Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Luther Márton négy hitvallása

Luther Márton négy hitvallása - Luther Márton - Régikönyvek
(0 vélemény)

„Luther ​négy, itt közölt irata közül három: a Kiskáté, a Nagykáté és a Scgmalkaldeni cikkek, hivatalosan is hitvallásává lett az evangélikus egyháznak. Ebben az a figyelemre méltó, hogy ezeket nem valamilyen egyházi közgyűlés vagy zsinat határozata, nem is a szerző szándéka vagy az elfogadó aláírások tekintélye emelte közös hitvallás rangjára. Hanem mivel világosan és meggyőzően fejezik ki a keresztyén hit tartalmát, – vagy helyesebben: mivel nemcsak tanítanak, hanem az élő hit meggyőző erejével tesznek bizonyságot arról, amit Isten és az Ő Szentlelke Jézus Krisztus által tett és tesz értünk, mivel tehát eredetileg is Isten igéjében és az egyház hitében gyökerező személyes hitvallások voltak: ezért lettek az evangélikus reformáció népének közös hitvallásává. Úgyhogy amikor összegyűjtötték az evangélikus egyházi hitvallási tekintélyű iratait, , és kiadták 1580-ban a Konkordiakönyvben, akkor nem volt kérdés, hogy ezt a hármat is bele kell foglalni.A negyedik irat, időrendben az első, nem tartozik hitvallásaink közé. Amikor a reformáció és a római egyház között a feszültség a törés határáig jutott, akkorfoglalta össze Luther hitének, reformátori felismerésének, tanításának tartalmát "A keresztyén ember szabadsága” című értekezésében. Ez is Luther hitvallása, az egyházszakadás küszöbén. Ez a páratlan történeti helyzet, a széles körű hatás és népszerűség, amelyet elért, és nem utolsó sorban a friss reformátori felismerés és átélés erejét sugárzó tartalma eléggé indokolja, hogy ezt az iratot a másik három hitvallás elé tegyük, amelyek ezt az elsőt viszik tovább, részletezik és alkalmazzák a maguk helyén és idején." – részlet a szerző előszavából

Borító tervezők:
Dénes Pál
Kiadó:
A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya
Kiadás éve:
1996
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Második kiadás
Nyomda:
Open Art nyomda
ISBN:
963702039X
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
322
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 19.50cm
Kategória:
Bevezetés Luther négy iratához
Négy hitvallás 4
Értekezés a keresztyén ember szabadságáról 4
1520 - mozgalmas esztendő 4
Utolsó kísérlet 5
Levél a pápához 6
Konzervatív vagy forradalmi 7
A hit tartalmának kibontása 8
Krisztusként az emberért 9
A kis káté és a nagy káté 9
Súlyos döntések után 9
A lutheri reformáció új szakasza 10
Az egyházlátogatás és a nép tanítása 11
Mindenki tanul és tanít 12
A keresztyén tanítás alapanyaga 13
Első helyen a Tízparancsolat 13
Isten tisztelete és az ember szeretete 14
A Hiszekegy 15
A keresztyén élet forrásai 16
Hitvallás tanítással és tanulással 17
A keresztyén tanítás fő tételei 17
1537 - készülődés a meghirdetett zsinatra 17
A tárgyalási alap 18
Amiből nem engedhetünk 20
Amiről lehetne tárgyalni 21
Harcos hitvallás 22
Mit jelent evangélikusnak lenni? 22
Jegyzetek 23
Értekezés a keresztyén ember szabadságáról
Bevezetés
Luther levele X. Leó pápához 27
A keresztyén hit ereje 33
Két tétel a szabadságról és a szolgaságról 33
Krisztus egyszerre szabad és szolga 34
Az ember kettős természete 34
A hit szabadsága
A lélek és a külső dolgok 34
Isten igéje teszi szabaddá a lelket 35
Isten evangéliuma és a hit 36
Nem a külső cselekedetek, hanem a szív hite 37
A hit a törvény betöltése 37
Isten parancsolata reménytelenségbe visz 38
Isten ígérete hitet ébreszt 38
Krisztus megérintése hit által 39
A mi hitünk a keresztyén szabadság 40
A hit Istent igaznak vallja 40
Isten a hitet igazságul fogadja el 41
A lélek a hit által egyesül Krisztussal 42
Csereviszony Krisztus és a hivők között 42
Krisztus vállalja a benne hivőt 43
A hit a keresztyén ember igazsága 43
Krisztus papi és királyi rangja 44
A hivő ember királysága és papsága 45
Lelki királyság mindenek felett 45
Lelki papság isten színe előtt 46
Egyedül a hit által 47
A papság fogalmának leszűkítése 47
Visszaélés a papi hatalommal 48
Krisztus helytelen és helyes hirdetése 48
Krisztus szeretetének győzelme 48
A lelki szabadság summázása 49
A szolgálat cselekedetei
A testben élés megköveteli a cselekvést 49
A cselekvés kettős iránya 50
A lélekkel ellentétes akarat testünkben 50
A test figyelmeztetése szolgálatra 51
Ádám és Éva cselekedetei 52
A hivő ember cselekedetei 52
A püspököt nem cselekedetei teszik püspökké 53
Nem a gyümölcs teszi a fát jóvá vagy rosszá 53
A jó mesterember épít jó házat 54
Nem cselekvéssel kezdődik a megigazulás 54
Emberek előtt számítanak a cselekedetek 55
A személynek kell igazzá lennie hit által 55
Hamis vélekedés a jócselekedetekről 56
A hit győzi le a hamis vélekedést 56
Törvény a kegyelem igéje nélkül? 57
A bűnbánat hit által jut céljához 57
Az ember nem önmagáért él 58
Jócselekedetek egyedül az embertárs javára 58
A hit szabaddá tesz szolgálatra 59
Krisztus szolgává lett értünk 59
Odaadom magamat embertársaimért 60
Derűs lélekkel az embertárs szolgálatára 61
A keresztyén ember Krisztussá lesz mindekiért 61
Mert Krisztus nevét viselkjük 62
Szűz Mária példája 62
Pál apostol példája 62
Jézus példája 63
Engedelmesség a felsőbbség iránt 63
Engedelmesség az egyházi rend iránt 64
Az igazi jócselekedetek ismertető jele 65
Nem földi vagy örökkévaló előnyökért! 65
Tovább adjuk, amit Krisztustól kaptunk! 65
A hivő ember Krisztusban és embertárságban él 66
A lelki szabadság és a külső szabadság 66
Az építő szeretet
Hamis szabadság és hamis hagyományőrzés 67
Az építő szeretet középútja 67
A cselekedet nem igazít meg, de szükséges 68
Bortánkoztatás és kímélet 68
Krisztus szolgájának bölcsessége 70
Szertartásokra szükség van 71
Állványzatok az épülő házhoz 71
Egyedül Isten taníthat meg a hit szabadságára 72
A kis káté
Előszó
Üdvözlés 78
Az egyházlátogatás szomorú tapasztalata 78
Tanítani a népet, különösen az ifjúságot! 79
Az öt alapszöveg emlékelése 79
Keresztyén szabadság és keresztyén rend 80
Magyarázat a Kiskáté szerint 80
Magyarázat a Nagykáté szerint 80
A szülők és a felsőbbség feladata 81
Az úrvacsora szentségének megbecsülése 81
A lelkészi szolgálat új, evangéliumi értelmezése 82
A Tízparancsolat 83
A Hiszekegy 87
A Miatyánk 89
A Szent keresztség szentsége 93
Így tanítsuk gyónni az egyszerű embereket 95
Az oltáriszentség 97
A reggeli és az esti áldás 98
Az asztali áldás és a hálaadás 99
Szentírási igék házi táblái 100
Esketési könyvecske 104
A keresztelési könyvecske 108
A nagy káté
Luther Márton előszava
Papok hanyagsága és anyagiassága ellen 117
Visszaélés az evangéliumi szabadsággal 117
A káté gyermeke és tanulója 118
A Szentlélek jelenléte a káté-tanulásnál 119
Isten ereje a kísértés ellen 119
Mindennapi kenyerünk az Isten igéje 120
Isten parancsolja igéjének állandó tanulását 120
A tanulást nem lehet befejezni 121
Tanulás közben jön meg a kedv a tanulásra 121
Előszó
A családfő feladata a káté tanítása 122
Amit mindenkinek tudnia kell 123
A keresztyén tanítás öt része 125
Az első rész: a Tízparancsolat
Az első parancsolat 127
Isten és a hit összetartozik 127
Ez a parancsolat igaz hitet követel 128
A hamis hit hamis istent teremt magának 128
Isten a szív teljes bizalmát kívánja 129
A világ tele van hamis istentisztelettel 129
Istenellenes bizalom a cselekedetekben 130
Istentől várjunk minden jót 130
Isten jóságának közvetítői 131
A hit próbája: hova húz a szívünk? 131
Isten haragja és áldása 132
A történelem félelmetes tanulsága 133
Isten irgalma mindent felülmúl 133
Emberek a mammon igézetében 134
Isten nem hazudhat 134
Az első parancsolaton fordul meg minden 135
A második parancsolat
Isten neve bűn fedezésére 135
Hamis eskü és hamis tanítás Isten nevében 136
Isten neve szent 137
Isten nevének helyes használata 138
Az eskü igaz ügyért istentisztelet 139
Isten nevének tisztelete vallástétel 139
Isten nevének segítségül hívása 140
Imádkozásra nevelés 140
A harmadik parancsolat
Nevelés Isten félelmére és tiszteletére 141
Az ótestamentumi sabbát 141
Pihenés és istentisztelet 142
A szegény nép pihenő napja 142
A megszentelésen van a hangsúly 143
A hivők gyülekezésének napja 143
Ünnepszentelés Isten igéjével 144
Isten igéjének hallgatása és megtartása 145
A lelki közömbösség bűne 145
Isten igéje élő és ható beszéd 146
A negyedik parancsolat
Isten felebarátunk felé irányít 146
Isten helyettesei 147
Mindennél jobban tiszteljük szüleinket! 148
Isten jótetszése az engedelmes gyermeken 149
Pokol vagy béke az otthonban 150
A legmagasabb rang a földön 151
Sohasem lehetünk elég hálásak 151
A békés élet ígérete 152
Áldás vagy átok 152
Az elöljárók atyai tisztsége 154
A vilgi felsőbbség is Isten eszköze 155
A tiszteletlenség társadalmi következményei 156
Lelki atyáink megbecsülése 157
A szülők felelőssége Isten előtt 158
A szülői gondoskodás közéleti jelentősége 159
Isten áldása az emberré nevelés szolgálatán 159
Az ötödik parancsolat
Ez nem vonatkozik a felsőbbségre 160
Isten az életet védi 161
A gyilkosság oka ellen 161
A parancsolat summája 162
A segítség elmulasztása is bűn 162
Igazi jócselekedet az ellenség szeretete 163
A hatodik parancsolat
A hitvestárs a legdrágább kincs 164
A szív és élet tisztasága 165
Isten védelme és áldása 165
A legmagasabb rangú életrend 166
Szükséges életrend 166
A házasság tilalma istenellenes 167
A házasság becsületének helyreállítása 167
A hitvestárs szeretete és megbecsülése 168
A hetedik parancsolat
Mindennemű haszonszerzés mások kárára 168
Hűtlenség és hanyag munka 169
Cégéres tolvajok a kereskedelemben 169
Köztiszteletben álló országrablók 170
Nem hagyhatjuk szó nélkül mások megkárosítását 170
Isten haragja elől nincs menekülés 171
Isten egyik tolvajjal bünteti a másikat 172
A szegény nép panasza égbe kiált 173
Az igehirdető és a felsőbbség felelőssége 173
Summázás 174
Bőséges lehetőség jócselekedetre 174
A nyolcadik parancsolat
Nagy érték a becsület 175
Szegény ember igazsgáa 175
Az igazságnak elkötelezett bírák és tanúk 176
Hamis ítélkezés egyházon belül 176
A nyelv bűnei 176
Ítélkezés felhatalmazás nélkül 177
A megszólás bűne 177
Mondd szembe, vagy hallgass! 179
Kivétel a felsőbbség 179
Megintés négyszemközt 179
Talán megnyerheted testvéredet 180
Végső lehetőség a bíróság 180
Nyilvánvaló bűnről lehet nyíltan beszélni 181
A legjobbat mindenkiről! 181
Védjük egymás becsületét! 181
Jócselekedetekre itt is sok a lehetőség 182
A kilencedik és a tizedik parancsolat
A megkívánás bűne 182
Az igazság látszata 183
A jómódú réteg bűne 184
Mindenki nézze a maga hasznát? 185
Hűtlensére csábítás 185
Játék a suba alatt 186
Tiszta szív tiszta élet 186
A Tízparancsolat befejezése
Minden jócselekedet forrása és csatornája 187
Ennél magasabb rendű élet nincsen 188
A legmagasabb értékmérő 188
Ismételjük Isten szavát! 188
Minden parancsolata külön is érvényes 189
Isten félelme és szeretete 190
Az első három parancsolat alapja 190
A többi hét parancsolat alapja 191
Egész életünk a Tízparancsolat gyakorlása 191
A legdrágább ajándéka Istennek 192
A második rész: a Hiszekegy
Tanítás Isten teljes ismeretére 193
Tizenkét cikk helyett három hitágazat 193
Az első hitágazat
Válasz az első parancsolatra 194
Tőle és a javunkra van minden 194
Visszaélés Isten jó adományaival 195
Mindent Isten dicsőségére! 196
A második hitágazat
Jézus Urammá lett 197
Jézus a Szabadító 197
Jézus mindent értünk tett 198
A harmadik hitágazat
A Szentlélek megszentel 199
A Szentlélek elvezet Krisztushoz 199
A Szentlélek eszköze az egyház 200
A Szentlélek életre kelti az igét szívünkben 200
Az "ecclesia" jelentése 202
A "communiu sanctorum" jelentése 201
A Szentlélek beilleszt a hivők közösségébe 202
Bűnbocsánat az ige és szentségek által 202
A megszentelés teljessége az örök életben 203
A Szentlélek szüntelenül végzi munkáját 204
A három hitágazat egysége 204
A keresztyénség megkülönböztető jele 205
A Tízparancsolat és a hitvallás kapcsolata 205
A harmadik rész: a Miatyánk
Szükségünk van imádkozásra 206
Isten parancsolata az imádság 207
Nevének helyes használata az imádság 207
Parancsolata bátorít 207
Ha parancsolta, biztosan tetszik Neki 208
Hátha nem vagyok elég szent? 208
Az imádság nem vész kárba 209
Ameghallgatás ígérete 210
Számba adja az imádság szavait 210
Kérés, nem érdemszerzés 211
Kiáltás a nyomorúságból 211
Tanuljunk helyesen imádkozni 212
Védőfal az igazak imádsága 212
Locsogás helyett könyörgés 213
Az első kérés
Számunkra és közöttünk legyen szent 213
Téves tanítás és szentségtelen élet 214
Isten dicsérete szóval és cselekedettel 124
A második kérdés
Isten országa közöttünk és nálunk 215
Isten országának terjedéséért 216
Isten országának kétféle megjelenése 216
Merjünk ilyen nagyot kérni? 217
A harmadik kérés
Helytállás Isten ügyéért 218
Ördög, világ és testünk ellen 218
Vállaljuk a küzdelmet! 219
Isten ügye a miénk is legyen 219
Isten győzelméért 220
A negyedik kérés
Mulandó életünk szükségleteiért 220
A társadalom jó rendjéért 221
Jó kormányzásért 221
Mindenféle jóért 222
Legfőbb ellenségünk ellen 223
Isten jóságának felismeréséért 223
Az ötödik kérés
A rettegő lelkiismeret vigasztalása 224
Mindig bűnbocsánatra szorulunk 224
A szív vidámságáért 225
Bűnbocsánat és megbocsátás 225
A feloldozás mindig kész lehetősége 226
A hatodik kérés
Háromféle kísértés számtalan változata 226
Istennel a kísértés ellen 227
Elszenvedjük, de nem egyezünk bele 228
A nem kételkedő hit szava 230
Negyedik rész: A keresztség
A katekizmusban eddig ezt nem tanították 231
A szerzési igéken alapul minden 231
Nem emberi találmány 231
Maga Isten keresztel 232
Ige nélkül közönséges víz 233
A víz az igével együtt szentség 233
Az ige tesz különbséget víz és víz között 234
A keresztség célja az üdvösség 235
A hitnek szüksége van fogódzóra 235
Isten érzékelhető eszközöket használ 236
Az elfogadó személy hite 236
Isten cselekedete és a hit 237
A hit mesterfogása 237
Test és lélek üdvössége 238
A gyermekkeresztség tetszik Krisztusnak 239
Nem a hit, hanem az ige teszi érvényessé 240
Isten igéje nem tévedhet 240
A hit hiánya nem szünteti meg az érvényességet 241
A keresztség nem üres jel 241
A keresztyén élet mindennapi keresztség 242
Mindennapi harc a bűn ellen 243
A megtérés visszatérés a keresztséghez 243
A hajó nem törik össze 244
Mindennapi ruhánk a keresztség 244
Az ötödik rész: az oltáriszentség
Amit minden hivónek tudnia kell 246
Független minden emberi vélekedéstől 246
Krisztus teste és vére az ige szerint 247
A hitetlenség nem változtat rajta 248
Bűneink bocsánatára 248
Krisztus teste és vére ad bűnbocsánatot 249
A kereszten szerzett bűnbocsánatot adja 250
Aki hisz, az megkapja 250
A szentség méltó vétele 251
Gyakranéljünk vele! 251
Az erőtlen keresztyéneket biztatni kell 252
Krisztus parancsa: Ezt cselekedjétek! 253
Nem kényszerből 253
Sohasem leszünk egészen tiszták 254
Akik szeretnének megjavulni 255
Ne önmagunkra nézzünk, hanem Krisztus szavára 255
Jézus ígérete nekem szól 256
Méltó az, aki érzi gyengeségét 256
Méltatlan az, aki nem érzi bűnösségét 257
Önvizsgálat 257
Kísértésben menedék 258
Hivő testvér segítsége 259
Befejezésül újra: a családfők felelőssége 259
Rövid biztatás a gyónásra
A gyónás szabad legyen 260
Visszaélés a szabadsággal 260
Gyónás Isten előtt imádságban 261
Gyónás felebarátunk előtt 261
A titkos gyónás 262
A gyónás két része 262
A mi cselekedetünk és Isten igéje 263
A feloldozásra kell nézni 263
Aki nyomorúságát érzi, az magától jön 264
Aki keresztyén, azt nem kell külön biztatni 265
A gyónás megkedveltetése 265
Jegyzetek 267
A keresztyén hit főtételei vagy más néven a Schmalkaldeni cikkek
Doktor Luther Márton előszava
Tételek a szabad zsinat elé 271
A zsinat halogatása 272
Máris elferdítik a reformátori tanítást 272
Hamis híresztelések a reformációról 273
Szükség van reformáló zsinatra 273
A világi rend is reformokra szorul 274
Isten ügyét komolyan kell venni 275
Első rész
Főtételek az isteni felségről 275
Második rész
Tételek Jézus Krisztus szolgálatáról
1. főtétel 276
Megigazulás hit által 276
A mise
Vitatételek a misével kapcsolatban 277
A papok magános misézése 278
A mise középponti vitakérdés 279
A tisztítótűz 279
A szellemjárás 280
A búcsújárás 280
A testvérközösségek 281
Az ereklyék tisztelete 281
A búcsú 282
A szentek segítségül hívása 282
Alapítványi intézetek és kolostorok 283
A pápaság 283
Ötszáz évig nem volt pápaság 284
Pápaság emberi jog alapján? 285
Krisztus az egyetlen fő 285
A pápai uralom elfogadhatatlan 286
Ebből a négy tételből nem engedhetünk 287
Harmadik rész
Tárgyalható tételek 287
A bűn
A főbűn az eredendő bűn 288
Elvetendő tételek a bűnről 288
A törvény
A törvény gátat vet a bűnnek 289
A törvény leplezi a bűnt 290
A megtérés
Töredelemmel kezdődik 290
Az evangélium nékülözhetelen 291
A törvény egyedül kétségbeesésbe visz 291
A pápisták hamis megtérése 292
Nem ismerik az igazi bűnt 292
A megtérés három emberi részét emelik ki 292
Lehet-e tökéletes a töredelem 293
Lehet-e tökéletes a bűnvallás 294
Meghatározható-e az elégtétel mértéke 294
Az elégtétel mint pénzforrás 295
A könnyelmű bizonytalankodók 295
Az önmarcangoló szentek 296
Egyik sem tudja, mi a megtérés 296
Mindenestől bűnösök vagynk 297
A megtérés nem épülhet jócselekedetekre 298
A megtérés halálig tart 298
A nyilvánvaló bűn és a hit nem fér össze 298
Evangélium 299
A keresztség 299
A gyermekkeresztség 300
Az oltáriszentség 300
Úrvacsora egy szín alatt? 300
Az átlényegülés tana rafinált okoskodás 301
Kulcsok 301
A gyónás
A személyes feloldozáson van a hangsúly 301
Szentlélek ige nélkül 302
Az előzőleg hirdetett ige 303
Isten eszköze az ige és a szentségek 303
Az átok 304
A felavatás és a meghívás 304
A papok házassága 305
Az egyház 305
A megigazulás isten előtt és a jócselekedetek 305
A kolostori fogadalmak 306
Emberi rendelkezések 306
Valamennyi tétel záradék 307
Amiben mi nem akarunk résztvenni 307
Aláírások 307
Jegyzetek 308

Luther Márton

1483 - 1546
Martin Luther (magyarosan: Luther Márton, németül eredetileg Martin Luder) (Eisleben (ma Lutherstadt Eisleben), 1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18.) a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, reformátor. Ágoston-rendi szerzetesként lett teológus és professzor, a wittenbergi egyetem bibliatanára. A szükséges reformokat sokáig az egységes (a.m. katolikus) egyház keretében szerette volna elérni. Nyelvi és írói adottságai és karizmatikus személyisége széles visszhangot váltottak ki, ami véget vetett a katolicizmus középkori európai egyeduralmának. Az általa lefordított Luther-Biblia (németül Lutherbibel) a német nyelvterületen ma is az egyik legfontosabb Biblia-fordítás.

Luther Márton  további könyvei

70%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1984
Antikvár könyv
1 200 Ft 360 Ft
60%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
3 700 Ft 1 480 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...