Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Mikrohullámú összeköttetések és modulációs rendszerek

Mikrohullámú összeköttetések és modulációs rendszerek - Libois, L. J. - Régikönyvek
Mikrohullámú összeköttetések és modulációs rendszerek - Régikönyvek Mikrohullámú összeköttetések és modulációs rendszerek - Régikönyvek Mikrohullámú összeköttetések és modulációs rendszerek - Régikönyvek Mikrohullámú összeköttetések és modulációs rendszerek - Régikönyvek Mikrohullámú összeköttetések és modulációs rendszerek - Régikönyvek Mikrohullámú összeköttetések és modulációs rendszerek - Régikönyvek Mikrohullámú összeköttetések és modulációs rendszerek - Régikönyvek Mikrohullámú összeköttetések és modulációs rendszerek - Régikönyvek
(0 vélemény)
Fordítók:
Szabó György
Kiadó:
Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve:
1960
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Egyetemi Nyomda
Nyomtatott példányszám:
2.600 darab
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
372 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 19.00cm, Magasság: 25.00cm
Súly:
0.67kg
Kategória:
Előszó a magyar kiadáshoz 12
Előszó 13
A szerző előszava 15

ELSŐ FEJEZET
A mikrohullámú összeköttetések fejlődése 17

MÁSODIK FEJEZET
A távbeszélő- és televíziójelek általános jellemzői. Az átviteli csatornák előírásai 27
I. A távbeszélőcsatorna minőségi előírásai 27
1. Átvitt frekvenciasáv 27
2. Nemlineáris torzítás 27
3. A maradékcsillapítás stabilitása 29
4. Alapzajok 29
, 5. Érthető és érthetetlen áthallás 30
6. Egyéb jellemzők 31
II. Multiplex távbeszélőrendszerek 31
1. Frekvenciaosztású multiplex rendszerek 31
A) Primer csoportok 32
B) Szekunder csoportok 32
C) Tercier csoportok 33
D) Pilot-hullámok 34
2. Időosztású multiplex rendszerek 34
3. A sokcsatornás távbeszélőjel statisztikai tulajdonságai 36
A) A jel tulajdonságai egy távbeszélőcsatornában 37
B) Kompander-expander rendszerek alkalmazása 38
C) Az összetett jel tulajdonságai 40
III. A televíziójel 44
1. Általánosságok 44
2. Az átviteli csatorna minősége 45
A) Impedanciaillesztés 45
E) Az átviteli csillapítás stabilitása 46
C) Nemlineáris torzítás 46
D) Jel/zaj viszony 47
E) A tranziens állapot jellemzői (kisfiekvencián) 48
F) A tranziens állapot jellemzői (nagyfrekvencián) 49
G) Az állandósult állapot jellemzői 50
IV. A rádióműsor jelei 51
A) Átvitt frekvenciasáv 51
B) Lineáris csillapítástorzítás 52


C) Legnagyobb csúcsteljesítmény
52
D) Nemlineáris torzítás
52
E) Tranziens állapot
52
F) Alapzaj
52
G) Athallás
52
V. Távírójelek
53
VI. Vizsgálójelek
53
1. -Távbeszélőüzem
53
2. Televízió
54
I. függelék
Néhány alapfogalom meghatározása
55
U. függelék

Az aktív távbeszélőcsatorna átlagteljesítményének megfelelő terjedelem számítása 58
III. függelék
-
Az egyenletes spektrumú zaj amplitudóeloszlása
60
IV. 'függelék
-Vizsgálójelek
61
.1.. Keresztmodulációs zajok mérése
61
A) A lehetséges különböző vizsgálójelek
61
B) Egyenletes, folytonos spektrumú jellel végzett vizsgálat
62
C) Zajforrást alkalmazó áthallásmérőműszer
63
2.` Televízió vizsgálófelék
64
A) Az 1. számú vizsgálójel
64
B) A 2. számú vizsgálójel
64
' . 65
HARMADIK FEJEZET
A modáláció általános jellemzői. Információelmélet
67
I. A modulációs eljárások osztályozása
67
1. A vivőhullám modulációja
67
2. Közbenső modulációk
68
. a) Közbenső moduláció nélküli rendszerek

68
. 5) Egy .közbenső modulációt alkalmazó rendszerek.

68
c) Két közbenső modulációt alkalmázó rendszerek
(
.3.. A mikrohullámú összeköttetésekben leggyakrabban alkalmazott rendszerek
( 3%)
II. 'Atuplittidómoduláció, vonatkoztatási rendszerek. Az amplitudómoduláció szerepe a
iniki•nhullámú összeköttetésekben
70
'1. Az amplitúdómoduláció általános tulajdonságai
71
2. Egyoldalsávos amplitudómoduláció
72
3. Aszimmetrikus oldalsávos amplitúdómoduláció
73
4. Modulátorok és demodulátorök
76
III. Információelmélet
78
1. Az információ mértékegysége
79
2. Átviteli kapacitás
79
.3.. Az információelmélet általánosítása és kiterjesztése
83
Függelék -
Frekvenciaváltás (keverés) amplitudómoduláció esetén
86
1. A frekvenciaváltás egyenlete
87
2. Pentódás frekvenciaváltás
87
3. Diódás frekvenciaváltás
88
A) Helyettesítő kapcsolás. Keverési veszteség
90
B) Ideális keverő
91

C) A tükörfrekvenciás impedancia hatása
91
D) A szórt impedanciák hatása
92


NEGYEDIK FEJEZET
A frekvenciamodulációs rendszerek általános elvei 95 - •
I. A frekvenciamodulált hullám kifejezése és spektrális tulajdonságai 95
1. A fázis-, ill. frekvenciamodulált hullám kifejezése 96
A) Fázismoduláció 96
B) Frekvenciamoduláció 96
2. A frekvenciamodulált hullám spektruma 98
A) Szinuszos ntoduláció 98
13) Összetett moduláló jel 100
II. Frekvenciamoduláció előállítása és demodulációja 102
1. Fázismodulátorok 103
2. `Frekvenciamodulátorok 103
A) Változó •reaktanciájú áramkör' alapelve- . .. . .. - . -.- . .-.. . - . . ... ' .. -. . . . .. . . . . . .' . ' . ' ... : 104
B) Különleges rendszerek nagy frekvencialöketk modulátorokkal - • :105
C) Sebességmodulációs csövek 107
3. Demodulátorok 109
A) Limiterek 109
B) Diszkriminátorok 111
III. Zajok és zavarok elleni védelem 112
1. Tiszta szinuszhullámból álló zavarójel 112
2. Folytonos spektrumú zavarójel • ' 113
3. Nem folytonos spektrumú zavarok 115
4. Preemfázis és. deemfázis 115
IV. Kettős frekvenciamodulációs és frekvenciakövető rendszerek 117
1. Kettős frekvenciamodulációs rendszerek 117
A) Kétszeresen frekvenciamodulált hullám 117
B) Jel/zaj . viszony 118
2. A frekvenciakövetés alkalmazásának előnyei és nehézségei 119

ÖTÖDIK FEJEZET-
A frekveneiamodálált jel -lineáris' és nentlineáris torzulásai 124
I. A frekvenciamodulált hullám átvitele 124
II. A fr ekvenciamodulált hullám toraulásai 126
1. A modulációs és a demodulációs jelleggörbe nemlinearitása 126
2. A diszkriminátor előtti nem kielégítő limitálásból származó torzítások 127
3. A futási-idő változásai. okozta torzítások 128
4. A frekvenciamodulált hullám torzulásai illesztetlen négypólusban. Hullámvezetők-
ben fellépő 'visszaverődések 129
A) Számítási módSzer 129
B) A páros és a páratlan felharmonikusok közötti arány 130
C) w és á:Q(' kisebb, mint lfr„ 131
III. A különböző típusú zajok és torzítások összegeződése 132
1. A zajok összegeződése eredetük szerint 132
2. A jel- és zajteljesítmény viszonylagos változásai 133
IV. A frekvenciamodulált hullám átvitele, ha a modulációs index kicsi 135
1. A p és q együtthatók tulajdonságai 'és kifejezése, 135
2. A modulált hullám átvitele, ha a modulácids index kicsi 137
• 3. Lineáris torzítás a televízióban. 138
4. Tranziens folyamatok 139
I. függelék
A frekvenciamodulált hullám átvitele kvázistacionárius állapotban 140
1. Általánosságok 140
2. Frekvenciamodulált hullám átvitele 142
3. Kvázistacionárius állapot 143
4. Az átvitt modulált hullám pillanatnyi frekvenciája 144
5. Torzítás nélküli hálózat 147


II. függelék
Illesztetlen négypóluson áthaladó frekvenciamodulált hullám torzításainak számítása 148
III. függelék
A nemlineáris torzítások vizsgálata a sztochasztikus függvény fogalma alapján
A frekvenciamoduláció intermodulációs zajai 152
1. A sztochasztikus függvények fontos tulajdonságai 152
2. A sztochasztikus jel nemlineáris rendszerbeni átvitelekor fellépő intermodulációs
zaj spektrumeloszlásának meghatározása 155
3. Második típusú nemlineáris torzítások 158

HATODIK FEJEZET
Az impulzusmodultielós rendszerek elmélete. Impulzus amplitudó-, helyzet- és szélesség-
moduláció 161
I. A mintavétel elmélete 161
1. Mintavételi függvény 161
2. Mintavételi frekvencia 163
3. A függvényminták négyzetes középértéke 164
4. Az impulzusok alakváltozása 165
5. „Szabályos" és „természetes" mintavétel 167
II. Az amplitudó-, helyzet- vagy szélességmodulált impulzusok spektruma 169
1. Impulzus amplitudómoduláció 169
A) Természetes mintavétel 169
B) Szabályos mintavétel 170
2. Impulzus helyzetmoduláció 171
A) Természetes mintavétel 171
E) Szabályos mintavétel 174
3. Impulzus szélességmoduláció 178
A) Természetes mintavétel 178
B) Szabályos mintavétel 180
4. Nem periodikus mintavétel 181
5. A különböző modulációs módok spektrális tulajdonságainak összefoglalása 184
III. A PAM, PPM és PLM rendszerek jel/zaj viszonyának meghatározása 185
1. Impulzus amplitudómoduláció 185
Á) Ideális mintavétel 185
.8) Véges időtartamú impulzusok (szabályos mintavétel) 186
C) Véges időtartamú impulzusok (természetes mintavétel) 187
a) Fehérzaj. A spektrumsűrűség e(f)= állandó 188
b) Háromszögzaj. A zaj spektrumsűrűsége a frekvencia négyzetével változik
(o =o f2) 190
2. Az impulzusok helyzet- és szélességmodulációja 192
A) Általános megjegyzések 193
a) Mérvadó impulzusél 193
b) Az impulzusél meredeksége és az áteresztősáv 193
c) Az impulzusok vágása 194
B) A jel/zaj viszony számítása 195
C) A vivőhullám amplitudó- (PLM — AM) és frekvenciamodulációjával működő
(PLM — FM) rendszer összehasonlítása 197
3. A jel/zaj viszony számítására alkalmas alapösszefüggések összefoglalása 198
A) Jelölések 199
B) Alapösszefüggések 199
C) Gyakorlati összefüggések 200
IV. Torzítás és áthallás PAM, PPM és PLM rendszerekben 201
1. Kisfrekvenciás csatolásból származó áthallás 201
2. A nagyfrekvenciás csatolás okozta áthallás (elhúzás) 204
3. Áthallást előidéző egyéb okok 205


HETEDIK. FEJEZET
Az időosztású sokcsatornás rendszerek általános technikája 207
I. Időosztás 207
II. Szinkronizáció 210
1. A szinkronizáló jel leggyakoribb alakjai 210
2. A szinkronizáló jel egyéb lehetséges alakjai 212
III. Moduláció. Demoluláció. Modulációátalakítók 213
1. Impulzus amplitudómoduláció 213
2. Szélességmoduláció 214
3. Helyzetmoduláció 215
IV. Az időosztású sokcsatornás rendszerek különböző megoldásai és lehetőségei 216
1. Sokcsatornás távbeszélőrendszerek 216
A) Alaprendszer 216
B) 24-csatornás távbeszélőrendszerek 219
C) Impulzus amplitudómodulációs rendszerek 220
2. Rádióműsor átvitelére alkalmas, kiváló minőségű csatornájú sokcsatornás rend-
szerek , 221
3. Impulzusmoduláció alkalmazása frekvenciaváltó távbeszélőcsatornák átvitelére 223
4. Időosztású sokcsatornás rendszerek alkalmazása elszigetelt és szétszórt állomásokkal
való összeköttetések létesítésére 223
5. Szinkronizált hálózatok megvalósítása 226
6. Aszinkron sokcsatornás rendszerek 227
7. Az időosztású sokesatornás rendszerek különböző alkalmazásai 229
Függelék
Koncentrált állandójú késleltetővonalak 231
1. Soktagú hálózat (az általános összefüggések áttekintése) 231
2. Veszteség nélküli aluláteresztő szűrők 232
A) Állandó k paraméterű szűrők 232
B) Derivált szűrők 233
3. Veszteséges aluláteresztő szűrők 234
A) Állandó k paraméterű szűrök 234
B) Derivált szűrők 234
4. Koncentrált állandójú késleltetővonalak 235
5. A késleltetővonalak szerkezeti felépítése 238

NYOLCADIK FEJEZET
Az információ kvantálása és kódolása. Impulzus kód- és deltamoduláció 242
I. Az impulzus kódmoduláció alapműveletei és általános elvei 242
1. Alapműveletek 242
A) Kódolás 243
B) Más biner kódok 243
C) Dekódolás 245
2. A kódmodulációs átvitelhez szükséges sávszélesség 245
3. A külső zajok és zavarok elleni védelem 247
II. Kvantálási torzítás, kvantálási zaj 251
• 1. Szinuszos moduláció 251
2. Folytonos spektrumú moduláló, jel 252
3. A kódmodulációs összeköttetések átviteli minősége 254
A) A megengedett kvantálási zaj 254
B) Modulációkompresszió 255
III. A kódmodulációs rendszerek általános felépítése 256
1. Kódoló rendszerek 256
A) Párhuzamos típusú kódolók 256
B) Soros típusú kódolók 259


2. Dékódoló rendszerek 261
A) RC-tagú dekódoló 261
- • • • 13) Késleltetővonalas dekódoló 263
3. Különleges szinkronizáló rendszerek 265
4. A teljes kódmodulációs rendszer vázlatos felépítése 266
IV. Deltamodiació vagy differenciálmodúláció 268
1. A deltamoduláció alapelvei 268
2. A deltamoduláció jellemző torzításai 271
3. A deltamodulációs rendszerek általános technikája 274
A) Alapelvek 274
B) Kódoló 275
C) Dekódoló 276
D) A rendszer általános adatai 277
Függelék
Szinuszos jel kvantálási torzításának számítása 278

KILENCEDIK FEJEZET .
Átviteli esillapítás és hullámterjedés a troposzférában. A hullámnyaláb útja 284
L A szabad térbeli csillapítás 284
1. Az antenna hatásos felülete és nyeresége 284
2. A szabad tér csillapítása 286
II. A 30 MHz-nél nagyobb frekvenciájú hullámok általános terjedési jellemzői 287
1. Szabványos légkör 287
A) A föld látszólagos sugara 287
B) Talajvisszaverődések 288
G) Hullámelhajlás 291
a) A föld görbületével kapcsolatos elhajlás 291
b) Keskeny akadályok okozta. hullámelhajlás 294
D) Hullámabszorpció a troposzférában 295
2. Hullámterjedés nem szabványos légkörben. Elhalkulások 295
A) A törésmutató változása a magasság. függvényében 295
B) Meteorológiai tényezők 297
C) A rádiójel ingadozásai 298
III. Az eredmények felhasználása 300
1. A szelvények megrajzolása 300
2. Az állomások helyének és az antennák föld feletti magasságának meghatározása 302
A) A szakaszok hossza 302
B) A sugárnyaláb szabad tere 303
C) A talajról vagy a talaj közeléből visszavert hullámok elleni védelem 303
D) Védelem a légköri rétegeződés hatása ellen 303
E) Rendellenes terjedés nem szomszédos állomások között 304
3. A térbeli vagy frekvencia szerinti többutas (diversity) vétel lehetőségei 304
4. Térerősségeloszlási görbék. Az összeköttetés teljes csillapításának meghatározása 308
I. függelék
Az antenna nyeresége és hatásos felülete közötti összefüggés 312
II. függelék
Az elektromágneses hullámok terjedése 'szabványos légkörben 314

TIZEDIK FEJEZET
A mikrohullámú összeköttetések alapvető paraméterei és általános felépítésilk 317
I. Zajtényező 317
1. A kivehető teljesítmény 317
2. A kivehető erősítés • 318
3. Zajtényező • 319
4. A zajtényező mérése 321
5. Eredő zajtényező 322


II. A mikrohullámú összeköttetés alapegyenlete 324
1. Az alapjellemzők közötti összefüggés 324
A) Beszédátvitel 325
B) Televízióátvitel 325
2. A fő paraméterek jellegzetes értékei 326
A) Atviteli csillapítás 326
B) Adóteljesítmény 326
C) Zajtényező 327
D) Frekvencialöket 327
3. A mikrohullámú összeköttetések jellemző frekvenciái 328
A) Frekvenciaterv 328
B) A berendezések általános felépítésének megválasztása 331
III. A mikrohullámú összeköttetések technikájának fejlődése 334
1. Az ismétlő állomások alépítményei 334
2. Antennák, tápvonalak, váltók 338
3. Sokcsatornás rádióberendezések 346
4. A mikrohullámú összeköttetések üzembiztonsága, karban tartása és felügyelete 355
A) Az árainellátás biztonsága 355
B) Az elektroncsövek élettartama 355
C) Tartalékrendszerek 355
D) Az összeköttetések karbantartása és ellenőrzése 357
5. A fejlődés távlatai 359

TÁRGY MUTATÓ 367


Libois, L. J.

Libois, L. J.  további könyvei

akár 70%
Hűségpont:
 
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
3 000 Ft 2 100 Ft
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 880 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...