Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban

Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban - Györkei Jenő, Józsa Antal - Régikönyvek
Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban - Régikönyvek Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban - Régikönyvek Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban - Régikönyvek Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban - Régikönyvek Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban - Régikönyvek Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban - Régikönyvek
(0 vélemény)
Borító tervezők:
Darvas Sándor
Kiadó:
Kossuth Könyvkiadó
Kiadás éve:
1957
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin Nyomda
Nyomtatott példányszám:
4.000 darab
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
243 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 20.00cm, Magasság: 27.00cm
Súly:
0.80kg
Kategória:
Dr. Münnich Ferenc. Előszó 5
Györkei Jenő és Józsa Antal. Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalomban és a Szovjetunió polgárháborújában. 1917-1921 7

VÁLOGATOTT DOKUMENTUMOK
I. fejezet
KATONABARÁTKOZÁSOK AZ OROSZ — OSZTRÁK-MAGYAR FRONTON
1917-1918
I. Az oroszországi februári burzsoá demokratikus forradalom hírének fogadtatása az
orosz — osztrák-magyar fronton (1917 március—július) 47
2. A 4o. honvéd gyaloghadosztály parancsnokságának utasítása a barátkozások megszün-
tetésére (1917 március 5) 5o
3. A 39. honvéd gyaloghadosztály parancsnokságának két utasítása az oroszokkal való
bánásmódról és magatartásról (1917 április 13-14) 51
4. A 200. dandár távirati jelentése az 51. hadosztály parancsnokságához a Jalovit-csúcs
körzetében lezajlott húsvéti barátkozásról (1917 április 14) 54
5. Orosz katonák proklamációja osztrák-magyar társaikhoz, melyben leleplezik az oszt-
rák-magyar burzsoázia békeszólamokkal álcázott szándékait (1917 május 2) 54
6. Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt Központi Bizottságának felhívása a
hadviselő országok katonáihoz (1917 május 4) 55
7. Az 51. honvéd gyaloghadosztály bizalmas tiszti parancsa az oroszokkal való érintkezés
szabályait megsértő tisztekről (1917 május g) 57
8. Részlet az OSZDMP VII. ősszoroszországi konferenciájának határozatából az annexió
és hadisarc nélküli, demokratikus béke kiharcolásának módjáról (1917 május 12) . . . 58
9. A 39. honvéd gyaloghadosztály felderítő tisztjének jelentése a magyar és orosz katonák
május barátkozásáról az Ojtozi szorosban (1917 május 14) 59
1o. A „Russzkoje Szlovo" tudósítása a Kolomea környéki orosz—osztrák-magyar katona-
barátkozásokról (1917 május 16) 59
Orosz—magyar katonabarátkozás a kirlibabai frontszakaszon (1917 április—július) 6o
12. A vinnyicai munkás- és katonaküldöttek szovjetje határozatban szólítja fel a harcoló
felek egyszerű katonáit a frontbarátkozásokra (1917 szeptember) 63
13. Az 1917 december 7-én életbe lépő fegyvernyugvási egyezménynek a 305. honvéd gyalog-
ezred parancsnoka által kiadott magyar nyelvű fordítása (1917 december 7) 64

16 Magyar internacionalisták — 1/10 S 241


14. A „Nagybánya és Vidéke" című lap tudósítása a magyar és orosz katonák ajándék-
cseréjéről a fegyverszünetet követő napokban (r9r7 december 16) 65
15. A magyar Forradalmi Szocialisták felhívása a katonákhoz: fordítsák fegyvereiket saját
kizsákmányolóik ellen (1918) 66
i6. Forradalmi magyar katonanóta (1918) 67

II. fejezet
MAGYAR INTERNACIONALISTÁK A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA
FORRADALOMBAN ÉS POLGÁRHÁBORÚBAN
1918 - 1921
-17. A Szociáldemokrata Magyar Hadifoglyok Forradalini Központja a proletárforradalom
védelmére hívja fel a hadifoglyokat (1918 március ro) 71
18. Az OKP magyar—román szekciója a proletárbecsület nevében a Vörös Hadseregbe
szólítja a hadifoglyokat (1918 március 17) 72
19. Tájékoztató és program az Omszk környéki magyar pártszervezetek számára (1918
március 24) 74
20. Az Oroszországi Kommunista Párt magyar csoportja központi lapjának, a „Szociális
Forradalom"-nak első cikke (1918 április 3) 76
21. Kardos elvtárs cikke az „Ébredés" című lapban a még lözömbös proletár hadifoglyok-
hoz (1918 április 8) 77
22. A „Pravda" tudósítása az első összoroszországi hadifogoly-kongresszusról (1918 ápri-
lis 16) 79
23. Rabinovits Józsefnek, az omszki magyar pártszervezet titkárának felhívása: a magyar
hadifoglyok vívják meg saját forradalmukat (1918 május 19)
24. Szamuely Tibor cikke a forradalom útjairól a hazatérő és a Szovjet-Oroszországban ma-
radó proletár hadifoglyokhoz (1918 május 22) 83
25. Az Oroszországi Komniunista Párt omszki magyar csoportja fegyverbe szólítja az omszki
magyar hadifoglyokat a cseh ellenforradalmárok ellen (1918 május 26) 86
26. Szamuely Tibor a cseh ellenforra.dalmárok közeledő veszedelme alkalmából riadóztatja
a kommunista hadifoglyokat (1918 július 31) 87
27. A cseh ellenforradalmárok ellen útbaindított moszkvai III, internacionalista zászlóalj
búcsúztatása (1918 szeptember 21) 90
28. A ,Kraszni Vojni" című lap tudósítása a petrovszki magyar internacionalisták hősi
haláláról (1918 október 12) 91
29. A „Szociális Forradalom" cikke Wienermann elvtárs, a jászberényi bádogos legény
hőstettéről (1918 október 16) 92
30. A „Szociális Forradalom" megemlékezése a hősi halált halt Wienermann Lajos elv-
társról (1918 október 23) 93
31. Magyar hadifoglyok és internacionalista vöröskatonák helyzete az ellenforradalom
uralma alatt (1918 december 18) 95
32. A Kommunista Párt Külföldi Nyelvcsoportja Föderációjának felhívása az internacio-
nalistákhoz a közelgő nyugat-európai szocialista forradalmak alkalmából (1918 decem-
ber 18) 97
33. Az asztrahanyi internacionalista katonatanács toborzó felhívása a volt hadifoglyok-
hoz (1918) 99


34. Helyzetjelentés a cseh légió rabságában szenvedő magyar hadifoglyokról (1919 feb-
ruár 5) roo
35. A „Szociális Forradalom" tudósítása: a Vörös Hadsereg csapatai Kiev alá értek (1919
február 5) 102
36. Az orenburgi kommunisták felhívása a volt hadifoglyokhoz (1919 február 15) 105
37. A Kommunisták Magyarországi Pártjának felhívása az Oroszországban élő magyarok-
hoz a magyar szocialista forradalom védelméért (1919 március 28) 107
38. A Köztársasági Forradalmi Katonai Tanács bizalmas parancsa a nemzetközi csapa-
tok átszervezéséről (1919 április 17) ‚D)
39. A Magyar Tanácsköztársaság forradalmi kormánytanácsának mozgósítási parancsa min-
den Oroszországban és Ukrajnában tartózkodó magyar proletár számára (1919
május 8) III
40. Lenin utasítása: a nemzetközi alakulatokat a Magyar Tanácsköztársaság képviselőjének
rendelkezésére kell bocsátani (1919 augusztus 30) III
41. A Katonai Tanács utasítása a Vörös Hadsereg nemzetközi alakulatainak szervezéséről
(1919 december 18) 112
42. A kievi nemzetközi vörös hadosztály katonái válaszolnak Petljura felhívásaira (1919) 113
43• Az OKP szemipalatinszki magyar csoportjának toborzó felhívása a volt hadifoglyok-
hoz (1919) • 115
44. Krizsán Sándor politikai biztos jelentése az internacionalista csapatrészeket szervező
bizottságnak (1920 február 18) 116
45. Felhívás a Kolcsak uralma alól felszabadított hadifoglyokhoz (1920 február 22) 117
46. Az omszki „Vörös Ujság" megemlékezése a Krasznojarszkban kivégzett magyar forra-
dalmárokról (1920 augusztus i) 118
47. A novonyikolajevszki „Kommunizmus" című lap vezércikke a lengyel háborúról (1920
szeptember 5) 120
48. Kun Béla levele a déli frontról, melyben beszámol a Vrangel ellen folyó hadműveletek-
ről (1920 november 7) 123
49. A Kommunisták Magyarországi Pártja és az Oroszországi Kommunista Párt közös
levele a bakui vörösparancsnok-képző tanfolyamhoz (1920 december 31) 124
5o. A magyar internacionalisták Szolgálati Szabályzata (1920) 127
51. Az OKP magyar szekciójának felhívása a hazatérő volt magyar hadifoglyokhoz (1920) 129
52. Az OKP magyar csoportja központi lapjának, a „Vörös Ujság"-nak szerkesztőségi levele
a magyar internacionalistákhoz (1921 január 15) 132
53. Pusztay János. Ne várj, anyám! . . . (1918 május 26) 134
54. Ligeti Károly. Végrendeletem (1919) 135
55. Zubek. Kong az óra (1919-1920) 135
56. László Sándor. Apámnak küldöm üzenetemet! (1920 november 7) 136
57. Homok. Halottak indulója (1921 május 8) 137
58. Hidas Antal. A Szovjet ünnepén (1927) 138

VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Dr. Münnich Ferenc. Kun Béla (1957 június) 143
Kun Béláné. Néhány emlék Kun Béláról (1957 május) 156


Kun Béla. Emlékezés Szamuely Tiborra (1932 január 20) 16o
Gyöngyös Iván. Az új világ kapuja (1956) 166
Pogonyi Antal. Hadifoglyok a Siskov Kartongyárban (1956) 167
Dr. Münnich Ferenc. A tomszki internacionalisták (1957 április) 169
Kőrösi Sándor. Partizánharcok Távol-Keleten (1933 április 27) 174
Sziklai Sándor. Tudtuk, miért harcolunk. . . (1956 őszén) 178
Garasin Rudolf. Részvételem a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban (1957 ápri-
lis) 182
Tarcsai Mihály. Moszkvai emlékek . . . (1956 május) 191
Faragó Dezső. A Nagy Október katonája voltam... (1955) 193
Varga Gyula András. Egy vörösparancsnok visszaemlékezése (1955) 203
Müller Miklós. Az uráli harcok 1918-ban (1931) 206
Padlovics. Az első szarátovi lovas ezred (1931) 208
Kiss Lajos. Frunze elvtárs hadseregében... (1956) 211
Zalka Máté. Krasznojarszki emlékek (1931 január 13) 214
Pogonyi Antal. Kultúrmunka a kazanyi internacionalista ezredben (1956) 219
Böjtös Sándor. Egy internacionalista életéből (1956) 223
Bernáth József. Egy tanító emlékeiből (1956 június) 230


Györkei Jenő

Györkei Jenő  további könyvei

20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 500 Ft 1 200 Ft
40%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1969
Antikvár könyv
1 600 Ft 960 Ft
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 200 Ft 1 100 Ft
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 400 Ft 1 120 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...