Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Ifjúság és pszichológia Pszichológiai tanulmányok XIV.

Ifjúság és pszichológia - Dr. Lénárd Ferenc - Régikönyvek
Ifjúság és pszichológia - Régikönyvek Ifjúság és pszichológia - Régikönyvek Ifjúság és pszichológia - Régikönyvek Ifjúság és pszichológia - Régikönyvek Ifjúság és pszichológia - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Akadémiai Kiadó
Kiadás éve:
1975
Kiadás helye:
Budapest
ISBN:
9630503921
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
630 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 21.00cm
Kategória:
LÉNÁRD FERENC: Pszichológiai szempontok az ifjúság nevelésének
megalapozásához 9
VAJÓ PÉTER: Az ifjúságkutatás néhány alapkérdése 21
BANSCID3URG JENŐ: A szülői magatartás és a nevelői attitűdök hatása
a gyermeki viselkedésre 33
KOMLÓSI SÁNDOR: A szülői magatartásformák mintái — felső tagozatos
tanulók szemével 51
SIPOS KORNÉL, JUHÁSZ ERZSÉBET és VIDA LAJOSNÉ: A szülők meg-
ítélésének vizsgálata intrafamiliáris miliőártalom okozta magatar-
tászavar miatt állami gondozásba vett 10-16 éves fiúknál 57
VASTAGH ZOLTÁN: A nevelőhatás érvényesülésének útjai az osztályban 69
VECZKÓ JÓZSEF: A tanulók iskolához való viszonyának pszichológiai
vizsgálata 75
GÁTI FERENC: Az általános iskolai nevelés pszichoterápiához hasonló
mozzanatai 87
GÁDORNÉ dr. DONÁTH BLANKA és GULYÁSNÉ SZILÁGYI ZSUZSA: Dominan-
ciaigények ütköztetése és azok konfrontálása egészséges fiúcsoportban 95
NAGY LÁSZLÓ: A tanulóifjúság értelmi tevékenységének alakítása és
az ismeretek alkalmazásának problémája 109
KALMÁR MAGDA: A fogalmi generalizáeió. és 'differenciáció néhány
sajátossága felső tagozatba lépő tanulók élő természetről alkot itt
fogalmaiban, az absztrakciós nívó és a gondolkodási szerkezet függ-
vényében 117
KósÁNÉ ORMAI VERA: Magatartási zavarok súlyosságának megítélése
pedagógusok és pszichológusok körében 141
HoRrTNÉ ERŐSS ANNA: Mentális és emocionális érettség kapcsolata
iskolába lépő gyermekeknél 155
SUGÁRNÉ KÁDÁR JÚLIA: Egy nyelvi jelkapcsolat alkalmazásának
jellemzői 5-8 éves gyermekeknél 161
(BÜKY BÉLA: A beszédcélkutatás és, ennek fejlődéslélektani vonatko-
'zásai 169
G. CSERES JUDIT: Kollektív problémamegoldás modell-vázlata kísérleti
tanítás keretében 177


TÓTH BÉLA: Egy magyar irodalmi olvasókönyv illusztrációi a serdülők
szemével 185
HALÁSZ LÁszLó: A művészeti kommunikáció értékelésének pszichológiai
szintjei középiskolásoknál 201
KÜRTI'P. JARMILA: Orientációs bázis kiépítésének szerepe természet-
tudományos fogalmak alakításában 207
KÓBOR ENrxő: Tanárszakos egyetemi hallgatók pszichológiai vizs-
gálata 223
PÁLOS ÉVA: A felnőttek általános a]apismereti és képességi szintjének
fejlesztésére folytatott — iskolán kívüli — pedagógiai-pszichológiai
kísérlet módszereinek és eredményeinek értékelése 243
VÁRNAGY LÁSZLÓ: Egy konkrét kísérlet és a távlati elvek a személyiség-
formáló munka problémakörében 249
LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNEs: A szociális érvényesülés sérülésének
hatása értelmi fogyatékos gyermekek személyiségfejlődésére 161
TUNKLI LÁSZLÓ: Pszichológiai munka a fővárosi nevelési tanácsadók-
ban 269
Fás GYULA: Akceleráció, szexuális nevelés és felvilágosítás 283
SZILÁGYI VILmos: A párválasztási érettség és a pszichoszexuális szocia-
lizáció vizsgálatához 301
DIENES ERZSÉBET: Összefüggés néhány személyiség-tulajdonság és az
intellektuális képesség között, tekintettel a pályaválasztási és al-
kalmasságvizsgálati tapasztalatokra 311
VÖLGYESY PÁL: A pályaválasztási tanácsadást előkészítő tevékenység
hatékonyságának vizsgálati lehetőségei 317

ZRINSZKY LÁSZLÓ: Történetiség az ifjúságkutatásában 325
PATAKI FERENC: A fiatalok társulási módjainak alakváltozásai 337
POPPER PÉTER: Antiszociális csoportok keletkezése fiatalkorban 349
HUNYADY GYÖRGY: Tanulók interperszonális viszonyainak és személy-
percepciójának kutatási stratégiája 359
ERDÉLYI Jur« : Kísérleti vizsgálatok a 8-16 évesek közösség-
fogalmáról 369
HUNYADY GYÖRGYNE: A tanulmányi teljesítmény és az informális szer-
kezet összefüggésének vizsgálata iskolai csoportokban 377
HIDAS GYÖRGY és BUDA BÉLA: Megfigyelések kiképző csoportok bom-
lási folyamatairól 385
PAPP ZOLTÁN 6s PERCZEL TAMÁS: Szociálpszichológia üzemi alkalma-
zásának néhány módszertani kérdése 395


EIBEN OTTÓ: Atlétanők alkati analízise 401
NAGYKÁLDI CSABA: Sportolók motivációs anamnézise 411
HANZSÉROS GYÖRGY: Mozdulatlan fegyver mozgó rendszerben (A tízes-
lövés problematikájáról a sportpisztolylövésben) 421
NAGY GYÖRGY és CziL LÁszLórzt: Komplex testnevelési foglalko-
• zásokk hatása iskolai tanulók sportágválasztási motívumaira 437
KAUTZKY NORBERT: Az interperszonális kapcsolatok és a teljesítmény
összefüggése ifjúsági labdarúgóknál 443
FEHÉR ISTVÁN: Szociálpszichológiai vizsgálatok élvonalbeli labdarúgó-
csapatnál 453

VIRÁG TERÉZ és KISMARTONI BEA: Adatok a pszichoszomatikus tünet.
képzéshez 461
KARDOSNÉ GEIGER ÁGOTA: Serdülőkor és családi mikroszociális miliő 467
NEMES LÍVIA: „Pszichoszomatikus" és magatartászavarok összefüggése
iskoláskorban 471.
P. MIRTSE MÁRTA, KASSAY STEFÁNIA, SZEGŐ LÍVIA, RÓKAY EDIT,
FLAM ZSUZSA, SZÉKÁCS JUDIT és PusILÁs JÚLIA : Vizsgálatok a
csecsemőkori sorvadásos állapotnak a személyiségfejlődésre gyakorolt
késői hatásával kapcsolatban 479
HIRSCH MARGIT: Adalékok a gyermekkori személyiségfejlődési zavarok
megelőzésének és előfokainak kérdéséhez 487
MARcsEK ZoLTÁNYÉ KLANICZAY SÁRA: A kisgyermekkori dadogás kér-
déséhez 497
KELEN ILONA és SZAKÁCS FERENC :- Kísérlet a relaxáció (autogén
tréning) és csoportpszichoterápia együttes alkalmazására pubertás
korban 503
ZSEMLYE. KLÁRA: A neurotikus művezetők szociálpszichológiai elem-
zése 509
VIKÁR GYÖRGY: Serdülőkori neurózisok egyéni pszichoterápiájával szer-
zett tapasztalatok 515
KÖRMENDY GYÖRGYI: Párhuzamos szülő- és gyermek-csoportpszicho-
terápia 523
BENSON KATALIN, GÁLFI BÉLA 63 SCHENKER LÁSZLÓ: Az asszociációs
és a HOD-tesztek alkalmazhatósága idült pszichotikusok állapot-
változásainak elemzősében 531
HÁRux IsTvÁN: A dinamikus rajzvizsgálat újabb eredményei, alkalma-
zása mániás-depresszív pszichózisnál 541
SÁRAY JÚLIA: A serdülők demonstratív öngyilkossági kísérleteinek
pszichodinamizmusa 549


FARKAS LAJOS: A prekriminális csavargás tárgykörében végzett újabb
vizsgálatok főbb eredményei 555
LukÁcsNE MEZEI ÉVA: Terápikus hatású pszichológiai beavatkozás lehe-
tősége az elsőbűntényes fiatalokkal szembeni büntető eljárásban 561
MAJEÁTN GYÖRGY: Gyermekek és fiatalkorúak sérelmére elkövetett
szexuális bűncselekmények néhány sajátossága 569
KOLOS TAMÁS: Újabb vizsgálati adatok a gyermek- és fiatalkori öngyil-
kósság, dadogás és bűnözés etiológiai, valamint patomechanikai
összefüggéseinek tárgyköréből 575
MAYER BÉLA: A frusztráció és túlkompenzálás szerepe a közösségben
élő adoleszcens szuicidium, illetve bűnelkövetőknél 581

TRINGER LÁSZLÓ: Pszichometriai módszerek kidolgozásában elért eddigi
eredményeink 587
BERGMANN ERZSÉBET: Pubertáskorú tanulók személyiségképe Lakóhely
Konstrukciós Próba és Rorschach-jegyzőkönyv összehasonlítása
alapján 599
BÖDÖR JENŐ: A legközelebbi fejlődési zónák és a taníthatóság mértéké-
nek tanulmányozása oktatókísérettel a korrekciós I. osztályos ta-
nulóknál 611
CoAep*amie 623
Contents 627

Dr. Lénárd Ferenc

Dr. Lénárd Ferenc  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
800 Ft 560 Ft
20%
Hűségpont:
 

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...