Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Megbíráltak és bírálók A cenzúrahivatal aktáiból (1780-1867)

Megbíráltak és bírálók - Mályuszné Császár Edit - Régikönyvek
(0 vélemény)

Mályuszné ​Császár Edit, a jeles színháztörténész, akinek számtalan publikációja jelent már meg, a Helytartó tanács cenzúrahivatalának könyv- és színműbírálataiból válogatta össze Nemzeti Könyvtár-sorozatunk legújabb kötetének anyagát. Közel egy évszázadon át kísérheti figyelemmel az olvasó, hogyan reagált az államapparátus a haladó szellemű alkotásokra, hogyan változott, hullámzott a cenzúra szigora II. Józseftől a kiegyezésig. Képet kap arról, milyen követelményeket támasztottak a cenzorokkal szemben, kik is voltak a cenzorok, milyen szempontok vezették őket annak megítélésében, hogy egy mű megjelenhet-e nyomtatásban, vagy egy színdarab előadásra kerülhet-e, hogy milyen könyvek, színdarabok jöhetnek be külföldről, milyen külföldi újságokat, folyóiratokat lehet járatni. A cenzori döntések nyomon követése során az irodalomtörténetnek és a művelődéstörténetnek új, ismeretlen oldala tárul fel: hogyan vélekedtek a hivatalos szervek a kor magyar íróiról, s hogy milyen sok nyilvánosság elé nem került irodalmi és tudományos mű született ebben a korban. Kötetünk nemcsak a XVIII-XIX. század művelődéstörténetének gazdag tárháza, hanem érdekes, szórakoztató olvasmány is.

Sorozatcím:
Nemzeti könyvtár
Fordítók:
Mályuszné Császár Edit
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Kiadás éve:
1985
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Dabasi Nyomda
ISBN:
9632814630
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
671
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 13.00cm, Magasság: 19.00cm
Súly:
0.50kg
Kategória:
Bevezetés 5
II. József felvilágosult cenzúrája
Horia és Closca 59
Tessedik Sámuel: A paraszt ember Magyar Országban 60
Kónyi János: A mindenkoron nevető Democritus 60
A pozsonyi kalendárium 61
Az ármányos vetélytárs 62
Faludi Ferenc költeményes maradványai 62
Az államnyelvről 63
Kovachic Márton György a Helytartótanács figyelmébe ajánlja Kolinovics Gábor könyvét 69
Az alsó-rámóci plébános javaslata a szegényháziak ügyében 70
Trenck Frigyes báró és a magyar Könyvvizsgáló Hivatal
Trenck báró röpiratai 72
Trenck báró irat- és könyvhagyatéka nyomában 77
A Trenck-féle festmények sorsa 79
A travesztált Aeneis
Virgilius Éneássa, kit Blumauer németre travestált, most magyarossan Szalkay Antal által öltöztetett. Első rész. Bécs 1792 81
Verseghy nem felel meg a Helytartótanácsnak
Verseghy Ferenc első folyamodása cenzori állásért 95
Cenzori vélemény Verseghy Ferenc Millot-fordításáról 97
A francia forradalom fuvallata
A szabadkőművesek ellen 104
A Laczkovits János nyugalmazott kapitány elleni vizsgálat tiltott művek szerzősége vádjában 104
Nógrád vármegye a lelkiismereti szabadság védelmében 107
Batsányi harca a cenzúrával. Kármán és az Urania
Batsányi János összeütközése a helyi könyvrevizorral 109
Adalékok a Kassai Magyar Múzeum megszűnésének történetéhez 111
A cenzor visszaél Batsányi bizalmával 121
Batsányi hivatalvesztése 123
Batsányi folyamodványát elutasítják 125
Hol adták ki az Uraniát? 125
A reakció egyre erősebben jelentkezik a cenzúrában
A szabadkőművesség ügye a cenzúra előtt 1796-ban 127
Bessenyei avagy az enciklopédisták igazságai a századforduló cenzúrájának tükrében
Bessenyei György két műve a cenzúra elé kerül 131
Bessenyei György: A természet világa 135
Berzeviczy Gergely munkássága a cenzúra előtt
A magyarországi kereskedelemről és iparról 144
A bankjegyekről, a termény- és húsárakról 145
A parasztok helyzetéről és sajátságairól Magyarországon 148
Tudósítások a protestánsok jelenlegi helyzetéről Magyarországon 150
A cenzúra Csokonai és Dayka költeményeiről
Csokonai: Lilla, érzékeny dalok három könyvben 155
Csokonai ódái 156
Dayka Gábor versei 157
A magyar tudomány a cenzúra előtt. 1794-1825.
Minden Magyarországon kiadott könyv egy példánya az Egyetemi Könyvtárba kerüljön 158
Nem küldenek be minden újságot az Egyetemi Könyvtárba 159
Kovachich Márton György: Földrajzi, ill. helyrajzi mutató a Magyar Királyság és a Részek megyegyűlési határozataihoz 159
Kovachich József Miklós: Különféle szemelvények a Magyar Királyság megyei határozataiból és Kovachich Márton György: Azon országgyűlési határozatok magyarázatai, amelyek értelmét sajtóhibák zavarták meg 161
Kovachich József Miklós: A régi magyar törvényhozás emlékei 163
Kovachich József Miklós: Okiratok a magyar vármegyék határozatainak gyűjteményéből 163
Schwartner Márton: A magyar királyság statisztikája 163
Fejér György: Teológiai és dogmatikai fejtegetések 165
Fejér György: Egyházi és világi magyar oklevéltár az első uralkodóház korából 166
Statisztikai munkát és térképet közzétenni tilos 166
Rumy Károly György és a Magyar történeti emlékek 168
Grusz Antal: A magyar magánjog kézikönyve 168
Ege József: Úrbéri rendeletek gyűjteménye 170
Kövy Sándor: A magyar jogtudomány elemei 171
Kövy Sándor: A Magyar Polgári Törvény(könyv) 173
Kövy Sándor: Magyar törvényt és históriát illető jegyzések 175
Fabriczy Sámuel: A magyar büntetőjog történetének vázlata 176
A cenzúra a Tudományos Gyűjteményről 177
Paraszt és földesúr kapcsolata Magyarországon 178
Egy nyugati folyóirat olvasói 180
Csaplovics János: Magyarországról való ethnographiai értekezés 181
A reformkori sajtó a cenzúra tükrében
A Felső Magyar Országi Minerva 183
Tiltsák meg a babonát terjesztó Viarda utánnyomását 188
Vizsgálat tiltott külföldi folyóiratok ügyében 188
Előfizetés az Allgemeine Zeitungra 190
A Tudományos Gyűjtemény 190
Megtorolják az egri érsek elleni sajtótámadást 191
Debrecen tiltakozik 194
Tudománytár 195
Athenaeum, Figyelmező 196
Czuczor Gergely hírlapi megrágalmazása 197
A korabeli magyar sajtó 198
A Pesti Hírlap és egyéb lapok támadása a hatóságok ellen 203
A Pesti Hírlap szerkesztősége elégtételt vesz a Nemzeti Újság szerkesztőjén 206
Saphir Zsigmond újságíró vitája kiadójával 206
Indul a szervezett reklám 208
Panasz a posta ellen 209
Magánszemélyek elleni sajtóvétségek és következmények 209
Egy német színésznő elégtételt kér 210
Rágalomhadjárat egy pesti utcakövező halálával kapcsolatban 212
Az Ungar c. lap visszaélései 217
Egy becsületben megsértett polgár elégtételt vesz az Ungar szerkesztőjén 219
Az Ungar sajtótámadása színészek ellen 222
Újságok profiljának megváltoztatása 224
A Magyar Iparegylet újságja, a Hetilap 230
Szerb nyelvű újság alapítása 231
Rázga Pál evangélikus lelkész újságalapítási terve 231
Szalay László: Szózat Észak-Amerikából 232
Kossuth támadó cikke a Hetilapban 233
Botrányos cikk egy győri újságban egy katona és egy civil összetűzéséről 233
Táncsics Mihály és a cenzúra
Magyar és német beszélgetések 235
Földmívelési ipar ébresztésének egyetlen módja 236
Naptár földművelők, kézművesek és iparűzők számára 238
Fővárosi reform 239
Erdély
Erdélyi nyomdatermékek 240
Német szerzők műve a székelyekről 241
Az erdélyi országgyűlési napló kiadása 242
Cenzúra és költészet
Tuba és Ovidius 244
Szentjóbi Szabó László költeményes munkái 245
Töltényi szonettjei és Eckartshausen imakönyve 246
Széchenyi dicsérete: A szép példa 249
Rákóczi emléke a cenzúra előtt 252
A görög szabadságharc a hazai irodalomban 253
Kazinczy Gábor Zulejkája 254
Egyed Antal Tibullus-fordítása 254
Czuczor Gergely Poetikai Munkái 255
Nemzetiségi irodalom
Vuics Joachim önéletrajza 256
Lengyelország és hősei a legutolsó szabadságharcban 257
Szerb vezérek képei 258
Ludovit Stúr: A XIX. század és a magyarkodás 259
A cenzúrahivatal belső ügyei
Koppi Károly piarista tanár a pesti helyi cenzor állásért folyamodik 260
Horányi Elek a megürült budai cenzori állásért folyamodik 261
Pályázatot írnak ki a megürült ceznori állásra 262
A Helytartótanács jelentése a királynak a cenzori pályázatról 264
Az elhunyt budai cenzor, Hübner Mihály állásának betöltése 264
Amikor a cenzornak pert akasztanak a nyakába 267
Az első kísérlet a könyvek újbóli ellenőrzésének elrendelésére 269
A budai Központi Könyvvizsgáló Hivatal új munkatársat kér 272
Könnyítés a Központi Könyvvizsgáló Hivatal két cenzorán: szerb és oláh szaklektorok kinevezése 272
Riethaller Mátyás nyugalomba vonul 273
Beresevich cenzor primarius Diakovár képviselője lesz 274
Változás a pesti helyi cenzor személyében 274
Változás a Központi Könyvvizsgáló Hivatal személyzetében 275
Szathmáry Domonkos pozsonyi helyi cenzort feljelentik 275
Madarassiból egri kaononok lesz 277
A héber könyvek cenzorai 278
A fontosabb szerepet betöltő központi és helyi cenzorok 1819-ben 279
Endrődy Nep. János szegedi piarista házfőnök a Trenka Alajos cenzor nyugalomba vonulása folytán megürült cenzori állásért folyamodik 279
Egyéb pályázatok Trenka megürült állására 281
Drescher Frigyes a beteg Nagy Antal helyettese 282
Helyi cenzorok a kassai és nagyváradi kerületben 282
Nagy Antal censor primarius összeállítja a Központi Könyvvizsgáló Hivatal revizorának kötelességeit 283
Nagy Antal Vitkovics Jánso tabáni szerb parochust ajánlja cirill lektornak 283
Melyik cenzor engedte át Csaplovics János kifogásolható cikkét 285
A Vitkovics fivérek az Egyetemi Nyomda szerb cenzori állásáért folyamodnak 286
Kimutatás a cenzorokról és díjazásukról, 1828. augusztusz 287
Cenzori megbízatások 288
Nagy Antal a cenzori gyakorlatról 289
Gozsdu Emánuel lett a görögkeleti cenzor 290
Tanácskozás a cenzori ügyvitel megjavításáról 291
A cenzori teendők személyekre bontása 292
A kassai cenzor fizetésemelést kér 295
Lépések az elbocsátott Drescher Frigyes visszahelyezése érdekében 297
Megalakul a Központi Könyvbíráló Testület 298
A nyugalmazott Nagy Antal további munkalehetőségért folyamodik 300
Horváth Mihály folyamodványa cenzori állásért 300
Dreschmitzer Jószef győri tanulmányi főigazgató felterjeszti a kerületében működő helyi cenzorok névsorát 301
Cenzori honoráriumok és új állások 303
Idegen nyelvű cenzorok kinevezése 304
Pályázat cenzori revizori állásokra 305
A tovább szolgáló Nagy Antal 307
Karácsonyi Mihály cenzor megrovást kap 308
Verőce vármegye tiltakozik a magyar nyel használata ellen 308
A győri cenzor nem kívánatos napi híreket enged 309
A cenzúra hétköznapjai
A budai könyvrevízió tisztviselői felülvizsgálják a pest-budai könyvkereskedéseket 310
A könyvkereskedő védekezik a csempészés vádja ellen 312
Reithaller Mátyás felülvizsgálja a pest-budai harmincad-(vám) raktárát 313
Nemes Mossóczi Institoris Gábor pesti polág és könyvkereskedő magyar kölcsönkönyvtár nyitására kér engedélyt 314
A vidéki könyvkereskedők legfelsőbb rendeltre beküldött könyvlajstromában tiltott könyvek is akadnak 315
Debrecen város jelenti, hogy a tiltott könyveket mindenütt elkobozta 317
Goethe: Stella 317
Pest sz. kir. város könyvkereskedői, nyomdái és könyvkötői, 1794. május 318
Buda sz. kir. város könyvkereskedői, nyomdái és könyvkötői 319
A Babuk és szerzője, valamint bírálói, a cenzúra szemével nézve 319
Dal a földesurak ellen 323
"Német felvilágosodás és magyar cenzúra" 326
Evangélikus lelkészek nyugati olvasmányai 326
Török térítés? 327
Egy vidéki professzor könyvtára 1798-ban 330
Az egri püspök vonakodik elengedni Szathmáry Domokost pozsonyi cenzornak 331
Eckartshausen: Isten a legtisztább szeretet 332
Eckartchausen a XIX. század elején 333
Mi is a baj Eckartshausen könyvével? 334
Egy görög szabadsághős emlékére 336
Ami már a budai Könyvvizsgáló Hivatalnak is sok az óvatosságból 337
A pesti Egyetemi Könyvtár könyvigénylése és kielégítésük 338
Háborúellenes hangulatot keltő szlovák dalok a Lőcsei Kalendáriumban 339
Török Lajos gróf "orvosi" munkája 340
Ecce tibi, Nagy János 342
A tudós palóc 343
Köteles példányok beszolgáltalása 343
Cházár András: Az örök békéről 344
Magyar nyelvű ismertető az ókori császárok életéről 348
A cenzor egy vásári árustól tiltott képeket koboz el 349
(Pálóczi) Horváth Ádám: Magyar Országnak Belső esmérete 350
Burdáts Pál kéziratban maradt értékes mezőgazdasági helyzetképe 351
Vay József emlékezete 353
Dunántúli nyomdákban 1823. 3-4. negyedében megjelent művek 355
Napóleont ábrázoló képek forgalmazásának eltiltása 356
Borsod vármegye tiltakozik a kötelező példányok beszolgáltatása ellen 357
Könyvek az orosz birodalomról - túlértékelt szerző, kifogásolható tartalom 358
Klasszikusok kötelező példányként 359
A cenzor az Emanuel Arsenovics György életéről 361
Az egyházi cenzor kéri, adják vissza az evangélikus lelkésznek a tőle elkobzott bibliákat 352
A kétségbeesés és A tudatlanság hasznáról középiskolai fokon nem tárgyalandók 353
A cenzúra átvizsgálja egy elhunyt ezredes könyvtárát 354
Nagy Lajos: A Magyar Királyság politikai, földrajzi és statisztikai adatai 356
Setéth Imre: Had-mesterség 366
Balajthy József könyve a keletrómai birodalomról 357
Ludwig Börne Párizsi levelei a tiltott könyvek listáján 358
A 18-ik század gyászos alkonya 359
A kassai tanulmányi kerület kiadványai az 1832. év. 3. harmadában 370
Szepsy Szabó Gergely: Politika 372
Virág József: A Természet Törvénye, vagy az Erkölcsiség természeti gyökér szabályai 373
Olvasókör a hajdú kerületben 374
Pápa városa részvénytársaságot alapít "egy közérdekű s hasznos hangásziskola" létesítésére 374
Heckenast német Jósika-kiadványa 375
Közegészségügy Bihar megyében 1842-ben 376
Hickel károly: Hunyadi János 377
Patlauf Károly: A semmiből való pénzcsinálás művészete 378
Hugo Károly: Alkotmányos szelek 378
Egy pápai földbirtokos francia újságok előfizetésére kér engedélyt 379
Cenzúra és tudomány a reformkorban
Fejér György magyar középkori oklevél-kiadványa 380
Brankovits Ádám: Konstantinápoly, vagy a Kelet látványossága 380
Az Egyetemi Könyvtár igazgatója reklamálja az elmaradt köteles példányokat 381
Megjegyzések a győri és pozsonyi tanulmányi kerület könyveihez 382
Varga János tanulmánya a népnevelésről 384
Gróf Kemény József: Erdélynek hajdani függéséről 385
Varga János: Az elemi nevelés alapvonatjai 386
Döbrendei Gábor plágiumügye 387
Szemere Bertalan: Utazások külföldön 390
Kazinczy Gábor a cenzúra előtt 392
Néhány szó a jelennek a magyar püspökökről 393
Szontágh Gusztáv: Bevezető magyarázatok 393
Fényes Elek: Magyarország statistikája 395
Pulszky Ferenc: Többféle 396
Újfalusy János a papi birtokok elkobzásáról 397
Hackel Andrásnak a falusi plébánosok részére írt orvosi könyvecskéje 397
Remellay Gustáv: Szerbia története 398
Schöpf(-Merei) Ágoston veszi át a Magyar Orvos és Természettani Évkönyvek szerkesztését 399
Vajda Péter erkölcsi beszédei 399
Balásházy János a földbirtokos osztály eladósodásáról 401
Benczur János akadémiai pályadíjat nyert művét a cenzúra visszaveti 401
Tóth Lőrinc: Legyen világosság! 402
Vármegyék és a cenzúra a reformkorban
Vármegyék tiltakozásai a cenzúra rendeletére történő könyvelkobzások ellen - Eckartshausen ürügyén 404
Átdolgozásra visszaadják Beöthy Ödönnek a protestáns sérelmeket tárgyaló művét 407
Leállítják Ung megyében az előfizetést Kossuth Törvnyhatósági Tudósításaira 408
Elkobozzák a zalai megyegyűlésen elhangzott beszédek kinyomtatott szövegét 408
Pest-Pilis-Solt vármegye tiltakozik az országgyűlési ifja elfogatása ellen 409
A törvényhatósági képviselők tanácskozásain elhangzott beszédek kinyomtatása tilos 412
Eltiltják Bereg megye vegyes házasságok ügyében írt véleménye publikálását 413
A városok jogaiért
Hetényi János: Honi városainknak nemzeti fejlődésünkre és csinosodásunkra befolyásukrul 414
Steeger János várostörténeti és váltójogi munkái cenzúra előtt 415
Bayer Márton: A Városok Rendeztetése iránt 417
Zombor város körlevele a városok országgyűlési helyzetének javításáról 418
Kossuth Lajos politikai tanulmánykötete a szabad királyi városok helyzetéről 419
A zsidók egyenjogúsítása
A Iustus-féle körlevél az európai zsidóságról 420
A megyei nemesség tiltakozása a zsidók egyenjogúsítása ellen 421
Szokolay István fontolgatja a zsidók egyenjogúsításának előnyeit 423
Rumy Károly György védőirata a zsidó emancipáció mellett
"Mit kell tenni Magyar Hazánkban?" - A reformkor közjogi és közigazgatási nézetei a cenzúra előtt
Nagyváthy János: Magyar Ország Haza-Gazdálkozása 427
Kassics Ignác: Magyar Ország Urbariuma 430
Sorsjegykibocsátással létesítsünk anyagi alapot a Pest-Budát összekötő állandó hídhoz 430
Újabb terv a pest-budai állandó híd megépítésére 431
Huszár Antal politikai és közgazdasági ismereteket kíván nyújtani a magyar ifjúságnak 432
Kossovich Károly javaslata a magyarországi közigazgatás és igazságszolgáltatás megjavítására 434
Rédly Károly Montesquieu-fordítása: A törvények szelleme 436
Szerdahelyi Lőrinc: Mit kell tenni Magyar Hazánkban? 437
Ellrich német utazó magyarokat bíráló könyvének cáfolata (Burgerth) 439
Wesselényi Miklós: Balítéletekről 440
Wesselényi Miklós: Az erdélyi úrbérről 441
Széchenyi István: Stadium 442
Széchenyi István Világának ismertetése a Tudománytárban (Fabriczy Sámuel) 446
Támadó irat Széchenyi István reformtervei ellen 449
Egy jótékony célú tankönyvakció és a riadalom, amit okozott 449
Balla Károly: Vélemény a büntetés mód javítása eránt 450
Joó János: Nézetek a magyar míveltségi és technikai kifejlődés tárgyában 451
Kazinczy Gábor három műve a cenzúra előtt 453
A zsebfalusi plébános az egyházi vagyon elkobzásáról és jótékony célra fordításáról 456
Lónyai Menyhért a kőutakról 457
Lónyai Menyhért a vízi utakról 458
Kölcsey Ferenc országgyűlési beszédei 459
Lányi Károly műve az egyházi személyek szavazati jogáról 461
Nyomdák, kőnyomdák, rézmetszők a reformkorban
A kolozsvári líceum köteles példányt kér 465
Köteles példány a Magyar Tudós Társaság részére 467
A nyomdák vonakodnak köteles példányokat küldeni 468
Rendelkezés az Egyetemi Nyomda számára a köteles példányokról 469
Készítsen az Egyetemi Nyomda ingyen tankönyvet a vakok számára 469
Folyamodványok nyomdák engedélyezéséért 470
Tichy János kérelmét a megyei rendek és a csanádi püspök is támogatják 472
Spanraft Mihály átveheti a nagyszombati Jelinek-nyomdát 473
Nyomdanyitási kérelmek visszautasítása 473
Magyar nyomdák a reformkorban 473
Sopron vármegye írnokát eltiltják a kőnyomtatástól 474
Szekszárdon nincs cenzor - nem lehet kőnyomdát nyitni 476
Engedély kőnyomda létesítésére 477
Kőnyomdász könnyebben követhet el visszaélést - nem kaphat lapkiadási engedélyt 477
Vizsgálat Kossuth beszédeinek kiadása tárgyában 478
Egy metszetkészítő engedélyt kér művészi litográfiák készítésére 478
Emelkedik a litográfusok száma 479
Egy litográfiai művezető főnöke halála után magának kéri a működési engedélyt 479
Engedélykérés a telkibányai porcelánok litografált képekkel való díszítésére 480
Litografáló gép használatára kér egy rajztanár engedélyt 481
Egy gyilkos arcképe 481
Litográfia Sobri Jóska elfogatásáról 485
Engedélykérések kölcsönkönyvtár nyitására 486
A vagyonbukott pozsonyi könyvkereskedő üzletének és kölcsönkönyvtárának sorsa 487
A kölcsönkönyvtár-nyitás vagyoni feltételei 488
Engedélykérések könyv-, zenemű- és műkereskedés nyitására 488
Könyv- és lapkiadási felmérések 489
A nagyváradi tanulmányi kerületben 1841-ben működő cenzorok, lapkiadók, nyomdászok és könyvkereskedők 489
A győri tanulmányi kerületben 1842-ben működő cenzorok, nyomdák, könyv- és műkereskedők 491
Lapkiadásiengedély-kérések 492
Hugo Chiolich von Löwensberg Magyarországot ismertető képes kiadványra kér engedélyt 492
Egy kolozsvári nyomdász kalózkiadás forgalomba hozatalával vádolja a pesti nyomdászokat 493
Wagner József Deák-arcképével sajtóvisszaélés történik 494
Torna megye körlevelének kiadása miatt feddést kap mint a nyomda, mind a cenzor 495
Debrecen város tanácsa megrovást kap az utolsó országgyűlésen hozott törvények publikálása miatt 496
Tiltott könyvek kötelező jelentése a háromhavonként benyújtott kiadványtáblázatokban 497
Egy pozsonyi könyvkereskedőt toltott könyvek árusításán kapnak 497
Emich és Heckenast könyvkereskedőket pénzbüntetéssel sújtják 498
A cenzúra köteles az újságokat szigorúan ellenőrízni 498
Színlapokat reklám céljár nem szabad felhasználni 499
Vannak-e az országban nyilvános képtárak? 499
Régi hazai színházakról
K. L. Bill: II. Lajos magyar király vagy a mohácsi ütközet 500
Emilia Galotti a német színházban 500
Czinke Ferenc francia rokokószínmű-fordítása 501
Az első magyar színháztörténet: Endrődy János: A Magyar Játék-Szín (Pest és Buda, 1792-93) 501
Bátori Mária 503
Berthold morva herceg avagy az első hazai Bánk bán-tragédia 504
A haramiák - magyar színpadon 507
Brühl-Simai: Igazházi 508
Buda 509
Goethe: A testvérek 511
Hazai hétköznapok műsorai 511
Szép János Coriolanus-fordítása 514
Verseghy barátjának, Schwarz Györgynek a színműve 514
A pécsi német színház 515
A magyar színtársulat nem cenzúráztat 516
Balogh István: Csernyi György 517
A Központi Könyvvizsgáló Hivatal illír revizorának jelentése új szerb nyelvű színművekről 519
Előadás a leégett szegedi görögkeleti templom javára 520
Műkedvelő előadás Kassán 521
Kilényi Dávid színjátszáni engedélyért folyamodik 522
Festetits Albert gróf és a Pannonia 522
A győri tanulmányi kerület kiadványai 528
A Bánk bán a cenzúra előtt 528
Német jutalomjáték - magyar irodalmi siker 529
A győri ütközet 530
Röplap népszerűtlen színészek ellen 539
Csontos István: Aranyosy 541
Lessing Philotasának fordítása 542
Homonnai András és Kristály János 542
Színművek a kassai műsorból 542
Kiss Sámuel: A megcsalatott gőg 543
Gróf Csáky Tivadar színikritikák írására kér engedélyt 543
Zsaroló újságírók 546
A ponyva öröktől fogva volt...
Szép Dallos Dinom Dánomok 550
Tápi Nagy Pál világtörténete: A Világ Kereke 553
Az üstökös és néhány csillagjóslat 555
Álmoskönyvek 556
A "palatinális költő" 557
Csodatevő imák és énekek a ponyván 559
A Fárahó Maradékinak Keserves Panaszszai 560
Csudálatok kép 562
Megbotránkoztató adomák, rejtvények a kalendáriumokban 564
"Ahogy elkezdődött..."
Megjelenik a dákoromán elmélet 566
Czikingyál 569
A magyarországi szlovák irodalom kezdetei 570
Abszolutiumus kori cenzúra
Soproni hangulatjelentés 571
Büntetés a sajtótörvény megsértése miatt 573
Sárosy Gyula: Babilon imája 574
Garibaldi, Türr és Kossuth arcképe a tiltott sajtótermékek listáján 575
Haynau elleni röpirat 576
Az élclapok sajtókihágásai 577
Karikatúrák a bécsi Államtanácsról egy pozsonyi kirakatban 582
A Magyarországon 1861-ben megjelenő újságok jegyzéke 583
Litográfiák, metszetek 586
Lapárúsítás a pesti pályaudvaron 587
Kötelező mutatványszámok a Széchenyi Könyvtár számára 588
Jósika Miklós: II. Rákóczi Ferenc 588
Új lapalapítások, zeneművek, röpiratok 589
Debrecen tiltakozik a nyomdatermékek ellenőrzése miatt 590
II. Rákóczi Ferenc levelezésének kiadása 591
Petőfi Apolstolának megjelentetése tilos 591
A soproni újság magyar címen jelenik meg 592
Beniczky Emil: Nefelejtsek 592
Kakas Márton naptára, 1862 592
Hadihajókról a sajtóban írni tilos 593
Egy szépirodalmi hetilap megbirságolása politikai hírek közlése miatt 595
Új élclap: Ördög Naplója 595
Ormódi Bertalan kiadványait elutasítják 595
Bús Vitéz Fekete leves c. élclapjának engedélyezése 596
Az Udvari bolond a Monarchiában nem kap megjelenési engedélyt 597
Kertész József Paprika Jancsi c. élclapját nem engedélyezik 597
Pompérí János napilap-alapítási kérelmét elutasítják 598
Emich Gusztáv engedélyt kap képes hetilap kiadására 599
Megróják a pozsonyi újság szerkesztőjét 600
Worafkának nem volt igaza 601
Rendőri figyelmeztetés a Zenészeti Lapoknak 602
Elkobozzák a Religio c. katolikus újságot 602
A Hírmondó sajtóvétsége 603
A Vasárnapi Újság c. néplap szerkesztősége figyelmeztetésben részesül 604
A Magyarország és a Magyar Sajató gúnyolódik a kétfejű sasos címeren 605
A Házi kincstár c. lapot elkobozzák 606
A Sürgöny c. újság zárolt hírt közölt 607
Színház és cenzúra 610
Latabár Endre engedély nélkül játszik Nagyváradon 610
Katonaság fellépése vidéki színházak ellen 611
Mutató 613

Mályuszné Császár Edit

Mályuszné Császár Edit  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
akár 40%
Hűségpont:
 
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 200 Ft 960 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
960 Ft 672 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...