Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Kriminológiai ismeretek bűnözés bűnözéskontroll

Kriminológiai ismeretek bűnözés bűnözéskontroll - Korinek László, Gönczöl Katalin, Lévai Miklós - Régikönyvek
(0 vélemény)

A kriminológia viszonylag új tudományág, tantárgyként nemrégiben vezették be a jogi karokon és néhány főiskolán. A kötet, amelyet a szakterület legjobb ismerői írnak, foglalkozik a kriminalitás általános jellemzőivel, az egyes bűncselekménytípusokkal, a bűnelkövetők csoportjaival, a bűnözés formáival, valamint az igazságszolgáltatási rendszerrel. Kiterjedt ismeretanyaga révén fontos szerepet játszhat a nem jogi tanulmányokat folytatók, pl. szociológusok számára is. Dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Kriminológiai Tanszék vezetője, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa. Dr. Korinek László a Belügyi Szemle c. BM-szakfolyóirat főszerkesztője. Dr. Lévai Miklós docens a Miskolci Egyetem Jogi Karán a Kriminológiai Tanszék vezetője.

Kiadó:
Corvina
Kiadás éve:
1999
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Harmadik, átdolgozott kiadás
Nyomda:
Szekszárdi Nyomda
ISBN:
9631347923
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
417 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.70kg
Kategória:
Kriminológiai ismeretek; a kriminalitás jellemzői Magyarországon (Szerk.: Gönczöl Katalin)
Lévai Miklós: a magyar kriminológiai gondolkodás feljlődése a kialakulástól a XX. század nyolcvanas éveinek végéig 9
Bevezetés 9
A magyar kriminológia kialakulása a dualizmus időszakában 11
A kriminológia helyzete a két háború közötti időszakban 18
A kriminológia helyzete a II. világháborút követő időszaktól az ötvenes évek végéig 20
A szocialista kriminológia időszaka: a magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése a hatvanas évektől a nyolcvanas évek végéig 22
Forrásmunkák 40
Ellenőrző kérdések 44
Tauber István: Kutatási módszerek a kriminológiában 45
Általános kérdések 45
A kriminológia módszerének elméleti kérdései 46
Kutatási eljárások, technikák 47
Forrásmunkák 52
Ellenőrző kérdések 52
Vavró István: A bűnözés mérésének nódszerei; a magyarországi kriminalitás általános jellemzői 53
A bűnözés mint társadalmi tömegjelenség elemei 53
A bűnözés mérése, statisztikai módszerek 55
A kriminálstatisztikai rendszer 57
A bűnözés morfológiai jellemzői a kriminálstatisztika szemszögéből 59
A kriminalitás és a büntetőeljárás szakaszai 63
A bűnözés alanyi oldala 65
A bűnözés területi adatai 69
Forrásmunkák 69
Ellenőrző kérdések 74
Korinek László: A bűnözés visszatükröződése. Látens bűnözés, bűnözésábrázolás, félelem a bűnözéstől 75
Problémafelvetés 75
A látens bűnözési vizsgálatok legfontosabb módszere 75
A bűnözés ábrázolása 82
Félelem a bűnözéstől 87
Összefoglaló 91
Forrásmunkák 92
Ellenőrző kérdések 92
Görgényi Ilona: A viktimológia 93
A viktimológia fogalma és irányzatai 93
Az áldozat fogalma 94
A viktimológia és a bűnügyi tudományok viszonya 98
A viktimológia speciális területe: a bűncselekménnyel okozott kár 100
Az áldozatpolitika jelentősége 106
Forrásmunkák 107
Ellenőrző kérdések 107
Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi reprodukciója Magyarországon a kilencvenes években 108
Anómiás-e a magyar társadalom? 108
A kilencvenes évek hagyományos bűnözésének reális társadalmi összefüggései 109
A piac formálta ismertté vált bűnözés 110
A család szerepe a normák reprodukciójában 115
Forrásmunkák 117
Ellenőrző kérdések 117
Gönczöl Katalin: Devianciák, devianciakontroll, bűnmegelőzési startégiák 119
Bevezető gondolatok 119
A devianciák számbavétele 120
A modern deviancia- és a bűnözéskontroll elméleti kiindulópontjai 122
A bűnmegelőzés modellje 127
A komplex megelőzés szerveződése 130
Forrásmunkák 133
Ellenőrző kérdések 134
Egyes bűncselekménytípusok, bűnelkövető csoportok és bűnözési formák (Szerk.: Korinek László)
Tauber István: A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái 137
Bevezető eset 137
A vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai fogalma, jelentősége 138
A vagyon elleni bűncselekmények büntetőjogi szabályozása 139
A vagyon elleni bűnözés morfológiai sajátosságai 140
A vagyon elleni bűncselekmények okai 145
A vagyon elleni bűnözés megelőzésének néhány problémája 150
Forrásmunkák 152
Ellenörző kérdések 154
Kerezsi Klára: Az erőszakos bűnözés 155
A hétköznapi erőszak 155
Az agresszió és az erőszakkutatás 156
Az erőszak büntetőjogi és kriminológiai fogalma 158
Az erőszakos bűncselekmények tipológiája 159
Az erőszakos bűncselekmények morfológiája 160
Büntetőpolitikai irányváltások és az erőszakos bűnelkövetők kezelése 166
Az erőszakos bűncselekmények megelőzése 167
Forrásmunkák 170
Ellenőrző kérdések 171
Kránitz Mariann: A korrupció 172
A korrupció esszenciája 172
Fogalmi kérdések 173
Fejlődéstörvények 177
A korrupciós bűnözés és főbb morfológiai jellemzői 178
A korrupció gyökerei és főbb megvalósulási formái Magyarországon a XX. század második felében 180
Forrásmunkák 185
Ellenőrző kérdések 197
Pusztai László: A gazdasági bűnözés 186
Problémafelvetés 186
A gazdasági bűnözés fogalma 186
A gazdasági bűnözés jelentősége 188
A gazdasági bűnözés terjedelme, struktúrája és dinamikája 190
A büntetőjogi szabályozás és az egyes bűncselekmények gazdaságkriminológiai aspektusai 191
Forrásmunkák 197
Ellenörző kérdések 197
Irk Ferenc: Balesetek, gondatlan bűnözés, közlekedési bűnözés 198
Problémafelvetés 198
Fogalommeghatározás 198
Főbb statiszikai tendenciák (struktúra, dinamika, térbeli különbségek, nemzetközi adatok) 199
(Büntető)jogi szabályozás, ítélkezési gyakorlat 203
Főbb megvalósulási formák (morfológia, tettesi-áldozati tipológia) 205
Megelőzés, kriminálpolitikai szempontok 208
Forrásmunkák 210
Ellenőrző kérdések 210
Dános Valér: Szervezett bűnözés 211
Problémafelvetés 211
A szervezett bűnözés megjelenése 211
A szervezett bűnözés elmélete 213
A szervezett bűnözés területei, megnyilvánulási formái 217
A szervezett bűnözés oksági kérdései 221
A szervezett bűnözés elleni küzdelem feladatai, a megelőzés lehetőségei 222
Összegzés 224
Forrásmunkák 225
Ellenőrző kérdések 225
Lévai Miklós: Az alkoholizmus, a kábítószer-probléma és a bűnözés 226
Problémafelvetés 226
Az alkoholizmus és a bűnözés összefüggései 228
A kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései 239
Forrásmunkák 255
Ellenörző kérdések 257
Molnár József: Életkor és bűnözés 258
Az életkor és a bűnözés kapcsolata a kriminológiában 258
A bűnözés mint életfolyamat. Karrierbűnözés 259
A bűnözés korspecifikus jellege 262
A hazai bűnözés korstruktúrája 264
A bűnözés korspecifikus vizsgálata és a prognosztika 268
Forrásmunkák 271
Ellenörző kérdések 271
Fehér Lenke: A női bűnözés 272
Problémafelvetés 272
Elméletek a női bűnözésről 272
A női bűnözés alacsonyabb arányainak okai 275
Az ismertté vált női bűnözés aránya és struktúrája 276
Forrásmunkák 278
Ellenörző kérdések 279
Vígh József: Bűnismétlők, visszaesők, veszélyes bűnözők 280
Bevezetés 280
A visszaeső fogalma 281
A visszaesés megjelenési formái (morfológia) 282
Oksági kérdések (kauzalitás) 285
A visszaesők bűnelkövetésének megelőzése (prevenció) 290
Forrásmunkák 294
Ellenörző kérdések 295
Tauber István: A deviancia mint kisebbség, a kisebbségek devianciája 296
A deviancia mint kisebbségi viselkedési forma 296
A kisebbségek bűnözése 296
A cigányság és a bűnözés 302
Forrásmunkák 307
Ellenörző kérdések 308
A büntető igazságszolgáltatási rendszer kriminológiája (Szerk.: Lévai Miklós
Lévai Miklós: Bevezetés a büntető igazságszolgáltatási rendszer kriminológiájába 311
Palánkai Tiborné: A magyar büntető igazságszolgáltatási rendszer jogi kerete, működési struktúrája 312
A büntető igazságszolgáltatás mint az állam hatalmának gyakorlása 312
A jogi szabályozás rendszere 313
A büntető igazságszolgáltatási rendszer szervezetei és személyei 319
A büntető igazságszolgáltatás "mozgásban" 326
Forrásmunkák 332
Ellenörző kérdések 333
Finszter Géza: A bűnüldözés működési modelljei 334
Bevezetés 334
A rendőrség és a tudományos kutatások 336
A rendőrség önállósodásának történeti folyamata, helye az államszervezetben, a védelmi funkciók 338
A rendőrszociológia területei, a rendőrségi modellek 343
Forrásmunkák 349
Ellenörző kérdések 349
Lőrincz József-Kabódi Csaba: A szadságvesztés-büntetés végrehajtásának hatásrendszere 350
A szabadságvesztés-büntetés kialakulása és hazai alkalmazása 350
Az európai börtönmodell és a hazai büntetés-végrehajtás 351
A fogvatartotti népesség Magyarországon 354
A szabadságvesztés végrehajtásának rendszere hazánkban 357
Az elítéltek, szellemi, lelki, szociális gondozása 360
A büntetés-végrehajtás infrastruktúrája és személyzete Magyarországon 366
A börtönügyre vonatkozó hazai kriminológiai kutatások históriája 367
Forrásmunkák 370
Ellenörző kérdések 370
Kerezsi Klára: Az alternatív büntetések és végrehajtásuk 371
Alternatív büntetések és kriminálpolitika: rehabilitáció, megérdemelt büntetés vagy bűnözéscsökkentés? 371
Az alternatív szankciók fogalmi alapkérdései 373
Az alternatív büntetések helye a szankciórendszerben 376
A pártfogó szolgálatok szerepe és feladatai 382
A pártfogó szolgálatok szervezete és struktúrája 385
Közösségi válasz a bűnözésre.A pártfogó szerepe 387
Forrásmunkák 388
Ellenörző kérdések 389
Farkas Ákos: A büntető igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának alapkérdései 390
Bevezetés 390
A rendszerelméletről dióhéjban 390
A nyílt rendszer attribútumai és a büntető igazságszolgáltatás 394
Modellek a büntető igazságszolgáltatásban; a hatékonyság értelmezése 397
Összegzés helyett 406
Forrásmunkák 407
Ellenörző kérdések 408

Korinek László

1946 -
Korinek László (Ács, 1946. május 25.) magyar jogász, kriminológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A viktimológia és a rendészettudomány neves kutatója.

Korinek László  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
700 Ft 490 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 420 Ft
Hűségpont:
 

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...