Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyarország és a második világháború Titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és történetéhez

Magyarország és a második világháború - Juhász Gyula, Kerekes Lajos, Ádám Magda - Régikönyvek
(1 vélemény)

A titkos diplomáciai iratok tanulmányozása mindig izgalmas, de különösen az, ha a mi országunk gyászos napjairól szólnak. A Történettudományi Intézet munkatársai: Ádám Magda, Juhász Gyula és Kerekes Lajos állították össze ezt az értékes okmánygyűjteményt. A kötetben titkos diplomáciai iratokat tettek közzé, továbbá a háborús bűnösök nürnbergi peréből egy-egy vallomásrészletet s a magyar kormány tevékenységére vonatkozó jegyzőkönyveket. A kötet kilenc fejezetre oszlik, s mindegyik előtt tanulmányok elemzik az adott korszakot. A történészek célja e könyv összeállításával az volt, hogy - pótolva a sokéves hiányt -, feltárják azokat az okokat, amelyek Magyarországnak a II. világháborúban betöltött szégyenletes szerepéhez vezettek. Az olvasó arra a kérdésre kap választ, hogy miért Magyarország reakciós, népellenes politikai körei ismerték el elsőnek a hatalomra került Hitlert és miért tartottak ki a végsőkig a náci Németország, a halálra ítélt fasiszta rendszer mellett!

Kiadó:
Kossuth Könyvkiadó
Kiadás éve:
1959
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Zrínyi Nyomda
Kötés típusa:
félvászon
Terjedelem:
550
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.00cm, Magasság: 21.00cm
Kategória:
Zsigmond László: A második világháború huszadik évfordulójára 5
Kerekes Lajos: Útban a háború felé 31
Gömbös Gyula miniszterelnök magánlevele Khuen-Héderváry Sándornak, a külügyminiszter állandó helyettesének (1933. február 1.) (Utasítsák a berlini magyar nagykövetet, hogy Hitler hkancellári kinevezése alkalmából fejezze ki a magyar kormány szerencsekívánatait) 46
A Külügyminisztérium leirata Masirevich Szilárd berlini követnek (1934. március 20.) (A követ biztosítsa a német kormányt, hogy a magyar kormány a római paktum megkötésekor messzemenően figyelembe vette a Németország érdekeit) 47
Kánya Kálmán külügyminiszter napijelentése Colonna herceg budapesti olasz követtel folytatott beszélgetéséről (1934. március 26.) (Németország esetleges csatlakozása a római paktumhoz) 49
Részletek Messersmithnek, az Egyesült Államok egykori berlini konzuljának a nürnbergi perben tett tanúvallomásából (Németország délkelet-európai expanziós törekvései) 50
Alfred Rosenberg jelentése az NSDAP Külpolitikai Hivatalnának 1933-1943-ig terjedő tevékenységéről (Délkelet-Európára vonatkozó részletek) 51
Gömbös Gyula miniszterelnök átirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1935. október 5.) (Utasítja a római katonai atassét, hogy az Abesszínia elleni olasz támadás megindítása után fejezze ki Mussolininak a magyar kormány szolidaritását) 53
Wettstein János rpágai követ jelentése Kánya Kálmán külügyminiszternek (19354. október 7.) (A német hadsereg bizalmas tájékoztatása Gömbös Gyula berlini tárgyalásairól) 53
Sztójay Döme berlini követ levele Kánya Kálmán külügyminiszternek (1936. augusztus 1.) (A Csehszlovákia ellen összpontosítandó magyar revíziós követelések; német-magyar külpolitikai együttműködés; Hitler felfogása a középeurópai kérdésekről) 55
Kánya Kálmán külügyminiszter napijelentése Göring porosz miniszterelnökkel folytatott beszélgetéséről (1936. október 11.) ( Németország ausztriai és csehszlovákiai törekvései; magyar-jugoszláv és magyar-olasz viszony) 57
Villani Frigyes római követ jelentése Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. október 27.) (Ciano berlini tárgyalásai; a német-olasz megállapodásokat tartalmazó titkos jegyzőkönyv) 60
Wodianer Andor lisszaboni ügyvivő számjel-jelentése Kánya Kálmán külügyminiszternek (1937. január 8.) (Weiss Manfréd Rt. spanyolországi fegyverszállítása) 62
Villani Frigyes római követ jelentése Kánya Kálmán külügyminiszterenk (1937. február 13.) (A spanyol ellenforradalmi csapatoknak nyújtott olasz és angol támogatás) 62
Kánya Kálmán följegyzése Darányi Kálmán miniszterelnökkel, valamint Ciano olasz külügyminiszterrel 1937. május 20-án és 21-én lefolyt megbeszélésről (1937. május 21.) (Jugoszláviával, Romániával, Csehszlovákiával és Ausztriával kapcsolatos olasz-magyar álláspont; a német-olasz és olasz-angol-francia viszonyalakulása; a spanyol polgárháború; olasz-magyar gazdasági kapcsolatok) 63
A spanyol ellenforradalmi Franco-kormány magyarországi elismeréseiről szóló feljegyzés (1937. szeptember 14.) 71
Kánya Kámán napijelentése Göring és Darányi Kálmán miniszterelnökökkel folytatott megbeszéléséről (1937. november 22.) (Német-osztrák viszony; angol-francia álláspont az osztrák kérdésben; magyar-jugoszláv és magyar-román kapcsolatok; a magyarországi német kisebbségek helyzete) 72
Otto Meissner birodalmi Kancellári Hivatal főnökének feljegyzése Neurath német külügyminiszternek (1937. november 25.) (Hitler, Neurath, Darányi és Kánya megbeszélései a magyar-cseh kapcsolatokról; a kisantant megbontását célzó magyar-német együttműködésről) 77
Kánya Kálmán külügyminiszter magánlevele Hory András varsói nagykövetnek (1988. március 2.) (Csehszlovákia elleni lengyel-magyar együttműködés; Ausztria várható német megszállása; olasz-jugoszláv-magyar-lengyel ún, "horizontális tengely" megteremtésének lehetőségei) 80
Sztójay Döme berlini követ számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. március 12.) (Ausztria német megszállásának körülményei; Csehszlovákia elleni német-magyar katonai előkészületek) 82
Szabó György müncheni főkonzul jelentése Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. március 18.) (Ausztria német megszálásának előzményei, okai és következményei) 84
Jungerth-Arnóthy Mihály moszkvai követ jelentése Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. március 18.) (A Szovjetunió álláspontja Ausztria német megszállása után kialakul közép-európai helyzetről; Magyarország önállóságát veszélyeztető német hatalmi túlsúly; Magyarország külpolitikája) 89
Wodianer Andor burgosi ügyvivő jelentése Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. május 5.) (Az ellenforradalmi Franco-kormány győzelme érdekében tett magyar lépések; katonai helyzet Spanyolországban) 92
Ádám Magda: A müncheni konferencia és az első bécsi döntés 95
Gratz Gusztáv levele Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. március 12.) (Prágai kormányőrökkel folytatott megbeszélései) 109
A Szovjetunió külügyi nébiztosságának nyilatkozata a sajtó képviselőinek (1938. március 17.) (Kollektív rendszabályok foganatosítása az agresszor megfékezésére) 114
Kánya Kálmán külügyminiszter napijelentése Kobr budapesti csehszlovák követtel folytatott megbeszélésérpl (1938. március 31.) (A cehszlovák kormány álláspontja a németellenes összefogásról) 115
Kánya Kálmán külügyminiszter levele Sztójay Döme berlini követnek (1938. április 5.) (Magyarország és Németország Csehszlovákia elleni együttműködésének előkészítése) 116
Hory András varsói követ jelentése Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. május 10.) (A lengyel kormány érdeklődése a Csehszlovákiával szemben támasztott magyar területi igényekről) 117
Sztójai Döme berlini követ számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. május 19.) (A Csehszlovákiában élő nemzetiségek követeléseinek összehangolása a szudétanémet követelésekkel) 119
Kánya Kálmán külügyminiszter számjeltávirata Sztójay Döme berlini követnek (1938. május 21.) (A Szudétanémet párt és az Egyesült Magyar Párt együttműködése) 119
Marosy Ferenc követségi tanácsos, londoni ideiglenes ügyvivő levele Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. május 23.) (Angol kormánykörök álláspontja a cshszlovák kérdésben) 120
Jungerth-Arnóthy Mihály moszkvai követ jelentése Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. május 30.) (A Szovjetunió álláspontja a magyar, lengyel és német külpolitikáról a csehszlovák válsággal kapcsolatban) 121
Hitler utasítása a Wehrmachtnak a Csehszlovákia elleni előkészületre ("Fall Grün") Részlet (1938. május 30.) 123
Jungerth-Arnóthy Mihály moszkvai követ jelenése Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. június 20.) (A Szovjetunió álláspontja a csehszlovák kérdésről) 124
Kánya Kálmán külügyminiszter levele Hory András varsói követnek (1938. július 6.) (A Szovjetunió várható magatartása Csehszlovákia ellen indított német támadás esetén) 125
Hory András varsói követ számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. szeptember 14.) (A lengyel kormány álláspontja a Csehszlováki alleni támadással kapcsolatban) 126
Kánya Kálmán külügyminiszter számjeltávirata Hory András varsói követnek (1938. szeptember 14.) (Francia-angol beavatkozás lehetősége a Csehszlovákia ellen indított háború esetén) 127
Csáky Istvánnak, a külügyminiszteri kabinetiroda vezetőjének napijelentése Sztójay Döme berlini követtel folytatott telefonbeszélgetéséről (1938. szeptember 16.) (Göring elégedetlen a magyar kormány Csehszlovákia elleni tevékenységével) 128
Sztójay Döme berlini követ jelentése Kánya Kálmán külügyminiszterenk (1938. szeptember 17.) (Göring erélyesebb magyar akciókat követel CSehszlovákia ellen) 130
A Szovjetunió Honvédelmi Népbiztosságának sürgönye a párizsi szovjet katonai légiattasénak (1938. szeptember 25.) (A szovjet hadsereg összpontosítása a nyugati határon Csehszlovákia védelme érdekében) 131
Kánya Kálmán külügyminiszter számjeltávirata Hory András varsói kövtnek (1938. szeptember 27.) (Tisóval folytatott tárgyalások Szlovákiának Magyarországhoz csatolásáról) 132
Csáky Istvánnak, a külügyminiszteri kabinetiroda vezetőjének napijelentése Sztójay Döme berlini követtel folytatott telefonbeszélgetéséről (1938. szeptember 28.) (Göring ígéretet tesz a magyar követelések támogatására a müncheni konferencián) 133
Jungerth-Arnóthy Mihály moszkvai követ számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. szeptember 28.) (A Szovjetunió eleget kíván tenni Csehszlovákiával kötött szerződéséből fakadó kötelezettségeinek) 134
Csáky Istvánnak, a külügyminiszteri kabinetiroda vezetőjének számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. szeptember 29.) (Mussolini ígéretet tesz a magyar követelések támogatására a müncheni konferencián) 135
A müncheni egyezmény szövege (1938. szeptember 29.) 136
Horthy Miklós levele Hitlerhez (1938. október 1.) (Köszönőlevél a müncheni konferencián Magyarországnak nyújtott támogatásért) 139
Részletek Kozma Miklós naplójából (1938. október 1-15.) (A Kárpát-Ukrajna elleni akció megszervezése) 139
Kánya Kálmán külügyminiszter számjeltávirata Wettstein János prágai követnek (1938. október 3.) (Jegyzék a magyar kormány követeléseiről) 143
Vörnle János prágai ideiglenes ügyvivő számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. október 6.) (Bródy András pénzbeli támogatása) 144
Kánya Kálmán külügyminiszter számjeltávirata Wettstein János prágai követnek (1938. október 6.) (Utasítás Bródynak, hogy szabotálja a csehszlovák kormánnyal való megegyezést; Kárpát-Ukrajna Magyarországhoz csatolása esetére a magyar komány messzemenő politikai és gazdasági engedményeket fog adni) 145
Hory András varsói követ számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. október 7.) (A lengyel kormány nagyarányú szabotázs-akció megindítását javasolja Kárpát-Ukrajnában) 145
Lengyel Béla varsói katonai attasé távirata a Honvéd Vezérkar főnökének (1938. október 10.) (A lengyel hadsereg vezérkari főnöke lengyel feladatnak tekinti a Kárpát-Ukrajna északi területén végrehajtandó akciókat) 146
Kánya Kálmán külügyminiszter számjeltávirata Hory András varsói követnek (1938. október 12.) (A magyar kormány akciói Kárpát-Ukrajnában) 147
Csáky Istvánnak, a külügyminiszteri kabinetiroda vezetőjének számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. október 14.) ( Mussolini kilátásba helyezi a magyar kormány területi követeléseinek támogatását) 148
Csáky Istvánnak a külügyminiszteri kabinetiroda vezetőjének számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. október 14.) (Az olasz kormány katonai támogatást ígér az esetleges Csehszlovákia elleni támadáshoz) 149
Sztójay Döme berlini követ számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. oktber 15.) (Göringet tájékoztatta a magyar komány Csehszlovákia-ellenes háborús elszántságáról) 150
Sztójay Döme berlini követ számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. október 22.) (A berlini lengyel követ tárgyalása a német kormánnyal aközös lengyel-magyar határ szovjetellenes jellegéről; francia álláspont a négyes konferenciával szemben 151
Kánya Kálmán külügyminiszter számjeltávirata Villani Frigyes római követnek (1938. október 22.) (Kéri Cianót, segítse eloszlatni Munkács és Ungvár kérdésében a német kormánynál felmerült nehézségeket) 151
Villani Frigyes római követ számjel-telefonsürgönye Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. október 23.) (Ribbentrop a döntőbíráskodásról és a négyhatalmi konferenicia összehívásáról) 152
Villani Frigyes római követ számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. október 28.) (Az angol kormány véleménye a döntőbíráskodásról és a négyhatalmi konferenciáról) 153
Villani Frigyes római követ számjel-telefonsürgönye Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. október 29.) (Ribbentrop a döntőbíráskodásról, valamint Kassa, Ungvár és Munkács Magyarországhoz csatolásáról) 154
Az első bécsi döntés szövege (1938. november 2.) 154
Részlet Kozma Miklósnak a Magyar Távirati Irodában elhangzott titkos beszédéből (1939. április 12.) 156
Ádám Magda: Magyarország részvétele Csehszlovákia feldarabolásában 156
Jungert-Arnóthy Mihály moszkavai követ számjetávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. október 18.) (Az antikomintern paktum szerepe Németország keleti törekvéseiben) 172
Sztójay Döme berlini követ jelentése Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. október 19.) (Otto Meyer a magyar revíziós követelések teljesítésének feltételeiről) 173
Erdmannsdorff budapesti német követ levele Weizsäcker államtitkárnak (1938. november 7.) (Darányi Hitlerhez küldött leveleiről) 176
Hory ANdrás varsói követ számjel-telefonsürgönye Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. november 19.) (Kárpát-Ukrajna elleni magyar-lengyel együttműködés két lehetősége) 177
Hory András varsói követ számjel-telefonsürgönye Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. november 9. (A lengyel reguláris hadsereg igénybevétele Kárpát-Ukrajna ellen) 179
Villani Frigyes római követ számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. november10.) ( Az olasz kormány tájékoztatása a Kárpát-Ukrajna elleni akcióról) 180
Kánya Kálmán külügyminiszter számjeltávirata Hory András varsói követnek (1938. november 10.) (Kárpát-Ukrajna megszerzésének két lehetősége) 181
Hory András varsói követ számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. november 12.) (A lengyel szabadcsapatok aknamunkája Kárpát-Ukrajnában) 182
Részletek Kozma Miklós naplójából (1938. november 17-24.) (Előkészületek Kárpát-Ukrajna megszállására) 183
Napijelentés Sztójay Döme berlini követ telefonjelentéséről (1938. november 18.) (A német kormány álláspontja Kárpát-Ukrajna megszállásáról) 188
A német kormány jegyzéke Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. november 21.) (Tiltakozás Kárpát-Ukrajna megszállása ellen) 189
Az olasz kormány jegyzéke Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. november 21.) (Tiltakozás Kárpát-Ukrajna megszállása ellen) 190
A magyar kormány memoranduma a német kormánynak (1938. november 22.) (Magyar-német politikai és gazdasági együttműködés) 191
Sztójay Döme berlini követ számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. november 22.) (Ribbentrop álláspontja Kárpát-Ukrajna kérdéseiben) 192
Hory András varsói számjeltávirata Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. november 25.) (A lengyel-magyar együttműködés nehézségei Kárpát-Ukrajnában) 193
Villani Frigyes római követ jelentése Kánya Kálmán külügyminiszternek (1938. november 26.) (Az olasz kormánnyal a kárpátukrán kérdésben folytatott tárgyalások összegzése) 195
Hory András varsói követ számjeltávirata Imrédy Béla külügyminiszternek (1938. december 3.) (A lengyel kormány a Kárpát-Ukrajna elleni határzónáról) 197
Csáky István külügyminiszter számjel-levele a washingroni, párizsi és londoni követségeknek (1938. december 27.) (Magyarország csatlakozása az antikomintern paktumhoz és kilépése a Népszövetségből) 198
Khuen-Héderváry Sándor párizsi követ számjel-jelentése Csáky István külügyminiszternek (1939. január 3.) (Az antikomintern paktumhoz való csatlakozás várható francia visszhangja) 199
Marosy Ferenc londoni ideiglenes ügyvivő számjeltávirata Csáky István külügyminiszternek (1939. január 3.) (Az antikomintern paktumhoz való csatlakozás várható angol visszhangja) 200
Mihálkovics János moszkvai ideiglenes ügyvivő számjeltávirata Csáky István külügyminiszternek (1939. január 9.) (Litvinov Magyarország csatlakozásáról az antikomintern paktumhoz) 201
Feljegyzés Hitler és Csáky megbeszéléseiről (1939. január 16.) (Német-magyar viszony; Csehszlovákia elleni német-magyar együttműködés; Csehszlovákia teljes feldarabolása) 202
Jungerth-Arnóthy Mihály moszkvai követ telefonsürgönye Csáky István külügyminiszternek (1939. február 2.) (A közvetlen diplomáciai kapcsolatok megszakítása Szovjetunió és Magyarország között) 209
Jungerth-Arnóthy Mihály mkoszkvai követ számjeltávirata Csáky István külügyminiszternek (1939. február 3.) (Hivatalos szovjet közlemény a szovjet-magyar közvetlen diplomáciai kapcsolatok megszakításáról) 210
Csáky István külügyminiszter levele Sztójay Döme berlini követnek (1939. február 26.) (Kárpát-Ukrajna Magyarországhoz csatolásának gazdasági szükségessége) 211
Wettstein János prágai követ számjeltávirata Csáky István külügyminiszternek (1939. március 6.) (Magyar-csehszlovák tárgyalások Kárpát-Ukrajnáról) 213
Horthy Miklós levele Hitlerhez (1939*. március 13.) (Köszönőlevél Kárpát-Ukrajna megszerzéséhez nyújtott segítségért) 214
Bárdossy László bukaresti követ számjeltávirata Csáky István külügyminiszternek (1939. március 16.) (A román hadsereg előkészületei Kárpát-Ukrajna románlakta területeinek elfoglalására) 214
Bárdossy László bukaresti követ számjeltávirata Csáky István külügyminiszternek (1939. március 17.) (Lengyel-román együttműködés Kárpát-Ukrajnában) 216
Csáky István külügyminiszter számjeltávirata Villani Frigyes római követnek (1939. március 22.) (Kárpát-Ukrajna és a román-magyar viszony) 216
Csáky István k ülügyminiszter számjeltávirata Hory András varsói követnek (1939. március 24.) (A német-magyar viszony alakulása Kárpát-Ukrajánával és Szlovákiával kapcsolatban 217
Juhász Gyula: A második világháború kirobbanása és Magyarország 219
Hitler titkos utasítása a Wehrmachtnak a Lengyelország elleni támadás előkészítéséről (1939. április 4.) 231
Sztójay Döme berlini követ levele Csáky István külügyminiszternek (1939. április 21.) (A magyar kormány egyértelmű állásfoglalásának szükségessége a tengely politikája mellett) 234
Csáky István külügyminiszter levele Villani Frigyes római követnek (1939. április 27.) (A magyar kormány álláspontja a lengyel-német konfliktus kérdésében) 235
Szabó László római katonai attasé "Emlékeztető"-je a Mussolinival folytatott megbeszéléséről (1939. május 1.) (Lengyel-német konfliktus; Mussolini véleménye a magyar kormány álláspontjáról) 238
Sztójai Döme berlini követ jelentése Csáky István külügyminiszternek (1939. június 24.) (Angol-lengyel viszony; a berlini angol követ véleménye a lengyel-magyar viszonyról) 240
Csáky István külügyminiszter számjeltávirata Hory András varsói követnek (1939. július 13.) (A magyar kormány elszigetelt német-lengyel háború esetén mindkét féllel szemben semleges marad) 243
Teleki Pál miniszterelnök levele Hitlerhez (1939. július 24.) (Háromhatalmi konferencia összehívására iránuló javaslat) 244
Teleki Pál miniszterelnök levele Hitlerhez (1939. július 24.) (Magyarország nem indít hadműveleteket Lengyelország ellen) 245
Barcza György londoni követ jelentése Csáky István külügyminiszternek (1939. július 24.) m(Az angol külpolitika két párhuzamos irányzata; Hudson-Wohlthat-féle titkos tárgyalások) 245
Csáky István külügyminiszter számjeltávirata villani Frigyes római követnek (1939. július 27.) (A magyar kormány által javasolt német-olasz-magyar tárgyalások célja) 248
A berlini magyar követség feljegyzése a német külügyminisztériumhoz (1939. augusztus 9.) (Teleki pál miniszterelnök július 24-i leveleinek visszavonása) 249
Csáky István külügyminiszter számjeltávirata Villani Frigyes római követnek (1939. augusztus 31.) (A német külügyminisztérium szemrehányásai a magyar kormány ingadozó magatartása miatt) 250
Villani Frigyes római követ számjeltávirata Csáky István külügyminiszternek (1939. szeptember 2.) (Ciano a német-lengyel konfliktusról és a magyar kormány álláspontjáról) 251
Villani Frigyes római követ számjeltávirata Csáky István külügyminiszternek (1939. szeptember 6.) (Ciano javasolja, hogy a magyar kormány ne hozza összefüggésbe a német átvonulási kérelmet a Románia ellen indítandó közös támadással) 252
Csáky István külügyminiszter napijelentése Erdmannsdorff budapest német követtel folytatott megbeszéléséről )1939. szeptember 9.) (Ribbentorp nem javasolja román-magyar megnemtámadási egyezmény megkötését) 253
Csáky István külügyminiszter távirata Villani Frigyes római követnek (1939. szeptember 9.) (Ribbentrop a német csapatok magyarországi átvonulását kéri) 253
Villani Frigyes római követ számjel-telefonsürgönye Csáky István külügyminiszternek (1939. szeptember 10.) (Mussolini álláspontja a német csapatok Magyarországi átvonulásáról) 254
Jegyzőkönyv a Minisztertanács 1939- sueőte,ber 10-én délelőtt 11 órakor tartott üléséről (1939. szeptember 10.) (A Minisztertanács elutasítja a németek átvonulási kérelmét) 255
Barcza György londoni követ magánlevele Csáky István külügyminiszternek (1939 november 29.) (Az angol és német hadsereg titkos tárgyalásai; "Fehér-rózsa mozgalom") 258
Juhász Gyula: A második bécsi döntés 261
Teleki Pál miniszterelnök levele Hitlernek (1940. április 17.) (Háromhatalmi értekezlet összehívása a balkáni problémák rendezésére) 269
Sztójay Döme berlini követ levele Csáky István külügyminiszternek (1940. június 21.) (A Romániával szembeni revíziós követelések összeegyeztetése a német érdekekkel) 270
Csáky István külügyminiszter napijelentése Clodius német követtel folytatott tárgylásáról (1940. június 28.) (Katonai előkészületek Románia megtámadására; a német gabonaszükségletek fokozottabb mértékű kielégítése) 272
Csáky István külügyminiszter napijelentése Erdmannsdorff német követtel folytatott megbeszéléséről (1940. július 2.) (A német kormány jegyzékben közli a magyar kormánnyal, hogy Románia megtámadása ellenkezik a német érdekekkel) 274
Csáky István külügyminiszter Napijelentése Erdmannsdorff német követtel folytatott tárgyalásáról (1940. július 4.) (A német kormány jegyzékben ígéri: ha a magyar kormány nem nyúl erőszakos eszközökhöz Romániával szemben, támogatni fogja Magyarország területi követeléseinek kielégítését) 278
Részlet a Minisztertanács 1940. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből (1940. július 9.) (Teleki Pál miniszterelnök és Csáky István külügyminiszter müncheni tárgyalásainak előkészítése) 279
Csáky István külügyminiszter napijelentése Hitler kancellár, Ribbenrop külügyminiszter, ciano külügyminiszter és Teleki Pál miniszterelnök közötti megbeszélésről (1940. július 10.) (A magyar kormány revíziós követelései; a német és az olasz kormány álláspontja ezzel kapcsolatban) 282
Részlet a Minisztertanács 1940. augusztus 28-i ülésének jegyzőkönyvéből (1940. augusztus 28.) (Teleki Pál miniszterelnök és Csáky István külügyminiszter bécsi útjának előkészítése) 289
Jegyzőkönyv a Minisztertanács 1940. augusztus 29-én tartot tüléséről (1940. augusztus 29.) (A bécsi döntés feltételeinek elfogadása) 291
Jegyzőkönyv a második bécsi döntésről (1940. augusztus 30.) 292
A magyar és a német kormányok közötti kisebbségi megállapodás (1940. augusztus 30.) (A magyarországi német kisebbség nemzetiszocialista szervezkedésének, Németországgal való szabad érintkezésének és az államapparátusban való arányos részvételének elismerése és biztosítása) 295
Részlet a Minisztertanács 1940. augusztus 31-i ülésének jegyzőkönyvéből (1940. augusztus 31.) (Beszámoló a bécsi döntésről; a bécsi döntésből származó kötelezettségek elismerése) 297
Sztójay Döme berlini követ jelentése Csáky István külügyminiszternek (1940. szeptember 10.) (Beszélgetés Hitlerrel; a német kormány politikai, gazdasági és katonai követeléseinek fokozottabb mértékű kielégítése) 300
Jegyzőkönyv Magyarroszágnak a Háromhatalmi Egyezményhez csatlakozásáról (1940. november 20.) (A csatlakozás jegyzőkönyve: a Háromhatalmi Egyezmény szövege) 308
Kerekes Lajos: Magyarország részvétele a Jugoszlávia elleni agresszióban 311
Teleki Pál miniszterelnök tájékoztatója a londoni és washingtoni követek számára Magyarország eljövendő külpolitikájáról. Részlet (1941. március 3.) 321
Részlet a Minisztertanács 1941. március 28-i ülésének jegyzőkönyvéből (1941. március 28.) (Jugoszláviai kormányfordulat; Bárdossy külügyminiszter müncheni tárgyalásai) 323
Horthy Miklós levele Hitlerhez (1941. március 28.) (Magyarország hajlandó részt venni a Jugoszlávia elleni támadásban) 325
Sztójay Döme berlini követ számjeltávirata Bárdossy László külügymniszternek (1941. március 29.) (Hitler szóbeli üzenete hOrthy levelére; Magyarországhoz csatolandó újabb területekre vonatközó ígéretei) 326
Részlet Paulusz német tábornagynak a nürnbergi háborús bűnösök perében elhangzott vallomásából (Paulus budapesti tágyalásai a Jugoszlávia elleni támasdásban való részvételről) 327
Teleki ál iniszterelnök búcsúlevele Horthy Miklóshoz. Teleki Pál miniszterelnök lemondólevele (1941. április 3.) 329
Horthy Miklós levele Hitlerhez (1941. április 3.) (Teleki öngyilkosságánek megrendítő hatása ellenére a magyar kormány a március 28-i levélben foglaltak szerint fog cselekedni) 330
Horthy Miklós levele Mussolinihoz (1941. április 3.) (Teleki Pál miniszterelnök öngyilkosságának előzményei és okai) 331
Sztójai Döme berlini követ jelentése Bárdossy László miniszterelnöknek (1941. április 6.) (Hitler a német-magyar együttműködésről; Teleki öngyilkosságáról, a Jugoszlávia elleni támadásról) 333
Bárdossy László miniszterelnök és mb. külügyminiszter számjeltávirata a magyar követségnek (1941. április 10.) (Irányelv a magyar kormány szerződésszegő magatartásának megindokolásához) 340
Részlet a Minisztertanács 1941. április 13-i ülésének jegyzőkönyvéből (1941. április 13.) (A Szovjetunió kormányának felfogása a Jugoszlávia elleni magyar támadásról) 341
Ujszászy Istvánnak, a Honvéd Vezérkar 2. osztály vezetőjének levele Szabó László római katonai attaséhoz (1941. április 17.) (Fiume és Susak esetleges Magyarországhoz csatolása) 342
Kerekes Lajos: Magyarország hadbalépése a Szovjetunió ellen 343
Hitler titkos utasítása a Wehrmachtnak a Szovjetunió elleni támadás előkészítésére ("Barbarossa-terv") (1940. december 18.) 352
Homlok Sándor berlini katonai attasé jelentése Werh Henrik vezérkari főnöknek (1941. június 13.) (A német csapatok keleti irányú felvonulása; A Szovjetunió elleni háború előkészületeiről szerzett indormációk) 354
Feljegyzés a német-szovjet viszony alakulásáról (1941 június 14.) (Németország teljesíthetetlen követelései a Szovjetunióval szemben; diplomáciai úton nyert információk a háborús előkészületekről) 355
Werth Henrik vezérkari jőnök emlékirata Bárdossy László miniszterelnöknek és mb. külügyminiszternek (1941. június 14.) (Magyarországnak a Szovjetunió elleni háborúhoz való önkéntes csatlakozásáról; a háború lefolyásáról és végső kimeneteléről vallott felfogása) 357
Homlok Sándor berlini katonai attasé jelentése Werth Henrik vezérkari főnöknek (1941. június 20.) (A német csapatok felvonulása Finnország és Norvégia területén; Magyarország katonai részvételének kérdési; a német haderők számszerű csoportosítása) 361
Sztójay Döme berlini követ számjel-telefonsürgönye Bárdossy László miniszterelnöknek és mb. külügyminiszternek (1941. június 22.) (Ribbentrop német külügyminiszter tájékoztatója a Szovjetunió elleni háború megindításáról) 336
Sztójay Döme berlini követ számjel-telefonsürgönye Bárdossy László miniszterelnöknek és mb. külügyminiszternek (1941. június 26.) (Weizsäcker külügyi államtitkárral folytatott beszélgetése Magyarország esetleges hadbalépéséről) 367
Bárdossy László miniszterelnök és mb. külügyminiszter számjel-telefonsürgönye Sztójai Döme berlini követnek (1941. június 27.) (Tájékoztatja a követet: Magyarroszág 1941. június 27-én a Szovjetunió ellen hadbalépett) 369
Horthy Miklós a kassai provokációról (Részletek Horthy: Ein Leben für Ungarn c. emlékiratából. A Szovjetunió álláspontja Magyarországgal szemben; a kassai provokáció háttere) 371
Sztójay Döme berlini követ jelentése Bárdossy László miniszterelnöknek és mb. külügyminiszternek (1941. június 28.) (A Szovjetunió elleni háború első napjai; több ország csatlakozása a háborúhoz; német tervek a Szovjetunió jövőjéről) 372
Sztójay Döme berlini követ számjeltávirata Bárdossy László miniszterelnöknek és mb. külügyminiszternek (1941. június 29.) (Magyarország katonai beavatkozásával kapcsolatos német álláspont) 377
Sztójay Döme berlini követ számjeltávirata Bárdossy László miniszterelnöknek és mb. külügyminiszternek (1941. június 29.) (A Szovjetunió felsztására vonatkozó információk) 379
Sztójay Döme berlini követ levele Bárdossy László miniszterelnöknek és mb. külügyminiszternek (1941. július 2.) (Magyarország háborús szerepével kapcsolatos német felfogás) 379
Bárdossy László miniszterelnök és mb. külgyügyminiszter számjeltávirata Nagy György stockholmi követnek (1941. december 13.) (Magyarország hadiállapotba kerül Angliával és az Egyesült Államokkal) 832
Bárdossy László miniszterelnök és mb. külügyminiszter rendeletére Szentmiklóssi Andor követségi tanácsos tájékoztató körirata valamennyi magyar követségnek és konzulátusnak (1941. december 18.) (Jegyzékváltás Magyarország és az Egyesüt Államok között; Bárdossy László miniszterelnök 1941. december 5-i és 16-i parlamenti beszédének kivonata a hadiállapot okairól) 383
Kerekes Lajos: Fordulat a második világháború menetében 389
Kállay Miklós miniszterelnök és külügyminiszter képviselőházi bemutatkozó beszéde (Részlet) (1942. március 19.) 400
Feljegyzés az Imrédy-féle Magyar Mejújulás Pártja politikai tevékenységéről (1943. január) 402
Sombor-Schweinitzer főkapintányhelyettes feljegyzése az Imrédy-csoport külpolitikai felfogásáról (1943. január 29.) 405
Vörnle János ankarai követ számjeltávirata Kállay Miklós miniszterelnöknek és külügyminiszternek (1943. február 10.) (Churchill a háború utáni Európa rendezésére vonatkozó angol-amerikai elgondolásokról) 410
Wodianer Andor lisszaboni követ jelentése Kállay Miklós miniszterelnöknek és külügyminiszternek (1943. február 11.) (Az angol itikos szolgálattól nyert értesülések Közép-Európa jövőjéről) 413
Részlet a Minisztertanács 1943. február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből (1943. február 23.) (A honvédelmi miniszter tájékoztatója a 2. magyar hadsereg emberállományának veszteségeiről) 415
Részlet a Minisztertanács 1943. március 2-i üléséek jegyzőkönyvéből (1943. március 2.) (A honvédelmi miniszter tájékoztatója a 2. magyar hadsereg anyagi veszteségeiről) 416
Mihálkovics János sztambuli főkonzul számjeltávirata Kállay Miklós miniszterelnöknek és külügyminiszternek (1943. március 13.) (Az angol-szovjet kapcsolatokról 416
Feljegyzés a német-magyar gazdasági kapcsolatokról 417
Részlet a Minisztertanács 1943. augusztus 24-i ülésének jegyzőkönyvéből (1943. augusztus 24.) (Csatay Lajos honvédelmi miniszter tárgyalása Hitlerrel; a Balkán megszállásában való magyar részvétel kérdése) 419
A szövetséges államok és Magyarország között létrejött előzetes megállapodás szövege (1943. szeptember 9.) 421
"Emlékeztető" a bácskai vérengzés hadbírósági főtárgyalásáról (1943. december 16.) 422
Juhász Gyula: Magyarország német megszállása 429
Részlet a Minisztertanács 1944. január 25-i jegyzőkönyvéből (1944. január 25.) (A március 15-i ünnapségek előkészítése és elvi szempontjai) 429
Horthy Miklós levele Hitlerhez (1944. február 12.) (A keleti hadszíntéren levő magyar hadosztályok visszarendelése a magyar határra) 442
Részlet Kállay Miklós miniszterelnöknek a semleges országokban működő magyar követekhez írott leveléből (1944. március 1.) (A Szovjetunió elleni háború továbbfolytatása; Magyarország politikai berendezkedésről alkotott nyugati sajtóvélemények megváltoztatásának szükségessége) 443
A német Biztonságügyi Hivatal memorandum-tervezete Magyarország bekebelezésének lehetőségeiről (1944. március 11.) (A katonai intervenció hátrányai; államcsínyre és új korány alakítására vonatkozó javaslat) 445
Szombathelyi Ferenc vezérezredesnek, a Honvéd Vezérkar főnökének feljegyzése a német főhadiszálláson, Klessheimben történet tárgyalásról (1944. március 18.) (Horthy tárgyalása Hitlerrel Magyarország német megszállásáról; a vezérkari főnök tárgyalásai Keitellel és Hitlerrel) 447
Részlet Joachim Ribbentropnak a nürnbergi per vizsgálóbírója előtt tett vallomásából (Horthy Klessheimi tárgyalásai; Horthy beleegyezése Magyarország német megszállásába) 452
Hitler kinevezi Edmund Veesenmayert Magyarország teljhatalmú német bebízottjává (1944. március 19.) 460
Sztójay Döme miniszterelnök körtávirata a magyar követségeknek (1944. március 28.) (A Sztójay-kormány bel- és külpolitikai céljai) 464
Jegyzőkönyv a Minisztertanács 1944. augusztus 25-én tartott rendkívüli üléséről (1944. augusztus 25.) (Romániának a háborúból való kiugrása által előállott katonai és politikai helyzet; Dél-Erdély elleni közös német-magyar támadás) 467
Jegyzőkönyv a Minisztertanács 1944. szeptember 8-án tartott rendkívüli üléséről (1944. szeptember 8.) (A Szovjetunió elleni háború továbbfolytatása; amennyiben a német hadsereg további segítséget nyújt, a magyar kormány nem kér fegyverszünetet a szövetségesektől) 473
Horthy Miklós 1944. október 15-i kiáltványa (1944. október 15.) 483
Horthy Miklós 1944. október 15-i hadparancsa (1944. október 15.) 485
Horthy Miklós 1944. október 16-i kiáltványa (1944. október 16.) 486
Horthy Miklós 1944. október 16-i nyilatkozata (1944. október 16.) 486
Szerzői megjegyzések 487
Mellékletek 189
Időrendi áttekintés 491
Miniszterek névsora 500
Névmutató 518
Idegen szavak jegyzéke 532
Rövidítések jegyzéke 534
Képmellékletek jegyzéke 535

Juhász Gyula

1883 - 1937
Juhász Gyula (Szeged, 1883. április 4. – Szeged, 1937. április 6.) magyar költő. A 20. század első felében Magyarország egyik legelismertebb költője, József Attila előtt a magyarság sorsának legjelentősebb magyar lírai kifejezője.

Juhász Gyula  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 500 Ft 1 050 Ft
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 880 Ft

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • 2021. 12. 16. 9:24

    Juhász Gyula, Juhász Ferenc öccse