Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyarország története I-II.

Magyarország története I-II. - Molnár Erik - Régikönyvek
(0 vélemény)

A Magyarország története című munka két kötetben a magyar nép történetének összefüggő és rendszeres ismertetését nyújtja, az őstörténettől a szocializmus építésének korszakáig. Célja, hogy - régóta mutatkozó hiányt pótolva - minél szélesebb rétegekhez juttassa el népszerű tudományos formában népünk igaz történetét, minél szélesebb rétegek számára tegye hozzáférhetővé történettudományunknak legutóbbi másfél évtizedben elért eredményeit. A Magyarország története című munka sokoldalú képet ad a magyar nép múltjáról. Végigvezeti az olvasót a magyar gazdasági-társadalmi fejlődés egész menetén. Bemutatja azt a hatalmas munkát, melyet népünk évszázadok során a föld termővé tételéért, a természet erőinek megfékezéséért folytatódott. Részletesen tárgyalja a társadalmi haladásért vívott harcok történetét és a külső hódítók ellen a magyar állam fennmaradásáért, függetlenségéért folytatott küzdelmeket. A politikai történet mellett figyelmet fordít az egyes korszakok kulturális fejlődésének rajzára is. Történelmünk kiemelkedő alakjainak hű ábrázolása mellett bepillantást nyújt a régi századok mindennapi életébe, s megvilágítja a néptömegek, "a történelem igazi alkotóinak" sorsát is. Az I. kötet egyes fejezetei bemutatják a föld és nép történetét a honfoglalás előtt, a honfoglalástól Mohácsig terjedő időszakot, majd a három részre szakadt Magyarország életét Mohácstól 1711-ig. E kötet utolsó fejezete Magyarország helyzetét ábrázolja a Habsburg birodalom rendszerében, megrajzolja a polgári átalakulásért folytatott küzdelmeket a 19. század első felében, végül ismerteti az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc történetét. A II. kötet a szabadságharc bukását követő Habsburg önkényuralom időszakának rajzával kezdődik. A dualizmusok a kiegyezéstől a forradalomig terjedő korát két nagyobb fejezet tárgyalja: az első az 1890-ig terjedő periódust foglalja össze, a második a dualizmus világát s a Monarchia bomlásának korát ábrázolja. Részletesen ismerteti a kötet az "őszirózsás" forradalom, majd a Tanácsköztársaság időszakának történetét. A következő fejezet témája az ellenforradalmi rendszer második világháborúba torkolló uralmának története. A kötet zárófejezete a felszabadulás és népi demokratikus fejlődésünk rajza. Magyarország történetének ezt az új szintézisét Molnár Erik akadémikus, az Akadémia Történettudományi Intézete igazgatójának irányításával Székely György és Pamlényi Ervin szerkesztették. A két kötet tíz szerző munkája; valamennyien az egyes korszakok történetének legismertebb kutatói közé tartoznak. A kétkötetes munkát közel 400 illusztráció díszíti. A szöveget színes és egyszínű térképek, térképvázlatok és grafikonok, bibliográfiai tájékoztató, időrendi áttekintés és névmutató egészíti ki. A Magyarország történetének ez az új kiadása, tartalmazza - kisebb javításokkal - az I. kiadás szövegét és mellékleteit; a szerzők azonban több vonatkozásban kibővítették a 20. századi magyar történelem előadását, elsősorban az ellenforradalmi korszak történetét és a felszabadulás utáni népi demokratikus fejlődés rajzát. A bibliográfiai útmutató kiegészült az utolsó négy év (1963-66) legfontosabb történettudományi munkáinak felsorolásával. Továbbvezettük az időrendi táblák adatsorait is. Fontos új melléklete a II. kiadásnak a tárgymutató, amely - a név- és helynévmutatóval együtt - nagyon megkönnyíti az olvasók számára a kötetek használatát.

Kiadó:
Gondolat Könyvkiadó
Kiadás éve:
1967
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Második, részben átdolgozott és bővített kiadás
Nyomda:
Athenaeum Nyomda
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
626+750 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 21.00cm, Magasság: 28.50cm
Kategória:
I. kötet
Előszó 5
A magyar föld és nép története a honfoglalás előtt 9
A magyar föld népei a honfoglalás előtt 11
A honfoglaló magyarság kialakulása 29
Magyarország története a honfoglalástól Mohácsig 39
A társadalmi viszonyok fejlődése a honfoglalástól az államalakulásig (896-970) 41
A korai feudális társadalom és a feudális állam kialakulása (970-kb. 1061) 48
A feudalizmus kibontakozása és a széttagolódás kezdetei (kb. 1061-kb. 1196) 62
A feudális széttagolódás növekedése (kb. 1196-kb. 1300) 76
Harc a széttagoltság ellen. Az egyszerű árutermelés rendjének kezdetei (kb. 1300-1382) 92
A rendi képviseleti állam kialakulása (1382-1456) 109
A központosítás kísérlete és válsága (1457-1526) 131
A három részre szakadt Magyarország története Mohácstól 1711-ig 159
Magyarország három részre szakadása (1526-1573) 161
Harcok a rendi magyar állam megteremtéséért 207
A magyar rendiség ellenállása a Habsburg és az erdélyi centralizációs törekvésekkel szemben 231
Küzdelmek a Habsburg abszolutizmus ellen 253
A török kiűzése Magyarországról 282
A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) 295
Magyarország a Habsburg abszolutizmus rendszerében. Küzdelmek a polgári átalakulásért; forradalom és szabadságharc 1848-49-ben 317
A Habsburg kormányzati rendszer kiépítése 319
Gyarmatosító gazdaságpolitika és a felvilágosult abszolutizmus (1740-1795) 340
Magyarország a napóleoni háborúk és a Szent-szövetség idején 408
A feudalizmus válságának tetőfoka és a polgári átalakulás előkészítése 422
Az 1848-1849-i polgári forradalom és szabadságharc 483
Időrendi áttekintés 551
Képek jegyzéke 619
Térképek jegyzéke 623
II. kötet
Az abszolutizmus kora Magyarországon, 1849-1867 5
Az abszolutizmus rendszerének kialakítása 7
A gazdasági-társadalmi viszonyok és a közhangulat az elnyomott Magyarországon 21
Az önkényuralmi rendszer válsága (1859-1861) 41
Az önkényuralom megújítása és a kiegyezés 63
A dualizmus kora (1867-1918) 73
A dualista rendszer kiépítése és megszilárdítása 75
A szabad versenyen alapuló kapitalista gazdasági fejlődés a kiegyezéstől a századfordulóig 98
Az életforma átalakulása a 19. század utolsó harmadában 110
Tisza Kálmán kormányzati rendszere (1875-1890) 117
A Monarchia alkonya 1890-1918 131
A dualizmus válságának kifejlődése (1890-1904) 131
Magyarország gazdasága és társadalma a századelőn 162
A válság mélypontja (1905-1906) 197
A koalíciós kormány és ellenzéke 216
Úton a világháború felé 244
A világháború és a Monarchia felbomlása 257
Az 1918-1919. évi magyarországi forradalmak 281
A polgári demokratikus forradalom 283
A Magyar Tanácsköztársaság 317
Az ellenforradalom kora Magyarországon 361
Az ellenforradalmi rendszer uralomra jutása és berendezkedése (1919. augusztus-1924) 363
Magyarország a kapitalizmus ideiglenes stabilizációja idején (1924-1929) 388
Magyarország a gazdasági válság és a második világháború előkészítésének időszakában (1929-1938) 400
Magyarország a második világháborúban (1939-1945) 443
A magyar népi demokrácia története 481
A népi demokrácia megszületése (1944. szeptember-1945. május) 483
Polgári vagy népi demokráciát? (1945. május-1946. augusztus) 501
A szocialista átalakulás felé (1946. szeptember-1948. június) 525
A szocializmus építésének útján 548
Időrendi áttekintés 561
Bibliográfiai tájékoztató 607
Kiegészítés a bibliográfiai tájékoztatóhoz 641
Név- és helyiségmutató 651
Tárgymutató 677
Képek jegyzéke 743
Térképek és grafikonok jegyzéke 747

Molnár Erik

1894 - 1966
Molnár Erik (Újvidék, 1894. december 16. – Budapest, 1966. augusztus 8.) Kossuth-díjas történész, filozófus, közgazdász, jogász és politikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1944 decembere és 1956 októbere között az összes magyar kormányban szerepet vállalt. Molnár René (1896–1942) ügyvéd bátyja. Írásiban a marxizmus képviselője, hozzá fűződik a hatvanas évek nemzettudattal kapcsolatos történészvitája.

Molnár Erik  további könyvei

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...