Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Primitív és kultúrvallások - Iszlám és buddhizmus

Primitív és kultúrvallások - Iszlám és buddhizmus - Szimonidesz Lajos - Régikönyvek
Primitív és kultúrvallások - Iszlám és buddhizmus - Régikönyvek Primitív és kultúrvallások - Iszlám és buddhizmus - Régikönyvek Primitív és kultúrvallások - Iszlám és buddhizmus - Régikönyvek
(1 vélemény)

Primitív és kultúrvallások. Iszlám és buddhizmus. Budapest. Dante kiadás. 306 p. Gottermayer-kötés. Szövegképekkel és műmellékletekkel. Ez a könyv a vallás csodálatos világát tárja fel és írja le. A vallás az emberiségnek az az örökké megújuló törekvése, hogy e világ anyaga és kézzelfogható valóságai mögött megismerje az örökkévaló lényeget, hogy rövid arasznyira terjedő élete alatt megtudja: honnan jött, miért él, hová megy és van-e az életének a mulandóságnál maradandóbb alapja?!... Végtelen világ, melynek kezdetei belenyúlnak abba a homályba, amelyből az emberiség fejlődésnek indult s hosszú évezredek multán mai fejlődési fokára eljutott. A vége pedig szintén ködbe vész, mert ki tudná megmondani: lesz-e vége a hitnek, lesz-e idő, amikor az emberek szive nem lesz üres áhitat és szeretet nélkül?!... A ködbe vesző mult és az előttünk levő jövendő két végtelenbe futó vonala közt a vallás egyike az emberi szellem leghatalmasabb megnyilvánulásainak. Hatalmas folyam, amely rengeteg eret, patakot és folyót magába vesz, de mondhatjuk nyugodtan azt is, hogy a végtelen óceán még hatalmasabb áramlata, amelynek hatása kiterjedt a múltban és jelenben a földnek majdnem valamennyi népére. Ha talán nem áll is feltétlenül az, hogy minden embernek van vallása, mert az emberi fejlődés legalacsonyabb fokán lehetnek olyan emberek, akik nem jutottak el a világ valósága mögött lehetséges magasabbrendű világ tudatára s akikben nem született meg az áhítat borzongása, a modern kultúra pedig egész bizonyosan kinevelte azt az embertípust, amelynek nincsenek metafizikai szükségletei, az azonban kétségbevonhatatlan, hogy a vallás világa egyike a leghatalmasabb és legnagyobb kiterjedésű világoknak. A leghatalmasabbak közé tartozik azért, mert úgy meg tudja fogni és úgy el tudja tölteni az emberek szivét, hogy igazságaiért mindent készek feláldozni. A legnagyobbak közé pedig azért sorozható, mert míg a legnagyobb ú. n. világbirodalmak is megelégedtek azzal, hogy egy pár nép vagy ha nagyon sok: a világ harmadának vagy felének az urai legyenek, addig a vallás megtöltötte az emberek szivét a trópusoktól a sarkokig, ura tudatlanoknak és bölcseknek, szegényeknek és gazdagoknak, érzései és kifejezési formái nem ismerik nyelvek, fajok, országok és birodalmak határait, hanem a földöntúli hatalmak imádatában, az előttük való megalázkodásban, az istenség nagysága előtt leboruló áhítatban éppúgy az egész emberiséget átfogó kapcsot teremtett, mint ahogy az erkölcsi belátás meggyökerezteti az egész emberiség testvériségének az eszméjét.

Kiadó:
Dante kiadás
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Bíró Miklós könyvnyomdája
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
306 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 18.50cm, Magasság: 26.50cm
Kategória:
A vallás világa 1
Mi a vallás? 1
A vallás megnyilatkozási formái 5
Istenek 5
Hitregék 6
A hitregék istenei 7
Szellemek 10
Istentisztelet 10
Varázslat 11
Papok 11
Hit és tan 12
Élet a halál után 12
A vallás közügy 13
A vallás keletkezése 13
A vallás fejlődése 16
Vallási típusok 17
Az egyetemes vallástörténet 150 éves 17
Primitív vallások 21
Sírok 22
Áldozóhelyek 24
Régies maradványok 25
Fetisek, totemek 26
Animizmus 27
Hitregék 27
Afrikai vallások 30
A négerek 30
A dinkák dala a teremtésről 31
Az eve-vallás 32
Tro-hit 33
Adedze papjának az avatása 34
Vuve ünnepe 35
Halotti ünnepek állatok tiszteletére 36
Jóslás 36
Születés, halál 36
A silluk vallás 37
Nyikang tisztelete 38
Az ajvogók 38
Silluk királyok halála 39
Ausztráliai és a szigettengeri népek vallása 41
A maláji szigetek népei 42
A batak vallás 43
Hogyan lett a világ? 43
Áldozatok 44
Begu és tondi 45
A pangulubalang készítése 45
Papok, varázslók 48
A pápuák vallása 48
Pápua hitregék 48
Tabu 49
Areoi társaság 49
A melanéziai szigetek népei 50
Hogy él a halott? 51
A mikronéziai népek 53
Ázsiai vallások 54
Ázsia népei 54
A mongolok vallása 54
A tatár kánok hite 55
Mongol istenek 55
A szibériai népek 56
Az ainuk vallása 56
A madsuk vallása 57
A császári disznóáldozat 58
Az ural-altáji népek vallása 59
A mordvák 60
A moldva teremtéstörténet 60
Nagy áldozatok 62
A votjákok 63
Keremettől félnek 63
Sajtán kiűzése 65
A cseremiszek 65
Áldozó berkek 66
A világraszóló istentisztelet 66
A csuvasok vallása 72
A jurak-szamojédek 72
Az elejtett medve kiengesztelése 73
Szent helyek és bálványok 74
Test-lélek 75
Samán 76
A tunguzok 76
Amerika őslakói 78
Indián totemizmus 78
A huronok halprédikációja 79
Indián hitregék 79
Indián másvilág 81
Az ijka-indiánok vallása 82
A mexikói és perui napvallások 84
Emberáldozatok 87
Peru 88
Az uitotok vallása 90
Az eszkimók vallása 91
A lelkekben való hit 91
Halál, másvilág 92
Szellemek 93
Teremtésmondák 93
Angekok 94
Amulettek 95
Titkos szövetségek 96
Az egboe rend 97
A Yeve-szövetség 97
A görög misztériumok 99
Isis kultusza 99
Az asszasinek társasága 100
A cakta-szövetség 100
A thuguk társasága 101
A keleti kultúrnépek vallásai 103
Az egyiptomi vallás 103
A régi Egyiptom 103
A napisten üdvözlése 106
Isis és Osiris 107
IV. Amenhotep reformációja 109
A nagy naphimnusz 110
A 104. zsoltár 112
Templomok 113
Halott-kultusz 115
A boldogok szigete 117
Babilon, Asszíria és Elam vallása 119
Babilon és Asszíria 119
Marduk 120
Tammuz és Istar 123
Gilgames-éposz 124
Babiloni "zsoltár" 126
Varázsszövegek 127
Az eridui varázsformula 128
Babiloni babona 129
Az elamiták vallása 130
A hethiták 131
A kanaáni és a szíriai vallások 134
A perzsa vallás 137
Az ind vallás testvére 137
Zaratustra élete 139
Zaratustra reformációja 140
Örök küzdelem a jóért! 141
Tűzimádás 142
Az utolsó parszik 144
Mithras 144
Mani élete 145
A manicheizmus 146
A kínai vallás 149
A kingek 149
A kínai államvallás 150
Kungfutse élete 153
Kungfutse beszélgetései 155
A taoizmus 158
Laotse 159
Dsuang Dsi 161
A Shinto 164
A kamik és a mitama hit 164
80 vagy 800 miriád isten 165
Ősi templomok 166
Istenhivatalnokok 167
A shinto lényege 168
Régi európai népvallások 169
A görög vallás 169
Régi görög vallás 169
Homeros és Hesiodos istenei 171
Dionysos-Backhos 175
Tovább élő primitívségek 176
Orpheus és misztériumai 179
A vallásalapító Pythagoras 180
Felvilágosodás 181
Mi él tovább a görög vallásból? 183
Az etruszk és a római vallás 184
Az etruszkok vallása 184
A római vallás 187
Szakistenek 188
Áldozatok 190
Papok, jósok 191
Új istenek 192
Császárkultusz 193
A római vallás vége 194
A germánok vallása 195
Az Edda 198
Teremtés-mítosz 199
A Baldur-mítosz 201
Az istenek kalandjai 203
A pogányság pusztulása 205
A kelták vallása 207
A balti népek és a szlávok vallása 211
A finnek vallása 213
A Kalevala világa 213
Ukkó és a kisebb istenek 216
Hazajáró lelkek 216
Az észtek vallása 218
A bölcs noid 218
A pap lesz az ördög 219
Peko tisztelete 220
A halottak világa 221
Hősök 221
A magyar vallás 223
A térítés 223
Pogánylázadások 225
A baskirok felkeresése 226
Milyen volt a pogány magyar vallás? 227
Samánizmus 228
A moldvai magyarok pogánysága a 17. században 230
A "Magyar mythológia" 230
Visszaállítsuk-e a pogányságot? 231
Az iszlám 233
Az arabok vallása 233
A dsinek és ghulok 233
Arab hitetlenség 234
A városi arabok 234
Az iszlám előfutárai 236
Mohammed és az iszlám 236
Mohammed élete 236
Mohammed Mekkában 236
Mohammed Medinában 237
Mohammed győz 238
A Korán 239
A hagyomány 240
Az iszlám lényege 241
Az idsma 242
Birkavi kátéja 242
A negyven hagyomány 244
Az iszlám irányai 245
Siiták 245
A bahaizmus 247
Az ahmedijja felekezet 247
Szunniták 248
Vahhabiták 249
Szufik 249
Akbar napvallása 249
Az ind vallások és a buddhizmus 251
A védák vallása 251
A védák 251
A védák istenei 252
A védák mítoszai 255
Az áldozatok 255
A brahmánok 256
A brahmanizmus 257
Tat tvan asi 258
A lélekvándorlás 259
Az üdvösség útja 259
Teológiai iskolák 260
Brahma Samads 262
A sikk vallás 263
A dsainizmus 265
A buddhizmus 266
A Buddha-legenda 267
Az élet szenvedés 277
A nyolcágú út 278
Kasina gyakorlat 279
A hitvallás 279
A Hinayana és a Mahayana 279
A nyugati misszió 281
Szent iratok 281
Ceyloni buddhizmus 282
Buddha-ereklyék 283
A birmai buddhizmus 284
A buddhizmus Sziámban 285
A hindu vallás 285
Tulasi Dása költeményei 289
A lámák vallása 291
Bon vallás 291
A buddhizmus Tibetben 291
Tsongkhapa 292
A mai lamaizmus 293
A lámák 294
A dalai Lama 295
Népvallás 295
A papok szerepe 296
A buddhizmus Kínában 297
A japán buddhizmus 299
Szekták 303

Szimonidesz Lajos

1884 - 1965
Szimonidesz Lajos (Pusztaföldvár, 1884. november 4. – Budapest, 1965. július 18.) evangélikus lelkész, tábori püspök, művelődéstörténész, a történettudományok kandidátusa.

Szimonidesz Lajos  további könyvei

20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 200 Ft 960 Ft
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 300 Ft

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • (1931Dante kiadás) 2018. 07. 17. 8:37

    Ajándékba vettem, nagyon részletes, részletes könyv.