Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Erkölcsbölcselet I. Általános erkölcsbölcselet

Erkölcsbölcselet I. - Cathrein Győző - Régikönyvek
Erkölcsbölcselet I. - Régikönyvek Erkölcsbölcselet I. - Régikönyvek Erkölcsbölcselet I. - Régikönyvek Erkölcsbölcselet I. - Régikönyvek Erkölcsbölcselet I. - Régikönyvek Erkölcsbölcselet I. - Régikönyvek
(0 vélemény)

Cathrein Győző. Erkölcsbölcselet I. Általános erkölcsbölcselet. Temesvár (1900). Csanádi Növendékpapaság Magyar Egyházirodalmi Iskola (Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó). XXXVIII, 604. [2] p. Fűzött egészvászon.

Kiadó:
Csanádi Növendékpapaság Magyar Egyházirodalmi Iskola
Kiadás éve:
1900
Kiadás helye:
Temesvár
Nyomda:
Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó
Kötés típusa:
fűzött egészvászon
Terjedelem:
604
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 25.00cm
Kategória:
Az elsö kiadás előszavából V
A második kiadás előszavából VII
A harmadik kiadás előszavából VIII
A forditók előszava XII
Bevezetés 1
I. Az erkölesböleselet fogalma és tárgya 1
II. Az erkölcsbölcselet forrásai és módszere 5
III. Az erkölcsbölcselet felosztása 12

ELSŐ RÉ7,.
jU erkölcsileg jó cselekedetek általános elmélete.

Er,ső KÖNYV.
Az ember természete és cselekedetei fizikai szempontból tekintve.
ELSií FEJEZET.
1. §. A mikrokósmos Az ember természete. 15
2. §. Az ember mint személy 20
3. §. Az ember mint társadalmi lény 22

MÁsom FEJEZET.
Az ember szabadsága.
1. §. Bevezető fogalmak 27
2. §. Érvek az akarat szabadsága mellett 30
3. §. A szabadság ellen felhozott néhány ellenvetés megezáfolása 37

H RM ADIK FEJEZET.
Az akarati cselekedetek különböző fajairól.
1. §. Mennyiben tulajdonitható valami az akaratnak mint oknak? 43
2. §. Az akaratnak sajátos müködései 45
3. §. Az akarat uralma az ember többi tehetségei fölött 47
NEGYEDIK FEJEZET.
fi szenvedélyek (kedélyindulatok).
1. §. A szenvedélyek fogalma és lényege
2. §. A szenvedélyek fölosztása 54
3. §. A szenvedélyek erkölcsi jósága 56
4. §. A törekvő szenvedélyek egyenkint 58
5. §. A küzdő szenvedélyek egyenkint 61


ÖTÖDIK FEJEZET.
A szabad cselekvég akadályai.
1. §. A tudatlanság (ismerethiány) 65
2. §. A vágy 68
3. §. A félelem 69
4. §. Az erőszak 70

MÁSODIK KÖNYV.
Az ember rendeltetése.
ELS6 FEJEZET.
AZ emberiség legfőbb és végső czélja.
1. §. A teremtmények legfőbb és egyedüli végezélja 74
2. §. Ylikép diesőitsék Istent a teremtmények % 76
3. §. A teremtés másodrendü végezélja a teremtmények, .különösen pedig az ember
jólléte 78

MÁSODIK FEJEZET.
g boldogság mint az ember másodrendil végczélja.
I. §. Előfogalmak 80
d. §. Az ember tökéletes boldogságára való rendeltetésének bizonyitélni 81

HARMADIK FEJEZET.
Az emberi boldogság tárgya.
1. §. Az ember törekvőképességeinek egysége 87
2. §. Teremtett jó nem boldogithatja embert tökéletesen 89
3. §. Isten, a végtelen jó az emberek boldogságának szükségképeni tárgya . 94
4. §. A tulvilági boldogság 97
5. §. Egyes ellenvetések ezáfolata 100

NEGYEDIK FEJEZET.
Téveg nézetek az ember végső czéljáról, vagyig legfőbb javáról.
1. §. A legfőbb jó Rant tanitása szerint 103
2. §. A legfőbb jó a társadalmi eudaemonisták és a kifejlődési elmélet hiveinek
tanitása szerint 106

ÖTÖDIK FEJEZET.
A földi élet végső czélja.
1. §. Földi életünk czélja 111
2. §. A tulvilágra való előkészülés módja 112
3. §. A mondottakból folyó következmények 114

HATODIK FEJEZET.
A halál tőrvénye 116


HARMADIK KÖNYY.
Az erkölcsi jó zsinórmértéke.
ELSti FEJEZET.
Az erkölcsiség fogalma.
L §. Az erkölcs
121
2. §. Az erkölcsi és erkölcsiség eredeti jelentése
122
3. §. Az „orkiilesi" szó használata
126
MÁSODIK FEJEZET.
A jó és rossz.
1. §. A föltétlen és viszonylagos jó
128
2. §. A viszonylagos jó különféle fajai
130
HARMADIK FEJEZET.
erkölcspositivismus.
Elsó czikkely.
Az erkölcsi skepticismus.
]. §. Az erkölcsskeptikusok tanitása
132
2. §. Az erkölcsi skepticisums ezáfolata
137
Második czikkely.
Az isteni akaraton alapuló erkölcspositivisták tanitása.
1. §. A theonom erkidcspositivisták tanitása
143
2. §. Az isteni akaraton alapuló erkölcspositivismus ezáfolata
Az erkölcsiség téves ég elégtelen zsinórmértékei.
14n
NE4; YEDIK FEJEZET.
Első' ezikkely.
Az erkölcsi zsinórmértékek fogalma és általános felosztása .
Második ezikkely.
Az egyéni boldogság erkölcsi alapelve.
1.
Az érzéki gyönyör alapelve (liedonistutisj
150
2. §. A helyes önérdek erkölestana
152
3. §. Az egyéni jóllét erkölcstanának ezáfolata 159
Harmadik czikkely.
A társadalmi eudaemonismus.
1. §. A társadalmi eudaemonistak elmélete
165
2. §. A közjóllét erkiilestanának ezáfolata
169
Negyedik ezikkely.
A müveltség fejlesztésének zsinórmértéke.
1. §. Ezen tan követői
178
2. §. A müveltség fejlesztése erkölcsi elvének ezáfolata
184
ötödik czikkely.
Az érzetek erkölcstana.
1. §. Az erkölcsi érzék
187
2. §. A rokonszenv
193
3. §. Az erkölcsi izlés erkölcsi alapelve
197
. 148


Hatodik czikkely.
Észelvü erkölcselvek.
1. §. A természetes értelem erkölcseire 201
2. §. A categoricus imperativus erkölcseire 203
3. §. Kant erkölcsbölcseleti alapelvének birálata 206
Hetedik ezikkely.
Az erkölcsiség belső tárgyi alapelvei.
1. §. A természetes élet stoikus erkölcsi alapelve 215
2. §. Az öntükéletesedés erkölcsi alapelve 217
Tör>ix FEJEZET.
)tia ember eszes természetének erkölcsi alapelve.
1. §. Aristoteles tanitása 221
2. §. Aristoteles erkölcseire az iskolás bölcseletben 224
3. §. Az eszes emberi természet erkölcsi alapelvének közelebbi meghatározása 229
4. §. Az eszes emberi természet erkölcsi alapelvének megokadatolása 234
5. §. Az erkölcsi zsinórmértéknek Isten lényegéhez való viszonya 239
6. §. Az erkölcsi jónak az ember végső ezéljához való viszonyi 243

NEGYEDIK KÖNYV.
Az alanyi erkölcsi jóság:
1‹:I.,Si".) FEJ EZ ET.
Az emberi cselekedetek erkölcsi jósága.
Első czikkely.
A külső cselekedetek alanyi jósága 248
Második .,zikkely.
A jó és rossz akarat.
1. §. Az akarat alanyi jóságának okai vagy forrásai 252
2.§. Az emberi cselekedetek erkölcsi rosszaságáról 258
3. §. Az erkölcsileg közünbös eselekeletek 261
MÁSODIK FEJEZET.
1.z erény és bün.
Elsó ezikkely.
Az erények és bünök általában.
1. §. Az erény lényege 263
2. §. Az erények alanya 268
3. §. Az erény szükségessége 271
4. §. Az erények felosztása 273
5. §. A bűnük 276
Második ezikkely. •
Az erények külön-külön.
1. §. Az okosság 279
2. §. Az igazságosság 283
3. S. A bátorság 290
4. §. A mértékletesség 291


Cathrein Győző

Cathrein Győző  további könyvei

50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
700 Ft 350 Ft
40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 360 Ft
akár 50%
Hűségpont:
 
40%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1984
Antikvár könyv
1 000 Ft 600 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...