Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyarország története képekben

Magyarország története képekben - R. Várkonyi Ágnes, Kosáry Domokos, Siklós András, Szűcs Jenő, Szabad György, Pamlényi Ervin - Régikönyvek
(1 vélemény)

Incipit ​prologus in cronicam Hungarorum – itt kezdődik az előbeszéd a magyarok krónikájához, írta 1358. május 15-én egy régi szerkesztő a Bécsi Képes Krónika, az első olyan hazai történeti mű élére, amelynek szövegét képek, miniatúrák díszítik. Ezt az elsőt azóta, több mint hat évszázadon át, hosszú sorban mindig újak követték. Mint másutt, nálunk is ez lett a hagyományos műfaj, a megszokott: a történelmet a szöveg mondja el, s a kép csak a szemléltetés, élénkítés vagy a díszítés eszköze. E könyvünk itt most más műfajt képvisel. Az olvasó e kötetben nem valami kivonatos, rövid szöveges történelmet kap kezébe, a szokottnál több illusztrációval, hanem olyan, lehetőleg hiteles képanyagot, amelynek magának kell történelmünket bemutatnia. A képleírások szövege csak a magyarázatot adja hozzá, az eligazodást segíti. A fejezetek élén álló bevezető pedig elsősorban a képanyag és az egykorú valóság viszonyát próbálják érzékeltetni. A kiadó e jelentős vállalkozása a mai kor emberének a mi életnek megfelelő új típusú kötettel kívánja gyarapítani a magyar történelmet ismertető könyvek sorát. Ily gazdag és sokoldalú képanyag történetünkről eddig egyetlen kiadványunkban nem látott még így együtt napvilágot. Összeállításában kiváló szakemberek vettek részt; a képoldalakat összeállította és a képaláírásokat készítette: Szücs Jenő, R. Várkonyi Ágnes, Szabad György, Siklós András és Pamlényi Ervin. A bevezető szövegeket írta: Kosáry Domokos, Szabad György, Siklós András és Pamlényi Ervin. A kötetet szerkesztette: Kosáry Domokos. Szeretnénk, ha a Magyarország története képekben című kötet megnyerné az olvasók tetszését; egyaránt szívesen forgatná a történelem iránt már régen érdeklődők népes tábora, és mindazok – különösen a fiatalok –, akik most ismerkednek meg hazánk múltjával.

Borító tervezők:
Kálmán Emil
Kiadó:
Gondolat Könyvkiadó
Kiadás éve:
1985
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
4. kiadás
Nyomda:
Athenaeum Nyomda
ISBN:
9632814711
Kötés típusa:
fűzött egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
757 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 21.00cm, Magasság: 29.00cm
Kategória:
Prológus 11
A honfoglalástól az államalapításig (IX-X. sz.) 14
A honfoglalás előtt 18
A honfoglalás 20
Lovas harcok az új hazában 22
Gazdagok és szegények a X. században 24
A kalandozások 26
A régi rend válsága 28
A feudalizmus kialakulása. Az Árpád-kor (1001-1031) 30
Az államalapítás 36
István király 38
Az egyházszervezés 40
Császárság és pogányság a fiatal magyar állam ellen 42
A korai feudális állam megszilárdulása 44
A nép 46
Az uralkodó osztály 48
A királyi hatalom 1200 körül 50
Irodalom, történetírás 52
Román kori művészet 54
A tatárjárástól az interregnumig 58
A kialakult feudalizmus. Az Anjouktól Mátyásig (1301-1458) 60
Károly Róbert 64
I. Lajos 66
Ipar, kereskedelem, polgárság a XIV. században 68
Lovagi élet az Anjouk korában 70
A hadakozás új és régi formái 72
Anjou kori művészet 74
Zsigmond kora 76
A török veszedelem kezdetei 78
Hunyadi János és Vitéz János 80
Hunyadi és a török 82
Az állami centralizáció kísérlete és bukása. Mátyástól Mohácsig (1458-1526) 84
Az ifjú Mátyás király 90
A kormányzat 92
Mátyás és a török 94
A hadakozás 96
Diplomácia és hódítások 98
Rendek és osztályok a XV. sz. közepén 100
Mezőgazdaság a késő középkorban 102
A parasztság élete 104
Ipar, kereskedelem 106
Polgárság, városok 108
A bölcsőtől a koporsóig 112
Főurak, nemesek 114
Az udvar 116
A budai királyi palota 118
Humanizmus és reneszánsz 120
Művészet a gótika és a reneszánsz határán 122
Mátyás halála 124
A Jagelló-kor főszereplői 126
A parasztháború és a megtorlás 128
A déli végeken 130
Mohács 132
A független magyar állam felbomlása (1526-1604) 134
A török hadak bevonultak Magyarországra 142
Két királyt választ az ország 144
Török hadjáratok Bécs ellen 146
A török elfoglalja Budát 148
A királyi Magyarország: a Habsburg centralizáció kezdetei 150
Az erdélyi fejedelemség kialakulása 152
Az 1552. évi török hadjárat 154
"Egri vitézekről sok jót mondjatok" 156
Szigetvár veszedelme 158
A nemesek világa 160
Jobbágyok, polgárok, kézművesek 162
"Vitézek, mi lehet Ez széles föld felett Szebb dolog a végeknél?" 164
Életsorsok a török alatt 166
A mezővárosok 168
A török berendezkedik Magyarországon 170
Törökök élete 172
A reformáció 174
Tudósok, írók, prédikátorok 176
Balassi Bálint 178
A késői reneszánsz 180
A 15 éves háború 182
Újra támad a török 184
Magyarország, Erdély, Moldva, Havasalföld szövetsége a török ellen. 186
Elhúzódó harcok, meddő győzelmek 188
Harcok a Habsburgok és a török ellen (1604-1686) 190
A Bocskai-felkelés előzményei 196
A Bocskai-felkelés 198
Hajdúszabadság 200
Megegyezés a magyar rendek és a Habsburg császár között 202
Erdély Báthori Gábor fejedelem alatt 204
Bethlen Gábor, a nagy fejedelem (1613-1629) 206
Bethlen harcai a Habsburgok ellen 208
I. Rákóczi György fejedelemsége 210
Erdély bukása 212
Mezőgazdaság 214
Bányák, bányavárosok 216
Bányászat-kohászat 218
Bányaművelés 220
Kézművesség-céhek 222
A nép 224
Hajdúk, katonák 226
Városok és polgárok 228
Főurak, megyei nemesek 230
A mindennapi élet 232
Ellenreformáció 234
A protestáns vallás 236
A korai barokk 238
Tudományok 240
Irodalom 242
Zrínyi Miklós, a költő 244
Az 1663-1664-es hadjárat 246
A szentgotthárdi csata és a vasvári béke 248
Két pogány közt 250
A Habsburg-abszolutizmus és a bujdosók támadása 252
Thököly 252
Budavár visszafoglalása 256
A török kiűzése Magyarországról 258
Küzdelmek az új Magyarországért (1686-1790) 260
A Habsburg-uralom Magyarországon a török kiűzése után 276
Akik zászlót bontottak a szabadságért 278
Harcoló kurucok 280
Rákóczi állama 282
Vitézek és árulók 284
A Habsburg-abszolutizmus rendszerében 286
Az osztrák örökösödési háború 288
A hétéves háború 290
Földművelés és parasztsors a XVIII. században 292
A jobbágy-földesúri viszony szabályozása és ellentmondásai 294
Kézműipar és áruforgalom 296
Manufaktúrák és a gépesítés hazai úttörői 298
Polgárság és városfejlődés 300
Nemesi világ 302
Világi és egyházi építkezések 304
A tudomány térhódítása 306
A közműveltség terjedése 308
A felvilágosult abszolutizmus 310
A török háború és a II. József kísérletének bukása 312
A feudalizmus válsága és a reformmozgalom kibontakozása (1790-1848) 314
A nemesi-nemzeti mozgalom 1790-1791-ben 324
Konzervatívok és forradalmárok 326
A francia parasztháborúk 328
Parasztok stilizált képei a XIX. század elejéről 330
A parasztság árupiaci kapcsolatai 332
A jobbágyrendszer válsága 334
Vám- és pénzügy politika, kereskedelem 336
A közlekedési viszonyok 338
Céhrendszer, iparfejlődés 340
Polgárok és munkások 342
A nemesi életforma változatai 344
A nemzeti kultúra megújhodása 346
A tudományok fejlődése 348
A nemesi reformmozgalom kialakulása 350
A konzervatív ellentámadás 352
Sajtóküzdelem az 1840-es években 354
Ellenzéki szervezkedés az 1840-es években 356
Forradalom és szabadságharc 1848 / 49-ben 358
A márciusi forradalom 368
A konzervatív erők meghátrálása 370
A forradalmi vívmányok 372
Az új államhatalmi szervek 374
Felkészülés az önvédelmi háborúra 376
Az önvédelmi háború kezdete 378
Ausztria forradalmi és ellenforradalmi erői 380
Nemzetiségek a tragikus konfliktusban 382
A tavaszi győzelmek 384
A továbblépés kísérletei 386
A végküzdelem 388
Az abszolutizmus kora (1849-1867) 390
A megtorlás 402
Elnyomás és ellenállás 404
Az emigráció 406
Nemesség és arisztokrácia 408
A jobbágyfelszabadítás újraszabályozása és az agrárfejlődés 410
A tőkés fejlődés útján 412
Polgárok és nagypolgárok 414
A kialakuló munkásosztály 416
Népművelés és közegészségügy 418
Tudományos élet, nemzeti kultúra 420
Ausztria katonai veresége Itáliában és következményei 422
Az abszolutizmus válságának kibontakozása 424
Az 1861. évi országgyűlés 426
A nemzetiségi kérdés és a Dunai Szövetség terve 428
A kiegyezés előzményei 430
A kiegyezéstől a dualizmus válságáig (1867-1890) 432
Kiegyezés és koronázás 440
Az Andrássy-kormány és ellenzéke 442
A mezőgazdaság fejlődése 444
A parasztság életviszonyai 446
A közlekedési viszonyok és a folyamszabályozás 448
A kapitalista iparfejlődés 450
A szervezett munkásmozgalom kialakulása 452
Városképek, életképek 454
Az úri életforma 456
A tudomány és művészet világából 458
Pártfúzió és balkáni beavatkozás 460
Tisza Kálmán hatalmon és válságban 462
A századforduló (1890-1914) 464
Az első május 1. 474
A Magyar Szociáldemokrata Párt 475
A szocialista eszmék térhódítása a falvakban 476
Az egyházpolitikai küzdelem 478
Kossuth Lajos temetése 479
Millennium 480
A millennium átmeneti csendje után... 482
Iparosodás 484
Technikai fejlődés 486
A tudomány és technika úttörői 490
Budapest világváros 492
A felső tízezer 494
Budapesti figurák (ahogy a grafikus látta) 496
A nagyváros nyomora 498
Zsellérház, cselédlakások 499
A Szabadelvű Párt bukása 500
Forradalom Oroszországban, forrongás Magyarországon 502
A koalíció behódolása 504
Erőszaka a nemzetiségi mozgalmak ellen 506
Kivándorlás 508
Irodalom 510
Társadalomtudomány 512
Zene 514
Festészet 516
A Szociáldemokrata Párt és ellenzéke 518
A munkásság és a parasztság szervezkedése a világháborút megelőző években 520
"Vérvörös csütörtök" 1912. május 23. 522
A világháború 1914-1918 524
Szarajevó 1914. június 28. 532
Így kezdődött 534
Szerbia 536
A keleti hadszíntér 538
Olaszország 540
Nélkülözés a hátországban 542
Leszerelik a harangokat 544
Alamizsnát a rokkantaknak. Pálmaágat a halottaknak 545
Az utolsó koronázás 546
1917. február 548
1917. október 550
"Kezünket nyújtjuk az orosz elvtársainknak" 552
A hadsereg bomlása 554
"Elérkezett a cselekvés órája - cselekedjünk mi is oroszul!" 555
Végkifejtés felé 556
Az 1918-1919. évi magyarországi forradalmak 558
Győzött a forradalom, 1918. okt. 31. 572
A köztársaság kikiáltása 574
A belgrádi tárgyalások 576
Belső nehézségek 578
A kápolnai földosztás 580
Szervezkedik az ellenforradalom 581
A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása 582
Kísérlet a KMP felszámolására 584
Tanácsköztársaság 586
A kisajátítók kisajátítása 588
Szociális intézkedések 590
Közoktatás - tudomány 592
Irodalom 594
Művészet 596
Fegyveres intervenció a Tanácsköztársaság ellen - Toborzás a Vörös Hadseregbe 598
Toborzó plakátok 600
Internacionalisták 601
Az első szabad május 1. 602
A győzelmes északi hadjárat 604
Szamuely Moszkvában 606
Ellenforradalom 608
Az ellenséges túlerő megdönti a Tanácsköztársaságot 610
Az ellenforradalom negyedszázada 612
A fehérterror 620
A fővezérségtől a kormányzóságig 622
Paktumok, panamák 624
Új harcot hirdetve 626
Válság 628
1930. szeptember 1. 630
A statárium - és amire ürügyül szolgált 632
A fasizmus előretörése 634
Gömbös idején 636
A mezőgazdaság 638
Az ipar fejlődése 640
Kiáltó ellentétek országa 642
Akiké az ország és a hatalom - és akik megvédték 644
Művelődési politika 646
A tudományok fejlődése 648
Az irodalom 650
"Szabad emberi sorsért..." 652
A képzőművészet 654
A háború felé 656
Harcban az új háború, a fasizmus ellen - itthon és Hispániában 658
A revízió lázában 660
A revízió ára 662
1941. - A hadüzenet 664
A háború bűnösei - a háború áldozatai 666
"A független, demokratikus Magyarországért!" 668
Voronyezs 670
A vég kezdete 672
Az elszabadult pokol 674
1944. október 15. 676
A nyilasok rémuralma 678
Az ellenállás vértanúi 680
Az út vége 682
A népi demokrácia útján 688
A szabadulás fényei 690
A demokratikus nemzeti újjászületés 692
Az élet megindulása Budapesten 694
A demokratikus vívmányok védelme és megszilárdítása (1945-46) 696
A szocialista forradalom győzelméért 698
Ellentmondásos esztendők (1949-53) 700
A szektás és revizionista erők küzdelme (1953-56) - Az ellenforradalom 702
Az első évtized iparfejlődése 704
A második ötéves terv ipari létesítményei 706
A mezőgazdaság átalakulása 708
A szocialista mezőgazdaság 710
A közlekedés újjáépítési és fejlődése 712
A komptól az Erzsébet-hídig 714
Bányászatunk fejlődése 716
A szociálpolitika eredményei 718
Közösségi társadalom felé 720
A kulturális forradalom kibontakozása 722
Művelődő nép 724
A tudományos kutatás 726
Irodalom, művészet 728
A szocialista hatalom megszilárdítása 730
Reformpolitika a szocialista Magyarországon 731
Párt és kormányzat 732
Ipar, kereskedelm. Kísérletek új utakon 734
Mezőgazdaság: támogatás, vállalkozás, produktivitás 736
Változások a mindennapokban 738
Kultúrpolitika - közműveltség 740
Magyarország és a nagyvilág 720
Képek jegyzéke 745

R. Várkonyi Ágnes

1928 - 2014
R. Várkonyi Ágnes, Ruttkay Kálmánné (Salgótarján, 1928. február 9. – Budapest, 2014. december 13.) Széchenyi-díjas magyar történész, művelődéstörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a Rákóczi-szabadságharc, a Zrínyi-mozgalom, a Habsburg-berendezkedés, a történetírás története, az ikonológia és a történeti ökológia volt.

R. Várkonyi Ágnes  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 500 Ft 1 250 Ft

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • (1977Gondolat Könyvkiadó) 2021. 04. 18. 22:08