Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyar költők 18. század

Magyar költők 18. század - Szalai Anna, Mezei Márta, Illés Endre, Illyés Gyula, Juhász Ferenc, Király István, Klaniczay Tibor, Pándi Pál, Sőtér István, Szabolcsi Miklós - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Magyar remekírók
Borító tervezők:
Jánosa István
Kiadó:
Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás éve:
1983
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Alföldi Nyomda
ISBN:
9631518469
Kötés típusa:
egészvászon nylon borítóval
Terjedelem:
966 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 10.50cm, Magasság: 18.00cm
Súly:
0.40kg
Kategória:
Faludi Ferenc
A tavasz 5
Tündérkert 6
Erdő 10
Klorinda 13
A hajnal 15
Tarka madár 18
Mária Theresia királyné asszonyunkhoz 20
Méltóságos vitéz gróf Nadasdi Ferenc horvátországi bánnak.... 22
Remete 22
Az Úr Jézushoz 24
A feszülethez 25
Forgandó szerencse 26
Útravaló 28
Kísztő ének 27
Felelő ének 29
Páras ének 30
Addio! 30
Szakácsének 31
Nincsen neve 33
A pipárul 34
A tarcsai savanyó vízrül... 35
Pásztori versek
Második ekloga. Pásztor versengés 36
Hatodik ekloga. A kesergő pásztorok 38
Amade László
Ámbár nékem nincsen kincsem... 42
Ah már egyszer engeszteld meg... 43
Búsúl szivem érted, hivem.. 44
Kinek lehet hinni 46
Féltelek szivem, mert szeretlek 47
Érted, érted, már éretted 48
Én angyalkám, szép madárkám 49
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete.. 50
Szép Cziczerkém 54
Gaz Cziczerkém 56
Ki béborult az fölyhőben... 58
Tied vagyok 59
Nincs mód benne, másé lenne 61
A házasság által elvesztett szabadságnak megsiratása 63
Oh szent János, én héjános bünös hozzád fordulok 68
Szőnyi Benjámin
Az Istennek a természetben lévő munkáiról 71
Fekete János
A V.....Z püspök versek 78
A négy menyország 79
Teleki József
Aranka Györgyhöz 88
Az Atyafiúi Barátság Oszlopából (részlet) 88
Micsoda az emberi élet (részletek) 90
Igaz barát képe 92
Ez megesküdt szép pár 93
Bessenyei György
A Tiszának reggeli gyönyörűsége 94
Vallás 96
Bessenyei György magához 100
Az ifjúságnak hanyatlása 101
(Fordítás az Aeneis-ből) 105
Orczy Lőrinc
Ezen munkában foglalt versekhez 106
Szabadkőmívesek törvénye 108
A magyar szépekhez (részletek) 109
Barátságos beszédje egy úrnak a káplánjával (részletek) 109
A szegény parasztnéphez beszéd 120
A magyar hazának 128
A bugaci csárdának tiszteletére 131
Tokajban való érkezés télen 133
Panasz 135
Szívbéli sóhajtás a bölcsesség után 135
Horátz X. éneke a II. Könyvből 139
Boétius versei 140
XII. A régi időket óhajtja 140
XVIII. A kincsek az embert, míg él fonnyasztják, ha meghal, nem követik 141
Békesség kívánása (Voltaire után) 142
Barcsay Ádám
A télnek közelgetése 146
Gondolatok a békéről 147
Lakodalom módja az oláhoknál 148
Hívság látásakor gerjedett jámbor érzés 152
Egy sebes katonának sóhajtása a megtörődött vitézeknek számokra épült pesti nagy házra 156
A kávéra 160
Tudományok nevelkedéséről, budai ferdőben 160
A Poétákhoz 163
Az Éva almájának eredete s értelme 163
Furcsa verseiért bocsánatot kér 164
Testamentum 164
Egy nagyságos asszonyságnak intésére 167
Visszaemlékezés 171
Gazdálkodva éljünk 171
Barátja fölszentelésére 172
Egy hadi ember jó barátjának 174
Hamvazószerdára 176
Újabb válasz Orczy Lőrincnek 197
A fösvénységről a Tiszának méregetésekor 180
Az igazi boldogságot hol leli meg az ember 182
Ányos Pál
Egy elenyészendő rósához 184
A lenyugvó naphoz 185
A szép tudományoknak áldozott versek 186
Bessenyeinek 189
Barcsay Kapitánynak 191
Kapitány Barcsaynak 193
Barcsaynak 195
Gróf Zrínyi Miklósról 196
Kalapos király (részlet) 197
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál 201
Egy terhes álomtalan éjjelemkor 203
Esdeklés 204
Egy fohászkodás 205
A víg társaságról 205
Hív barátnak hívétől fájdalmas elválása 206
A csalfa szívnek megvetése 209
A végső óra 210
Kreskay Imre
Ányos Pálhoz 211
Tisztelendő Révai Miklós úrhoz (részlet) 212
Méltóságos gróf Gvadányi József geneárlis úrhoz 214
Ráday Gedeon
Tavaszi estve 216
Árpádról írandó bajnoki énekek kezdete... 219
Dieneshez 220
Fabulák
A mezei prücsök (La Fontaine után) 221
A róka és a holló 222
Mátyás királynak három restjei 223
A tormába esett féreg 223
Dorilis 224
Szigeti veszedelem (átdolgozás) 224
Elöl-járó versek 225
A török ifjú éneke 226
Parnasszusi lecke 228
Egy vén emberről (Gellertet követve) 231
Horatius IX. ódája a harmadik könyvből 232
Dienes 233
Anakreon XL. Óda 236
Földi János
Halotti vers egy gyenge szülött temetésére 1781-ben 238
Egy téli víg napra 239
Május, az égi jegy szerént Kettős hava 239
Találós mesék I., II., III., IV., (részlet) 240
A leszállt galambhoz 241
Enyim Juliska 241
Barátság tűköre 242
Egy kevély széphez 243
Idegen szépség 243
Az én sírhalmom! 244
Horatius: Lesbiához 245
Anakreon dalai
I. A lant 245
XI. Magáról 246
XIX. Hogy inni kell 246
XXXIV. Egy leányhoz 247
XXXVII. A tavaszról 247
Bálám harmadik áldása az Izraelre 247
Hóseás 14. v.6.7. 248
Hamletből 248
Péczeli József
Róka, farkas 249
Nyúl, békák 250
Méhek, herék 251
Szarkák és szajkók 252
Egy szegény házaspár 253
Király és kapás 254
Jobbágy, halál 255
Farkas, kutya 256
Volatire: Henriás (részlet) 258
Dayka Gábor
A virtus becse 266
Az én örömeim 267
Szerelmesemhez 267
Phyllis 268
A vak szerelem 268
A bosszús szerelem 269
Esdeklés (Ti boldogító..) 270
Kesergés 271
Titkos bú 272
A rettenetes éjszaka 272
Az esztendő első napján 273
Búcsú (töredék) 274
Lakodalmi versezet 275
Kazinczyhoz 277
Baróti Szabó Dávidhoz (töredék) 278
A nemzeti öltözet 279
Téli dal 283
A tavasz (töredék) 284
Ne hidd... 284
Pope Newtonra 285
Diák levele apjához 285
Esdeklés (Te a bosszúállás...) 285
Fohász 288
Vallástétele egy az igazságra törekvő embernek (Blumauer után) 289
Heloíz Abelardhoz (Colardeau után) (részlet) 295
Kalmár György
Summa (részletek) 299
Molnár János
Barátságos ajándék 305
Babilon városáról 306
Az ártalmas könyvekről 306
A mulandóságról 306
Baróti Szabó Dávid
A Dunának nagy áradásáról 308
A magyar ifjúsághoz 310
Eggymás ellen törés 311
Szentjóbi Szabó László úrhoz 312
A szemem nyavalyájának leírása 314
T. Rájnis József úrhoz 315
Társaságkötés 315
Ráday Gedeon úrhoz 317
(Énekelék...) 319
Magyarországnak hajdani szomorú sorsa 320
A magáéval élni nem tudóról 321
Élet és halál 321
Hegedű 321
Egy tábori orvosra 321
Fösvény Fédonra 322
A vakszeretőről 322
Virthez 322
A Holdhoz 325
Egy ledőlt diófához 325
Felfordúlt világ 326
Soros jámbus 327
A vitorlás hajójú Balatonról 327
A múlandóságról 328
Születésem napjára 329
A lanthoz 330
Kisded Szótár (részlet) 331
Milton: Elveszett paradicsom (részlet) 331
Virgilius első eklogája 333
Virgulius Aeneise (részlet) 336
Horátz III. Könyv XXX. ódája 340
Rájnis József
Velencéhez 341
Új-esztendői ajándékocska 341
Egy jeles képíróhoz 342
Skázon Tisztelendő Faludi Ferenc úrhoz 343
Egy kérdékeny nemeshez 343
A vargafiakhoz 344
Hatos vers 346
Szent István királynak jobb kezéről 349
Búcsú-vétel 350
Pásztori dal 350
A férjéről és asszonyról 353
A hazáról 353
A római pápához 353
Alagya 353
Megszerzés (részlet) 355
Adónikom 355
Homérus vagy Virgilius rendi-szerént 355
Glikon rendi-szerént 356
Alkéus rendi-szerént 356
Alkéus rendi-szerént más 356
Asklepiades-rendi szerént 356
Szaffó rendi-szerént 356
Mennyegzői dal 357
Mojzes Éneke 359
Horatius Od. I.2. 361
Anakreon: A szerelemről 363
Anakreon: Egy kedves Leánykához 364
Ezópus beszéde a gonosz hatalomról 364
Ovidusnak Homréus rendi szerént való versei 365
Egy szelíd verébről (Catullus után) 367
Révai Miklós
Örömnap 368
Molnár János úrnak 370
Pálffy Leopoldína grófkisasszony halálakor 372
Tisztelendő Kreskay Imre úrnak (részlet) 374
Baróti Szabó Dávid úrnak 375
Baróti Szabó Dávid úrnak (részlet) 377
Haragos embertől való irtózás 381
Magát bátorító nagy szív 381
Mikor Bessenyei György a római egyház vallására állott 383
A papi üdvözlésről 385
A franciaországi zendülésre (részlet) 386
A kikeletről 389
A szerelem énekesihez 389
Rózsavirágon megilletődött szeretők 390
A szökevény Kupidó 391
Szerető kívánság 392
A meghűlt szeretet 392
Szomorú indulat 395
Az időről új esztendő alkalmatosságával 395
A lélek halhatatlansága 396
Magam képe 397
Tartózkodás 399
Haláltól nem rettegő nagy lélek 400
Horátius II. Éneke az Epodos nevű könyvből 401
Szerető nyavalya (Katull' verse után) 402
Gvadányi József
Egy falusi nótáriusnak budai utazása (részlet) 403
Fábián Julianna - Gvadányi József
Verses levelezés (részletei) 409
Csizi István - Vályi Klára
Verses levelezés (részletei) 416
Endrődy János
A kis rózsabokor 421
Az ellenkező 421
Miért ritkák a magyar Múzsák 422
Nagy János
Kozák tánc 423
Pápa városát dicsérő bakonyi leány 423
A kesergő cigány 424
Etédi Sós Márton
Magyar gyász (Részletek) 426
Mátyási József
Három dolog legszükségesebb... 432
Felelet egy bizonyos személynek... 434
A tavasznak mesés leírása (részlet) 437
A magyyar borról 439
Hajnali szomorú képzelődés 440
Gyöngyössi János
Az esztendőben elé forduló 12 hónapok alá 443
Kemény Farkas úrnak (részlet) 448
Ifjú tanulónak elmélkedése.. 448
Örvendező versek Kemény Sámuel úr őnagyságához (részlet) 449
Édes Gergely
Némely tavaszi madarakról 451
Okoson nyomorgóhoz 452
Szőrköntöst öltő bölcsről 452
Füsttül ürült tüzű szűzrűl 452
A magyar széphez 453
A borkancsóhoz 453
A világ tengerére ereszkedés 455
Nemzeti nyelvünkről (részlet) 457
A Teremtőhöz (részlet) 457
Válasz a Parnasszusi Leckére (részlet) 458
Természet könyve (részletek) 460
Poóts András
Az esztendő őszi szakaszának... 465
Szökött feleséghez 466
Magyar 467
Molnár Borbála
Egynehány bús szívből eredett énekek 468
Panasz és siralom 468
Más nótája 469
Életének igaz tűköre (részlet) 471
Ujfalvy Krisztina
A barát 475
Anyai fájdalom 477
A magánossághoz 477
Emlékezet 478
A hold 479
Ez az élet... 481
Mi a szív? 481
Hogy az éltető álomnak... 482
Komor idők... 482
Kováts József
A kopottabb nemesekhez 484
Nemzeti fohászkodás 486
Nap-lenyugváskor 486
A Sió vizepartján 487
A magyar és a hazafi 487
Szomorú dal 488
Egy kicsapott mester éneke 490
Varjas János
Megtért emberek énekje... (részlet) 492
Csokonai Vitéz Mihály
Az én poézisom természete 494
Magyar! Hajnal hasad! 496
Az estve 497
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 500
Tartozkodó kérelem 503
A boldogság 503
Megkövetés 504
Újesztendei gondolatok 505
Léthe 509
A pillangóhoz 509
A Reményhez 512
A tihanyi ekhóhoz 514
Halotti versek (részlet) 516
Tüdőgyúladásomról 520
Fazekas Mihály
Katonai búcsúének 522
Ki a boldog 523
Hortobágyi dal 526
Nyári esti dal 527
Az én poézisom 528
Kéziratos énekköltészet
Szíveket ujító bokréta V-dik, VI-dik, IX-dik 529
Nóták hármóniájokkal 9, 16, 19, 27, 34, 35, 44. 534
Izend meg, izend meg.... 536
Dávidné Soltári 2, 9, 13, 19, 28, 132. 537
Váci Énekes Gyűjtemény 24, 34, 60, 63. 541
Cantus 1, 2. 544
Debreceni diákirodalom
Egy hajadon fővel.. (részlet) 545
Egy lusnya fráterhez 546
Technopegnion 547
Keserves versek... 547
Erdő, erdő, kerek erdő... 548
Sem eső nem esik, sem felleg nem látszik... 549
Az elnyomott jobbágyok Miatyánkja a földesurak ellen 549
Pálóczi Horváth Ádám
Felelet, Bessenyei Kapitánynak.... 553
Kazinczyhoz Kassára (részlet) 554
A Föld hanyatlik 556
A maga gyilkosságáról egy atyafihoz levél 559
Balatoni veszedelem (részlet) 562
Mátyás király palotájára 563
Menőke a nagy gyűlésre 570
Trenknek egy könyvére 571
Sóhajtás és vallástétel 571
Ének a rossz asszonyok csalárdságairól 572
A sorsával meg nem elégedett 574
Búsuljon a ló, elég nagy a feje 577
Magyar tánc 577
Stájer tánc 578
Német - átok 579
Travesztált franc-átok 579
Vissza-mars a francoknak 580
Ennek beteljesedése 581
Hunniás (részlet) 582
Göcsei Helikon
Dótzi Teréz
Horváth Ádámhoz (részlet) 587
Farkas Sándor halálára 589
Tuboly Erzsébet
Téli andalodás 589
Tuboly Rozi
Az álom. Virgil után 590
Kazinczy Klára
A virtus panasza 591
Méltóságos Gróf Festetich György epitáphiuma 592
A csapodár madárhoz 593
Szentjóbi Szabó László
A reménységhez 595
Az igaz világi boldogság 596
A péceli kert 597
A tavasz 598
A holdhoz 601
Chloé bús estvéje 602
Egy megvetettnek keserve 603
A sírhalom 604
A nagy szüret Telgeden 605
Az együgyű paraszt 605
Dobozy Mihályhoz 608
A gyermekkori idők emlékezete 609
Indulj-dal 611
II. József halálára 613
Töredéke a mohácsi veszedelem előadásának 613
Mirabó I. 614
Mirabó II. 615
Achillestől a Hektor testét kérő Priamus (Homeri Ilaidos Libri 24 485) 615
Glyceruim Wielandból 616
A poéta (J.G. Jacobi) 618
Batsányi János
A franciaországi változásokra 619
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz 619
A látó 620
Tűnődés 625
A rab és a madár 627
Verseghy Ferenc
Egy jó szívből költ szatíra (részletek) 632
A haldokló leány 633
A marsziliai ének 636
Kazinczy Ferenc
A vallástan (töredék) 639
A tanítvány 640
A nagy titok 641
Írói érdem 641
Himfy 641
Epigrammai morál 642
A nyelvrontók 642
Misoxenia 643
A kötés napja 643
A Músához 643
Prometheus (Goethe) 644
Emberiség határai (Goethe) 646
Aranka György
A felülő nemességhez 645
Egy jó ifjú Ferenc napjára (részlet) 645
Egy szépség kínjainak látására. Panasz 646
Élet 656
Az essőhöz 656
Aniskához 657
Élet regulája 658
Vilándból próba 658
Vitkovics Mihály
Ivó dal 659
Parasztlányka dala 660
Mi hasznom énnékem 661
Pirongatol édesanyám 662
Fegyvert fogok a hazámért 663
Megelégedés 664
Az emberekhez 665
Cencihez 666
Horváth István barátomhoz 666
A költő 669
Egy verselőhöz 670
Sok a kritikus, kevés az író 670
Kazinczy Ferenc epigrammáira 671
Az olvasóhoz 671
Szerelem és barátság 671
Egy főtiszt és kocsis 671
Fridrik és Napóleon 672
Bécs és Moszkva 672
Szerb népdalok 673
Mi hallik ott a túlsó részeken 673
Bácsi szekeresek útnak indulának 673
Hajnallik már házam felett 674
Két szerelemes csókolozott 675
Vitkovics Mihály végső kívánása 675
Ungvárnémeti Tóth László
A világosság 676
A szerencse 677
A tisztválasztás 678
Az igazság 679
Az emberség alkatja 679
Az ízlés 679
Páriz Pápai 679
Révay és Kazinczy 679
Bersenyihez 680
A csíz 680
A vinczlér és a fia 681
A magvető 681
Az előre-fizetés 682
Árpád és Zalán 683
Phaedrus meséiből 686
A béka és a bika 686
Az istenek és az élő-fák 686
A görögökhöz 687
Az ifjúság Istennéje 688
Guzmics Izidor
A magyar nemzethez 690
A magyar királyhoz, I. Ferenchez 692
Péteri Takáts József
A reggel 695
Az estve 696
A holdhoz 697
Sóhajtás a békesség után 699
A költéshez 700
A fösvény 701
Egy haldokló szavai 701
Ágnes története (részletek) 701
Kisfaludy Sándor
Kesergő szerelem (részlet) 710
Boldog szerelem (részlet) 722
Csobánc 738
Somló (részlet) 751
Vályi Nagy Ferenc
Az őszirózsához 754
Az álomhoz 756
A villámláshoz 758
A szivárványhoz égi háború után 760
Az okossághoz 761
Virág Benedek
Előszózat 764
Lantomhoz 765
Bátorítás 766
Vitézeinkhez 767
Vátozás 767
A versengő hazafiakhoz 769
Károly győzelme Oszteraknál 770
A kényes szenvedőhez 771
Lámia 772
Auróra 772
A kalitkába zárt madárról 772
Békesség-sóhajtás 774
Magyar hexameterek (töredék) 775
A Zsoltárok közől X. 776
A bölcsről 777
Az örömhez 777
A Poéta és a Músa 778
Hangzatkák 778
Az elhervadt Phyllishez 778
Ariadna panasza Theseusra 779
Músám intése 779
A spártai anya 780
Jámbor vitéz 780
Soterino Custosomnak 781
Történet 782
Bessenyei Györgynek emlékezete 783
Zoilushoz 783
Cupido 784
Gyászkalapos 784
Ifjainkhoz 784
Horatius ódái 785
Thaliarchus 785
Arisztiusz Fuskushoz 786
Kloe 787
Delliushoz 787
Epodos. A római néphez 788
Kis János
Hajós ének 790
Bölcs rejtezés 791
Nyári holdvilágos éjszaka 792
Az idő eljár 793
Búcsúvétel az ifjúságtól 794
Lilimhez 795
A hív párhoz 795
Sopron tájékához 796
A Balaton melléke (részlet) 798
Aratáskor (részlet) 798
Aesop és az utas 801
A bárány és a tövisbokor 802
Markalf 802
Tibull elégiái közől I. 10., IV. 13. 805
Ének az örömhez (Schiller) 805
Dukai Takách Judit
Az én lakhelyem 810
Báró Wesselényi 811
A fársáng utolsó órájában 812
Juliskám halálára 813
Visszaemlékezés 814
A beteg Malvina 816
Döbrentei Gábor
A phantáziához 818
Hazai ügy, a nemzeti nyelvre nézve 822
Regula s természet 823
Berzsenyi Dániel
A tizennyolcadik század 826
Osztályrészem 826
A magyarokhoz (Forr a világ...) 827
Búcsúzás Kemenesaljától 828
Levéltöredék barátnémhoz 829
A közelítő tél 830
A magyarokhoz (Romlásnak indult..) 831
Fohászkodás 831
Életfilozófia 834
Napoleonhoz 836
A Pesti Magyar Társasághoz 836
A poéta 839
Gróf Mailáth Jánoshoz 840
A poesis hajdan és most 841
Jegyzetek 845
Név- és szómagyarázatok 873
Utószó 901
Életrajzi adatok 907
Mutatók
A szerzők betűrendes mutatója 945
A kötet tartalma 947

Szalai Anna

Szalai Anna  további könyvei

40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 000 Ft 1 200 Ft
akár 70%
Hűségpont:
 
40%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1975
Antikvár könyv
1 600 Ft 960 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...