Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Kistelek története A kezdetektől 1970-ig

Kistelek története - Blazovich László - Régikönyvek
Kistelek története - Régikönyvek Kistelek története - Régikönyvek Kistelek története - Régikönyvek Kistelek története - Régikönyvek Kistelek története - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Kistelek Város Önkormányzata
Kiadás éve:
1991
Kiadás helye:
Szeged
ISBN:
9637237089
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
781 oldal + 109 kép
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.96kg
Kategória:
ELŐSZÓ (Orr JÓZSEF)
A FÖLD ÉS NÉPEI A HONFOGLALÁS ELŐTT
I. A megtelepedés természeti körülményei (MOHOLI KÁROLY)
A község földrajzi helyzete
Természeti viszonyok
A természetes növénytakaró és állatvilág
Természetvédelmi feladatok a tájban
II. A föld lakói a honfoglalás előtt (HORVÁTH FERENC)
Régebbi kőkor (Paleolithikum)
Középső kőkor (Mezolithikum)
Újkőkor (Neolithikum)
Rézkor
Bronzkor
Vaskor
A szarmaták kora
A HONFOGLALÁSTÓL A TELEPÍTÉSIG (BLAzovicH LÁSZLÓ, HORVÁTH
FERENC)
A magyar honfoglalás és megtelepedés
Történeti és régészeti adatok a város és környéke középkori törté-
netéhez
A török hódoltság idejétől a telepítésig
A telepítés
A TELEPÍTÉSTŐL A POLGÁRI FORRADALOM ÉS SZABADSÁG-
HARC KITÖRÉSÉIG (GÉczi LAJOS)
I. A betelepedés folytatása, a lakosság származása
II. A község úrbéres terhei


A község és a város közötti szerződéses viszony 89 A KIEGYEZÉS KORA (M.ARJANucz LÁszu5) 1
A jobbágyok robotterhei 99 I. A tőkés fejlődés társadalmi-gazdasági feltételei
A dézsma 100 II. A polgári közigazgatás szervezete 1
A konyhára valók szolgáltatása 102
Küzdelem a maradványföldek megszerzéséért 103 Csongrád vármegye közigazgatási viszonyai 1
A polgári közigazgatás létrejötte 1
III. A jobbágyok kőzterhei 106 Az önkormányzati rendszer működése

IV. A földesúri haszonvételek és a község 112
III. Gazdasági élet
V. úrbéres birtokviszonyok, társadalom 118
Általános foglalkozási viszonyok
VI. Mezőgazdaság 124 Mezőgazdasági birtokviszonyok és gazdálkodási rendszer
Növénytermesztés 124 Mezőgazdasági munkaviszonyok
Állattartás 128 Az ipar szerkezeti arányai
Tőkegyűjtés és vállalkozás
VII. A kézműipar 134 Húskimérés
VIII. A község igazgatása és háztartása 139 Piac, vásár, kereskedelem
Úthálózat, postaszolgáltatás
Igazgatás 139
Háztartás 146 IV. A helyi közélet főbb eseményei

IX. Az oktatás ügye 1848 előtt 150 Az országgyűlési és helyhatósági választások rendszere Csongrád

vármegyében
KISTELEK AZ 1848-49-ES FORRADALOMBAN (BARTA LÁSZLÓ) 155 Politikai küzdelmek Kisteleken

1848 márciusa 155 A politika helyi társas fórumai
Az úrbéres viszonyok megszűnése 156 Aratósztrájkok és szocialista szervezkedések
A közcsendí választmány és a nemzetőrség megszervezése 158
V. Társadalom és műveltség
A választások 160
A táborozó és mozgó nemzetőrség 163 Kistelek népessége és társadalmi tagozódása 2
A népfölkelés 166 Műveltségi állapot, közgondolkodás
A honvédség és a mozgó nemzetőrség 169
A trónfosztás és a végső erőfeszítések 171 AZ I. VILÁGHÁBORÚ, FORRADALMAK (FARKAS CSABA) 2

A NEOABSZOLUTIZMUS IDŐSZAKA (GÉczI LAJOS) 173 A háború kirobbanása, a község áttérése a háborús viszonyok kö-
zötti működésre 2
I. A forradalom és szabadságharc bukása utáni időszak, a község terhei 173 Kistelekiek a harctereken, hadifoglyok, menekültek a községben
II. A község és a volt főldesúr, Szeged viszonya 177 1915 és 1918 között 2
III. A község igazgatása, a község és a lakosság terhei 182 A községi közigazgatás tevékenysége 2
IV. Gazdaság és társadalom 184 A település gazdasági élete és helyzete az I. világháború idején 2
Gazdaság 184 A község a polgári demokratikus forradalomban 2
A lakosság rétegződése, birtokviszonyok 187 A község a Tanácsköztársaság időszakában 2


A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT (G. TéYru ILONA) 299 Tanyásodás a közlegelő felparcellázása után
Politikai önkormányzat, közigazgatás 299 A tanyák és népességük változása a 20. század közepétől
A község gazdálkodása 321 A tanyák településnéprajzi arculata
A község lakossága és infrastruktúrája 327 Tanyás gazdálkodás
A mezőgazdaság 332 A tanyák jellege és tipusai
Az ipar és kereskedelem 344
A holocaust Kisteleken 350 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET (1869461 1948-ig) (TóTH IsTvÁN)
Az elemi oktatás
A NÉPI DEMOKRATIKUS ÁTALAKULÁS KORSZAKA (KANYó FE- Az óvoda létrehozása
RENC) 353 A polgári iskola
I. Hatalmi változások és az új élet megindulása 353 Az iskolán kívüli népművelés
Közművelődés a II. világháború után
II. A közigazgatási és a néphatalmi szervek újjászervezése 365 A nyomdák és a sajtó története
III. A gazdasági élet alakulása és a földreform 373 Kistelek jeles személyiségei
IV. Az 1945 novemberi választások 386 Egyletek Kisteleken
V. Gazdasági és társadalmi stabilizálódás 394 Művelődési viszonyok 1950 és 1975 között

A mezőgazdaság helyzetének alakulása a földreform után 394 VALLÁSI ÉLET, EGYHÁZAK (RosTÁs SÁNDOR)
Az ipar és kereskedelem helyzete, gazdasági megerősödés 400
A társadalmi viszonyok alakulása 405 A kezdet
A plébánosok
VI. A politikai élet alakulása és az 1847-es választások 410 A templom
A politikai pártok és tömegszervezetek helyzete 410 Az izraelita hitközség
Az 1947-es választások 411 A református gyülekezet
Útban a diktatúrához 416 Az evangélikus gyülekezet

KITEKINTÉS. A KÖZSÉG PÁLYÁJA 1948 és 1970 KÖZÖTT (BELÉNYI EGÉSZSÉGÜGY ÉS NÉPJÓLÉT (BóNA ENDRE)
GYULA) 419 Kezdet (A telepítéstől 1843-ig)

1948-tól az 1950-es évek közepéig 419 Átmenet (1877-ig)
Az 1956. évi forradalom Kisteleken 431 A fellendülés (1920-ig)
Forradalom után: a TSZ szervezéstől a nagyközség megalaku- A tudatos építkezés (1944-ig)
lásáig 442 Elindulás új alapokon (1960-ig)
Az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltató ipari üze- Kitekintés (A várossá válásig, 1989-ig)

mek, kulturális és egészségügyi intézmények történeti krono-
lógiája 1945-1979 452 A KISTELEKI POSTA TÖRTÉNETE (MAJOROS ISTVÁN)

Bevezetés
A TANYÁK TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE ÉS A TANYÁS GAZDÁL- Az újratelepítéstől a kiegyezésig
KODÁS (JuHÁsz ANTAL) 461 A kiegyezéstől az államosításig
A szállások kialakulása és története a község telepítésétől a Az államosított posta
közlegelő felosztásáig 462 A mai posta


A BEL- ÉS KÜLTERÜLET FÖLDRAJZI NEVEI (GYIMESI ZOLTÁN)
A város nevéről
Az anyaggyűjtés és feldolgozás módszere
Rövidítések
Belterület
Külterület
A belterület földrajzi neveinek betűrendes mutatója
A külterület földrajzi neveinek betűrendes mutatója

FÜGGELÉK

1. Az első magyarországi fokmérés Kisteleken (1769) (RózsA GÁBOR)
2. A kisteleki választók névsora 1848 (BARTA LÁSZLÓ)
3. Kistelek tanyai lakosai 1853-ban (JuHÁsz ANTAL)
4. A kisteleki választók névsora 1875 (MARJANUCZ LÁSZLÓ)
5. Az I. világháborúban elesett kisteleki hősök névsora a Templom
téren lévő hősi emlékmű talapzatán
6. A II. világháború áldozatai (CSAJKA JÓZSEF)
7. Jegyzőkönyv az 1956. október 29-i falugyűlésről (BELÉNyi GYULA)
8. Kimutatás a kisteleki egyesületekről 1858-1948 (TÓTH IsTvÁN)
9. Adatok a kisteleki egyesületek vezetőiről, tisztségviselőiről és tag-
jairól (TÓTH ISTVÁN)
10. Adatok Kistelek művelődési viszonyaihoz 1950-1975 (Tóm
jsTvÁN)
I 1 . Kistelek országgyűlési képviselői és megyei tisztségviselői a dualiz-
mus korában (MARJANUCZ LÁSZLÓ)
12. A községi tisztségviselők, képviselők és alkalmazottak
RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK
KÉPJEGYZÉK
GRAFIKAI MELLÉKLETEK JEGYZÉKE.
SZEMÉLY- ÉS FÖLDRAJZINÉV-MUTATÓ

Blazovich László

1943 -
Blazovich László (Szombathely, 1943. november 2. –) magyar levéltáros, egyetemi tanár, középkorkutató.

Blazovich László  további könyvei

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...