Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Hőenergia-gazdálkodás az építő- és építőanyagiparban

Hőenergia-gazdálkodás az építő- és építőanyagiparban - Makoldi Mihály (szerk.) - Régikönyvek
Hőenergia-gazdálkodás az építő- és építőanyagiparban - Régikönyvek Hőenergia-gazdálkodás az építő- és építőanyagiparban - Régikönyvek Hőenergia-gazdálkodás az építő- és építőanyagiparban - Régikönyvek Hőenergia-gazdálkodás az építő- és építőanyagiparban - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Építésügyi Tájékoztatási Központ
Kiadás éve:
1972
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
ÉTK Nyomdaüzeme
Nyomtatott példányszám:
1.000 darab
Kötés típusa:
fűzött nyl kötés
Terjedelem:
568
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 22.00cm
Kategória:
BEVEZETÉS 3
I. Ipari tüzelőanyagok 4
A) Természetes tüzelőanyagok 9
1. Fa 9
2. Tőzeg 10
3. Kőszén 11
a) Hazai kőszenek 13
b) A kőszenek vizsgálata 21
c) A kőszenek előkészítése 27
d) A szenek tárolása 31
e) A szenek termelői eladási ára 32
4. Kőolaj 33
a) A kőolaj keletkezése és előfordulása 33
b) A kőolaj kitermelése 35
c) A kőolaj összetétele 37
d) A kőolaj stabilizálása 38
e) A kőolaj feldolgozása 38
f) Tüzelő- és fűtőolajok 41
g) A tüzelő- és fűtőolajok vizsgálata 43
h) A tüzelő- és fűtőolajok forgalmazása 52
----- 5. Földgáz . 53
a) A földgáz keletkezése és előfordulása 53
b) A földgáz kitermelése 54
c) A földgáz összetétele 55
d) A földgáz fizikai, kémiai jellemzői 55
e) A földgáz előkészítése 58
f) A földgáz szállítása és tárolása 60
g) Cseppfolyósított földgáz 61
h) A földgáz ára 62
B) Mesterséges tüzelőanyagok 64
1. A fa lepárlása 64
2. A kőszenek lepárlása 65
a) A kőszenek kishőmérsékletű lepárlása 66
b) A kőszenek nagyhőmérsékletű lepárlása 66
c) Lepárlási termékek 70
3. A kőszenek elgázosítása 74
4. Szénhidrogének hőbontása 78
a) Folyékony tüzelőanyagok elgázosítása 81
b) Benzinbontás 89
c) A földgáz hőbontása 90
II. Az égés és gázosítás elméleti alapjai 97
A) Égési és gázosítási reakciók mechanizmusa 98
1. Az égési és gázosítási reakciók egyensúlya 98
2. A kémiai reakciók sebessége 102 581


3. Láncreakciók az égésben 104 F) Tüzeléstechnikai számítások 169
4. Fizikai és fizikai-kémiai jelenségek a tüzelőanyag égési és gázosítási 1. Levegőszükséglet és fiistgázmennyiség 169
folyamataiban 106 a) Elméleti levegőszükséglet éS légfelesleg 169
a) Az adszorpció szerepe 106 b) Égéstermékek, füstgázok 1'70

b) Diffúziós jelenségek 106 2. Szilárd és folyékony halmazállapotú tüzelőanyagok levegőszükség-
c) Katalizátorok hatása 108 lete és a keletkező égéstermékek mennyisége 171

5. Gyulladás, égés 109 3. Gázhalmazállapotú tüzelőanyag levegősziikséglete és a keletkezett
6. Tüzelőanyagok égési hőmérséklete 109 égéstermékek mennyisége 176

B) Gázok eltüzelése 112 4. A tüzelőanyagok elméleti levégőszükséglete és füstgázmennyisége
1. A gázok gyulladásPontja 112 a fűtőérték alapján 180
2. Az égési sebesség 113 5. A tüzelés ellenőrzése 183
3. A lángtulajdonságai 115 a) Füstgáz-összetétel ti teghatározása 185
a) A lángkép kialakulása 115 b) Légfelesleg-tényező meghatározása 188
b) A láng egyensúlyi helyzete 118 c) Bunte-féle ellenőrző diagram 189
c) Lángteljesítmény 120 d) Ostwald-féle háromszögdiagratu 192
f 192
d) Világító láng 121 e) A füstgáz i-t diagramja
4. Gyulladási határok 122 f) Műszeres ellenőrzés 198

5. Gáztüzelési módok 124 III. Ipari hőfelhasználó berendezések általános felépítése 207
a) A diffúziós tüzelés 126 A) A kemencetest 208
b) Kinetikus tüzelés 128 1. Tűzálló építőanyagok jellemzői 208
c) Részleges előkeveréssel történő tüzelés 129 a) Tűzállóság . 208
6. Gázok cserélhetősége 130 b) Terhelés -alatti lágyulás 209
C) Folyékony tüzelőanyagok égése 132 c) Térfogat-állandóság 211
1. Szabadfelületű folyékony tüzelőanyagok égése 132 d) Hőmérséklet-változásokkal szembeni állékonyság 211
2. Olajporlasztás és cseppképződés 134 e) Vegyi hatások elleni állékonyság 212
a) Nyomásporlasztásos égők 1-35 f) Porozitás és gázáteresztő képesség 212
b) Forgóserleges égők 136 g) Hidegszilárdság és rugalmasság 213
c) Közegporlasztásos égők 137 11) Termikus tulajdonságok 213
3. Olajcseppek égése 138 i) Alak- és mérethelyesség 214
4. Az olaj égése fáklyában 141 2. A tűzálló falazat mégválasztásának irányelvei 215
D) Szilárd tüzelőanyagok égése 144 3. Tűzálló falazat készitt;sének irányelvei 216
1. A karbonégés mechanizmusa 144 4. Tűzálló betonok 217
2. A szén égése rétegben 146 B) A kemence páncélzata és legyverzéte 218
a) Rostélyszerkezetek 146 C) A kemence alépítménye 220
b) Égésfolyamat rostélyon 149 D) Tüzelőanyagok eltüzelő berendezése; 221
3. Szénportüzelés 152 E) Az égéstermékek elvezetése 222
• a) A szénpor előállítása, vizsgálata és eltüzelése 152 1. A fiistelvezető csatorna 222
b) A szénpor égésfolyamata 156 a) Fiistesatorna súrlódási ellenállása 223
4. A szén összetételének hatása az égésre 158 b) Keresztmetszet-változás ellenállása 224
a) Az illótartalom hatása 158 c) Irányváltozás és zárószerkezetek helyi ellenállás„ 224
b) A hamutartalom befolyása 159 d) A felhajtóerő hatása 227
5. Szilárd tüzelőanyagok égési intenzitásának növelése 160 2. Az áramlási energia előállítása 228
E) Szabadsugár lányok stabilitása 162 a) Természetes huzat 228
1. A füstgázok,ltővezetése 162 b) Mesterséges huzat 229
2. Sugárzás 163 3. A kémény 229
3. Recirkuláció 163 a) A kémény főméreteinek meghatározása 229


b) A kémény építése 230 4. Szárítva őrlő berendezések 289
5. Szárítók anyag- és hőmérlege 291
F) Tlizelőanyag-ellátás berendezései 232 a) Anyagmérleg 291
1. Szénportüzelés sebédberendezései 932
2. Fűtőolajtüzelés segédberendezései 233 HőinérIcg 292
a) Az olaj fogadása., szállítása és tárolása 235 6. A szárítóiizem berendezései és folyamatábrája 295

b) Olajvezetékek és szerelvények 240 7. A szárítási ffilyamat ellenőrzése 297
3. Gázellátó rendszer 24] B) Mészégető kemencék 298
a) Gázfogadó állomás 242 1. Boksa-kemencék 301

b) Nyomásszahályozó állomás és berendezései 243 2. Körkemencék 301

c) Gerinc- és leágazóvezetékek 249 3. Aknakemencék 301

d) Ipari kemencék biztonsági berendezései 250 4. Ellenáramú aknakemencék technológiai zónái 302

G) Hőhasznosító berendezések 252 5. A mészégetés anyagmérlege 04

1,. Rekuperátorok 252 6. A mészégetés hőmérlege 305

2. Hőcserélő kamrák (regenerátorok) 254 a) Hőbevételek 306

3. Hőhasznosító kazánok • 254 b) Hőkiadások 307

4. Késztermékek hőtartalmát hasznosító berendezések 255 e) A kemence fajlagos mutatói 308

H) Ipari kemencék Itőfolyamatai 256 d) Jellegzetes füstgázhőmérsékletek 308

1. Hasznos hő 256 7. Az anyag melegedése az aknakemencében 311

a) Az elméleti hőszükséglet 257 8. A kemence áramlási ellenállása 312

b) A refikcióhő 257 9. Hazai aknakemence típusok 314

e) Technológiai hőigény 257 a) Falazott rostélytüzelésű aknakemence 314
2. Hőveszteségek 258 b) Kevert tiizelésű aknakemence 316

a) Tüzelőanyag-veszteség 258 c) Gáztüzelésű aknakemence 316

b) Falazati veszteség 259 d) Olajgáz-tüzelésű aknakemence 317
c) Sugárzási veszteség fedetlen nyílásokon át 267 10. Mészégető forgókemence 318

d) Höveszteség kiporzással 267 C) Klinkerégető kemencék 320

e) Kilángolási veszteségek 268 1. A klinkerégetés folyamata 322

f) Hűtővíz-veszteség 269 a) A portlandklinker nyersanyagai 322

g) Füstgáz-veszteség 269 b) Az anyag hőkezelési folyamata 323

h) Késztermékkel elvitt hő 270 c) A hőkezelési fOlyamat grafikus ábrázolása 324

i) Salakéghető vesztesége 272 2. Klinkerégető aknakemence 327

3. Hőbevételek 272 a) Az aknakemence hőtechnikai sajátosságai 328
a) Hőbevétel a tüzelőanyagok fűtőértékéből 272 b) A tüzelőanyag égése az aknakemencében 330
b) Hőbevétel előmelegítéssel 273 3. Klinkerégető forgókemence 330
4. Hőmérleg 275 - a) A forgókemence hőtechnikai sajátosságai 332
5. Kemencehatásfokok és alkalmazásuk 277 b) A forgókemence hidraulikus ellenállása 332

a) Tüzeléstechnikai hatásfok 277 c) Hőátadás a forgókemence egyes övezeteiben 333

b) Technológiai hatásfok 279 4. Lepol-rostéllyal kombinált kemencék 340

c) Kemence-hatásfok 279 5. Lebegtetős hőcserélővel kombinált kemencék 342

IV. Kötőanyagipari hőkezelő berendezések 281 a) Humboldt-féle lebegtetős hőcserélő 345

A) Szárító berendezések 281 b) llopol-féle lebegtetős hőcserélő 347

1. Szárítási alapismeretek 281 6. Klinkerhűtő berendezések 347

2. Szárítási rendszerek 285 a) Forgódohos hűtő 349

3. Forgódobos szárítók 286 h) Bolygóhűtő 350

a) Forgódobos szárítók főbb jellemzői 287 e) Rostélyos hűtő 351

b) A dobtest belső építményei 288
564 565


Makoldi Mihály (szerk.)

Makoldi Mihály (szerk.)  további könyvei

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...