Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyar közigazgatási jog

Magyar közigazgatási jog - Fazekas Marianna, Ficzere Lajos - Régikönyvek
Magyar közigazgatási jog - Régikönyvek Magyar közigazgatási jog - Régikönyvek
(0 vélemény)

A ​közigazgatás, valamint az annak szervezeti-intézményi rendszerét és működését szabályozó közigazgatási jog az államszervezet egyik fő alrendszere, illetve a jogrendszer egyik legterjedelmesebb ága. Ebből adódóan az egyetemi jogászképzés, továbbképzés, illetve a közigazgatási szakemberképzés programjában kétségtelenül központi helyet foglal el az az ismeretanyag, amely a közigazgatásnak az államszervezet rendszerében és működési mechanizmusában elfoglalt helyére, a közigazgatási jog alapintézményeire, a közigazgatási szervek által végzett jogszabály-előkészítő, jogalkotó, jogalkalmazó tevékenységére, valamint a közigazgatás működésére és társadalmi környezetével való kapcsolatrendszerére vonatkozik. A magyar közigazgatási jog általános részének tananyagát feldolgozó tankönyv – melyet a hazai jogtudományi karok társtanszékeinek szerzői közösen készítettek – a rendszerváltozás óta első ízben jelenik meg. A tankönyv elsődlegesen az egyetemi jogászképzés követelményrendszerét szem előtt tartva, az elmúlt években végbement alkotmányreformot és a jogrendszer változásait figyelembe véve, a közigazgatás rendszerében lezajlott, illetve jelenleg is folyamatban levő fejlődési irányok számbavétele alapján részletesen tárgyalja a közigazgatás jellemző vonásait, rendeltetését, feladatait, valamint a magyar közigazgatási jog alapintézményeit, a jogérvényesítés, illetve a jogalkalmazás kérdéseit. Átfogó képet nyújt a hazai közigazgatás szervezeti-intézményi rendszeréről, az irányítás, a felügyelet és az ellenőrzés intézményéről. A tankönyv részletesen elemzi az államigazgatási eljárási jog és a szabálysértési jog alapintézményeit, az államigazgatási jogi szankció kérdéskörét, valamint a közigazgatási jogi informatika alapjait. A szerzők a tankönyv átdolgozása során igyekeztek beépíteni mindazokat a változásokat, amelyek a közigazgatási jogban és a közigazgatás szervezeti-intézményi rendszerében bekövetkeztek, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozásunkból adódó követelményekre.

Sorozatcím:
Osiris Tankönyvek
Kiadó:
Osiris Kiadó
Kiadás éve:
2003
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Negyedik átdolgozott kiadás
Nyomda:
Dürer Nyomda Kft.
ISBN:
9633894417
Kötés típusa:
fűzött kemény papír
Terjedelem:
546
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
Előszó 15
A közigazgatás rendszerének alapjai 19
Igazgatás a modern társadalomban 19
Az igazgatás fogalma 19
Az igazgatás alanya és tárgya 21
Az igazgatás tartalma 23
Az igazgatás, a vezetés és az irányítás kapcsolata 26
A politikai rendszer és a közigazgatás 27
A közigazgatás az állami szervek rendszerében, a közigazgatás fogalma és sajátosságai 30
A közigazgatás az állami szervek rendszerében 31
A közigazgatás fogalma és sajátosságai 34
A közigazgatás rendeltetése, feladatai 42
A közigazgatás rendeltetése, tevékenysége 42
A közigazgatás tevékenységét meghatározó állami funkciók és feladatok 50
Irodalom 53
A közigazgatási jog alapjai és struktúrája 55
A közigazgatási jog helye a jogrendszerben 55
A magyar közigazgatási jog forrásai 58
A közigazgatási jogforrások helye a Magyar Köztársaság jogforrási rendszerében 58
A közigazgatási jog forrásai 59
Az állami irányítás egyéb jogi eszközei 61
A közigazgatás jogforrásai rendszeréra ható nemzetközi tendenciák 62
A közigazgatási jogi norma 64
A közigazgatási jogviszony 73
A közigazgatási jogviszony fogalma 73
A közigazgatási jogviszony típusai 73
A közigazgatási jogviszony alanyai 75
A közigazgatási jogviszony tartalma, tárgya 77
A közigazgatási jogviszony keletkezése, módosítása, megszűnése 78
Irodalom 78
A közigazgatás intézményrendszere 80
A közigazgatási rendszer intézményi keretei 86
A közigazgatási intézményrendszer tagolása 86
Az intézményrendszer tagolása és a közjogi személyek 86
A magyar közigazgatási intézményrendszer általános keretei 89
A közigazgatási intézményrendszer típusai 90
Az államigazgatási szervek általános jellemzői a nemzetközi tapasztalatok alapján 91
A magyar államigazgatási szervezetrendszer 94
Helyi-területi önkormányzatok a nemzetközi szabályozásban 98
A magyar helyi-területi önkormányzati rendszer 98
A közintézmények általános jellemzői az európai közigazgatási renszerekben 99
Köztestületi önkormányzatok 101
A köztestületi önkormányzatok magyar szabályozása 104
A közalapítványok általános jellemzői az európai szabályozás alapján 109
A közalapítvány a magyar közigazgatási intézményrenszerben 110
Közjogi személyiségű közintézetek 113
A közigazgatási feladatok átruházása (a felhatalmazás) 116
A felhatalmazás a magyar közigazgatási jogban 116
Az intézményrendszer keretei a társadalmi tevékenység körében. A tágabb értelemben vett közigazgatási intézményrendszer 117
A közigazgatás felelősségi körébe tartozó közfeladatok megvalósítása Magyarországon 120
A közigazgatás szervezeti rendszere 124
A közigazgatási szerv fogalma, jogképessége, létrehozása, szervezeti formája 124
A közigazgatási szerv fogalma 124
A közigazgatási szervek jogképessége 125
A közigazgatási szervek létrehozása, megszüntetése 125
A közigazgatási szerv szervezeti formája 126
A közigazgatás szervezeti rendszerét meghatározó tényezők 128
A közigazgatás szervezeti rendszerének felépítése 131
A központi szervek rendszere 133
A területi, helyi szervek rendszere 133
Irodalom 135
Az államigazgatás szervei 136
A központi államigazgatási szervek típusai 136
A kormány 137
A körmányzati tevékenység 137
A kormány feladatai 138
A kormány hatásköre 139
A kormány jogállása 141
A kormány működése 142
A kormány munkáját segítő szervek 143
Testületi szervek 143
A kormány hivatali szerv, a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) 144
A kormány döntéseinek előkészítése 146
A minisztériumok 149
A minisztériumokra vonatkozó szabályozás változásai 149
A minisztériumok feladatköre 150
A minisztériumi szervezet és működése alapvető jellemzői 152
A nem minisztériumi formában működő központi közigazgatási szervek 155
A nem minisztériumi formában működő központi közigazgatási szervek fajtái 155
Az országos hatáskörű szervek 157
A központi hivatalok és a minisztériumi hivatalok 158
Az államigazgatás területi szervei: a központi alárendeltségű (dekoncentrált) területi és helyi államigazgatási szervek 158
A középszint általános kérdései 158
Az általános hatáskörű területi államizgazgatási szervek 160
Az ágazati feladatokat ellátó területi államizgazgatási szervek 160
A jegyzők speciális jogállása, hatásköre a közigazgatás egységes működése szempontjából 164
Irodalom 164
A helyi önkormányzati közigazgatási rendszer 167
Az önkormányzat fogalma és rendeltetése 167
Az önkormányzat fogalma 167
Az önkormányzat rendeltetése 170
Az önkormányzati közigazgatás szervezete 171
Települések és területi egységek 171
Területszervezési hatáskörök és eljárás 173
A helyi önkormányzatok szervezete 178
Az önkormányzati társulások 185
A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre 188
Az önkormányzati alapjogok és a hatáskör-telepítés 188
A feladat- és hatáskör- telepítés rendszere 189
A települési önkormányzatok kötelező és szabadon vállalható feladatai 191
A feladatellátás és hatáskörgyakorlás alapkérdései 194
Az önkormányzati hatósági ügyek 197
Az államigazgatási hatósági ügyek 198
A megyei önkormányzat feladat- és hatásköre 199
Az önkormányzatok gazdasági alapjai 201
Az önkormányzatok vagyona 201
Az önkormányzatok gazdálkodása 204
Az önkormányzati közigazgatás és a területi államigazgatási szervek kapcsolata 208
A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal és a helyi önkormányzat kapcsolata 209
Az önkormányzati közigazgatás és a központi állami szervek viszonya 215
Irodalom 219
Közintézetek a közigazgatási rendszerben 221
A közintézetek az európai közigazgatási rendszerekben 221
A közintézetek rendszerének átalakulása Magyarországon 224
A közintézetek jogi helyzete 226
A közintézet és a szolgáltatást igénybe vevők kapcsolata 231
A közjogi személyiségű közintézetek (egyetemek, főiskolák) 234
Irodalom 237
Irányítás, felügyelet és ellenőrzés a közigazgatásban 238
A közigazgatás irányító tevékenységének általános jellemzése 238
Hierarchia, irányítás, vezetés 238
A közigazgatás szervezetirányító tevékenysége, különös tekintettel a hierarchikus irányítás tartalmára és eszközeire 239
Az irányítás szervezéstani szempontból 239
Az irányítás eszközei 240
Az irnyítás jogi szempontból 240
A felügyeleti tevékenység fogalma, fajtái, gyakorlásának eszközei 243
Fogalmi elhatárolási problémák, irányítás és felügyelet 243
A felügyelet mint állami tevékenység, felügyelet és jogalkotás 247
Felügyelet és ellenőrzés 248
Felügyeletfajták és felügyeleti eszközök 252
Ellenőrzés a közigazgatás rendszerében 253
Irodalom 254
A közszolgálati jog, a közigazgatás személyzete 256
A személyzeti politika- a közigazgatási munkaviszony szabályozásának alapkérdései 256
A közszolgálati jogviszony hatályos szabályozása 259
A kiválasztási rendszer 260
Az összeférhetetlenség 263
A köztisztviselő jogok és kötelességek 265
Az előmeneteli rendszer 268
Az illetményrenszer 271
A minősítési rendszer 259
A minősítésre vonatkozó szabályok változásai 274
A Ktv. minősítési rendszere 276
A teljesítményértékelés 279
A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere 280
A felelősségi rendszer fogalma 280
Az alkotmányjogi felelősség 280
A büntetőjogi felelősség 281
A fegyelmi felelősség 282
A kártérítési felelősség 287
Erkölcsi felelősség, etikai eljárás 289
Irodalom 289
A közigazgatási aktus 293
A közigazgatási aktus fogalma, elhatárolása a tényleges cselekményektől és más jogi aktusoktól 293
A közigazgatási aktus fogolma 293
Az elhatárolás kérdései 295
A közigazgatási aktusok fajai 297
Az aktusok rendszerezésének módjai 297
A hatósági jogalkalmazó aktusok 299
Közintézeti akusok 300
A közigazgatási rendszer működése során kibocsátott aktusok 301
A közigazgatási szerződések 305
A közigazgatási aktusok érvényességi kellékei 311
Az érvényességi kellékek osztályozása 311
A közigazgatási aktusok általános érvényességi kellékei 311
A speciális jogi követelmények 313
Mérlegelés, méltányosság általános kérdései 314
Mérlegelés, méltányosság a magyar közigazgatási jogban 317
A hibás közigazgatási aktus 320
Az érvénytelen aktus 320
Az orvosolható aktus 323
A közigazgatási aktus hatálya 324
Irodalom 325
A közigazgatás hatósági jogalkalmazó tevékenysége 326
A közigazgatás hatósági jogalkalmazó tevékenységének fogalma, jellemzői 326
A közigazgatás és a bírói jogalkalmazás különbsége 326
A hatósági jogalkalmazó tevékenység taratlma és funkciói 331
A hatósági tevékenység fajai, a hatósági cselekmények 337
A hatósági tevékenység fajai 337
A hatósági cselekmények 344
A közigazgatási hatóságok rendszere 349
A hatósági jogkör 349
Hatóságok az államigazgatás rendszerében 351
Az önkormányzatok és szerveik hatósági feladatai 353
Az átruházás egyéb esetei 356
A hatósági jogalkalmazó tevékenység irányítása 357
Irodalom 360
A közigazgatási eljárásjog elvi, történeti alapjai és jogintézményei 361
A közigazgatási eljárás fogalma, tagozódása 361
A közigazgatási eljárás szabályozásának története és kodifikálása 364
A külföldi jogfejlődés 364
A magyar jogfejlődés 367
Az államigazgatási eljárási törvény alapvető rendelkezései 371
Az államigazgatási eljárás törvényi szabályozásának célja 371
Az államigazgatási eljárás alapelvei 372
A törvény hatálya 374
Szervi hatály 375
Tárgyi hatály 376
Személyi hatály 378
Időbeli hatály 383
Területi hatály 383
Az általános és speciális eljárási szabályok viszonya 384
Az általános és speciális szabályok néhány elméleti kérdése 384
Az általános és speciális eljárási szabályok kapcsolata a tételes jogban 386
Hatáskör, illetékesség, megkeresés 388
A hatáskör fogalma és szabályai 388
Az illetékesség fogalma és szabályai 394
Hatáskör és illetékesség vizsgálata 396
Hatásköri és illetékességi összeütközés 398
Eljárás az illetékességi területen kívül 400
Megkeresés 400
Irodalom 402
Az első fokú közigazgatási eljárás és a határozat 404
Az első fokú eljárás 404
Az eljárás megindítása 404
Az elintézési határidő 405
A közigazgatási szerv hallgatása 407
Kérelem 409
Jegyzőkönyv 409
Képviselet 412
Kizárás 414
A szakhatóság közreműködése 415
Idézés 415
Értesítés 418
A tényállás tisztázása 418
Az ügyfél nyilatkozata 420
Az irat 422
Tanú 423
Szemle 423
Szakértő 425
Tolmács 427
A tanúzás és a szakértői közreműködés megtagadásának, valamint a szemle akadályozásának következményei 427
Tárgyalás 428
Az eljárás felfüggesztése 429
Egyezség 430
A határidő számítása 431
Igazolás 433
Az iratokba való betekintés 434
A közigazgatási szerv határozata 435
A határozat alakja és tartalma 435
A határozat közlése 437
A határozat kijavítása és kiegészítése 438
Hatósági bizonyítvány, igazolvány, nyilvántartás, ellenőrzés 439
Hatósági bizonyítvány 440
Hatósági igazolvány 441
Hatósági nyilvántartás 443
Hatósági ellenőrzés 444
Irodalom 445
Jogorvoslat és végrehajtás a közigazgatási eljárásban 446
Az eljárási kódex jogorvoslati rendszere 446
A jogorvoslati rendszer általános jellemzői 446
Jogorvoslati eszközök 451
A fellebezés 451
A határozat visszavonása, módosítása 455
Felügyeleti intézkedés 455
Ügyészi intézkedések 456
A közigazgatósági határozatok bírósági felülvizsgálata 457
A közvetlen (direkt) bírósági felülvizsgálata 458
A közvetett (indirekt) bírósági felülvizsgálat 461
A közigazgatási bíráskodás 462
A végrehajtási eljárás 470
A végrehajtás elrendelése 471
A végrehajtás foganatosítása 471
A végrehajtás felfüggesztése 473
A végrehajtás elévülése 474
Jogorvoslati eszközök a végrehajtási eljárásban 474
Biztosítási intézkedések 475
Irodalom 475
A közigazgatási jogi szankció 477
Közigazgatási jogi vagy a közigazgatás által alkalmazott szankció? 477
A közigazgatási jogi szankció kialakulása, önállósodása 478
A közigazgatási jogi szankció szabályozási módja 479
A közigazgatási jogi szankció célja, funkciója 480
A közigazgatási jogi szankció fogalma 482
A jogsértés 483
A hátrány okozása 483
A közigazgatási jogi szankció és a kényszer 484
A közigazgatási jogi szankció alkalmazására jogosult szervek 485
A közigazgatási jogi szankció fajtái 486
Anyagi és eljárásjogi szankciók 486
Szubjektív és objektív szankciók 486
Represszív és nem represszív szankciók 487
Speciális anyagi jogi szankciók 488
Szabálysértések 489
Irodalom 490
A szabálysértési jog alapjai 491
A szabálysértés története, kapcsolata a büntetőjoggal 491
Az új Sztv. helye a jogágak rendszerében 494
A szabálysértés fogalma, szabálysértési felelőségi rendszer 496
A szabálysértés fogalma, a törvény hatálya 496
A szabálysértési felelősség 496
A szabálysértések miatt alkalmazható jogkövetkezmények 498
A szabálysértési büntetési rendszer jellemzői 498
Az elzárás 499
A pénzbírság 499
A helyszíni bírság 500
A járművezetéstől eltíltás 501
Az elkobzás 501
A kiutasítás 502
A figyelmeztetés 503
A büntetéskiszabás, adatkezelés 503
A szabálysértési eljárás 503
A szabálysértés miatt eljáró szervek 504
Bizonyítás 508
Általános eljárási szabályok 511
Kényszerintézkedések a szabálysértési eljárásban 513
A szabálysértési hatóság előtti eljárás 515
A bíróság előtti eljárás 518
A végrehajtás 520
Egyes szabálysértési ügyekre vonatkozó külön rendelkezések 522
Az elzárással is sújtható szabálysértésekre vonatkozó általános eljárási szabályok 522
Gyorsított bírósági eljárás az elzárással is súlytható szabálysértések esetében 523
A fiatalkorúak szabálysértéseire vonatkozó rendelkezések 523
Becsületsértési ügyekre vonatkozó külön rendelkezések 524
Irodalom 524
A közigazgatási informatikai jogi alapjai 526
Alapfogalmak 526
A közigazgatási információs rendszerei 530
A nyilvántartásokról általában 530
Az államigazgatási információs renszerei 533
Az önkormányzatok információs rendszerei 537
Informatikai védelem 544
Irodalom 546

Fazekas Marianna

Fazekas Marianna  további könyvei

40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 600 Ft 960 Ft
akár 40%
Hűségpont:
 
40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 500 Ft 900 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...