevekről. 2. A melléknév helye a mon-
datban. 3. A jak, ktery kérdő névmás használata. 5. A sorszámnevek
alakja
6. lecke. Text 23
Mluvnice
1. A melléknevek és melléknévi alakú névmások többes szám alanyesete.
2. Csak többes számban használatos főnevek
7. lecke. (Ismétlő.) Text. - Ptlalovi. - Jahody 26
Nyelvtani táblázatok 27
8. lecke. Národnosti 29
Mluvnice 32
1. A ja, ty személyes névmások elhagyása. 2. A vy személyes névmás hasz-
nálata. 3. A ne tagadószó írása. 4. Foglalkozást. jelentő hiennemű főnevek
nőnemű alakjai. 5. Az -an végű himnemti főnevek t. sz. alanyesete.
6. Melléknévképzés nemzetnevekből. 7. Megszólítási formák. 8. Családi
nevek nőnemű alakjai
9. lecke. Text. - Pfiíslovi. - liá.danka 34
Mluvnice 35
1. Főnévi igenév. 2. A jelen idő végződései. 3. A -sky végű melléknevek
határozószava. 4. Alanyesettel egyező tárgyesetek
10. lecke. Text. - Iládanka :17
Mluvnice 39
1. Anyagnevek : mléko, énj stb. 2. Határozószóképzés. 3. A rád, -a, -o
típusú melléknevek. 4. A píti, vidóti, uméti igék jelen ideje
II. lecke. Ráno. - Pfísloví. - Hádanka 40
Mluvnice 42
Hangváltakozás az igéknél (a bráti-beru és pripravovati-phpravuji
típus). 1. Alanyesettel nem egyező tárgyesetek. 2. A tárgyeset kérdő
szavai. 3. A se, si visszaható névmások. 4. A ruce típusú kettős számú
alakok. 5. A te kötőszó

348


12. lecke. Rozhovor. - Pfislovl 44
Mluvnice 46
1. Alapvető tudnivalók a főnévragozásról. 2. Elöljárószók. 3. A ray, nás,
némi alakok. 4. A fíci-feknu ige ragozása
13. lecke. Méstská ulice. - Pfísloví. - Hádanka 49
Mluvnice 50
1. A melléknevek tárgyesete. 2. A jíti, jeti, zatíti igék jelen ideje
14. lecke. (Ismétlő.) Text. - PrAí, prál. - Slunééko zacházi za hor■. 52
Nyelvtani Összefoglaló táblázatok 53
15. lecke. Doprava. Pfislovi. - Hádanka 56
Mluvnice 58
Hangváltozás az elöljárós esetben. 1. A főnevek e. sz. elöljárós esete.
2. Elöljárós esetet vonzó elöljárószók. 3. Általános alanyú szerkezetek.
4. A kdy, kde határozószók mint, kötőszók
16. lecke. Rozhovor. - Pfisloví. - Anekdota 60
Mluvnice 63
1. A míti-mám ige ragozása és használata. 2. A 3Adn}5 névmás. 3. A mu-
sim ige ragozása és használata. 4. A védéti-vim, vzíti-vezmu és moei.
mohu igék ragozása. 5. Tárgyeset mint időhatározó
17. IPeke. Vvuőování. - Pfiíslovi. - Anekdota 65
Mluvnice 67
1. Felszólító mód. 2. A psáti, öísti, ehtíti igék Tagozása
18. lecke. Cteme noviny. - Pfislovi 68
Mluvnice 70
1. Melléknevek e. sz. elöljárós esete. 2. A sednouti si ige tagozása. 3. A fő-
nevekből képzett melléknevek leggyakoribb képzői. 4. A ruku, noha
kettős számú esetei. 5. A személyes névmás 3. személyének többes szám
tárgyesete
19. lecke. Obédváme. - Pfislovi 72
Mluvniee 74
1. A főnevek t.. sz. elöljárós esete. 2. Melléknevek t. sz. elöljárós esete.
3. A jísti, péei igék ragozása. 4. A po elöljárószó számnévi jelentésben.
5. A hovézl, slepiöi alakok
20. lecke. (Ismétlő.) Dopis. - Básné. - Pfislovi 76
Osszefoglaló nyelvtani táblázatok 77
21. lecke. Dnes - vöera. - Píseh. - Pfifslovi 80
Mluvnice 82
I. Múlt idő alakja. 2. Múlt idő képzése I. 3. Múlt. idő tagadása
22. lecke. O ínpé. - Hádanka. - Piseh 84
Mluvnice 86
Múlt idő képzése II.: 1. Hangcsere a nésti-típusnál. 2. Hangcsere a
minouti-típusnál. 3. Hangcsere a sednouti-típusnál. 4. Hangesere a két-
szótagú igéknél. 5. A múlt idő szórendje
23. lecke. Zitra a pozítM. - Pfislovi. - Piseh. - Rikadlo 87
Mluvnieo 89
1. A 14rti ige jövő ideje. 2. A jsem rád kifejezés. 3. A -li szócska hasz-
nálata. 5. A személyes névmás 2. szernélyének e. sz. részeshatározó-
esete. 6. Megszólító eset. 7. A podivaná-tipusú melléknévi alakú fő-
nevek
24. lecke. Roőni obdobl. - Písné. - Príslovl 91
Mluvnice 94
1. Folyamatos, befejezett igék 1. 2. Fz, igék jövő ideje. 3. A sobö, si alakok.
4. A mne, mé alakok
25. lecke. flo lovor o poöast. - Pfislovi. - Hádanka 96
Mluvnice 98
1. Befejezett és folyamatos igék II. - 2. A po- igekötős jóvá idők.
3. Személytelen mondatok
26. lecke. (Ismétlő.) Orel a krtek. - Pisen 100
Összefoglaló nyelvtani táblázatok 101

349


27. lecke. Co dává mládéii jednotná ékola. - Iládanka. - Pfislovi 103
Mluvnice 105
1. Részesbatározó eset. 2. A részeshatározó eset végződése. 3. A podobnSr
melléknév vonzata. 4. A k-lce elöljárószó... A Hált!, vám alakok. 6. A vésti
se ige használata
28. lecke. Slavnost na vesnici. - Pfíslovi. - Báseö 107
Mluvnice 109
I. Melléknevek fokozása. 2. Melléknevek felsőfoka. 3. A jako, neji. kötő-
szak. 4. A felszólító mód körülírt alakjai. 5. Az ornli, siti.
igék tagozása. 6. Az igekötők használata
29. lecke. O uhli a feleze. - Pfisloví. - Báseő l 12
Mluvnice I 14
1. Melléknevek e. sz. részeshatározó esete. 2. A proti. naproti elöljáró-
szók. 3. Némely ige részeshatározó esetes szerkezete. 4. A határozószók
fokozása
30. lecke. Kupujeme boty. -L naci ústavy „9. kvétna" 116
Mhivnice 118
I. Főnevek t. sz. részeshatározó esete. 2. Melléknevek és melléknévi
alakú névmások t. sz. részeshatározó esete. 3. A jim névmási alak. 4.
A pfá•i si, obouti ige tagozása. 5. Az „aby se véem lidem dostalo" ki-
fejezés. 6. A évee-§evee típusú főnevek
31. lecke. Nkle rodina. - Hikadlo. - Matiéce. (Nemde) 120
Mluvnice 123
1. Birtokos névmá's és ragozása. 2. A 3. személyű birtokos névmás. 3. Bir-
tokos melléknév. 4. Az -1, -sky‚ képzős tulajdonítás. 5. A ói birtokos kérdő
névmás. 6. A Nováci - Novákovi kifejezések
32. lecke. (Ismétlő.) Jak Zijeme a pracujeme. - Kde domov múj. - Citát z Wol-
krovy básné „Mofe" 127
33. leeke. Ze fi vota sportoyee. - Pfísloví. - Zpőv míru (Nezval) 129
Mluvnice 131
1. A főnevek e. sz. birtokos esete. 2. A puszta birtokos eset használata.
3. A birtokos esettel járó leggyakoribb elöljárószók. 4. A dbáti ige von-
zata. 5. Tagadó igealak uténi tárgy. 6. A tfeba kifejezés használata.
7. A ptijati ige ragozása. 8. A őest főnév ragozása
34. lecke. 1-klerrilk Jindra Toncar vypravuje o své práci. - He,slo. - Piseő práee 135
Mluvnice 137
I. Melléknevek e. sz. birtokos esete. 2. A bllzko, kolem, okolo határozó-
szók mint elöljárószók. 3. Feltételes mód. 4. A ten-ta-to mutató név-
más ragozása. 5. A grnéti se ige ragozása. 6. A tys alak magyarázata
35. lecke. :ietfme les. - Réeni. - Háj (Wolker)
Mluvnice 4(
I. Főnevek t. sz. birtokos esete. 2. Melléknevek t. sz. birtokos esete. 3. Hatá-
rozatlan számnevek és az 5-nél nagyobb számnevek főnévi kapcsolata.
4. A dost, hodnő stb. határozószók főnévi kapcsolata. 5. A pár szó tónévi
kapcsolata. 6. A -hle nyomatékositó szócska. 7. Az összeírt 4.e szóeslca
használata. 8. A státi, vstáti igék ragozása. 9. Az on-ona-ono és jerri.-
névmások ragozása
36. lecke. Mikoláé Ale§. - Pfislov1. - 8el mallf chudé do svőta (Seifert) 146
14iluvnice 14$
1. Eszköz- (társ)batározó eset. 2. A főnevek e. sz. eszközhatározó eset
végződései. 3. Melléknevek eszközhatározó esetei. 4. Eszközhatározó
esettel járó elöljárószók. 5. A nőse határozatlan névmás és tárgya
37. lecke. Na pomoc Praze (Jakov Laz,arev). - K véten (Toman). Pfíslovi 151
Mluvnice 153
1. Főnevek többes szám eszközhatározó esete. 2. Melléknevek t. sz. eszköz.
határozó esete. 3. Szenvedő múlt idejű melléknévi igenev. 4. Igei fő-
nevek. 5. Igei melléknevek. 6. A bolt mé hlava kifejezés. 7. Néha.n-v
ige eszközhatározó esetes szerkezete
.Z.R. lecke. Détská poéítadla. - Fládanky 166
Mluvnice 159
1-4. Tőszámnevek. 5. Határozatlan számnevek. 6. A v§e határozatlan
számnév. 7. Tőszámnevek kapcsolata főnevekkel. 8. Sorszámnevek
tagozása

330


39. lecke. Deset let úSR v éislech. - Hesla. - Vzkaz (Halas)
Mluvnice 1
Himnemll főnevek ragozási áttekintése
40. lecke. (Ismétlő.) Dukla. - Plsefi-mint (Branislav)
41. lecke. Z milované Prahy 1
Praiské jaro (Pujmanová)
Mluvnice
1. Tárgyas és tárgyatlan igék. 2. Cselekvő és szenvedő icei szerkezetek.
3. Szenvedő múlt idejű melléknévi igenév 11. - 4. .4 Ji•í tipusn nevek
42. lecke. Reportáí psaná na oprátce (Fuőik). - Citáty z Fuéika 1
Mluvnice 1
1. A já, tv, mv, vy személyes névmások ragozása. 2. A nőnemű főnevek
ragozási áttekintése. 3. Kicsinyitő képzők. 4. A Julius-tfpusú szavak
ragozása
43. lecke. Z „Dobrého vojáka vejka" (HaAck) 1
Mluvnice 1
1. Határozói igenevek. 2. Határozói igeneves szerkezetek. 3. Köznyelvi
hangtani jelenségek
44. lecke. O hloupém Flonzovi. - Iládanky. - Ptislovi. - NároJni rasen 1
Mluvnice 1
1. A [háti, skákati, vzpomenouti igék Tagozása. 2. Az -a, -e végződésű
hímnemit főnevek ragozási mintái. 3. A „doetanu penize és penéz" ki-
fejezések
lecke. Chlapec Neruda (Fuéik). - Za Janent Nerurlou (VrehlickY) 1
Mluvnice 1
1. A neb, méh: alakok. 2. A semleges fönevck ragozási mintái
46. lecke. Silonky - kouzelné punéoehy 1
Mluvnice 1
A melléknevek ragozásának áttekintése
47. lecke. Tvden madarského filmu v - Ovéák (Petőfi-Nertula)
Mluvnice
1. A neboL alak. 2. Idegen szavak Tagozása. 3. Tulajdonnevek ragozáa.
4. Latin és görög eredetű nevek ragozása
4S. lecke. Pra..ské Jaro 1955. Nerurla o Smetanovi
Mluvnice
Igeragozás áttekintése
49. lecke. (Ismétlő.) Gabore, Gabore
Pornoc pro nárarrmou lásku
50. lecke. V 3.íznivé zemi
Úrvvek z dila S. K. Neumenna
Mluvniee
1. Melléknevek fokozása. 2. Hatámzószők fokozása
51. lecke. Spartakiáda - sváteéní dny őeskoslovenské télovS,chovy
Dívél cviéen1
Mluvniee
Elöljárószók áttekin tése
52. lecke. Lépe pracovat - lépe Cit
Jednou (Bora)
Mluvniee
1. Kőtőszók áttekintése. 2. 11.öviditések
;)3. lecke. Za péknou dovolenou na turistickou rekreaci
Na horách (Branislav)
Mluvnice
Képzők áttekintése
54. lecke. Odpovédnost (Janura)
Mluvnice
1-4. Nagy kezdőbetűk használata
65. lecke. Prvni hodina Seská (Ncruda)
Matetaká fek (Neruda). - Ze zivota (Sládek)


Szemelvények

Pfislovi a potek.adla
(7apek : Bajky
K. (7apek : Aforismv
K. (:apek : Z „Polládky psi"
A. Wenig: Jak v Kocourkové rhytali zaja:e
.1. Glazarová : Viakovky
.J. Slajcr : 0 neposit1nrch kozlátkách (Národní poltádka)
Sefelín: Edyl dva (»kit toté (Povidka)
.1. VrehlieV : Za troehu lásky
V. Sládek : Jablofi v kvétu
B. Nérneová: Veéeruí prére bahiééina (Z Babiéky)
.J. Seifert : Hora itíp
T. Svntopluk : Rodinny 3.ivot na póse (7. Botostroje)
M. Pujmanová : Setkáni s rtrionrméjei (7. 2ivota profi snuti) .
I. Olbracht: Anna si zefizuje domitenost Anny proletá•ky)
P. Bezrué : Kyjov (Ze SleiskS•eh plsni)
J. Fuéík : 19. kvétna 1943 (7, pstuié na oprólee)

Nvelvtani összefoglalás
M'ássalhangzók
Magánhangzók
liangváltakozások. M n !m iluzérs■-•rv
ilangkiesés, hangbetoldó.
:lássalhangzóesere
Alaktan. Szófajok. Általóno!, tu,inivalók
Flimnerua főnevek 1•1Z07:.1S21
Nőnemil főnevek ragozása
Semleges főnevek ragozóqa
Melléknév. Ragozás
A melléknév fokozása
Névmás. Személyes névmósok
Egyéb névmások
Számnevek
Ige
Igeosztályok
Rendhagyó igék
Összetett igei alakok
Szenvedő igealakok
Határozószó
Elöljárószó
A gyakoribb elöljárószók magyar jelentése
Kőtőszó
Indulatszó

Kísérő szövegek szókapesolatainak magyarázata
Magyar gyakorlatok eseli megfejtése
Cseh— magyar szójegyzék
Magyar—cseh szójegyzék
Nyelvtani szakkifejezések jegyzéke
Személynevek jegyzéke

Felhasznált forrásmunkák


Sipos István

Sipos István  további könyvei

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...