Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Míg élők közt leszel élő Hármaskönyv a globalizációról

Míg élők közt leszel élő - Vass Csaba - Régikönyvek
Míg élők közt leszel élő - Régikönyvek Míg élők közt leszel élő - Régikönyvek Míg élők közt leszel élő - Régikönyvek Míg élők közt leszel élő - Régikönyvek Míg élők közt leszel élő - Régikönyvek Míg élők közt leszel élő - Régikönyvek
(0 vélemény)

Vass Csaba 1948-ban született. Eredetileg filozófiát tanult, majd közgazdaságtant és szociológiát. Voltaképpen egyetlen kérdéskört, a társadalomszerveződés létmódjainak problémáját járja körül. Több, nemzetközileg újnak számító szakmai javaslat fűződik nevéhez, némelyiket a világ több egyetemén is tanítják. Közülük például az identitáshoz való jog, illetve az egyéni és közösségi identitásválasztás szabadsága - az emberi jogokhoz való hozzájárulás. Ezen elképzelései alapján született a magyar kisebbségi törvény, amelyet az ENSZ tagállamainak ajánlott a kisebbségi problémáik megoldásához. Ennek továbbfejlesztése a xenológia, amely a szociális felettiről szóló új tudományág kialakításának kísérlete. A politológiában nevéhez fűződik a nemlegitim hatalmak és hatalomgyakorlási módjuk, a puha diktatúra elméletének kidolgozása, amely köznyelvünknek is részévé vált. A létezett szocializmusról szóló leírásaiból a klasszikus párttársadalom alapját képező politikai ipari művekről szóló elképzelése vált nemzetközileg is ismertté. Több munkájában tett kísérletet a kommunikációs emberi jogok elméletének hazai meghonosítására. Ökológiai kérdésekről először 1975-ben közölt írást, a globalizáció problémáját pedig a hazai irodalomban elsőként 1989.-ben tematizálta. - Dávid C. Korten szerint a globalizáció az emberiség fejlődésének történetében „evolúciós zsákutca", amely nemcsak az emberi, hanem mindenféle földi élet elpusztításához vezethet/Vajon elkerülhető-e még a katasztrófa? Vass Csaba szerint a legfontosabb történelmi kérdés ma az, hogy a globalizációs világrendszerváltást követően milyen új létmód alakul ki Földünkön. Ennek megfelelően a szerző a globalizációt egyrészt mint új létmódot, másrészt mint az ezt intézményesítő új társadalomszervezetet értelmezi. Lehetséges, hogy az új létszinten a globalizációs világtársadalomnál alkalmasabb társadalomszervezeti válasz születik meg, amellyel még kikerülhetünk a Korten által jelzett evolúciós zsákutcából? Vass Csaba hármaskönyvét a globalizáció híveinek és a kiutat keresőknek egyaránt ajánlhatjuk. A kötet a mára divatossá lett (kritikai vagy apologetikus) globalizációs elméletek közül eredetiségével, rendszeralkotó erejével és megdöbbentő őszinteségével tűnik ki. Szemléletében, módszerében és etikájában a világ kutató polgárának eszmerendszerét és magatartását előlegezi meg, a többirányú folytatás ígéretét hordozva magában.

Sorozatcím:
Ökotáj könyvek
Kiadó:
Ökotáj Kiadó
Kiadás éve:
2000
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Erdélyi és Láng Kft.
ISBN:
9630054418
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
226 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.50cm, Magasság: 20.50cm
Kategória:
BEVEZETŐ 11

I. KÖNYV: A MEGVALÓSULT METAFIZIKA BIRODALMA 21
L rész: AZ ÖNPUSZTÍTÓ JÓL-ÉT, A MODERNIZÁCIÓ ALAPPARADOXONA 23
I. A KORAEMBER KÉT PROGRAMJA 25
1. Az ember nagytörténelmi vagy létteljesítményei 25
1.1. A bennerejlőt gondozó és ápoló természetadtaság 26
Közbevetés a kultúráról 28
1.2. A bennerejlőt felszínre emelő társadalmi természetadtaság 29
1.3. Á bennerejlőt átalakító hatalom 30
2. A koraember két programja 32
21. A természet felettí hatalmaskodás programja 33
2.2. A létbe-illeszkedés szabadságprogramja 34
2.3. A kozmikus létben önmagát élő ember 35
II. ELTORZULT EURÓPAI ALKAT, ZSÁKUTCÁS EURÓPAI FEJLŐDÉS 37
1. Az amúgy is felnövekvő ápolását és gondozását kisajátító alkat és fejlődés . 38
2. A bennerejlő felszínre hozatalát eltorzító alkat és fejlődés 42
3. A léterőszak dominánssá válása 46
III. A MODERNIZÁCIÓ ALAPPAR_ADOXONA 48

11. rész: A MEGVALÓSULT METAFIZIKA BIRODALMA 51
I. A KÖZVETLEN ANTAGONIZMUS 53
1. Az ész hatalomra jutása a létmegértés felett 53
2. A természet leigázásához szükséges pontos tükrözés 54
3. A korlátolt ész sikerkritériuma: a közVetlen antagonizmus 55
3.1. A hely térré rontása 56
3.2. A khairosz kronosszá — a létidő tartammá — rontáSa 58
3.3. A szabadság gyenge kritériuma: a megvalósíthatóság 60
II. AZ ELNYÚLÓ ANTAGONIZMUS 63
1. A létnyelv és a létbeszéd 63
2. Diké türelme és túlhatalma
2.1. Diké túlhatalma .65


2.2. Diké-türelme 66
3. Az elnyúló antagonizmus: a megvalósítható tévedés létszerkezete 68
III. AZ ÖNPUSZTÍTÓ JÓL-ÉT LÉTKARAKTERE ÉS TÁRSADALOMSZERVEZETE 72
1. A tévedést megvalósító karakter: a titán 73
1.1. A lételbizakodottság 74 •
Közbevetés az anyag két alakja, a matéria és a stoff különbségéről 75
1.2. A titán gyengesége: a jól-ét kísértésének elfogadása 76
Közbevetés: a verejtékes jólét nehézsége és
a jól-ét könnyűségének kísértése közötti különbségről 77
1.1 A titán metafizikai. birodalma
Közbevetés a szabadság és a létrontás különbségéről 80
1.4. A létszabadságot megvalósító karakter: Odüsszeusz 82
2. A létszabadság közösségszervezete 84
2.1. A lakozás 84
2.2. Föld 85
2.3. A szerszám 86
2.4. A paraszt 87
2.5. Az otthon 88
2.6. A világ 90
2.7. A haza 90
2.8. A földipar 91
2.8.1. A földmélye 92
2.8.2. A Lechné 92
2.8:3. A gép 93
2.8.4. A gépiparos 95
2.8.5. A-szerves város 97

II. KÖNYV: A GLOBALIZÁCIÓS URALKODÓ VILÁGBIRODALOM 101
I. rész: A HARMADIK NAGYTÖRTENELMI TETT ELLENTÉTÉBE FORDÍTÁSA 103
I. ELTORZULT AMERÓPAI ALKAT, ZSÁKUTCÁS GLOBALIZÁCIÓS FEJLŐDÉS 103
1 A globalizáció terjedelmi felfogása 104
2. A globalizáció.tartalmi felfogása 105
3. Előretörés a létrontásban 107
3.1. A valóság mibenlétére vonatkozó modern dogmák 107
3.2. A globalizációs valóság létszerkezete 108
4. Szökési kísérlet a megvalósíthatóság katasztrófái elől 108
4.1. Az eltorzult globalizációs alkat: Faust 109


4,1.1. Faust szökni próbál: szökési kísérlet a katasztrófa-mentesítettségbe 109
Közbevetés a létezésmód és a létmód közötti különbségről 109
4.1.2. Faust második szökési kísérlete: szökés a válságmentesítettségbe 110
4.2. Szökés Diké elől 111
II. A CIKLIKUS ANTAGONIZMUS 112
1. Az elavult észről és a globalizáció ész feletti eszéről 112
2. A csinált természet és a stoff csinálttá átalakítása: a műanyag 114
3. A csinált ember és ideje: a klóntime 117
4. Az ész feletti ész sikerkritériuma: az elnyúló antagonizmus megkerülése 120
5. A korlátozhatatlanság erős kritériuma: aZ átalakíthatóság 122
5.1. Túl az emberi jogokon 122
5.2. Az átalakítás 123
6. A korlátozhatatlanság erős kritériuma: az átalakíthatóság 126
Közbevetés: az álalakíthatóság a minőségkontroll felszámolása 128
7. A dekonstrukció 129
8. A ciklikus antagonizmus 131

II. rész: AZ ÁTALAKÍTHATÓSÁG EREDMÉNYE:
A META-METAFIZIKAI VALÓSÁG 133
I. A MÁGIKUS VALÓSÁG 134
1. A meglévő 134
2. A mei:a-metafizikai vagy mágikus valóság:
a globalizációs- valóság létminősége • 136
II. A GLOBALIZÁCIÓ MÁGIKUS VALÓSÁGÁNAK TÁRSADALOMSZERVEZETE 137
1. A globalizáció térszerkezete 138
1.1. A földrajzi tér és a szociális tér szétszakítása 138
2. A nemlegitim hatalmak és a nemlegitim világállam 139
2.1. A nemlegitim hatalmak 141
2.2. A monetáris erőszak és intézményei 142
2.3. Az értelmezési erőszak és intézményei 143
2.4. Az azonosságmeghatározási erőszak és intézményei 144
2.5. A nemlegitim világállam 146
2.6. A nemzeti szuverenitás feltörési kísérlete 147
2.7. A világhadsereg 147
2.8. A fiskális világállam 148
2.9. A monetáris világállam 148
2.10. A globalizációs gazdasági bíróság 149


2.11. Az értékmeghatározó világhivatalok 149
2.12. A kapcsolattermelő és értékesítő hivatalok 150
3. A globalizációs világbirodalom felépítése • 150
3.1. A „globalizációs világtársadalom" nem „.a világ társadalmaiból" áll 151
3.1.1. A globalizáció belső szerkezete: uralkodó világbirodalom
és földrajzi peremtársadalma 151
3.2. A globalízációs uralkodó valóság belső tagolódása:
a szupranacionális megosztottság 152
3.3. A globalizációs uralkodó társadalom belső tagolódása:
uralkodó és alávetett osztályok 152
3.4. Újregionalizmus: a világ nemzeti társadalmainak
szupranacionális felosztása 154
4. A globalizációs hatalomgazdaság 1.55
4.1. A globalizációs hatalomipari művek 155
4.2. A tiszta hatalompénz 155
4.3. Piac helyett értékmeghatározó és kifosztó hatalom 157
4.4. A hatalmi racionalitás 158
4.5. A glóbalizációs hatalomgazdaság 158
5. A globalízációs világérintkezési mód: a puha világháború 159
5.1. A fegyver fogalmának globalizációja 159
5.2. A puha világháború 160
6. A globalizáció puha háborús kultúrája 163
6.1. A modern polgári nemzet dekonstrukciója: a szuprasovinizmus 165
6.2. A polgári egyenlőség dekonstrukciója: a szuprarasszizmus 166

III. KÖNYV: AZ ÖNKORMÁNYZÓ VILÁGTÁRSADALOM 167
I. rész: GLOBALIZÁCIÓS EMBERI JOGOKAT • 17.1
I. A MODERN EMBERI JOGOK ELAVULÁSA ÉS ELÉGTELENSÉGE 172
1.. Közös érdekeltség, fölérendelt cél, jogi megoldás • 172
2. A modern emberi jogok•csoportjogokká torzultak 175
II. -A GLOBALIZÁCIÓS EMBERI JOGOK SZÜKSÉGESSÉGE 178
1. Az emberi jogok feletti globalizációs jogosítványok rendjének kiépülése 178
2. A globalizációs emberi jogokról 179

II. rész: ALTERNATÍV GLOBALIZÁCIÓT 183
1. A globalizáció tarthatatlansága 183
2. Kifelé a zsákutcából: A szociális globalizáció programja 184


2. Az amerópai „macsó-globalizáció" veszélyeinek felismerése 184
A megújított szociális globalizáció programjának meghirdetése 185
Közbevetés a szegénység meghatározásairól 186
2.3. Szociális emberi jogokat és «Szociális alkotmányt 187

III. rész: AZ ALTERNATÍVA: A HARMADIK NAGYTÖRTÉNELMI Turr
N1 GSZERVEZÉSE 191
L A SZÜKSÉGLETVISZONY 192
I. A szükséglettudatosság • 192
2. A szerves matéria 194
3. Az egyetemes mint élőhely 196
4. A jövő 197 .
5. A szabadság erős kritériuma: a folytathatóság 199
6. Az elmélyítés, a beillesztés és a fronitész 200
7. A szükségletviszony 202
II. AZ ÖNKORMÁNYZÓ VILÁGKÖZÖSSÉG 206
I. A világközösség: a szükségletalkotó lét-esítés emberi szervezete 206
2. Az önkormányzó világközösség 207

IV. rész: ÖSSZEFOGÁST A GLOBALIZÁCIÓ ALTERNATÍVÁJÁÉRT 209.
1. AZ ALTERNATÍVA SZÉTSZÓRTSÁGA ÉS
AZ ÖSSZEFOGÁS SZÜKSÉGESSÉGE 209
I. A történelmi aprómunka globalizációs .karaktereinek kifejletlensége 209
2. A lét-esítő történelmi aprómunka szétszórtsága 211
3. Az összefogás szükségessége 213
3.1. A kor nagy baja: a bizalmatlanság 21.3
3.2. A kor másik nagy hibája: a hiszékenység 214
3.3. A harmadik éS egyben legnagyobb hiba: a létkorrupció 2].4
4. Az összefogás módja 215

ITÓSZÓ: Vass Csaba hármaskönyve
'Isársadalompolitikai-filozófiai kéziratok 2000-ből (Eff Lajos) 217


Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...