Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Műfajelmélet mindenkinek (dedikált)

Műfajelmélet mindenkinek (dedikált) - Szerdahelyi István - Régikönyvek
Műfajelmélet mindenkinek (dedikált) - Régikönyvek Műfajelmélet mindenkinek (dedikált) - Régikönyvek Műfajelmélet mindenkinek (dedikált) - Régikönyvek Műfajelmélet mindenkinek (dedikált) - Régikönyvek Műfajelmélet mindenkinek (dedikált) - Régikönyvek
(0 vélemény)

E kézikönyv a magyar irodalomtudomány legrégibb és legfeltűnőbb adósságainak egyikét törleszti. Az iskolai tananyagban és a köztudatban szereplő műfajok mindegyikére kitérő, széles körű és módszeresen felépített képet nyújt az irodalmi műfajokról. A kifejtésben az ismert, klasszikus műfajok mellett különös gondot fektet a mai irodalomban használatos, modern formák új vonásainak feltérképezésére. A fogalomrendszer kiépítésekor azt is figyelembe veszi, hogy a Nemzeti Alaptanterv a kanonizált irodalmi műfajokat mintegy visszahelyezi a maguk természetes közegébe, a nyelvi érintkezés más szövegei közé, s ezekkel összehasonlítva akarja kimutatni sajátosságaikat. Ennek megfelelően itt a "magas irodalom" és a népköltészet műfajai mellett láthatóvá válnak az oktatás és az irodalomnépszerűsítés számára is azok az irodalmi szövegtípusok, amelyek a fiatalok, az érdeklődő nagyközönség mindennapi életét befolyásolják: a gyermek- és ifjúsági irodalom, a szórakoztató irodalom vagy akár a reklám szépirodalmi formákkal dolgozó műfajai. Az elméleti gondolatmeneteket mindenütt a legnevezetesebb, főként a középiskolai tananyagból ismert példákkal illusztrálja, hogy olvasói otthon érezzék magukat, s ne az absztrakciókból felépített felhőkakukkvárak útvesztőiben. A mű szerzője Szerdahelyi István József Attila-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett irodalomteoretikus és esztéta, a filozófiai tudományok kandidátusa és az irodalomtudomány doktora, akinek számos irodalomelméleti és esztétikai munkája forog közkézen a hazai olvasóközönség körében.

Kiadó:
Akadémiai Kiadó
Kiadás éve:
1997
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Mediant Nyomda
ISBN:
9630574241
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
279
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.50cm, Magasság: 20.50cm
Kategória:
A műfajelmélet alapfogalmai 13 1.1. A műalkotások és a műfajok 13
1.1. A műalkotások és a műfajok 13
1.1.1. A műfaj fogalma (13) 1.1.2. A műfaji fogalmak elvonatkoztatási
szintjei (14) 1.2. A műfajok fejlődése 17
1.2. A műfajok fejlődése 17
1.2.1. A műfajok keletkezése és elhalása (17) 1.2.2. A műfajok rangsora (20)

A műnemi felosztás 22 2.1. A műnem 22
2.1. A műnem 22
2.1.1. A műnemi felosztás alapjai (22) 2.1.2. Az átmeneti műfajok és a
negyedik műnem (23) 2.2. A líra 24
2.2. A líra 24
2.2.1. A líra általános vonásai (24) 2.2.2. A dal (25) 2.2.3. A szerelmi dal (26) 2.2.4. A panaszdal (32) 2.2.5. A gyászdal (33) 2.2.6. A búcsúdal (35) 2.2.7. A
2.2.4. A panaszdal (32) 2.2.5. A gyászdal (33) 2.2.6. A búcsúdal (35) 2.2.7. A
bujdosóénektől a szerelmi panaszdalig (39) 2.2.8. Az óda, a himnusz, a
ditirambus és a rapszódia (42) 2.2.9. A gondolati líra (53) 2.2.10. A személyes
líra, a szereplíra és a közösségi líra (58) 2.2.11. Az objektív líra, tárgylíra, tájlíra és a lírai életkép (60) 2.2.12. A hosszúvers (67) 2.3. Az epika 68
tájlíra és a lírai életkép (60) 2.2.12. A hosszúvers (67) 2.3. Az epika 68
2.3. Az epika 68
2.3.1. Az epika általános vonásai (68) 2.3.2. Az eposz és az eposznak
nevezett műfajok (71) 2.3.3. A regény (83) 2.3.4. A közepes epika műfajai
(92) 2.3.5, A novella (95) 2.3.6. A kisepika műfajai (96) 2.4. A dráma 98
2.4. A dráma 98
2.4.1. A dráma általános vonásai (98) 2.4.2. A drámai műfajok felosztásai (101)
2.4.3. A dráma és a színjáték (104) 2.4.4. Az ókori dráma műfajai (105)
2.4.5. A középkori dráma műfajai (106) 2.4.6. Az újkori dráma műfajai (107)
2.4.7. A zenés színjátékok és a rádiójáték (112)


3. A művészetfaji felosztás 114
3.1.Az autonóm és az alkalmazott művészet 114
3.1.1. Az autonóm és az alkalmazott művészet fogalma (114) 3.1.2. A
visszatükröző művészeti irodalom (116)
3.2. A szépművészeti irodalom 117
3.2.1. A Szépművészeti irodalom fogalma (117) 3.2.2. Az idill (119) 3.2.3. A
pásztori műfajok (119) 3.2.4. Az ekloga (120)
3.3. A szórakoztató irodalom 121
3.3.1. A szórakoztató irodalom fogalma (121) 3.3.2. Az epikus szórakoztató
műfajok (123) 3.3.3. A dráma szórakoztató műfajai (125) 3.3.4. A líra szóra-
koztató műfajai (127)
3.4. A didaktikus irodalom 133
3.4.1. A didaktikus irodalom fogalma (133) 3.4.2. A tanköltészet (134)
3.4.3. A tanmese és a tandráma (136) 3.4.4. A didaktikus imák és egyházi
énekek (137) 3.4.5. Az esszé (138) 3.4.6. A regényes életrajz (139) 3.4.7. A
mondások (140)
3.5. Az agitatív irodalom 141
3.5.1. Az agitatív irodalom fogalma (141) 3.5.2. A mágikus és a vallásos
meggyőzés műfajai (142) 3.5.3. A politikai propagandaműfajok (145)
3.5.4. A katonadal (148) 35.5. A hazafias agitatív költészet (150) 3.5.6. A
szónoklat (151) 3.5.7. A publicisztika (153) 3.5.8. Az irány- és tézisműfajok (155)
3.5.9. A reklámműfajok (158)
3.6. A használati irodalom 159
3.6.1. A használati irodalom fogalma (159) 3.6.2. A munkadal, varázs-
szöveg, regösének (160) 3.6.3. Az okiratirodalom (161)

4. A tematikai felosztás 163
4.1. A történelmi műfajok 163
4.1.1. A fogalom értelmezései (163)4.12. A történelmi regény és elbeszélés (164)
4.1.3. Az életrajzi regény (165) 4.1.4. A történelmi dráma (166)
4.2. A társadalmi műfajok 167
42.1. A fogalom értelmezései (167) 4.22. A társadalmi regény (168) 4.23. A
társadalmi dráma és az erkölcsdráma (170)
4.3. A dokumentumműfajok 170
4.3.1. A valódiság (170) 4.3.2. A dokumentumregény és dokumentumdrá-
ma (171) 4.3.3. A fakció és a kulcsműfajok (172) 4.3.4. A hírközlési és
riportműfajok (173) 4.3.5. Az irodalmi szociográfia (175) 4.3.6. Az önélet-
rajzi műfajok (176) 4.3.7. Az utazási műfajok (179)


I I \ fantasztikus műfajok 182
III A mítosz és parafrázisai, travesztiái (182) 4.4.2. A legenda és monda (184)
I I. Az apokrif (184) 4.4.4. A meseműfajok (185) 4.4.5. Az utópia és az
i.) mregény (187) 4.4.6. A fantasztikus utazás (188) 4.4.7. A tudományos-
1.1)1 asztikus műfajok (189) 4.4.8. A fantasy (190)
I Az állatműfajok 190
, Az állatirodalom és az állatköltészet (190) 4.5.2. Az állatregény és az
állitluovella (191)
4 t, A lélektani műfajok 192
4 n. I . A lélektani regény (192) 4.6.2. A lélektani dráma (193)
4 Az intellektuális műfajok 194
4 7, I Az eszmeregény és az esszéregény (194) 4.7.2. Az eszmedráma (195)
111 A parabolaműfajok 196
111 I. A példázat (196) 4.8.2. A parabolaregény és modellregény (197)

A intenzitásbeli felosztás 198
`. I A költészet és a nem költői formák 198
I I I. A költészet fogalma (198) 5.1.2. A vers (199) 5.1.3. A próza (200) 5.1.4.
A azabadvers (201) 5.1.5. A prózaköltemény (202)
tU. Az íráskép 204
f1,2. I A versszerű és a prózai íráskép (204) 5.2.2. A képvers (205) 5.2.3. A
(+p regény (206)

t, A (.;;zi étikai minőségek szerinti felosztás 207
ti I A t ragi kus és elégikus műfajok 207
I. I I , A tragédia (207) 6.1.2. A szomorújáték (210) 6.1.3. Az elégia (210)
A komikus műfajok 219
r■ 2,1, A komikum, a gúny és alfajaik (219) 62.2. A komédia és a vígjáték (220)
4,2,3. A tragikomikum és a tragikomédia (222) 6.2.4. Az abszurd dráma (223)
n,2,5, A humoreszk, anekdota, adoma és szatíra (224) 6.2.6. Az irodalmi
karikatúra (226) 6.2.7. A vicc (226)
r. t A borzalmasság műfajai • 227
t. 1 I A rémtörténet és rémdráma (227) 6.3.2. A horror (229)

' yéb felosztási szempontok 230
' I A meghatározott alanyú műfajok 230
I I Az énlíra és a harmadik személyes líra (230) 7.1.2. A szerzői és a
azonalis elbeszélés (231) 7.1.3. A naplóműfajok (233) 7.1.4. A tudatre-


gény és a tudatfolyam-elbeszélés (234) 7.1.5. A homofonikus és a polifoni-
kus elbeszélés (235)
7.2. A megszólító műfajok 235
7.2.1. A megszólító és az önmegszólító líra (235) 7.2.2. A levélműfajok (237)
7.3. A dialogikus műfajok 239
7.3.1. A dialógus mint műfaj (239) 7.3.2. A dialógusregény és a dialogikus
líra (240) 7.3.3. A ballada és a románc (241) 7.3.4. Az interjú (243)
7.4. A közönségszociológiai felosztás 244
7.4.1. A hivatalos irodalom és a folklór (244) 7.4.2. Az elitirodalom és a
tömegirodalom (245) 7.4.3. A gyermek- és ifjúsági irodalom (246)
7.5. A terjedelmi felosztás 248
7.5.1. A kisformák (248) 7.5.2. A nagyformák és a közepes formák (249)
7.6. A stílusbeli felosztás 250
7.6.1. Az egyéni stílustól a stíluskorszakokig (250) 7.6.2. A műfajok és a
stílusirányzatok, stíluskorszakok (251) 7.6.3. A posztmodernizmus (251)
7.6.4. A pastiche (253)
7.7. A filmhez kapcsolódó irodalmi műfajok 254
7.7.1. A filmnovella és az irodalmi forgatókönyv (254) 7.7.2. A filmregény
és a filmszerűség (254)
7.8. Az avantgárd és neoavantgárd sajátos műfajai 255
7.8.1. Az automatikus írás (255) 7.8.2. Az absztrakt költészet (257) 7.8.3. Az
antiirodalom (260)

8. Ajánlott irodalom 264
9. Tárgymutató 266

Szerdahelyi István

Szerdahelyi István  további könyvei

10%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
700 Ft 630 Ft
akár 10%
Hűségpont:
 
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
400 Ft 280 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...