Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Horthy Miklós titkos iratai

Horthy Miklós titkos iratai - Szűcs László, Szinai Miklós - Régikönyvek
Horthy Miklós titkos iratai - Régikönyvek Horthy Miklós titkos iratai - Régikönyvek Horthy Miklós titkos iratai - Régikönyvek Horthy Miklós titkos iratai - Régikönyvek Horthy Miklós titkos iratai - Régikönyvek
(0 vélemény)

Magyarország legújabbkori történetéből 25 év Horthy Miklós nevével kapcsolódik össze, mégis nagyon keveset tudunk az ellenforradalom vezetőjének politikai tevékenységéről. A különböző, újabban megjelent történelmi feldolgozásokban Horthyval kapcsolatban leggyakrabban saját, külföldön megjelent visszaemlékezéseire szoktak hivatkozni. Emlékirataiban azonban a lehető legkedvezőbb színben tünteti fel saját tevékenységét. A történelmi tények eltorzítására, a tények szándékos megváltoztatására annál könnyebben vállalkozhatott, mert abban a biztos tudatban élt, hogy iratai megsemmisültek. Maga írta könyvének előszavában, hogy "azokat a hivatalos iratokat és magánfeljegyzéseimet...", melyeket páncélszekrényemben őriztem, 1944 októberében történt elfogatásomkor részben megsemmisíteni, részben a budai Várpalotában visszahagyni kényszerültem". A Várpalota kiégésekor azonban nem pusztultak el ezek az iratok, mint ahogy azt Horthy joggal hihette. Németországba hurcolták ezeket, ahol vasúti kocsiba rakva, más iratokkal összekeveredve talált rájuk a szovjet hadsereg egyik alakulata. A nagy mennyiségű iratanyagot néhány évvel ezelőtt a Szovjetunió átadta a Magyar Népköztársaságnak. Az iratanyagban az ellenforradalmi rendszer vezetőinek, elsősorban Horthynak, és különböző külföldi jobboldali vezető politikusoknak rendkívül értékes és érdekes levelei, feljegyzései találhatók. Így többek között előkerültek a német és magyar ellenforradalmi, szélsőjobboldali körök 1920-as évekre visszanyúló szoros kapcsolatának jelentős dokumentumai, a szomszédos államok ellen szervezett akciók tervei, a Szovjetunió elleni nemzetközi összefogásban Horthy részvételét megvilágító levelek, Magyarországnak a második világháborúba való belépését és részvételét részletező levélváltások Horthy és Hitler között stb. Az előkerült belpolitikai vonatkozású iratok jelentősége semmivel sem marad el az előbbiek mögött. Rendkívül értékes anyag tárul elő az uralkodó osztályok különböző csoportjai közötti hatalmi villongásokra, Horthy dinasztia-alapítási terveire, a nyilas szervezkedés erősödésére, a"kiugrási" tervek előkészítésére stb. vonatkozóan. Ez az iratcsomó új megvilágításba helyezi Horthynak a rendszer irányításában betöltött tényleges szerepét. S a rendszer egészének néhány jelentős kérdését.

Borító tervezők:
Erdélyi János
Kiadó:
Kossuth Könyvkiadó
Kiadás éve:
1972
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Negyedik kiadás
Nyomda:
Athenaeum Nyomda
Nyomtatott példányszám:
10.000 darab
Kötés típusa:
egészvászon, kiadói borítóban
Terjedelem:
534 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 18.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.80kg
Kategória:
Előszó

1919-1932

1. Windischgraetz Lajos herceg szolgálatait felajánló levele Horthy Mik-
lóshoz (1919. június 29.)
2. A nemzetgyűlési pártok vezetőinek nyilatkozata az 1920: I. tc. Horthy
követeléseinek megfelelő módon való megváltoztatásáról (1920.
március 1.)
3. Ismeretlen személy levele IV. Károly visszatérésének belpolitikai elő-
készítése ügyében (1920. április 6.)
1. sz. melléklet. Hunvady József gróf által IV. Károly számára
készített nyilatkozat-tervezet
2. sz. melléklet. IV. Károly által Hunyadi József grófhoz intézendő
levél tervezete a királypuccs előkészítése ügyében
4. Boroviczény Madár levele Horthy Miklóshoz Gömbös Gyula Habsburg-
ellenes politikai elképzeléseiről (1920. május 1.)
5. IV. Károly levele Horthy Miklóshoz visszatérésének előkészítése ügyé-
ben (1920 május)
6. Bádoki Soós Károly honvédelmi miniszter előterjesztése Horthy Miklós-
hoz a „vörösvédelmi szervezet" újjászervezése és a kormányválság
megoldása ügyében (1920. július 16.)
7. Erich Ludendorff levele Horthy Miklóshoz Németország és Magyaror-
szág egymásrautaltságáról és a közép-európai ellenforradalmi szer-
vezkedésekről (1920. augusztus 19.)
8. Berzeviczy Béla vezérkari főnök előterjesztése Horthy Miklóshoz az
aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről (1920. október 19.)
9. IV. Károly levele Horthy Miklóshoz a „királykérdésben" kialakult
álláspontjáról (1920. november 9.)
10. A Társadalmi Egyesületek Szövetségének beadványa Horthy Miklóshoz
a sajtó megrendszabályozása érdekében (1921. február 22.)
11. Bádoki Soós Károly altábornagy javaslata Horthy Miklós számára a
vezérkari főnökség szervezése ügyében (1922. augusztus 17.) ..


12. Albin Schager levele Otto Welsersheimb grófhoz az osztrák legitimisták 22. Horthy Miklós emlékirata huszonhárom államfőhöz a Szovjetunió elleni

tevékenységéről és Horthy magatartásáról (1925. március 14.) 58 összefogás ügyében (1932 október)

13. Bethlen István gróf levele Horthy Miklóshoz lemondása ügyében (1926
szeptember 24.) 61 1933-1941

14 a. Mayer Csejkovits Károly ezredes előterjesztése Horthy Miklóshoz
Magyarország háborús felkészüléséről és fasizálásáról (1928. már- 23. A Gömbös-kormány idején Horthy Miklós részvételével tartott minisz-

cius 24.) 68 tertanács jegyzőkönyve (1933. március 18.) 1:

14 b. Horthy Miklós feljegyzése Mayer Csejkovits Károly emlékirata alapján 24. Horthy Miklós levéltervezete Gömbös Gyula miniszterelnökhöz fajvé-
az ország katonapolitikai helyzetéről (1928) 73 delmi nézeteiről (1933) 1:

15 a. Ismeretlen személy tervezete Horthy Miklós számára Csehszlovákia

megtámadásáról (1929 október) 7.1 25. Horthy Miklós beszéde a mezőtúri hősi emlékmű leleplezése alkalmából

a királykérdésről (1933. október 8.) 1:
15 b. Vitéz Kary Béla nyugalmazott altábornagy levele Horthy Miklóshoz

Csehszlovákia megtámadásának ügyében (1931 január)
26. Szmrecsányi Lajos egri érsek levele Horthy Miklóshoz felekezeti ellen-
16. A. gazdasági és politikai válság ügyében tartott koronatanács jegyző- tétek ügyében (1933. november 29.) 1,
könyve (1931. február 20-március 5.) 82

1. sz. melléklet. Előterjesztés a koronatanács 1. számú napirendi 27. Horthy Miklós levele II. Vilmos volt német császárhoz 75. születésnapja
pontjához: dr. Farkas Béla Csongrád vármegyei főispán jelen- alkalmából (1934. január 22.)

tése az igazságügy-miniszterhez a megyében végrehajtott érve-
résekről (1930. december 18.) 96 28. Horthy Miklós levele Józef Pilsudski lengyel marsallhoz Gömbös

Gyula miniszterelnök varsói látogatása alkalmából (1934. októ-
2. sz. melléklet. Előterjesztés a koronatanács 2. számú napirendi
pontjához 09 ber 10.)

3. sz. melléklet. Előterjesztés a koronatanács 3. számú napirendi 29. Ismeretlen személy feljegyzése Horthy Miklóshoz a marseille-i merény-
pontjához 102 lettel kapcsolatban (1934 november vége) 1,
4. sz. melléklet. Előterjesztés a koronatanács 4. számú napirendi
pontjához 105 30. Horthy Miklós levéltervezete Tom' Garrigue Masaryk csehszlovák

5. sz. melléklet. Előterjesztés a koronatanács 5. számú napirendi köztársasági elnökhöz személyes sérelme ügyében (1935) 1

pontjához 107

6. sz. melléklet Előterjesztés a koronatanács 6. számú napirendi 31. Adolf Hitler levele Horthy Miklóshoz Németország és Magyarország
pontjához 108 felfegyverzéséről, a két ország külpolitikájának egybehangolásáról,
és Göring tábornok magyarországi látogatásának tervéről (1935.

17. Bethlen István gróf miniszterelnök feljegyzése Horthy Miklóshoz, a május 13.) 1

kormányválság megoldása ügyében (1931 augusztus) 116

32. Horthy Miklós feljegyzése Adolf Hitler számára a magyar és német kül-
18. Szmrecsányi Lajos egri érsek levele Horthy Miklóshoz Hock Jánosnak, politika kisantant- és szovjetellenes célkitűzéseinek összehangolásá-
a Magyar Nemzeti Tanács volt elnökének felelősségre vonása ügyé-
ról (1936 augusztus) 1
ben (1932. november 20.) 112

19. Szentgáli Antalnak, a Magyar Turáni Szövetség helyettes nagyvezéré- 33. Horthy Miklós levele Darányi Kálmán miniszterelnökhöz a kormányzói

nek beadványa Horthy Miklóshoz a szövetség állami támogatása jogkör kiterjesztéséről szóló törvényjavaslat visszavonása ügyében

ügyében (1931. március 15.) 11.1 (1937. június 14.)

20. Horthy Miklós üdvözlő levele Hindenburghoz köztársasági elnökké
történt másodszori megválasztása alkalmából (1932. április 15.) . 117 34. Horthy Miklós rádióbeszéde az anschlussról és Magyarország belpolitikai
helyzetéről (1938. április 3.)
21. Gömbös Gyula honvédelmi miniszter levele vitéz Somkúthy Józsefhez,

Horthy katonai irodájának vezetőjéhez, gazdaságpolitikai elképze- 35. Horthy Miklós levele Adolf Hitlerhez a Csehszlovákia elleni közös fellépés

léseiről (1932. szeptember 20.) 118 ügyében (1938 szeptember)


51. Horthy Miklós levele Teleki Pál miniszterelnökhöz a névmagyarosítás-
36. Horthy Miklós levele Neville Chamberlain angol miniszterelnökhöz
Magyarország területi igényeinek támogatása érdekében (1938. ról, a Vitézi Rend céljairól, a zsidókérdésről, a nyilasok térhódítá-
október 8.) 179 sáról és az ellenük teendő intézkedésekről (1940. október 14.) . . . .

37. A magyar kormány nyilatkozat-tervezete a magyar - csehszlovák tár- 52. Teleki Pál miniszterelnök felterjesztése Horthy Miklóshoz a kormány-

gyalások megszakításáról (1938. október 13.) 181 zói jogkör kiterjesztésének egyes kérdéseiről (1940 október vége) . .

38. Horthy Miklós levele Adolf Hitlerhez a csehszlovák-magyar tárgyalá- 53 a. Teleki Pál miniszterelnök levele Horthy Miklóshoz az országgyűlés

sok megszakításáról és a mozgósítás elrendeléséről (1938. október összetételére vonatkozó alkotmányreform tervezetének megküldé-

13.) 183 séről (1940. november 13.)

1. sz. melléklet. Teleki Pál miniszterelnöknek Horthy Miklóshoz
39. Neville Chamberlain angol miniszterelnök válasza Horthy Miklós támo- eljuttatott alkotmányreform-javaslata.
gatást kérő levelére (1938. október 28.) 185

1. sz. melléklet. Lord Halifax edinburghi beszédének a csehszlo- 53 b. Ismeretlen forrásból származó feljegyzés Magyarország állami beren-
vák-magyar tárgyalásokra vonatkozó része (1938. október 24.) 186 dezkedéséről

40. Payr Hugó beadványa Horthy Miklóshoz a szélsőjobboldali mozgalmak
megfékezése ügyében (1938. október 31.) 188 1941-1944

41. Horthy Miklós feljegyzése a magyar polgári és katonai repülés állapo- 54. Horthy Miklós levele Hitlerhez a magyar kormánynak Jugoszláviával
táról (1938 október) 194
szemben támasztott igényeiről és a német-magyar katonai együtt-
42. Eckhardt Tibor földreform-javaslata (1938 december) 197 működésről (1941. március 28.)

43. Bethlen István gróf és több „keresztény nemzeti alapon álló jobboldali 55 a. Teleki Pál miniszterelnök öngyilkossága előtt Horthy Miklóshoz írt

ellenzéki" politikus Horthy Miklóshoz intézett memoranduma az búcsúlevele (1941. április 3.)
Imrédy-kormány politikájáról (1939. január 14.) 205
55 b. Teleki Pál miniszterelnök öngyilkossága előtt Horthy Miklóshoz írt
44. Lord Rothermere üdvözlő levele Horthy Miklóshoz Magyarországnak lemondó levele (1941. április 3.)

az antikomintern paktumhoz csatlakozása alkalmából (1939. január
19.) 211 56. Horthy Miklós levele Hitlerhez Teleki Pál öngyilkosságáról, a Jugoszlá-
via ellen irányuló megtett és megteendő magyar katonai intézkedé-
45. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek a kishaszonbérletek léte- sekről (1941. április 3.)
sítését ellenző beadványa (1939. január 24.) 213

57. Horthy Miklós levele Benito Mussolinihoz Teleki Pál öngyilkosságáról
46. Horthy Miklós levele Adolf Hitlerhez a nyilaskeresztes mozgalomról,
(1941. április 3.)
a magyar-német viszonyról, és a Szovjetunió elleni háború szük-
ségességéről (1939. november 3.) 216 58. Horthy Miklós levele Hitlerhez a „bolsevista veszélyről", Németország-

47. Horthy Miklós levele Adolf Hitlerhez a romániai viszonyokról és az nak a Szovjetunió elleni hadjáratáról és Magyarország további déli
erdélyi kérdésről (1940 július eleje) 221 revíziós igényeiről (1941 április közepe)

48. Sombor-Schweinitzer József rendőrfőtanácsos jelentése Éliássy Sándor 59. Bárdossy László miniszterelnök levele Horthy Miklóshoz Werth Henrik

budapesti rendőrfőkapitánynak a nyilasok államcsínyre irányuló vezérkari főnöknek a kormány ügyeibe való illetéktelen beavat-
szervezkedéséről és annak leleplezéséről (1940. július 31.) 225 kozásáról (1941. augusztus 26.)

49. Teleki Pál miniszterelnök levele Horthy Miklóshoz a vezérkari főnökkel 60. Horthy Miklós levele Bárdossy László miniszterelnökhöz a kormányzó-
való ellentétéről és lemondási szándékáról (1940. szeptember 1.) 233 helyettes választása ügyében (1941 november második fele) . .

1. sz. melléklet. Teleki Pál miniszterelnök előterjesztése Horthy 61. Horthy Miklós meghívólevele a mezőhegyesi vadászatra Joachim von

Miklóshoz a hadseregnek a polgári kormányzatra gyakorolt Ribbentrophoz (1941 november)

növekvő befolyásáról 239

62. Horthy Miklós levele Adolf Hitlerhez a Szovjetunió területén levő ma-
50. Ismeretlen forrásból származó beadvány a magyar belpolitikai helyzet-
gyar páncélos hadtest visszavonásáról, Magyarország szövetségesi
ről, a nyilasok növekvő befolyásáról, a kormánypropaganda fogya-
hűségéről és a tavaszi hadjáratban való részvételéről (1942. január
tékosságairól és az erélyes kormányintézkedések szükségességéről
(1940 ősze) 252 10.)


63. Albrecht királyi herceg levele Horthy Miklóshoz, amelyben Horthy Ist- 76 a. Horthy Miklós köszönőlevele Adolf Hitlerhez a 75. születésnapjára
ván kormányzóhelyettessé történt megválasztását helyteleníti küldött üdvözletéért és ajándékáért (1943. június 18.)
(1942. február 20.) 321 76 b. Horthy Míklós köszönőlevele Adolf Hitlerhez a születésnapjára

64. Kállay Miklós miniszterelnök levele Horthy Miklóshoz a Horthy István kapott jacht átadása alkalmából (1943. október 15.)
kormányzóhelyettes halála után kialakult helyzetről (1942. szep- 77. Ismeretlen forrásból származó feljegyzés Böhm Vilmosnak angol politi-
tember 1.) 322 kai körökkel, továbbá kelet-európai emigráns kormányok tagjaival
folytatott londoni tárgyalásairól (1943. november 9.)
65 a. Horthy Miklósnak az országgyűléshez intézett kormányzói leirata
Horthy István emlékének törvénybe iktatása alkalmából (1942. 78. Horthy Miklós levele Adolf Hitlerhez a fronton levő magyar hadosztá-
november 7.) 334 lyoknak a Kárpát-vonalra való visszarendelése ügyében (1944. feb-
ruár 12.)
65 b. Kállay Miklós javaslatai Horthy Miklós leiratának módosítására
(1942 november) 336 79 a. Horthy Miklós 1944. március 15-i rádióbeszéd-tervezete, amelyben
kísérletet tesz a nyugati demokráciák részéről az ellenforradalmi
66. Sombor-SchweinitzerJózsef rendőrfőkapitány-helyettes jelentése Imrédy rendszert ért vádak megcáfolására (1944 március)
és pártja politikai nézeteiről és tevékenységéről (1943. január 29.) 338 79 b. Kállay Miklós miniszterelnök levele Horthy Miklóshoz, amelyben
1. sz. melléklet. A Magyar Megújulás Pártja egyik országgyűlési ellenzi a március 15-ére tervezett rádióbeszéd elmondását (1944.
képviselő tagjától származó információ Imrédy kormányalakí- március 8.)
tási esélyeiről 343 80. Horthy Miklós üdvözlete Benito Mussolinihoz (1944 március)

67. Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök memoranduma a katonai helyzet- 81. A koronatanács ülésének jegyzőkönyve Horthy Miklós és kísérete
ről, esetleges balkáni szövetséges partraszállás veszélyéről és az klessheimi tárgyalásairól és a német megszállás következtében ki-
„erélyesebb kormányzásra" való áttérés szükségességéről (1943. alakult helyzetről (1944. március 19.)
február 12.) 345
82. Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök feljegyzése Horthy és kísérete
68. Kállay Miklós miniszterelnök levele Horthy Miklóshoz földbirtok-poli- klessheimi tárgyalásairól (1944. március 20.)
tikai kérdésekről (1943. február 26.) 356
83. Chorin Ferenc levele Horthy Miklóshoz a Weiss Manfréd-konszernnek
69. Ismeretlen forrásból származó, földreform-ellenes érveket tartalmazó az SS-sel kötött szerződéséről (1944. május 17.)
feljegyzés (1943) 361
84. Ismeretlen forrásból származó emlékeztető a magyar zsidók gettóba
70. Ismeretlen forrásból származó feljegyzés a magyar belpolitikával szem- gyűjtéséről és deportálásáról (1944. május 25.)
ben német részről felmerülő észrevételekről (1943 március) 363
85. Horthy Miklós leirata Sztójay Döme miniszterelnökhöz a zsidókérdés
71. A Külügyminisztérium feljegyzése Jugoszlávia megszállásában való „megoldása" terén tett kormányintézkedések „túlzásainak enyhí-
magyar részvételre vonatkozó német kívánság elutasításának indo- tése" és Baky László, továbbá Endre László leváltása tárgyában
kairól (1943 március) 364 (1944 június eleje)

72. A Nyilaskeresztes Párt képviselőcsoportjának emlékirata Horthy Mik- 86. Horthy Miklós levele Adolf Hitlerhez a Magyarországot megszálló
lóshoz Magyarország „tekintélyi" állammá való átalakításának német katonai egységek visszarendelése ügyében (1944. június 6.)
szükségességéről (1943. március 31.) 368
87. Bethlen István gróf emlékirata a Sztójay-kormány leváltásának szük-
73. Szentmiklósy Andornak a várható német-magyar tárgyalásokra ségességéről és a végrehajtás módjairól (1944 június vége)
készített feljegyzése (1943 április eleje) 373
88. Horthy Miklós levele Adolf Hitlerhez a megszálló csapatok vissza-
74. A Magyar Megújulás Nemzetiszocialista Pártszövetség országgyűlési hívásáról és a Sztójay-kormány leváltásával kapcsolatos szándéká-
képviselőinek emlékirata Horthy Miklóshoz a Kállay-kormány bel- ról (1944. július 17.)
politikájáról (1943. május 5.) 386
75. Horthy Miklósnak a Kállay-kormányt ért német vádakat cáfoló levele Utószó
Adolf Hitlerhez (1943. május 7.) 391 Szerkesztői tájékoztató

Szűcs László

Szűcs László  további könyvei

20%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 2005
Antikvár könyv
1 100 Ft 880 Ft
20%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 2005
Antikvár könyv
1 100 Ft 880 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...