Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Fizika mérnökök számára

Fizika mérnökök számára - Gombás Pál - Régikönyvek
(0 vélemény)
Borító tervezők:
Rudas Klára
Kiadó:
Akadémiai Kiadó
Kiadás éve:
1971
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Akadémiai Nyomda
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
564 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.30kg
Kategória:
TARTALOM
Előszó 13
Bevezetés 15
Mechanika
A tömegpont mechanikája 19
A sebesség és gyorsulás 19
A sebesség és gyursulás felbontása síkbeli polárkoordináták esetében 22
A sebesség felbontása térbeli polárkoordinátákban 24
A mechanika alaptörvényei. Newton axiómái 25
Mozgásegyenletek 28
Az erőnek idő szerinti integrálja 29
Az erő pálya menti integrálja. A munka 29
A munka és a kinetikus energia közti összefüggés. Az eleven erő tétele 30
Potenciál 31
A munka kifejezése a potenciállal 32
Az energia tétele 33
A potenciál létezésének a feltétele. Rotáció 34
Ekvipotenciális felületek 35
Trajektóriák, erővonalak 36
Az erő momentuma és az impulzusmomentum közti összefüggés 37
A nehézségi erő 38
Rugalmas erők. Egyszerű harmonikus mozgás 40
A csillapított harmonikus mozgás 45
Centrális mozgás. Gravitációs erők 49
A kényszernek alávetett tömegpont mechanikája. Kényszererők 56
A lejtőn való mozgás 58
A matematikai síkinga 60
A mozgásgyenletek mozgó koordinátarendszerben 63
Pontrendszerek mechanikája 70
A tömegközéppont tétele 70
Folytonos eloszlású rendszerek tömegközéppontja 73
Az impulzusmomentum tétele 74
Pontrendszerek összenergiája 76
A mozgásegyenletek tíz integrálja 78
A merev test mechanikája 79
A merev test helyzetének meghatározása 79
A merev test sztatikájának alapfogalmai. A merev testre ható erők összetétele. Erőpár. Erőcsavar 80
A merev test dinamikája. A merev test mozgásegyenletei 84
A merev test forgása egy rögzített tengely körül 84
A fizikai inga 86
Párhuzamos tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi momentumok közti összefüggés 87
Egy rögzített tengely körül forgó merev test kinetikus energiája 89
A tehetetlenségi momentum függése a forgástengely irányításától 91
A tehetetlenségi ellipszoid 92
Folytonos anyageloszlású testek tehetetlenségi és deviációs momentumai 94
Tetszőleges tengelyre vonatkozó tehetetlenségi momentum meghatározása 95
A rugalmasságtan elemei 95
Folyadékok és légnemű testek mechanikája 101
Hidrosztatika 101
Kapilláris jelenségek 104
Eötvös-féle törvény 109
Légnemű testek egyensúlya 109
Folyadékok és légnemű testek mozgása 110
Repülés 114
Folyadékok belső súrlódása 116
A relativitáselmélet alapfogalmai
Relatív mozgások 119
A speciális relativitáselmélet alapfogalmai 121
Az általános relativitáselmélet alapgondolatai 126
A gravitáció és tehetetlen tömeg arányossága. Eötvös mérései 128
Hangtan
Bevezetés 131
Hangmagasság 132
A hangnyomás és hangerősség 134
A hang terjedése 137
Hangforrások 141
A húr 141
Vékony lemezek 142
Sípok 143
Hang-rezonancia 145
A Kundt-féle cső 146
Hanginterferencia. Quincke-féle cső 147
Hanglebegés 148
Doppler-effektus 149
Hőtan
Statisztikus gázelmélet alapjai 153
Bevezetés 153
Molekulasúly és atomsúly. Mól és grammatom 154
Maxwell-féle sebességeloszlási törvény 155
A gázok állapotegyenlete 156
Szabad úthossz 159
Barometrikus magasságformula 159
Hőmérsékleti alappontok 161
A thermodinamika alapjai 162
A hőmérséklet mérése 162
Szilárd testek hőtágulása 162
Ekvipartíció törvénye 164
A Brown-féle mozgás 167
Ideális gázok egyenlete 167
Valóságos gázok állapotegyenlete 171
Hőmennyiség, fajhő, hőkapacitás 172
Szilárd és cseppfolyós anyagok fajhőjének mérése. Kaloriméter 176
Gázok fajhője 177
A thermodinamika főtételei 181
A thermodinamika első főtétele 181
Adiabatikus állapotváltozások 185
Joule-Thomson-effektus 187
A thermodinamika második főtétele 187
Carnot-féle körfolyamat 188
Az entrópia 197
Az entrópia statisztikus értelmezése 203
A thermodinamika harmadik főtétele 205
Hőközlés 206
Hővezetés 206
Hőátadás 207
A hővezetés alapegyenelete 209
Thermodinamikai folyamatok 212
Állapotegyenlet; és néhány fontos thermodinamikai állandó és függvény. Szabad energia 212
Néhány megjegyzés az energiaforrásokra vonatkozóan 214
Halmazállapotváltozások 214
Gázok cseppfolyósítása. A Linde-féle gép 217
Oldatok 220
Raoult-törvény 221
Ozmózis 222
Elektrodinamika
Elektrosztatika 223
Elektromos alapjelenségek. Elektromos mennyiség 223
A Coulomb-féle törvény 224
Az elektromosság mibenlélte 227
Vezetők, szigetelők 227
Elektromos térerősség 228
Elektromos fluxus 229
Elektromos potenciál, feszültség 231
Az elektromosság elhelyezkedése vezetőkön 236
Az elektrosztatika alapproblémája 237
A gömb potenciálja 237
Elektromos influencia 239
Igen magas feszültségek előállítása 239
Elektromos dipólusra ható erő 240
Kapacitás. Kondenzátorok 242
A kondenzátor energiája 247
Dielektrikumok 250
Piezoelektromosság, elektrosztrikció 256
Az elektrosztatikus tér energiája 256
Magnetosztatika 259
Mágnesek, mágneses dipólusok 259
A mágneses pólusokra vonatkozó Coulomb-féle törvény 260
Mágneses tér 261
Erővonalak 261
A Föld mágneses tere 263
Anyagok mágneses viselkedése 264
A ferromágneses anyagok 267
Hiszterézis 267
A Curie-pont 270
A Barkhausen-effektus 271
Az indukcióvonalak eloszlása para-, dia- és ferromágneses testekben és azok környezetében 272
Egy mágnesrúd mágneses térerőssége két speciális irányban 275
A Föld mágneses tere horizontális komponensének mérése Gauss szerint 277
Stacionárius terek 279
Az elektromos áram szilárd testekben 279
Elektromos vezetés folyadékokban 304
Elektromos áramok gázokban 316
Az elektromos áram mágneses tere 325
Kvázistacionárius terek 347
Az indukció törvénye 347
A kölcsönös indukció 351
Az önindukció 354
Örvényáramok 355
A skin-effektus 355
Kvázistacionárius áramkörök alapegyenelete 356
Egyenáramú kör intenzitásának meghatározása közvetlenül a bekapcsolás után 358
Csillapodás nélküli rezgőkör 360
Csillapított rezgőkör 361
Váltóáramú körök 362
A váltakozó áram teljesítménye 369
A transzformátor 370
Az induktor 374
Gyorsan váltakozó elektromágneses terek 376
Rezgőkörök 376
Elektromágneses hullámok 378
Az elektromágneses sugárzás különböző fajtái 383
Az elektromágneses jelenségek alaptörvényei. A Maxwell-egyeletek 384
Fénytan
Alapismeretek 387
A fény természete 387
A megvilágítás 387
Fotometria 389
A fény egyenes vonalú terjedése. Fénysugár. Árnyék 391
A fény terjedési sebessége 393
Geometriai optika 395
A visszaverődés 396
A fénytörés 401
A lencsék 408
Optikai műszerek 419
Színszórás 426
Hullámoptika 428
Hullámokról általában 428
Interferencia 430
A Fresnel-féle tükör és kettősprizma 433
Vékony lemezekkel előállítható interferenciajelenségek 436
A Huygens-féle elv 440
Elhajlásjelenségek 441
Elhajlás egy résen 443
Optikai rácsok 445
A mikroszkóp felbontóképessége. Ultramikroszkóp 446
Polarizált fény 448
A röntgensugárzás 451
A Doppler-jelenség 462
A fény fotonelméletének alapjai 464
A fotoeffektus 464
A foton 465
Atomfizika
Bevezetés 467
Kísérleti alapok 469
Az elektron 469
Az Alfa-részek szóródása. A Rutheford-féle atommodell 471
A Franck-Hertz-kísérlet 473
Az atomok mágneses momentuma 476
A színképek elemei 480
A fotoeffektus. A foton 483
Az anyaghullámok 485
A Borh-féle atomelmélet 487
A hidrogén-atom Bohr-féle elmélete 487
A Moseley-törvény 483
Alkáli- és hasonló atomok spektrumai 494
A korrespondencia-elv 496
A Stark- és Zeeman-effektus 497
Spinkvantumszám, belső kvantumszám 498
A hiperfinom struktúra 499
A többelektron-konfigurációk energiatermjei és azok szimbólumai 500
A Pauli-elv. A periodikus rendszer felépítése a Pauli-elv alapján 500
Az elemek kémiai viselkedésének értelmezése az atomszerkezet alapján 502
Néhány megjegyzés a kémiai kötésre vonatkozóan 502
A sávos spektrumok elemeinek rövid összefoglalása 503
Kvantummechanika 505
Általános áttekintés 505
A Heisenberg-féle határozatlansági reláció 505
Hullámok fázissebessége sé csoportsebessége 510
Anyaghullámok 512
A Schrödinger-egyenlet 516
A Schrödinger-egyenlet megoldása. Sajátfüggvények, sajátértékek 520
Szabad tömegpont 524
A síkbeli rotátor 526
A harmonikus lineáris oszcillátor 528
Atommagfizika 532
Az atommag felépítése 532
Izotópok 533
A magok tömeghiánya 534
A ciklotron 534
A magok kötési energiái 537
A magok elemi részei 539
A természetes radioaktivitás. Magreakciók 542
Energiatermelő láncfolyamatok 544
Függelék 1. 545
Vonal- és felületi integrál 545
Divergencia 546
Gauss tétele 548
Green tétele 548
Stokes tétele 548
A rotáció fogalma 549
A rotáció komponensei Stokes tétele alapján 549
Függelék 2. 550
Az elektrosztatikus CGS,az elektomágneses CGS és a Gauss-féle CGS, valamint a nemzetközi (gyakorlati) és Giorgi-féle mértékrendszer 550
Átszámítási tabella 557
Név- és tárgymutató 559

Mások ezt is megvették mellé

Gombás Pál

1909 - 1971
Gombás Pál (Selegszántó, 1909. június 5. – Budapest, 1971. május 17.) kétszeres Kossuth-díjas fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja.

Gombás Pál  további könyvei

Kiadás éve: 1967
10 000 Ft
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...