Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Érettségi témakörök, tételek - Történelem

Érettségi témakörök, tételek - Történelem - Foki Tamás, Hornyák Csaba, Kalló Magda, Katona Attila, Kulcsár Edit, Mózer Ibolya Dr., Sávoly Mária Dr. - Régikönyvek
Érettségi témakörök, tételek - Történelem - Régikönyvek Érettségi témakörök, tételek - Történelem - Régikönyvek Érettségi témakörök, tételek - Történelem - Régikönyvek Érettségi témakörök, tételek - Történelem - Régikönyvek Érettségi témakörök, tételek - Történelem - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Corvina
Kiadás éve:
1999
Kiadás:
2. kiadás
Nyomda:
Szekszárdi Nyomda
ISBN:
963134777X
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
277 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.47kg
Kategória:
ELŐSZÓ
1. TÉMAKÖR
AZ ÓKORI HELLÁSZ (GÖRÖGORSZÁG)
A témakör vázlata
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak .
TÉTELMODELLEK:
Az athéni démosz küzdelme a politikai hatalomért
Miért nevezzük Hellászt az európai kultúra bölcsőjének?
A poliszrendszer válsága és a Makedón Birodalom

2. TÉMAKÖR
AZ ÓKORI RÓMA
A témakör vázlata
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak .
TÉTELMODELLEK:
A partríciusok és a plebejusok politikai küzdelme Rómában
A római köztársaság válságának jelei. Milyen megoldási
kísérleteket ismerünk?
A principatus gazdasági, társadalmi és politikai viszonyai.
A korszak kultúrája

3. TÉMAKÖR
A KÖZÉPKOR EURÓPÁJA (5-15. SZÁZAD)
A témakör vázlata
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak .. TÉTELMODELLEK:
TÉTELMODELLEK:
Az arab birodalom kialakulása. Az arab kultúra és az iszlám
A 10-11. század gazdasági-társadalmi változásai Nyugat-Európában .. Európa vallási, szellemi arculata a 10-15. században
Európa vallási, szellemi arculata a 10-15. században
A humanizmus és a reneszánsz nagy évszázadai Európában

4. TÉMAKÖR
A MAGYAR NÉP EREDETE, VÁNDORLÁSA. HONFOGLALÁS ÉS
ÁLLAMALAPÍTÁS
A témakör vázlata
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak .
TÉTELMODELLEK:
A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás
Géza fejedelem és I. (Szent) István király államszervező munkája


5. TÉMAKÖR TÉTELMODELLEK:
A KÖZÉPKORI MAGYAR TÁRSADALOM, ÁLLAM, EGYHÁZ ÉS Az ország három részre szakadása
GAZDASÁG FEJLŐDÉSE AZ ÁRPÁD-KORBAN Élet a királyi Magyarország, Erdély és a török hódoltság területén
A témakör vázlata 60 a 16-17. században
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak .. 62
TÉTELMODELLEK: 10. TÉMAKÖR
A magyar feudális társadalom kialakulása és az Aranybulla-mozgalom .. 63 FÜGGETLENSÉGI HARCOK ERDÉLYBEN ÉS A KIRÁLYI
I. (Szent) László és Könyves Kálmán szerepe a feudális magyar állam MAGYARORSZÁGON A 17. SZÁZADBAN. REFORMÁCIÓ ÉS
megszilárdításában 65 ELLENREFORMÁCIÓ HAZÁNKBAN
A témakör vázlata
6. TÉMAKÖR A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak .
MAGYARORSZÁG AZ ANJOUK ÉS LUXEMBURGI ZSIGMOND TÉTELMODELLEK:
URALKODÁSA IDEJÉN (1301-1437) Erdély aranykora a 17. században
A témakör vázlata 68 Zrínyi Miklós elméleti és gyakorlati tevékenysége.
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak .. 70 Háború a török ellen
TÉTELMODELLEK:
Az Anjou királyok gazdasági és társadalmi reformjai 71 11. TÉMAKÖR
Zsigmond és kora. Európa és Magyarország 74 A TÖRÖK KIŰZÉSE ÉS A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC
A témakör vázlata
7. TÉMAKÖR A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak ..
A HUNYADIAK KORA TÉTELMODELLEK:
A témakör vázlata 78 A török kiűzése Magyarországról
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak .. 80 A Rákóczi-szabadságharc utolsó évei és a szatmári béke
TÉTELMODELLEK:
Miért nevezték Hunyadi Jánost a „törökök veszedelmének"? 81 12. TÉMAKÖR
Államszervezet, hadsereg, gazdaság és kultúra Mátyás király korában.. 83 MAGYARORSZÁG ÚJJÁÉPÜLÉSE ÉS BEILLESZKEDÉSE A HABSBURG
BIRODALOMBA A 18. SZÁZADBAN
8. TÉMAKÖR A témakör vázlata
AZ EURÓPAI TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG ÁTALAKULÁSA A NAGY A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak ..
FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEKTŐL A 17. SZÁZAD VÉGÉIG TÉTELMODEI I .F.K:
A témakör vázlata 86 Magyarország újjáépülése és beilleszkedése a Habsburg Birodalomba .. .
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak 87 A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon Mária Terézia
TÉTELMODELLEK: és II. József uralkodása idején
A nagy földrajzi felfedezések okai és következményei 88
A reformáció kiváltó okai és főbb irányzatai 92 13. TÉMAKÖR
A vallásháborúk és az ellenreformáció kibontakozása 95 POLGÁRI FORRADALMAK ÉS NEMZETÁLLAMOK SZÜLETÉSE
Gazdasági-társadalmi folyamatok Kelet-Európában EURÓPÁBAN ÉS ÉSZAK-AMERIKÁBAN A 17. SZÁZADTÓL
a 16-17. században 98 A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG
A feudális abszolutizmus rendszere és kialakulása Angliában A témakör vázlata
és Spanyolországban 101 A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak ..
TÉTELMODELLEK:
9. TÉMAKÖR A németalföldi szabadságharc története és a független
A KÖZÉPKORI MAGYAR ÁLLAM HANYATLÁSA ÉS BUKÁSA. Hollandia fejlődése
A HÁROM RÉSZRE SZAKADT ORSZÁG ÉLETE Az amerikai angol gyarmatok függetlenségi háborúja,
A témakör vázlata 104 az Amerikai Egyesült Államok születése
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak 106


A francia forradalom eseményei a Rendi Gyűlés összeülésétől A nagyhatalmak erőviszonyai a 19. század végén.
a köztársaság kikiáltásáig 146 A szövetségi rendszerek kialakulása
Az 1848. évi forradalmak 150 Japán és Kína fejlődése a 19. század második felében

14. TÉMAKÖR 18. TÉMAKÖR
A POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS A NEMZETI FÜGGETLENSÉG MAGYARORSZÁG 1848 ÉS 1914 KÖZÖTT
KÉRDÉSEI A REFORMKORBAN A témakör vázlata
A témakör vázlata 154 A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak ..
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak 155 TÉTELMODELLEK:
TÉTELMODELLEK: A kiegyezés létrejöttének külső és belső körülményei.
A gazdasági és társadalmi viszonyok változásai Magyarországon A kiegyezés értékelése
a 19. század első évtizedeiben. Széchenyi István programja 156 Gazdasági fejlődésünk a kiegyezés utáni évtizedekben
A reformmozgalom kibontakozása, Kossuth Lajos programja 158
19. TÉMAKÖR
15. TÉMAKÖR AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNETE
AZ 1848-49. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC A témakör vázlata
A témakör vázlata 161 A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak ..
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak .. 162 TÉTELMODELLEK:
TÉTELMODELLEK: Az első világháború előzményei, kirobbanása
Az 1848-as magyar forradalom legfontosabb vívmányai 163 és hadieseményei 1916-ig
Az 1848-49. évi magyar szabadságharc története a szeptemberi Fordulat a szövetségesi rendszerek erőviszonyaiban 1916-1917-ben . .
fordulattól a Habsburg-ház trónfosztásáig 165 Az első világháború befejezése és a versailles-i békerendszer
Az Osztrák—Magyar Monarchia felbomlása
16. TÉMAKÖR
AZ IPARI FORRADALMAK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK 20. TÉMAKÖR
A 18. SZÁZADTÓL A 20. SZÁZAD ELEJÉIG MAGYARORSZÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
A témakör vázlata 168 A témakör vázlata
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak .. 170 A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak ..
TÉTELMODELLEK: TÉTELMODELLEK:
Az angol ipari forradalom. A fontosabb találmányok 171 A magyar hatalmi viszonyok változásai 1919 őszétől 1921 tavaszáig
Programok és megoldások a szociális A kormányzati, belpolitikai konszolidáció érvényesülése
feszültségek fölszámolására a 19. században 174 gróf Bethlen István miniszterelnöksége idején (1921-1931)
A tudomány és a technika fejlődése a 19. század A magyar nemzetgazdaság változásai a két világháború között
második felében. Gazdasági és társadalmi változások 176 A magyar külpolitika kényszerpályái Trianontól a második világháború
kitöréséig
17. TÉMAKÖR
HATALMI VISZONYOK ÉS NEMZETI EGYSÉGMOZGALMAK 21. TÉMAKÖR
A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN DIKTATÚRÁK ÉS DEMOKRÁCIÁK ÉS A KÉT
A témakör vázlata 180 VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak . . 182 A témakör vázlata
TÉTELMODELLEK: A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak ..
Az európai nagyhatalmi érdekek ütközése a krimi háborúban 183 TÉTELMODELLEK:
Az olasz egység kialakulása 185 A gazdasági világválság és politikai-társadalmi következményei
A német egység megvalósulása 189 Nagy-Britannia a két világháború között
A polgári demokrácia bukása a weimari Németországban
és a nemzetiszocialista állam kiépülése


22. TÉMAKÖR
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNETE. MAGYARORSZÁG
RÉSZVÉTELE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN
A témakör vázlata
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak ..
TÉTELMODELLEK:
A tengelyhatalmak és a szövetségesek főbb katonai akciói Európában
a második világháború idején
Az antifasiszta koalíció diplomáciájának kialakulása és főbb
állomásai a második világháború idején
Külpolitikai kényszerpálya és sikertelen kiugrási kísérlet Magyarország
második világháború időszakában

23. TÉMAKÖR
A NEMZETKÖZI VISZONYOK ALAKULÁSA
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGÉTŐL 1990-IG
A témakör vázlata
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak ..
TÉTELMODELLEK:
A kétpólusú világ kialakulása. A hidegháború fogalma és korszakai . .
Az észak-amerikai és nyugat-európai
demokráciák fejlődése az 1960-as évektől napjainkig

24. TÉMAKÖR
A NÉPI DEMOKRÁCIA ÉS A KOMMUNISTA RENDSZER
MAGYARORSZÁGON (1944-1956)
A témakör vázlata
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak ..
TÉTELMODELLEK:
„Népi demokratikus" átalakulás és kommunista
hatalomátvétel Magyaroszágon
Kommunista diktatúra Magyarországon

25. TÉMAKÖR
MAGYARORSZÁG 1956-1990
A témakör vázlata
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak ..
TÉTELMODELLEK:
Forradalom és szabadságharc 1956-ban
Rendszerváltás Magyarországon

FÜGGELÉK


Foki Tamás

Foki Tamás  további könyvei

Hűségpont:
 
Hűségpont:
 
akár 30%
Hűségpont:
 
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 000 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...