Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet

Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet - Nagy Endre, Rácz Lajos - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft.
Kiadás éve:
2007
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Multiszolg Bt.
ISBN:
9789637490675
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
505
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 20.00cm
Kategória:
Előszó 13
I. RÉSZ
FEUDÁLIS KORSZAK 15
I. fejezet
Alkotmánytörténeti jellemzők 15
AZ ÁLLAM KÖZÉPKORI FOGALMA 15
ÁLLAMTERÜLET 15
A MAGYAR HONFOGLALÁS ELŐTT 15
A Római Birodalom 16
Pannónia 16
Igazgatási reformok 17
Dacia capta 18
Kormányzás és területszervezés 18
Az Avar Birodalom igazgatása 19
A KÁRPÁT-MEDENCE A HONFOGLALÁS UTÁN 22
A MAGYAR KIRÁLYSÁG TERÜLETE ÉS A MAGYAR KIRÁLY CÍMEI 23
Pertinentiae 23
Erdély fejedelme 24
Archiregnum Hungáriae 25
Praecedentia lista 26
ÚJABB TARTOMÁNYI MÉRETŰ IGAZGATÁSI KERÜLETEK 26
Török függőségű területek 26
"A négy kerület" 28
AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG ÁLLAMTERÜLETE 28
Erdélyi államterület véglegesítése 30
Erdély közjogi helyzete 32
FIUME - A CORPUS SEPARATUM 32
ALKOTMÁNYFEJLŐDÉS 34
A MAGYAR ALKOTMÁNYOS FELFOGÁS ALAKULÁSA MOHÁCSIG 34
Eszmefejlődés 34
Alkotmányos szokás és garanciális törvények 35
INTELMEK 36
Korai államelméleti mű 36
De administrando Imperio 37
Királyi tanács összetétele 41
VÉRSZERZŐDÉS, MINT KORAI TÁRSADALMI SZERZŐDÉS 42
NÉPFELSÉG ESZMÉJE KÉZAI KRÓNIKÁJÁBAN 43
SZENTKORONA-TAN 45
A Szentkorona jelentése 45
A korona szent jelzője 45
A korona fogalom átalakulása 47
Koronázási eskü 50
Organikus államfelfogás 52
Werbőczy Szentkorona-tanítása 56
A Szentkorona-tan továbbélése 57
II. fejezet
A királyi hatalom Mohácsig 58
A KIRÁLYI HATALOM TARTALMA, HATALOMKORLÁTOZÁSI TENDENCIÁK 58
A királyi hatalom jellemzői 58
A HATALOMGYAKORLÁS INTÉZMÉNYEI, TESTÜLETI SZERVEK 64
KIRÁLYI TANÁCS (consilium regis) 64
A királyi tanács működése 67
KANCELLÁRIA (kápolnaispán) 72
Kancelláriai ügyintézés 77
ORSZÁGGYŰLÉS 83
Az Országgyűlés szervezete 86
"Tömeges"/egyetemes vagy általános országgyűlés 87
Rendes vagy képviseleti országgyűlés 88
Részországgyűlés 88
Rendi képviseleti országgyűlés (1848-ig) 89
Az Országgyűlés működése 91
KÖZPONTI EGYEDI SZERVEK
(országos méltóságok), (veri barones), (dignitárius lista) 96
NÁDOR (nádorispán), (comes palatinus) 97
A nádor feladatai 98
ORSZÁGBÍRÓ (iudex Curiae Regiae) 102
TÁRNOKMESTER (magister tavernicorum) 104
FŐKINCSTARTÓ (summus thesaurarius) 106
TERÜLETI KIRÁLYI FŐTISZTVISELŐK 107
Erdélyi vajda (vojvoda Transsylvaniae) 108
Horvát-szlavón-dalmát bán
(banus Croatiae-Sclavoniae-Dalmatiae) 111
Macsói bán (banus Macsoviensis) 114
Szörényi bán (banus Zewriniensis) 116
Székelyek ispánja (comes Siculorum) 118
Pozsonyi ispán (comes Posoniensis) 120
Temesi ispán (comes Temesiensis) 122
UDVARI MÉLTÓSÁGOK 124
A TERÜLETI IGAZGATÁS SZERVEI 128
VÁRMEGYÉK, KERÜLETEK, VÁROSOK, FALVAK 128
KIRÁLYI VÁRMEGYE 131
HATÁRVÉDELMI IGAZGATÁS (gyepűrendszer, jász-kunok, bánságok igazgatása) 143
Gyepű 143
Jász-kunok 146
Bánságok igazgatása 149
NEMESI VÁRMEGYE 152
Főispán (supremus comes), örökös főispán (perpetuus comes) 155
Főispáni hatáskör 159
Alispán (vicecomes) 162
Alispán hatásköre 166
Szolgabírák (iudex vagy iudices nobilium) 167
Esküdtek 171
Jegyző (nótárius, iuratus notarius) 172
VÁRMEGYE TESTÜLETI SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS SEDRIA 172
Vármegyei közgyűlés 173
Sedria (sedes iudiciaria) 177
VÁROSOK IGAZGATÁSA 179
Szabad királyi város (libera regia civitas) 179
Mezőváros (oppidum) 187
Falu (villa), puszta (praedium) 188
Falvak a XIV. századtól Mohácsig 190
III. fejezet
A törvénykezés rendje és a bíróságok struktúrája 193
A bíráskodás kezdetei 193
KURIÁLIS BÍRÁSKODÁS 194
A király személyes bíráskodása 194
Praesentia regia, vagy a királyi jelenlét fóruma 196
Speciális praesentia regia, avagy a királyi különös jelenlét bírósága 198
Personalis praesenta regia vagy Tabula regia (Királyi Tábla) 199
Királyi Tábla 201
Curia militaris 202
Sedes tavernicaiis 203
SZEMÉLYNÖKI SZÉK vagy Sedes personalitia 206
A király "legszemélyesebb" fellebbezési fóruma 208
ORSZÁG NAGYBÍRÁI, avagy Judices Regni Ordinarii 210
ÍTÉLŐMESTEREK vagy Prothonotariusok 212
NÁDOR kúriai bíráskodása, a PRAESENTIA PALATINALIS 213
Kúriai bíráskodás helye és ideje 214
ÍTÉLKEZÉSI NAPOK, az "oktavák" 215
HELYI BÍRÁSKODÁS 216
Királybírák 216
Zsinati törvényszékek 218
PROCLAMATA CONGREGATIOK, avagy a Nádor vidéki bíráskodása 220
A TERÜLETI KIRÁLYI FŐTISZTVISELŐK - ERDÉLYI VAJDA, SZÉKELY ISPÁN, SZÁSZ ISPÁN ÉS A BÁNOK - BÍRÁSKODÁSA 227
Erdélyi vajda 227
Székelyek ispánja - „comes Siculorum" 230
Universitas SAXONUM 234
Báni Szék, Báni Tábla 237
DALMÁTIA 237
HORVÁTORSZÁG (CROATIA) 237
SZLAVÓNIA (oklevelesen „Sclavoniae") 239
KIVÁLTSÁGOLT NÉPEK bíróságai 241
JUDEX Cumanorum et Philisteorum - kunok és jászok bírái 242
JUDEX Bissenorum - a besenyők bírái 244
COMES Saxonum de SCEPUS - a Szepesi szászok ispánja 245
JUDEX Judeorum - zsidó bíró 248
SEDRIA-SEDES JUDICIARIA - vármegyei ítélőszék 249
SEDES DOMINALIS - ÚRISZÉK 254
VÁROSOK BÍRÁSKODÁSA 259
SACRAE SEDIS, SANCTA SEDES - szentszéki bíráskodás 262
A SANCTA SEDES-ok fórumrendszere 266
IV. fejezet
A magyar állam Mohács után 270
A KIRÁLYI HATALOM 270
A királyi hatalom átadása - koronázás 270
A hatalomkorlátozás főbb irányai 274
A király helyettesítése 276
Hatáskörök 281
AZ ERDÉLYI FEJEDELMI HATALOM 284
MAGYARORSZÁG SZUVERENITÁSA 289
II. RÉSZ
HATALMI SZIMBOLIKA 291
I. fejezet
A heraldika és alapszabályai 291
A címerhasználat kialakulása 291
A címerábrázolás általános szabályai 294
Mesteralakok és címerképek 299
Címerképek 301
Képzeleti alakok 302
Mesterséges alakok 302
Sisakok, címerfödél, sisakdísz, sisaktakarók, pajzstartók, jelmondat 302
II. fejezet
Az államcímerek és használatuk rendje 304
Címeradományozás és szervei 307
Az államcímer használata 311
III. fejezet
Magyar állami felségjelvényeink: címer és zászló 313
CÍMER 314
Kettős kereszt és vágások 314
Szentkorona 318
PAJZSTARTÓK 324
JELMONDAT (DEVISE; WAHLSPRUCH) 327
Kossuth-címer 328
ZÁSZLÓ-LOBOGÓ 331
III. RÉSZ
FOGALOMTÁR 335
IV. RÉSZ
A POLGÁRI KORI MAGYAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNY TÖRTÉNETE 447
I. fejezet
Rendszertani alapvetés 447
II. fejezet
A politikatudományi irányzat 452
III. fejezet
A szociológiai államtudományi irányzat 462
IV. fejezet
A kritikai szociológiai irányzat 475
V. fejezet
A közigazgatási jogtudományi irányzat 481
VI. fejezet
A formális-racionális közigazgatástani irányzat 488
VII. fejezet
A népi mozgalom közigazgatási reformeszméi 499

Nagy Endre

Nagy Endre  további könyvei

70%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 330 Ft
legjobb ár
Hűségpont:
 
63%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 800 Ft 671 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...