Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Matematika

Matematika - Rejtő Magda, Pach Zs. Pálné, Révész Pál - Régikönyvek
Matematika - Régikönyvek Matematika - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Mezőgazdasági Könyvkiadó
Kiadás éve:
1972
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin Nyomda
Nyomtatott példányszám:
2.000 darab
Kötés típusa:
fűzött egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
1280 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.62kg
Kategória:
Valós számok
A valós számok fogalma 19
A valós számok rendezése. Egyenlőtlenségek 24
Intervallum, abszolút érték 27
A teljes indukció 29
Vektoralgebra
Vektoralgebrai alapfogalmak 35
A vektorok fogalma 35
A vektorok szemléltetése, jelölése, jellemzése 35
Vektorok összeadása 36
Vektorok kivonása 38
Vektor szorzása és osztása számmal. Párhuzamos vektorok 39
A vektor vetítése 40
Vektorok lineáris függősége, illetve függetlensége 42
Vektorok megadása derékszögű koordinátákkal 44
Vektorokkal végzett műveletek koordináták segítségével 46
Szögfüggvények. Trigonometria 48
Szögfüggvények 48
Addíciós tételek 51
Szögfüggvények összegének szorzattá alakítása 53
Szinusz-tétel. Koszinusz-tétel 54
A háromszög területe 56
Trigonometriai feladatok 58
Vektorok iránykoszinuszai 60
Vektorok szorzása 61
Vektorok skaláris szorzata 61
Vektorok vektori szorzata 66
A kifejtési tétel 73
Vektorok vegyes szorzata 74
A vektori és a vegyes szorzat geometriai alkalmazása 76
Vektor felbontása összetevőire 78
A vektoralgebra alkalmazása 80
A vektoralgebra alkalmazása az analitikus geomatriában 80
Néhány geometriai tétel bizonyítása vektorokkal 105
Mechanikai alkalmaz ások 107
Kúpszeletek
Koordinbáta transzformációk 114
A koordináta-rendszer párhuzamos eltolása 114
A koordináta-rendszer elforgatása 114
Kúpszeletek 115
A kör 115
A parabola 118
Az ellipszis és a hiperbola 120
A kúp síkmetszetei 128
A kúpszeletek csúcsponti egyenlete 128
A kúpszeletek fokális egyenlete 131
Másodrendű görbék 134
Komplex számok
A komplex számok algebrai alakja 143
Műveletek az algebrai alakban adott komplex számokkal 144
A komplex számok trigonometrikus alakja 148
Műveletek a trigonometrikus alakban adott komplex számokkal 149
Függvények
A halmazelmélet alapfogalmai 155
Függvénytani alapfogalmak 162
A függvény fogalma 162
A függvény megadásának módjai 163
A függvények ábrázolása 164
Értelmezési tartomány 165
Értékkészlet 166
A függvény definíciója halmazokkal 166
Páros és páratlan függvények. Periodicitás 167
A függvények növekedése, fogyása, maximuma, minimuma 169
A függvény transzformációja. Függvények grafikus összetétele (görbék szuperpozíciója) 170
Elemi függvények 173
Racionális egészfüggvények 173
Racionális törtfüggvények 190
A hatványfüggvény 198
Az exponenciális és a logaritmus függvény 205
Trigonometrikus és ciklometrikus függvények 210
A függvények osztályoz ása 228
A határérték
Számsorozatok határértéke 230
A számsorozat 230
Monoton sorozatok 232
Sorozatok korlátossága 233
Sorozatok határértéke 233
Műveletek sorozatokkal 238
Konvergencia kritériumok 243
Az "e" szám 250
Függvények határértéke 254
Határértékekre vonatkozó tételek 256
Példák függvények határértékére 258
Függvények folytonossága 266
Zárt intervallumban folytonos függvények tulajdonságai 269
Néhány függvény folytonosságának vizsgálata 271
Differenciálszámítás
A differenciálszámítás alapfogalmai 280
A differenciálhányados fogalma 281
Példák függvények deriváltjainak kiszámítására 283
Differenciálási szabályok 284
Grafikus differenciálás 314
A differenciál 315
A differenciálszámítás középértéktételei 317
A differenciálszámítás alkalmazása 321
Síkgörbék érintője és normálisa 321
Polinomok Taylor-formulája 324
A függvény menetének vizsgálata 325
Egyenletek közelítő megoldása 345
Síkgörbék aszimptótája 347
A l'Hospital szabály 350
A simuló kör 360
Síkgörbék paraméteres egyenletrendszere 363
Paraméteres egyenletekkel megadott görbék 363
A paraméteres alakban adott görbék érintőjének meghatározása 371
Paraméteresen adott görbék simuló köre 372
Síkgörbék polárkoordinátás egyenlete 374
Polárkoordinátás egyenletekkel megadott görbék 375
Polárkoordinátákban megadott görbék érintőjének meghatározása 383
Integrálszámítás
Határozott intergál 386
A görbe alatti terület 386
A határozott integrál fogalma 393
A határozott integrál tulajdonságai 395
Az integrálszámítás középértéktétele 398
Az integrálszámítás alaptétele 399
Határozatlan integrál 404
A határozatlan integrál fogalma 404
Alapintegrálok 405
Általános integrálási szabályok 406
Integrálás helyettesítéssel 407
Parciális integrálás 414
Racionális törtfüggvények integrálása 417
Irracionális függvények integrálása 428
Exponenciális függvényből racionálisan felépülő függvények integrálása 433
Trigonometrikus függvények integrálása 435
A határozott integrál alkalmazása 442
Határozott integrálok kiszámítása határozatlan integrálok segítségével 442
Területszámítás 452
Síkgörbék ívhossza 459
Térfogatszámítás 469
Forgástestek felszíne 477
Gyakorlati feladatok térfogat- és felszínszámításra 484
Fizikai alkalmazások 487
Néhány mezőgazdasági gépészeti feladat 490
Határozott integrálok közelítő számítása 493
Numerikus integrálás 493
Grafikus integrálás 497
Improprius integrálok 498
Függvények integrálása végtelen intervallumban 498
Nem korlátos függvények integrálása 501
Az improprius integrálok konvergencia kritériumai 504
Végtelen sorok
Numerikus sorok 509
A végtelen sor konvergenciája 509
Pozitív tagú sorok 513
Váltakozó előjelű sorok 520
Abszolút konvergens sorok 522
Feltételesen konvergens sorok 523
Függvénysorok 524
Függvénysorok konvergenciája 524
Függvénysorok integrálása és differenciálása 526
Hatványsorok 528
Komplex tagú sorok 557
Fourier-sorok 560
A periodikus függvények sorba fejtése 560
Tetszőleges periódusú függvények sorba fejtése 573
Többváltozós függvények
A többváltozós függvények fogalma 580
A többváltozós függvény megadása 580
Felületek jellemzése síkokkal való metszésvonalak segítségével 582
A kétváltozós függvények értelmezési tartománya 591
Többváltozós függvények határértéke és folytonossága 593
A többváltozós függvények differenciálhányadosai és differenciáljai 595
Parciális differenciálhányadosok 595
A teljes differenciál 600
Az iránymenti differenciálhányados 604
Az érintő egyenes egyenletrendszere 606
Az érintő sík egyenlete 607
Többváltozós összetett függvények differenciálása 609
Taylor-formula és Taylor-sor. Implicit függvények deriválása. Kétváltozós függvények szélsőértéke 611
Kétváltozós függvények Taylor-formulája és Taylor-sora 611
A Lagrange-féle középértéktétel kétváltozós függvényekre 613
Implicit függvények deriválása 613
Kétváltozós függvények szélsőértékei 616
Kétváltozós függvények feltételes szélsőértékei 621
Síkgörbék szinguláris pontjai. Görbeseregek burkoló görbéi 624
Síkgörbék szinguláris pontjai 624
Görbeseregek burkoló görbéi 630
Többváltozós függvények integrálása 635
A kettős integrál 635
A kettős integrál alkalmazása 654
A hármas integrál 686
Vektoranalízis
Vektor-skalár függvények 709
Egyváltozós vektor-skalár függvények 709
Kétváltozós vektor-skalár függvények 742
Skalár-vektor függvények 754
A skalár-vektor függvények fogalma, szemléltetése 754
A skalár-vektor függvények határértéke, folytonossága 755
A skalár-vektor függvények deriváltja, a gradiensvektor 756
Vektor-vektor függvények (vektorterek) 760
A vektor-vektor függvények fogalma, szemléltetése 760
Határérték, folytonosság 762
Görbementi vagy vonalintegrál 763
Felületi integrál 773
Vektortér divergenciája 778
Vektortér rotációja 781
A nabla operátor többszöri alkalmazása 787
Integrálátalakítási tételek 789
A görbementi integrál függetlensége az úttól térgörbék esetén 802
Differenciálegyenletek
Elsőrendű differenciálegyenletek 810
Általános fogalmak 810
A változók szétválasztásával megoldható differenciálegyenletek 814
Szétválasztható változójú differenciálegyenletekre visszavezethető differenciálegyenletek 824
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek 837
A Bernoulli-féle differenciálegyenletek 848
Egzakt differenciálegyenletek 851
Izogonális és ortogonális trajektoriák 860
Elsőrendű differenciálegyenletek egzisztencia- és inicitási tételei 865
Differenciálegyenletek szinguláris megoldása 874
Másodrendű differenciálegyenletek 882
Általános fogalmak 882
Másodrendű differenciálegyenletek egzisztencia- és inicitási tételei 883
Hiányos másodrendű differenciálegyenletek 884
Másodrendű lineáris differenciálegyenletek 899
A valószínűségszámítás matematikai megalapozása
Kombinatorika 927
Ismétlés nélküli permutáció 928
Ismétléses permutáció 930
Ismétlés nélküli kombináció 933
Ismétléses kombináció 936
Ismétlés nélküli variáció 939
Ismétléses variáció 941
Események algebrája (Boole-algebra) 943
Alapfogalmak 943
Műveletek és műveleti szabályok 945
Műveletek egymás közti kapcsolata 950
Az eseményalgebra axionatikus felépítése 954
Véges eseményalgebra néhány definíciója és tétele 958
Eseményalgebra kiterjesztése megszámlálhatóan végtelen sok eseményre 965
Eseményalgebra előállítása halmazalgebrával 966
Valószínűségszámítás
A valószínűség 970
A valószínűség statisztikus értelmezése 970
A valószínűség axiomatikus definíciója 973
Klasszikus valószínűség 978
A valószínűségszámítás néhány fogalma és tétele 980
Néhány modell valószínűségek kombinatorikus úton történő meghatározására 1001
Valószínűségek meghatározása geometriai módszerrel 1008
A valószínűségi változó 1013
A valószínűségi változó fogalma 1013
Valószínűségi változó eloszlása. Sűrűségfüggvény 1016
Valószínűségi változók eloszlásfüggvénye 1023
Többdimenziós valószínűségi változók 1035
Valószínűségi változók függetlensége 1040
A valószínűségi változók számszerű jellemzői 1043
A valószínűségi változó várható értéke 1043
A várható értékre vonatkozó néhány tétel 1047
A valószínűségi változó szórása 1051
A szórásra vonatkozó néhány tétel 1057
A valószínűségi változó momentumai 1060
Karakterisztikus függvények 1063
Komplex értékű valószínűségi változók 1063
A karakterisztikus függvény értelmezése 1064
A karakterisztikus függvény néhány tulajdonsága 1065
Néhány becslés a valószínűségi változó várható érték körüli elhelyezkedésére 1070
Markov-féle egyenlőtlenség 1070
Csebisev-féle egyenlőtlenség 1071
A nagy számok törvényének Csebisev-féle alakja 1072
A nagy számok törvényének Bernoulli-féle alakja 1074
Kovariancia és korrelációs együttható 1076
A valószínűségi változók kapcsolatának mértéke a valószínűségi változók jellemzői segítségével 1076
Néhány klasszikus valószínűségi eloszlás és jellemzőik 1080
Diszkrét eloszlások 1080
Folytonos eloszlások 1101
Matematikai statisztika
Kísérletek tervezése 1130
Mintavétel 1130
Többfaktoros kísérletek 1131
Valószínűségeloszlások ismeretlen paraméterekkel 1137
Ismeretlen valószínűség 1138
Ismeretlen várható érték és szórás 1146
A becsléselmélet általános kérdései 1156
A hipotézisvizsgálat általános kérdései 1161
Szórásanalízis 1176
n normális eloszlású változó várható értékének összehasonlítása 1176
n normális eloszlású változó várható értékének összehasonlítása különböző hatások figyelembevétele esetén 1182
Többfaktoros kísérletek kiértékelése 1188
Eloszlás- és sűrűségfüggvények meghatározása. (Nemparaméteres statisztikák, rendezett minták) 1193
Sűrűségfüggvény becslése 1194
Az eloszlásfüggvény meghatározása statisztikai adatokból 1201
Valószínűségi változók közötti kapcsolatok jellemzése 1207
Korrelációs együttható 1207
A regresszióanalízis 1210
Lineáris algebra
Az n-dimenziós euklideszi tér 1231
Lineáris operátorok mátrix alakja 1240
Mátrixok szorzata 1243
Lineáris egyenletrendszer mátrix alakja 1247
Mátrixok inverzének meghatározása 1249
Lineáris egyenletrendszerek megoldáshalmazának vizsgálata 1253
A lineáris programozás feladata 1258
Táblázatok 1265

Rejtő Magda

Rejtő Magda  további könyvei

40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 660 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 500 Ft 1 050 Ft
legjobb ár
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 300 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...