Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Munkajog a gyakorlat nyelvén - iratmintatárral

Munkajog a gyakorlat nyelvén - iratmintatárral - Dr. Jakab András - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
UNIÓ Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft.
Kiadás éve:
2001
Kiadás:
Harmadik, átdolgozott és bővített kiadás
Nyomda:
Unió Kiadó Nyomdája
ISBN:
9633883288
Kötés típusa:
kemény papír
Terjedelem:
517
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.50cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK................................................................. 5
1. A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének
alapvető szabálya ...................................................................................... 5
2. A munkaviszonyból származó igény elévülése ........................................ 8
3. A határidők számítása............................................................................... 9
4. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok, és az azoktól való eltérés lehetősége .... 9
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA................................................11
1. A munkavégzésre irányuló jogviszonyok fajtái........................................11
2. A Munka Törvénykönyve tárgyi és területi hatálya .................................17
3. A Munka Törvénykönyve időbeli hatálya ................................................19
4. A munkajogi igény érvényesítésének rendje ............................................22
5. A szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonya ............................23
A JOGNYILATKOZATOK ÉRVÉNYESSÉGE .............................................. 25
A. A jognyilatkozatok...................................................................................25
1. írásbeli nyilatkozatok ............................................................................27
B. Az érvénytelenség ....................................................................................31
1. A semmisség .........................................................................................31
2. A megtámadható megállapodás és nyilatkozat.....................................35
3. A semmisség és a megtámadhatóság közös szabályai..........................40
A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK ...............................................................44
A. Az országos érdekegyeztetés ...................................................................44
B. Szakszervezetek .......................................................................................45
1. A szakszervezeti jogok .........................................................................45
2. A szakszervezet működési feltételeinek biztosítása .............................53
3. A szakszervezeti tisztségviselő fokozott munkajogi védelme..............57
C. A kollektív szerződés ...............................................................................64
1. A kollektív szerződés tartalma..............................................................64
2. A kollektív szerződés megkötése..........................................................67
3. A kollektív szerződés hatálya ...............................................................69
4. A kollektív szerződés hatályának kiterjesztése...........................69
5. A kollektív szerződés megszűnése.........................................................70
D. Az üzemi tanács és az üzemi megbízott ..................................72
1. Az üzemi tanács megválasztása.........................................72
2. Az üzemi tanács, illetőleg az üzemi megbízott megbízatásának megszűnése ...82
3. Az üzemi tanács működése..........................................................................84
4. Az üzemi tanács jogosítványai ...............................................86
A MUNKAVÁLLALÓ MUNKAVÁLLALÁSI KÉPESSÉGE...................... 91
1. Jogképesség és cselekvőképesség ........................................................ 92
2. Életkor................................................................................................... 93
3. Végzettség és szakképzettség ............................................................... 93
4. A gyakorlat............................................................................................ 95
5. A különös védelmet igénylő csoportokba tartozókra vonatkozó előírások...... 95
6. Egészségügyi alkalmasság.................................................................... 96
7. Erkölcsi alkalmasság ............................................................................ 97
8. Állampolgárság..................................................................................... 99
9. Szabad munkavállalásra képes állapot .................................................101
10. A pályázat .............................................................................................104
11. A munkavállalási feltételek megszegésének jogkövetkezményei ........105
A MUNKAVÁLLALÁS FELTÉTELEINEK ELLENŐRZÉSE....................107
1. A személyi igazolvány..........................................................................107
2. A munkakönyv......................................................................................108
3. Munkáltatói igazolás és működési bizonyítvány..................................109
4. Közokiratok ..........................................................................................110
5. Orvosi igazolás .....................................................................................110
6. Felvételi beszélgetés és írásos munkavállalói nyilatkozat....................111
7. Tájékoztatási kötelezettség ...................................................................113
8. Próbaidő.........................................................................................115
9. Pályázat ...........................................................................................115
A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE ............................................................116
1. A munkaszerződés alakja......................................................................116
2. A munkaszerződés kötelező tartalma ...................................................117
3. A munkaszerződés egyéb (nem kötelező) tartalma ..............................120
A MUNKAVISZONY MÓDOSÍTÁSA .........................................................129
1. Mi minősül a munkaszerződés módosításának?...................................129
2. Munkaszerződés-módosítás (-módosulás) a felek hozzájárulása nélkül ........133
3. A munkaszerződés módosítása kizárólag a felek hozzájárulásával................134
4. A munkaszerződés-módosítás végrehajtása..........................................137
5. Változás a munkáltató személyében.....................................................138
A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE ................142
1. A munkaviszony megszűnése .................................................................142
2. A munkaviszony megszüntetése .............................................................144
A RENDES FELMONDÁS SZABÁLYAI ....................................................152
1. A jogszerű munkáltatói rendes felmondás feltételeinek áttekintése .........152
2. A felmondási tilalmak.............................................................................153
3. A rendes felmondás indoka ....................................................................160
4. A felmondás egyoldalú visszavonásának tilalma ...................................176
5. A rendes felmondást tartalmazó intézkedés érvényességi kellékei ........178
6. A munkáltatót terhelő kötelezettségek rendes felmondás esetén ...........184
7. Rendes felmondás a munkavállaló részéről ...........................................190
A RENDKÍVÜLI FELMONDÁS SZABÁLYAI ........................................192
1. A jogszerű munkáltatói rendkívüli felmondás feltételeinek áttekintése ..............192
2. A rendkívüli felmondásra okot adó magatartások..................................193
3. A rendkívüli felmondás gyakorlásának határideje .................................196
4. A rendkívüli felmondást tartalmazó intézkedés törvényességi kellékei..............205
5. A rendkívüli felmondás jogkövetkezményei ........................................205
6. A munkavállalói rendkívüli felmondás.........................................206
ELJÁRÁS A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE, ILLETVE MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN ......212
2. A munkabér kifizetésének kötelezettsége...............................................212
3. Az igazolások kiadása.............................................................................213
A MUNKAVISZONY JOGELLENES MEGSZÜNTETÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI .........218
1. A munkaviszony jogellenes megszüntetésének tipikus esetei................218
2. A munkaviszony jogellenes megszüntetése a munkáltató részéről ........220
A) Jogkövetkezmények az eredeti munkakörben való továbbfoglalkoztatás esetén....220
B) Jogkövetkezmények az eredeti munkakörben való továbbfoglalkoztatás mellőzése esetén .............226
3. A jogellenes munkavállalói felmondás jogkövetkezményei...................231
A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI................................................................233
1. A munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége ........................................233
2. A munkavállaló munkavégzési kötelezettsége .....................................241
3. Munkakörbe tartozó munkavégzés .......................................................248
4. A munkavégzés helye ...........................................................................249
5. A munkáltató utasítási joga ..................................................................251
6. Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól ....................................255
7. További munkaviszony létesítése .........................................................258
8. A munkavállaló vétkes kötelezettségszegése........................................259
A TANULMÁNYI SZERZŐDÉS ..................................................................264
A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ..............................................................272
1. A munkaidő tartama..............................................................................272
2. A munkaidő beosztása ..........................................................................276
3. A pihenőidő...........................................................................................278
4. Rendkívüli munkaidő............................................................................282
5. A szabadság ..........................................................................................288
6. A munkaidő nyilvántartása ...................................................................297
A MUNKA DÍJAZÁSA .................................................................................298
1. A munkabérről általában.......................................................................298
2. A személyi alapbér...................................................299
3. Bérrendszerek és bérformák .............................................. ............300
4. Besorolási feltételek........................................304
5. A kötelező legkisebb munkabér.................................................307
6. Bérpótlékok............................309
7. Egyéb bérelemek .....................................................................319
8. A távolléti díj ................................................................................ 325
9. Az átlagkereset......................................................................................334
10. A munkabér-megállapítás és -kifizetés szabályai.................................339
11. Költségtérítések ..............................................................................350
A MUNKAVÁLLALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE ............................354
1. Felelősség a gondatlanul okozott károkért...........................................355
2. Teljes mértékű felelősség a munkavállaló által gondatlanul okozott kárért........356
3. Szándékos károkozás ............................................................................357
4. Általános megőrzési felelősség.............................................................359
5. Pénztáros, pénz- és értékkezelő megőrzési felelőssége........................360
6. Kártérítési felelősség a megőrzésre átadott dolog megrongálódásakor ........361
7. Felelősség a leltárhiányért ....................................................................362
8. A leltárhiányért fennálló felelősség személyi feltételei........................363
9. Felelősség a több személy által együttesen okozott károkért...............366
10. A kár összegének meghatározása .........................................................366
11. A kártérítés iránti igény érvényesítése..................................................367
A MUNKÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE...................................370
1. A rendeltetésellenes joggyakorlás.........................................................370
2. A hátrányos megkülönböztetés tilalma, az előnyben részesítés kötelezettsége ...371
3. Az érvénytelen megállapodásból keletkező kártérítési felelősség ...373
4. A munkaviszonyról szóló szabályokkal összefüggő munkáltatói kártérítési felelősség ..........373
5. A munkáltató kártérítési felelősségének általános szabályai................377
6. A kár részelemei ...................................................................................386
7. A járadék...............................................................................................391
A kártérítési igény érvényesítése ..........................................................394
9. A legfeljebb tíz főfoglalkozású munkavállalót foglalkoztató magánszemély munkáltató kártérítési felelőssége................................395
10. Felelősség a munkavállalónak a munkahelyre bevitt tárgyaiért...........396
A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK...............................................398
1. Fogalommeghatározások ......................................................................398
2. A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó külön jogszabályok vezető esetén..400
3. A vezető állású munkavállalóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok ....404
4. A vezető állású munkavállaló anyagi felelőssége ................................406
5. A munkáltatói jogok gyakorlója ...........................................................407
6. Az általánostól eltérő egyéb szabályok.................................................408
A MUNKAÜGYI VITA .................................................................................409
1. Kollektív munkaügyi vita .....................................................................409
2. A munkaügyi jogvita ............................................................................416
3. A munkaügyi jogvita tárgya és alanyai ................................................421
4. A munkaügyi jogviták elintézése..........................................................422
A SZTRÁJK ...................................................................................................437
1. A sztrájkjog gyakorlása ........................................................................437
2. Sztrájk kezdeményezése .......................................................................438
3. Figyelmeztető sztrájk............................................................................440
4. Jogellenes sztrájk..................................................................................440
5. A sztrájkoló munkavállalók jogi helyzete ............................................443
FÜGGELÉK
MUNKAÜGYI IRATMINTATÁR .................................................................447
1. sz. minta
HATÁROZATLAN IDŐRE SZÓLÓ MUNKASZERZŐDÉS...................449
[Mt. 76. §, 79. § (1) bekezdése]
2. sz. minta
HATÁROZATLAN IDŐRE SZÓLÓ MUNKASZERZŐDÉS ...................451
(változó munkahelyen, több műszakos munkaidő-beosztásban)
[Mt. 76. §,79. §(1) bekezdés, 81. §]
3. sz. minta
HATÁROZOTT IDŐRE SZÓLÓ MUNKASZERZŐDÉS ....................453
[Mt. 79. § (2) bekezdés]
4. sz. minta
A MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ....................455
(Mt. 82. §)
5. sz. minta
VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁS ....................457
[Mt. 3. § (4) bekezdés]
6. sz. minta
HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA..............459
[Mt. 79. § (2) bekezdés]
7. sz. minta
KIRENDELÉS....................460
[Mt. 106. § (2) bekezdés]
8. sz. minta
TOVÁBBI MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSÉNEK MEGTILTÁSA .........461
[Mt. 108. § (2) bekezdése]
9. sz. minta
TÚLMUNKA ELRENDELÉSE.................................................................462
(Mt. 127. §)
10. sz. minta
KÉSZENLÉT ELRENDELÉSE.................................................................463
[Mt. 126. § (2) és (3) bekezdése, 128. §]
11. sz. minta
A MUNKAVÁLLALÓ MÁS TELEPHELYERE BEOSZTÁSA ..............464
[Mt. 76. § (3) bekezdése]
12. sz. minta
TERHES NŐ ÁTHELYEZÉSE EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK MEGFELELŐ MUNKAKÖRBE ..465
[Mt. 85. § (1) és (2) bekezdés]
13. sz. minta
TERHES NŐ FELMENTÉSE A MUNKAVÉGZÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL .......466
[Mt. 85. § (2) bekezdése]
14. sz. minta
JEGYZŐKÖNYV MUNKÁLTATÓI INTÉZKEDÉS VAGY MÁS IRAT ÁTVÉTELÉNEK MEGTAGADÁSÁRÓL .................467
[Mt. 6. § (4) bekezdés]
15. sz. minta
MÁS MUNKAKÖRBE TARTOZÓ IDEIGLENES MUNKAVÉGZÉS ELRENDELÉSE.......469
(Mt. 105. §)
16. sz. minta
HELYETTESÍTÉS ......................................................................................470
[Mt. 105. § (3) bekezdés]
17. sz. minta
FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁG ENGEDÉLYEZÉSE........................471
(Mt. 139. §)
18. sz. minta
TANULMÁNYI SZERZŐDÉS ..................................................................472
(Mt. 110-116. §)
19. sz. minta
FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS TANULMÁNYI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSÉRE ..........474
[Mt. 113. § (2) bekezdés, 163. § (3) bekezdés]
20. sz. minta
TÉVESEN KIFIZETETT MUNKABÉR VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS ...............................................475
[Mt. 162. § (1) és (2) bekezdés]
21. sz. minta
KÁRESETI JEGYZŐKÖNYV...................................................................476
22. sz. minta
FELHÍVÁS A KÁROSULTHOZ KÁRIGÉNYÉNEK ELŐTERJESZTÉSÉRE..........478
(Mt. 185. §)
23. sz. minta
KÁRIGÉNY BEJELENTÉSE A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRŐL ........479
24. sz. minta
A MUNKÁLTATÓ VÁLASZA A MUNKAVÁLLALÓ KÁRIGÉNY-BEJELENTÉSÉRE ......481
25. sz. minta
KÁRTÉRÍTÉSI HATÁROZAT A MUNKAVÁLLALÓ GONDATLAN KÁROKOZÁSA ESETÉN................................................482
(Mt. 166. és 167. §)
26. sz. minta
VÉTKESSÉG NÉLKÜLI KÁRFELELŐSSÉG ESETÉN KÁRTÉRÍTÉSI HATÁROZAT .....484
(Mt. 169. §)
27. sz. minta
MUNKAVÁLLALÓ VÉTKES KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSE ESETÉN VIZSGÁLAT ELRENDELÉSE.........486
(Mt. 109. §)
28. sz. minta
HÁTRÁNYOS JOGKÖVETKEZMÉNY KISZABÁSÁRA IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉS ........487
(Mt. 109. §)
29. sz. minta
MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE PRÓBAIDŐ ALATT...............489
[Mt. 81. § (3) bekezdése és 87. § (1) bekezdés d) pontja]
30. sz. minta
ÉRTESÍTÉS HATÁROZOTT IDŐRE KÖTÖTT MUNKASZERZŐDÉS LEJÁRTÁRÓL..........490
[Mt. 79. § (2) bekezdése, 86. § c) pontja]
31. sz. minta
HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE ..........491
[Mt. 87. § (1) bekezdés e) pontja, 88. § (2) bekezdése]
32. sz. minta
A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL .................492
[Mt. 87. § (1) bekezdés a) pontja]
33. sz. minta
RENDES FELMONDÁS A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL ......................493
(Mt. 89. §)
34. sz. minta
RENDES FELMONDÁS A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL ......................495
(Mt. 89. §)
35. sz. minta
RENDES FELMONDÁS A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRŐL................497
36. sz. minta
RENDKÍVÜLI FELMONDÁS A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL .............498
(Mt. 96. §)
37. sz. minta
RENDKÍVÜLI FELMONDÁS A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL .............499
(Mt. 96. §)
38. sz. minta
RENDKÍVÜLI FELMONDÁS A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRŐL ........501
(Mt. 96. §)
TÁRGYMUTATÓ ..........................................................................................503

Dr. Jakab András

Dr. Jakab András  további könyvei

Hűségpont:
 
Antikvár könyv
800 Ft
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1977
Antikvár könyv
600 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...