Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyarország története a honfoglalástól 1526-ig

Magyarország története a honfoglalástól 1526-ig - Székely György, Elekes Lajos, Lederer Emma - Régikönyvek
Magyarország története a honfoglalástól 1526-ig - Régikönyvek Magyarország története a honfoglalástól 1526-ig - Régikönyvek Magyarország története a honfoglalástól 1526-ig - Régikönyvek Magyarország története a honfoglalástól 1526-ig - Régikönyvek Magyarország története a honfoglalástól 1526-ig - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás éve:
1957
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Egyetemi Nyomda
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
359 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.60kg
Kategória:
TARTALOMJEGYZÉK

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A FEUDALIZMUS KORAI SZAKASZÁBAN
(A honfoglalástól a 13. század derekáig)
1. A FEUDÁLIS VISZONYOK FEJLŐDÉSE (a honfoglalástól az állam-
alapításig) 9
A) A honfoglalás 9
A honfoglalókkal kapcsolatban álló országok helyzete 10
A kelet-római birodalom (Bizánc). A-keleti frank birodalom. A nagy-
morva birodalom. A pannonszláv állam. A dunai bolgár birodalom 10
A honfoglaló magyarok hadszervezete 12
A honfoglalás története 13
B) Az osztályviszonyok fejlődése 14
A pásztortársadalom válsága 15
Az osztályviszonyok a szláv területeken 16
Az ún. kalandozó hadjáratok 17
A „kibékíthetetlen osztályellentétek" kialakulása 21
C) Az állam megszervezése 24
Harcok az államszervezésért 24
Az István-kori állam gazdasági alapja. (A feudális földtulajdon ki-
alakulása) 26
Az új magyar állam harca az idegen hódítók ellen 30

2. A FEUDÁLIS FÖLDTULAJDON MONOPÓLIUMÁNAK KIALAKULÁSA 32
A) A „pogánylázadások" 32
B) A korai feudális állam megszilárdulása 36
C) A feudális földtulajdon monopóliumának kifejlődése 39
A világi magánnagybirtok 41
Az egyházi birtok 43
A királyi birtok 47
D) A honfoglalás-kori pogány műveltség és a keresztény egyházi művelődés
kezdetei 49

3. A KORAI FEUDÁLIS ÁLLAM A SZÉTTAGOLÓDÁS ÜTJÁN 54
A) A bel- és külpolitika fejlődése Kálmántól III. Béláig 54
B) Az állam III. Béla idején 62


„.‘f,vnlrilr„ I. ............
A I111140k 1•■ 1141 \ /Al tik a I 3. ,./.;liad rlrjéil 70
A „s•rviensek” (servlentes regis) 72
Az Aranybulla-mozgalom és eredményei 73
Az egyházi nagybirtok reakciója : 1231-es hulla és a beregi egyez-
mény 77
D) A tatárjárás és következményei 80
IV. Béla politikája a tatárjárás előtt 80
A tatár hódítás jellege és szervezete: A tatárjárás 82
IV. Béla bel- és külpolitikája a tatárjárás után 85
E) A keresztény egyházi műveltség kibontakozása 87

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A FEUDALIZMUS VIRÁGZÓ SZAKASZÁBAN
(13. század derekától)
4. FEUDÁLIS SZÉTTAGOLTSÁG (a 13. század derekától kb. 1320-ig) 97
A) Az árutermelés csíráinak jelentkezése 97
A termelőerők fejlődése a magánnagybirtokon a XIII. század folyamán 97
A munkamegosztás fejlődése, városok alakulása 100
B) Az uralkodó osztályon belüli rétegharcok kiéleződése 108
A nemesi megye 108
A tartományuraságok szervezete, magánhadsereg, familiaritás 111
C) A paraszti osztályharc és eredményei 'a 13. század második felében 116
D) Az interregnum; a nagy tartományurak leverése 125

5. AZ EGYSZERŰ ÁRUTERMELÉS RENDJÉNEK KEZDETEI. AZ URAL-
KODÓ OSZTÁLY TÖREKVÉSEI AZ ÁLLAMHATALOM RENDI MEG-
OSZLÁSÁRA (kb. 1320 —1382) 133
A) A központi hatalom átmeneti megerősödése Károly Róbert idején 133
A királyi hatalom és a nagybirtokosság egyensúlya 133
A magyar állam külpolitikájának fejlődése Károly Róbert idején
A külkereskedelem a 14. században 137
Az állami pénzügy fejlődése Károly- Róbert .idején 139
A banderiális hadrendszer I I I
E) Az árutermelés tovább fejlődése i
A munka termelékenységének emelkedése a mezőgazdaságban és a
paraszti árutermelés 1«I 2
A bányászat fejlődése a 14. században 1 17
A városok fejlődése, a céhek kezdődő kialakulása 1 I8
C) A rendi törekvések jelentkezése 1:, I
Az új nagybirtokosok felülkerekedése 1:> I
I. Lajos külpolitikája 1:-)6
A hódító hadjáratok hatása a társadalmi ellentétek kiéleződésére. Az 1351
évi országgyűlés 1.'■9
D) A világias irányú nemesi és városi műveltség elemei az egyházi kultúra
keretei közt 163


4L".■ V:ki t( )m )1: 1.'F.11.( )1)1.:SE hS A 1IHNIB 1:1•:1>V11.:1.1.:11 ÁLLANI
ELEMBIN1.3: .as.\ (1382 143:1) 177
A) A rendi-képviseleti állam elemeinek kialakulása 177
Bárói ligák és dinasztiák harcai a hatalomért 177
A rendi ellentétek fejlődése a kiszélesedő árutermelés talaján 184
Zsigmond külpolitikája 196
B) A huszilizmus magyarországi visszhangja és az erdélyi magyar —román
parasztfelkelés 200
A pénzjáradék előretörése és a zselléresedés a századforduló évtize-
deiben 200
Antifeudális harcok, eretnekmozgalmak 203
Az 1437 —38. évi magyar —román parasztfelkelés 207

7. HARCOK A TÖRÖK HÓDÍTÓK ELLEN. A RENDI KÉPVISELETI
ÁLLAM KIFEJLŐDÉSE (1439-1458) 215
A) A hódítók visszaszorítása 215
A török veszedelem kibontakozása a feudális pártharcok fokozódása
idején 215
A török háborúk fordulata 217
összefogás a török visszaszorítására - 221
B) Küzdelmek a központi hatalom megszilárditásáért a rendi-képviseleti állam-
ban 226
A rendi-képviseleti állam kifejlődése 226
Újabb kísérlet a török visszaszorítására. 230
A belgrádi győzelem 230

8. KÖZPONTOSÍTÓ TÖREKVÉSEK A RENDI KÉPVISELETI ÁLLAMBAN
A NÖVEKVŐ ÁRUTERMELÉS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS TALAJÁN
(1458 —1490) 239
A) A rendi-képviseleti állam megszilárdítása és a köz-pontosítás kezdetei 239
Mátyás királlyá választása és a köZpontosítás kérdése 239
A rendi-képviseleti állam megszilárdítása, függetlenségének és egységének
biztosítása 242
Harcok Boszniában a török hódítók ellen 248
B) A központosító politika belső erőforrásai 250
Az egyszerű árutermelés rendjének fejlődése 250
Az osztályok és a központosító politika 256
C) Az államhatalom központi szervezetének kiépítése 263
Küzdelmek a központosítás belső és külső akadályaival 263
Az új intézmények : hadsereg, hivatalok 267
D) Küzdelmek a központosítás eredményeinek megszilárdításáért 273
Mátyás hivatali-rendeleti kormányzása és a rendek 273
„Két császár ellen" 276
E) A világi elem megerősődése a műveltségben 2g3


9. A RENDI REAKCIÓ ÉS A RÖGHÖZ KÖTŐ TENDENCIA FELCL-
KEREKEDÉSE. AZ 1514. ÉVI PARASZTHÁBORe. MOHÁCS. (1490 —
1526) 298
A) A központosítás eredményeinek összeomlása 298
A bárói rend uralma 298
A központosítás intézményeinek hanyatlása 302
A középnemesség harca a hatalomban való nagyobb részesedésért
A „köznemesi párt" 304
A török veszély előtérbe kerülése, a Habsburg hatalmi törekvések
felújulása 306
A jobbágyság helyzete a parasztháború küszöbén 309
A városi és bányávárosi lakosság helyzete 315
Helyi antifeudális mozgalmak 317
B) Az 1514. évi magyarországi parasztháború 319
A kereszteshadjárat. Dózsa György 319
A parasztháború kirobbanása 321
A parasztháború ideológiája 323
A parasztháború felfelé ívelö szakasza 326
A parasztháború hanyatlása 330
Utolsó ellenállási kísérletek 333
A városi lakosság és a bányamunkások szerepe a parasztháborúban 335
A nemesi megtorlás 336
C) A török hódítók elleni védelem összeomlása 338
Az államszervezet további bomlása a parasztháború leverése után 338
A török támadások megélénkülése 344
A rendi küzdelmek kiéleződése 346
A besztercebányai bányarnunkásmozgalmak 1525-1526; 348
A török veszély növekedése és az európai politika 350
A feudális hadvezetés csődje. A népi ellenállás kezdetei 352


Székely György

Székely György  további könyvei

55%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 000 Ft 900 Ft
55%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 270 Ft
45%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 200 Ft 660 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...