Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Forog az esztendő kereke

Forog az esztendő kereke - Barabás László - Régikönyvek
Forog az esztendő kereke - Régikönyvek Forog az esztendő kereke - Régikönyvek Forog az esztendő kereke - Régikönyvek Forog az esztendő kereke - Régikönyvek Forog az esztendő kereke - Régikönyvek Forog az esztendő kereke - Régikönyvek
(0 vélemény)

Ha a magyar népszokások összegező feldolgozásainak anyagát regionális megoszlás alapján vizsgáljuk, rögtön feltűnik az erdélyi vonatkozások alacsony hányada. Ennek nyilvánvalóan az volt a fő oka, hogy 1949-ben a kolozsvári egyetemen megszűnt a néprajzi szakképzés, s a második világháborút követő évtizedek totalitárius művelődés- és tudománypolitikája egyáltalán nem kedvezett a népi vallásossággal szorosan összefonódott ünnepi népszokások kutatásának. Ennek eredményeképpen az erdélyi magyar jeles napi szokásokról máig sem készült el összefoglaló szintézis, és az elvégzett előtanulmányok sem nevezhetők túlságosan bőségeseknek. Az eddig megjelentetett tájmonográfiák közül csak két jelentősebb szakmunkát említhetünk. A Kriterion Könyvkiadó 1984-ben jelentette meg Seres András Barcasági magyar népköltészet és népszokások című kötetét, majd utána 1986- ban a Kalotaszegi ünnepek Vasas Samu és Salamon Anikó által közösen készített szintézis már csak a budapesti Gondolat Könyvkiadó jóvoltából láthatott nyomdafestéket. Feltűnő módon éppen a Székelyföldről, a leghomogénebb erdélyi magyar etnikai terület kalendáris szokásrendszeréről nem készült egyetlen nagyobb ívű tanulmány sem. Barabás László tudományos vállalkozását a fenti tények már eleve dicséretesnek minősítik. A székelyföldi ünnepi népszokásokról (pl. a marosszéki farsangi játékokról, a húsvéti határkerülésről vagy a pünkösdi királynéjárásról) eddig megjelent szaktanulmányai ilyen irányú megszállottságáról, sokoldalú szakmai felkészültségről tanúskodnak. A sóvidéki magyar népszokásokról szóló könyve hézagpótló munka, alappillére egy jövendőbeli, az egész erdélyi magyar szokásvilágot összegező monográfiának. Könyvében elsősorban a leíró módszert követi. Céljának a megbízható adatközlést tartja, munkáját forrásműnek szánta. Pontosan rögzíti a szokásrendszer dinamikáját, amely éppen a hordozó társadalmi közeg, a sóvidéki emberek szociális, gazdasági, művelődési életében, világ- és értékszemléletében végbemenő változásokat tükrözi. A népszokásokkal foglalkozó írások nagyobbik része rendszerint megelégedett a jeles napok ünnepi rítusainak, cselekvéseinek bemutatásával. Barabás László monográfiája túllép ezen a fesztivizáló szemléleten. Leírásaiból kikerekedik egy többségében földműves, falusi társadalom időhasználata, a mezőgazdasági év sajátos tagolása. Éppen ezért az ünnepi kalendárium csak keret, viszonyítási pont, amihez igazítani lehet a hétköznapok profán cselekedeteit: szántást, vetést, betakarítást, szórakozást, lakodalmat stb. A modern ember lineáris időszemléletével szemben a gazdatársadalom mindig ciklikus időhasználattal rendelkezett. Éppen ezért a sóvidéki kalendáris szokások is az örök újrakezdés metaforáinak tekinthetők

Kiadó:
Mentor Kiadó
Kiadás éve:
1998
Kiadás helye:
Marosvásárhely
Nyomda:
Lyra Kiadó Kft.
ISBN:
9739263313
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
304 + 32 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 23.00cm
Súly:
0.50kg
Kategória:
Az Olvasóhoz 5
Bevezető 7

'SZOKÁSLEÍRÁSOK
Óesztendő — Újesztendő 17
Hiedelemháttérű szokáscselekmények, előjelek, jóslások, tiltások 17
()esztendő-temetés 20
Szilveszteri mulatság 21
Újévköszöntés, kántálás 22
Vízkéreszt (január 6.) 25
Télközépi jeles napok 27
Vince napja (január 22.) 27
Pál fordulása (január 25.) 27
Gyertyaszentelő (február 2.) 28
Balázs napja (február 3.) 29
Dorottya napja és Julianna napja (február 6, 16.) 29
Jégtörő Mátyás (február 24.) 30
Negyven vértanú napja (március 10.) 31
arsangi idő 32
Téli munkaszokások, társas összejövetelek 32
A fonó 32
A tollfosztó 40
Farsangi mulatságok 41
Farsangi színjátszás, maszkurázás 43
A farsang farka 48
Farsangtemetés 50
öjti idő 61
Hamvazószerdától virágvasárnapig 61
Virágvasárnap 64
Nagyhét 65
ravaszváró jeles napok 67
Gergely napja (március 12.) 67
Sándor, József, Benedek (március 18, 19, 21.) 67
Gyümölcsoltó (március 25.) 68
Április elseje 69
Tibor napja (április 14.) 70
ot/éti idő 71
Húsvéti ételszentelés, piros tojás 72


Határkerülés
Húsvéti zöldágtevés
Öntözés, hajnalozás 711
Zöld farsang t1 I
Tavaszi jeles napok
Szent György napja (április 24.)
Szent György és pünkösd köze
Szent Márk napja (április 25.) mr,
Május elseje tit,
Májusfaállítás tIr
Majálisok $111
Gizella napja (május 8.) $i
Fagyosszentek (május 12, 13, 14.) ‚ti
Orbán napja (május 25.) mIt
A juhnyírő
Medárd napja (június 8.) ISII
Margit napja (június 10.) III
Úrnapja liti
Pünkösdi idő I, I
Áldozócsütörtök
Pásztorok megajándékozása $1$
Búcsújárás II'
A pünkösdi királynézás II
Hesspávázás iin
Nyári jeles napok, ünnepek, munkaszokások
Szent János napja (június 24.) (os!
A tejmérés 1111$
Asszúpéntek 1$11
Péter-Pál napja (június 29.) Ho■
Templombúcsúk III i
Sarlós Boldogasszony (július 2.) 11■:
Illés napja (július 20.) it$4
Mária Magdolna napja (július 22.)
Anna napja (július 26.) ,#$#
Az aratás ■1,1
Vasas Szent Péter napja (augusztus 1.) 11$.
Urunk színeváltozása (augusztus 6.)
Nagyboldogasszony napja (augusztus 15.) III
Szent István napja (augusztus 20.) i$rg
Újzsenge 11$4
Őszi jeles napok, ünnepek, munkaszokások 1#$
Egyed napja (szeptember 1.) 1■..
Kisboldogasszony-Kisasszony napja (szeptember 8.)
A vetés


Szent Mihály napja (szeptember 29.) 109
A törökbúzahántás 109
A szüreti bál 110
Halottak napja (november 1.) 113
Szent Márton napja (november 11.) 114
Vénasszonyok nyara 114
Tél eleji jeles napok 116
Katalin napja (november 25.) 116
András napja (november 30.) 117
Miklós napja (december 6.) 118
Luca napja (december 13.) 118
Tamás napja (december 21.) 119
Karácsonyi idő 121
Advent 121
Nagyhéttől csonkahétig 122
A karácsonyfa-állítás 124
A betlehemezés 125
Kántálás, köszöntés 133
Istvánozás, jánosozás 135
Aprószentek napja (december 28.) 136
Két karácsony köze 139

E1ZOKÁSKÖLTÉSZET (Szövegek, dallamok, játékok)
•besztendő — Újesztendő 145
A boszorkányok felismerésének mondái 145
Újévi köszöntő versek 145
Újévi kántáló ének és adománygyűjtő mondóka 148
A szolgák újévi köszöntői 148
A vidimus gyermekek mondókái házszenteléskor 149
nrsangi idő 151
Fonóbeli énekek és legénytudakoló játék 151
Leányok játékai 155
•Bakfüttyözés 155
Seggbálozás 155
Tyúkszartaliga (szántás) 156
Tángyérozás vagy fedőzés '156
Tanározás vagy sorakozás 156
Legények játékai 156
Vonatozás, vonatosdi 156
Hajózás 157
Vizet a gerendából 157
Kovácsozás 157
Suszterezés 158
I wányok-legények közös játékai 158


• Ajtózás Him
Hajtó, hajtózás
Akadozás 11,1
Kendőzés vagy kútba estem
Kútbaesés
Katizás 1Go
Tetszezés
Székezés
Fordulj, kicsi szék
Buggyan korsó (Likas kossó) Iii
Kabalasör-főzés III
Párosító, házasító énekek és mondókák Korondról és környékéről 1 11 1
Asszonyfonók játékai
Dongózás 11111
Csizmás, csizmaverő
Szövés Iwi
Laskázás vagy laskagyúrás
Palacsintasütés ior
Fonóbeli táncok
Szarkatánc
Serege (seregély) tánc 1111
A seregetánc eredetmondája 011
A vénember és a vénasszony nótája 1141
Fonóbeli versek
A vénség verse
Hiedelemtörténetek a fonóban /0
Átok a Cserepeskőn YO
Szépasszonyok !/.0
A megcsináltatott legény
Lólábú szerető
Felkapták a levegőbe
A megpatkolt boszorkány I/4
Fonóvégző táncszók, mondókák
A maszkuráknak kiáltott táncszók, mondókák
Farsangi vénlánycsúfoló mondókák, versek ....
A farsang temetése Alsósófalván
Siratóparódiák
A farsang búcsúztatója az 1930-as években
A farsang búcsúztatója az 1950-as és 1980-as évekbeli
A farsangtemetéshez kapcsolódó énekek, dallamok
Böjti idő
Archaikus népi imádságok
Tavaszi szabadtéri játékok
Kótyázás


Égaruházás 190
I Húsvéti idő 192
A zöldágtevés rigmusai 192
Hajnalozó versek 192
Atyha 192
Korond 194
Hajnalozás Parajdon 1920-ban 195
Hajnalozás Parajdon 1980-ban 196
Húsvéti öntöző versek 198
Kisebb gyermekek rigmusai 198
Nagyobbak rigmusai 200
avaszi jeles napok 205
Szent György napi állatvédő mondóka 205
Tövises ágat a kapura! 205
Szent György-napi kincstörténetek 206
Szent György napkor kigyullad az elrejtett kincs 206
A kincs „kigyulladásának" előidézése 206
Az úrnapi tilalom megszegésének mondái 207'
ünkösdi idő 208
A siklódi királynézás eredetmagyarázó mondái 208
A hesspávázás énekfüzére 209
Alsósófalvi változatok 209
Parajdi változatok 211
Idősebbektől 212
A hesspávázás eredetmagyarázó mondái 215
jeles napok 216
A Kisasszony-napi munkatilalom megszegésének mondái 216
A szőlőlopás hét parancsolata Sóváradon a szüreti bálban 217
Berukkolási énekek 218
I eleji jeles napok 220
András-napi házasságjósló történetek 220
András-napi köszöntő mondóka 221
A lucaszék készítése 221
I fi sznótoros mondóka 221
rácsonyi idő 222
I lotlehemes játékok 222
Atyha 222
Szováta — Illyésmező 232
Karácsonyi kántáló énekek 242
Karácsonyi köszöntő versek 244
Az istvánozás és jánosozás énekei és köszöntő versei 246
Az aprószentekelés mondókái 250
Két karácsony közötti tilalmak és előírások 253

Barabás László

Barabás László  további könyvei

50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 000 Ft 1 000 Ft
40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
6 800 Ft 4 080 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...