Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Jogi ismeretek alkalmazása Gazdasági jog

Jogi ismeretek alkalmazása - Dr. Szalai Erzsébet, Dr. Virágh Árpád, Dr. Kreisz Brigitta - Régikönyvek
Jogi ismeretek alkalmazása - Régikönyvek Jogi ismeretek alkalmazása - Régikönyvek Jogi ismeretek alkalmazása - Régikönyvek Jogi ismeretek alkalmazása - Régikönyvek
(0 vélemény)

Kiadványunk ​a 2018. január 1-i állapotot tükrözi, feldolgozva az ettől a naptól hatályba lépett új törvényeket is. Ezen új könyv válogatva és erősen sűrítve nyújt eligazodást a joghallgatók, a különböző gazdasági alapképzések részeként jogi ismereteket elsajátító hallgatók, a jogi háttérismereteik rendszeres frissítését igénylő gyakorló könyvelők, adótanácsadók, okleveles adószakértők és könyvvizsgálók, valamint a jogi környezet napi változásának következményeit a bőrükön érző vállalkozások felelős vezetői és munkatársaiszámára. Napjainkban jelentős társadalmi érdeklődés tapasztalható a magyar jogrendszer és a jogi hivatások iránt. Ezt a tendenciát nem csak a jogi fakultásokra való sokszoros túljelentkezés, hanem a jogi ismereteknek a közép- és felsőfokú szakmai képzésekhez való felértékelődése is fémjelzi. Ez a tankönyv nem csak az adótanácsadó-, okleveles adószakértő–képzés követelményeihez igazodik, hanem az érdeklődő olvasó alkalmas bevezetőjeként szolgálhat a magyar jogrendszer főbb jogágazataiba. A „Jogi Alapvetés” tisztázza a jog fogalmát, majd a jogrendszer mibenlétét, és bemutatja az alapjogi, jogforrási rendszert. A tankönyv második fejezete bemutatja Magyarország államszervezetét, különös tekintettel a jogalkotó szervekre, ehhez kapcsolódóan a harmadik fejezet rövid betekintést nyújt az uniós jogba. A negyedik fejezet a dologi jogot öleli fel, az ötödik fejezet „A személyek joga” címet viseli, rávilágítva a jogképesség mibenlétére, keletkezésére és megszűnésére. Ebben a fejezetben a szerzők teljes körűen áttekintik az egyes társas vállalkozási formákat, így a jogi személyek gazdasági társaságok, az egyéb gazdálkodó szervezeteket, a cégjog alapintézményeivel együtt, kitérve a gazdálkodó szervezetek megszűnésére is. Kötelmi jogi kérdésekkel a szakkönyv hatodik fejezete foglalkozik, bemutatva a fontosabb szerződéstípusok szabályait a kártérítési szabályokkal egyetemben. A soron következő fejezetekben a szerzők a vállalkozások számára ma már elengedhetetlen közjogi jellegű háttérjogszabályokat mutatják be. A vállalkozások számára jó fogódzók találhatók a közrendi keretszabályokról szóló fejezetben, amelyben a szerzők a vállalkozásokat érintő versenyjog, közbeszerzés, pénzmosás, a fogyasztóvédelem, a reklámozás, a kereskedelem, a szellemi tulajdon, korrupció és a csődeljárás, felszámolásterületéről válogatták össze az elengedhetetlen információkat. Hasonlóan jól hasznosítható ismereteket foglalnak össze a munkajogi, a büntetőjogot és a szabálysértési jogot bemutató fejezetek. Húsbavágó jogterületet feldolgozva a vállalkozások gyakori problémáját jelentő bírósági végrehajtás jogi alapjait mutatja be a kötet tizennegyedik fejezete. A „Jogi ismeretek alkalmazása” című mű olyan igényes szakmai színvonalú, jól tanulható, komplex tananyagot nyújtó alkotás, amely a jogalkotás és a jogirodalom legújabb eredményeire reflektál. A könyv újszerűségét mutatja, hogy elsőként dolgozza fel a 2018. január 1-jén hatályba lépett új törvényeket, mint az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt, a közigazgatási perre vonatkozó új szabályokat, az új polgári perrendtartást és a kereskedelmi választott bíráskodás szabályait. A megváltoztatott közjogi struktúra kialakítása érdekében megjelent új jogszabályok erőltetett menetben sok hónapos alkotmányozói és jogalkotói munkát kívántak meg az Országgyűléstől, most pedig ugyanilyen erőltetett menetben kell a jogszabályokkal dolgozó vállalkozásoknak, jogászoknak az egyik hónapról a másikra elavulttá vált ismereteiket hatályosítani, a szabályozói környezetet újratanulni. Nem kis elvárás ez a magánszemélyekkel és a vállalkozásokkal szemben. A jelen kiadvánnyal ehhez a munkához kívánnak fogódzót nyújtani.

Kiadó:
Penta Unió Oktatási Centrum
Kiadás éve:
2018
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Reproflex Kiadó és Nyomda Kft.
ISBN:
9786155249655
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
486
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 23.00cm
Kategória:
TARTALOMJEGYZÉK 483
TARTALOMJEGYZÉK

Előszó 3
1. Jogi alapvetés 5
1.1. Társadalmi norma 5
1.2. A jog fogalma és tagozódása 6
1.3. Jogviszony, jogi tény 9
1.4. A jogi norma 13
Ellenőrző kérdések 26
2. Államtani ismeretek 27
2.1. Az állam jellemzői és a hatalomgyakorlás alkotmányossága 27
2.2. Magyarország államszervezete 31
Ellenőrző kérdések 42
3. Az Európai Unió joga 43
3.1. Előzmények 43
3.2. Az európai integráció közjogi rendszerének kialakulása 44
3.3. Az Európai Unió intézményi felépítése és jogrendje 48
3.3.2. Döntéshozatal és hatásköri tagozódás 53
3.4. Az Európai Unió jogforrásainak jelentősége, rendszere 56
3.5. Uniós pénzügyi jog alapintézményei 60
Ellenőrző kérdések 61
4. Dologi jog 63
4.1. A dologi jogi jogviszony általános jellemzése 63
4.2. A tulajdonjog fogalma, tárgya, részjogosítványai 65
4.3. A tulajdonjog tartalma és védelme 65
5. A személyek joga 73
5. 1. Az ember jogképessége 73
5.2. Cselekvőképesség 76
5.3. Személyiségi jogok 80
Ellenőrző kérdések 83
5.4. A jogi személy 84
Ellenőrző kérdések 135
Ellenőrző kérdések- 143
Ellenőrző kérdések 152
Ellenőrző kérdések 163
Ellenőrző kérdések- 166
El lenörző kérdések- 177
5.6. A cégjog alapintézményei 182
Ellenőrző kérdések. 192
5.7. A gazdálkodó szervezetek megszűnése 193
Ellenőrző kérdések. 200
6. A kötelmi jog 201
6.1.A kötelem 201
6.2. A szerződés 204
6.3. Egyes szerződések. 217
6.4. Utaló magatartás 253
6.5. Megbízás nélküli ügyvitel 253
6.6. Jogalap nélküli gazdagodás 254
6.7. A kártérítési jog főbb szabályai 254
Ellenőrző kérdések: 262


484 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 485

7. Munkajogi kapcsolatok 263 11.7. A felszámolási eljárás befejezése 370
7.1. A munkajog mint önálló jogág kialakulása 263 11.8. A felelősség sajátos esetei 371
7.2. Munkavégzésre irányuló jogviszonyok és a munkaszerződés 264 11.9. Egyszerűsített felszámolás 372
7.3. Jogok és kötelezettségek 267 11.10. Közzététel szabályai 373
7.4. A munkaidő 268 12. Az általános közigazgatási rendtartás 375
7.5. Szabadság 269 12.1. A jogág önállósulása 375
7.6. Munkabér 270 12.2. A közigazgatási rendtartás alapelvei 376
7.7. A munkáltató és munkavállaló kártérítési felelőssége 270 12.3. A közigazgatási rendtartás alapfogalmai 377
7.8. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 273 12.4. Alapvető rendelkezések 378
7.9. A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok (Atipikus 12.5. A kérelemre induló hatósági eljárás 379
munkaviszonyok) 975 12.6. Hatósági szerződés 389
7.10. A munkajogi igény érvényesítése 12.7. Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás 389
Ellenőrző kérdések 279 12.8. Hatósági ellenőrzés 389
8. A gazdálkodó szervezetek közrendi szabályai 281 12.9. A hivatalbóli eljárás 390
8.1.Közbeszerzés 281 12.10. Az egyes hatósági intézkedések különös szabályai 390
Ellenőrző kérdések. 286 12.11. Jogorvoslat 391
8.2. Korrupció elleni védekezés 287 12.12. Eljárási költség meghatározása és előlegezése, viselése 394
Ellenőrző kérdések. 290 12. I 3.Végrehajtás 395
Ellenőrző kérdések. 298 13. Közigazgatási perrendtartás 397
8.4. A vállalkozásokat érintő reklámszabályok 299 13.1. A közigazgatási per 2018 397
Ellenőrző kérdések 304 13.2. Elsőfokú eljárás 399
8.5. A kereskedelmi tevékenység alapjai 305 13.3. Perorvoslatok 400
Ellenőrző kérdések 312 13.4. Rendkívüli perorvoslatok 401
8.6. Fogyasztóvédelem 313 13.5 Különös közigazgatási perek 402
Ellenőrző kérdések. 3 I 5 Ellenőrző kérdések 404
8.7. Versenyjog 31(6 14. Bírósági végrehajtás 405
Ellenőrző kérdések. 322 Ellenőrző kérdések. 410
9. A gazdálkodó szervezetek és az államháztartás kapcsolata 323 15. Büntetőjogi alapvetések 411
9.1. Az államháztartási jog szabályozásának rendszere 323 15.1. A Büntető Törvénykönyv 411
9.2. A középtávú és az éves tervezés 324 15.2. A bűncselekmény és elkövetői 413
9.3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai 15.3. A büntethetőség akadályai 415
9.4. Zárszámadás 15.4. Büntetések és intézkedések 419
9.5. Költségvetési szervek s 15.5. A büntetés elévülése és a mentesülés 427
9.6. Az államháztartás helyi alrendszere .,) 15.6.Különös részi tényállások 428
9.7. Elkülönített állami pénzalapok k ' Ellenőrző kérdések 439
9.8. Az államháztartás ellenőrzési rendszere s 16. Bevezetés a szabálysértési jogba 441
9.9. A kincstári rendszer és a kincstári ellenőrzés ► {I, 16.1. A kezdetek és a jelen 441
Ellenőrző kérdések. 10i 16.2. Büntetések és intézkedések 442
10. Szellemi alkotások joga t t.) 16.3. Közvetítői eljárás 444
10.1. A szerzői jog s•I I 16.4. Elévülés 445
10.2. Az iparjogvédelem 1,1N 16.5. A szabálysértési hatóságok és más szervek eljárása 445
Ellenőrző kérdések 111 16.6. Jogorvoslat a szabálysértési hatóság határozatával szemben 447
11. Pénzügyi reorganizáció 111 16.7. Elzárással is büntethető szabálysértés és a jogorvoslat 448
11.1. Csődeljárás 16.8. Perújítás 449
11.2. A felszámolási eljárás 16.9. Egyes szabálysértések 449
11.3. A felszámolás elrendelése iht Ellenőrző kérdések 452
11.4. A felszámolás elrendelését követő feladatok ■1.1 17. A kereskedelmi választottbíráskodás 453
11.5. Egyezség a felszámolás során lf, 17.1. Választottblróságok 453
11.6. A felszámoló eljárása ‘f.rí 17,2. A válasttottbírósági szerződés és az előzetes intézkedés 454


486 7:4RTALOWEGYZÉK

17.3. A felek jogai és a választottbíróság eljárása 454
17.4. A választottbíróság döntése 456
17.5. Az eljárás megszűnése 456
Ellenőrző kérdések 457
18. Polgári perrendtartás főbb pontjai 459
18.1. A magyar polgári perrendtartás múltja 459
18.2. A Polgári perrendtartás alapelvei 460
18.3. Áttekintés 460
18.4. Általános rendelkezések 461
18.5. Érdemi tárgyalási szak 467
18.6. A bírósági határozatok fajtái és tartalma 469
18.7. Perorvoslatok 469
18.8. További kiemelendő eljárások és perek 471
MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK 473
IDEGEN SZAVAK JEGYZÉKE 476
IRODALOM JEGYZÉK 477
HASZNÁLT JOGSZABÁLYOK /2018. január 479
TARTALOMJEGYZÉK 483


Dr. Szalai Erzsébet

Dr. Szalai Erzsébet  további könyvei

50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 500 Ft 1 250 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 000 Ft 700 Ft
60%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1964
Antikvár könyv
900 Ft 360 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...